O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (31.1.-1.2.2012)

01.02.2012 15:15

1.2.2012 - V sekcii Féva je vložený dnešný odkaz - Zrkadlenie. Majka Rob pre nás prijala správu od Archanjela Michaela na február - klik tu.

 

31.1.2012 - V sekcii Féva je vložený dnešný odkaz - Ukotvovanie vedomia Krista. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad. V galérii Féva je vložených 7 strán kódov aj s popisom.

 

 

Zrkadlenie 1. 2. 2012

Obuť sa - neznamená ísť. Dosiahnuť na kľučku - neznamená otvoriť. Strčiť kľúč do zámky - neznamená odomknúť nový časový svet bez polarít. To je brána Vášho vedomia. To je ten chrám Vášho šťastia. To je pochopenie, podstata pravidiel lásky. Dokončiť čo človek začal. Rozuzliť pomyselný uzol váhania. Ukotviť lásku vo svojom srdci.

Ak budete len čakať a dumať čo sa stane, keď....... potom nič z toho po čom túžite, čo je Váš sen sa snom nestane. Nikto nezviaže mašľu bývalého myslenia, uvažovania o sebe, o svete, o Zemi. Nikto nepovie....tak...a odteraz budeš človek iný. Taký, aký byť chceš. Nikto z Vás nemá tú moc a schopnosť zmeniť na nepoznanie celý svet, ak podaným kľúčom /jeho svetelnou matricou/, vloženým do kľúčovej dierky, zapadnutím na dané miesto - neotočí.Máte v sebe novú matricu vedomia, ktorá Vás vedie. Vedomie svetelné, ktoré nevidíte - ani necítite. Ale viete. Vďaka všetkému čo Vám doposiaľ bolo hovorené. Je to ako počítač. Ak ho nespustíte, svoj nový program, nekliknete kurzorom na jeho miesto - Váš svet sa nezmení. Stačí len chcieť nastaviť svoj nový program myslenia. Celosvetovej počítačovej siete. Heslom "LÁSKA". Aby zapadol kľúč, spustil sa program, aktivoval krištáľ. Aby kurzorom ukázal každý človek. Že tam a tam je treba ešte niečo dotiahnuť, dočistiť, ubrať, pridať.

Stačí ak jeden list sa pohne a dotkne sa svetelnej stránky. Vedomie ju naskenuje a pošle ďalej....do celosvetovej siete vedomia. Svojou láskou. Stačí jeden list, jeden "chat", aby sa zmenil svet človeka. Aby opäť rozkvitla trojjedinosť človečenskej lásky. Stačí povedať: "Takto chcem žiť ja...a každý z nás. Ja som človek svojej jednotnej Zeme, ktorá patrí mne - patrí nám ". Aj to je evolúcia. Prebudenie.

Dávno tu na Zemi bol čas cyklického opakovania sa dejín, časov minulých i budúcich. Vtedy sa kľúč hľadal a...nenašiel. Teraz ho máš, človek trojjediný. Teraz ho máš. Tak nehľadaj, prosím, viny či neviny len u druhých. Začni od seba. Uvedomením si, pochopením, prijatím, že celosvetová matrica už načítava čas nový. Nielen Zeme jemnohmotných štruktúr, ale aj hrubej hmoty. Prosím konaj, sám pre seba, pre svoje rodiny, pre svoje deti. Ty, človek trojrozmerného sveta. Aby sa obe Zeme, obe vrstvy času kúpali v šťastí. Pretože všetko je vedomie, všetko je energia, všetko je svetlo. Všetko je zrkadlenie. Či chceš, alebo nechceš. Či dovolíš, alebo nedovolíš. Každé slovo, každá veta, každý úsmev, každý Tvoj skutok, ktorým vykročíš ďalej do svojho sveta je zrkadlením univerza.

S láskou Féva

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féva,  je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

 

Féva 31.1.2012 - Ukotvovanie vedomia Krista, nad hlavami tých, ktorí ho na Zemi nesú a ním tvoria svoj nový svet. - klik pre video

 

kdkrista

 

 

Féva 31.1.2012 – Ukotvovanie vedomia Krista, nad hlavami tých, ktorí ho na Zemi nesú a ním tvoria svoj nový svet.

 

Váš pohľad na Zem, na seba, na spôsob života sa mení, načítava sa genetickou pamäťou vedomie Krista, ktorý tiež týmto spôsobom vo svojom čase na Zemi existoval, ukazoval, vysvetľoval, čelil inému vedomiu aké mal. Je ťažké sa rozhodnúť ísť po tejto ceste odriekania, nedostatku. Je náročné neustále si stáť za svojimi princípmi, za svojimi názormi, isť v šľapajách Krista a jeho multidimenzionálneho vedomia, ktoré mal, aby ukazoval, aby odpovedal na nespočetné otázky svojou múdrosťou iného časopriestoru, ktorý predstavoval. Ale ako šiel čas i človek sa začal meniť na svojich skúsenostiach, životmi ktorými kráčal a veril, že raz príde čas kedy všetko sa zmení, a on bude tým, kým kedysi bol na tejto čarokrásnej Zemi. Človekom múdrym, človekom z perál, človekom absolútnym. Mnoho času prešlo, mnohým prešiel človek, zúčastnene či nezúčastnene vediac, tvrdiac svoju vnútornú pravdu. Pravdu iného sveta, sveta lásky, a čakal, a dúfal, a veril … to jediné mal, to jediné mu dávalo silu, keď padal únavou, aby opäť vstal a pokračoval ďalej svojou múdrou cestou. Braný na milosť, i nemilosť, plný obetí, ale i plný lásky, vedomý si seba, vediac že tento svet sa raz zmení. Človekom, ktorý jediný má tu moc, odvážne čeliť a ísť na pomoc svetu novému, v ktorom láska je zostane navždy láskou.

 

Verte, lebo v dôvere je sila, moji milovaní, len tá vám dá odvahu kráčať. Pozerajte sa dopredu, pred seba, neustále, pretože všetko čo bolo a je za vami, vám silu odoberá. Rozbíja vás bolesť a bieda, ktorou ste prešli, ak si ju neustále uvedomujete, rozoberaním si situácií vo svojej hlave. Váš krok je nasmerovaný dopredu, pred seba, pred vás všetkých, pred tých, ktorí ešte netušia, že sú aj iné svety, v ktorých mier a láska, rovnakým spôsobom delená je prioritnou zákonitosťou.

 

Túžiť nestačí, máte silu vo svojich rukách, v hladiacich dlaniach, vo svojom vedomí, v srdci a ono vám napovie, pošepká, keď už nebudete vedieť kam a ako ďalej ísť... Pretože ono vie, srdce, a jeho láskavá tvár, jeho oči plné lásky, jeho ústa našepkávajúce vám. Vy ste tými, ktorí prišli na Zem, aby ju znovuzrodili, vy ste tým, celosvetovým národom, plným krívd a násilia, odmietania a frustrácií, ale s veľkolepým, novým ja.

 

Vy, vybrané bytosti svetla, ktoré „imaginárne“ pôsobili na Zemi, pretože nikto z ľudí nevidel ich telá, a vy, ďalší a ďalší, ktorí ste sa na Zem zrodili, aby ste viedli čas, svojim rastúcim vedomím svetla a jeho lásky. Vy viete, vy dobre viete čo to znamená, keď vo vašom srdci rozkvitá, tá ruža, slnečnica, lotos večnosti, večný kvet života, ktorý neustále pridáva svoje ďalšie a ďalšie nové lístky. Tak ako ty človek, tvoja brána srdca, i ona sa otvára a ukazuje ti cestu, smer i vstup, pravým či ľavým krídlom vtáka, zvieraťa, človeka. Ako cherubíni, strážcovia pokladov Zeme majú roztiahnuté svoje krídla a vlnia energiou svojho zemského ja, tak aj vy milovaní chránite sami seba. Anjelským krídlom, ktorý k vám včera zostúpil aby vám podal ruku a pomohol čeliť výzvam na ceste do nového sveta. Sú s vami, anjeli sveta svetelného, ste nimi obklopení, prižmurujete oči túžiaci ich vidieť, ale len málo z vás je „vybraných“, len málo z vás vie a pozná ich skutočný svet, málo z vás je vyslaných vedomím najvyšším, vedomím Krista. Len oni majú oči dostatočne otvorené, aby tú krásu, ladnosť, nežnosť, sledovali a mohli vám o nej rozprávať, aby mohli písať a maľovať, opisovať do detailov ich mnohorozmerný svet. Láskajúca láska ich pomyselných krídiel, dúhová farebnosť ich tiel vlniaca sa všade, kde je treba. Aby ich človek videl, či svojim pohľadom, či pohľadom neba z ktorého na Zem prišiel, aby tak, ako kedysi vedomie Krista, učil, ukazoval, rozprával o inom svete bez hrubých pravidiel, bez pravidiel lásky.

 

Tvoj svet, človek, je premenlivý, raz tak, raz tak, tak ako ty, ktorý neustále veríš, potom pochybuješ vzrastajúcou nedôverou v seba, v druhých a opäť prichádzaš na to, kde je ukrytá pravda. Nič nezmeníš, ak budeš neustále poskakovať z jednej na druhú stranu a na počkanie meniť svoje názory, nič nezmeníš, môj milovaný. Pretože ty si tým, na ktorom stojí tvoj svet, ty si tou bytosťou jednotlivca, ktorý má právo si zvoliť a vybrať ako bude tvoj svet, tvoja Zem vyzerať...teraz v budúcnosti. Tak to prosím pochop, že si to ty, ktorý sedí, stojí, uteká s časom o preteky a v ruke nesie svoju žiarivú fakľu zajtrajška svojho srdca. Ním svieť, a žiar a roztápaj iné ľadové srdcia, nechápajúce zatiaľ múdrosť lásky, slepé, hluché, zahalené matériou. Ty si tou bytosťou, človekom novej Zeme, ktorý má právo na svoje vlastné práva a šťastie. Ty si tým človekom, ktorý vie, že život bez lásky, ktorý prerástol až za hranice tvojej Zeme, už nemôže v tomto štádiu zmien takýmto spôsobom pokračovať, pretože evolúcia, jej múdra ruka, ho ďalej už nepustí. Buď sa zmení na nepoznanie, alebo zostane stáť, sám, opustený, bez všetkého čo doteraz mal a čím bol on ako matéria šťastný. To bolo, áno, taký bol tento svet, článkovaný, delený, podla kást, podľa tried, pravidlami tohto sveta. Či máš, vlastníš, ovládaš, alebo nie, ale chvíľou, okamihom, zostupom kristovskej matrice, jeho vedomia svetla, už je, i nie je čas, pre tých, ktorí vedia, i pre tých, ktorí vedieť odmietajú. Či sú z jedného rodu, národa, štátu, kontinentu, to je vaše delenie človeka a ľudí. Je jedno kde žiješ, tvoríš, čí miluješ, je nepodstatné na ktorom mieste sveta sa nachádzaš... ty si človek, a miesto kde žiješ je tvoja Zem, len tvoja, človečenská. Ste jedným národom, jednou Zemou, jedného pulzujúceho srdca, ktorého láska narastá gigantickým vírením slov a skutkov. Ste jednou spoločnou, jednotnou láskou, ste stigmou, gigantickou premenou, vstupujúc do symbolu vedomia Krista a nesúc ho hrdo vztýčený nad hlavou. Viete, že čas nový sa začína vami, ľudskými srdciami.

 

S láskou Féva

 

 

 

31/01/12 4 MEN, vízia zámeru NEZÁVISLÉHO MODRÉHO ORLA

 

glyph_eagles

 

 

JE IDEÁLNY ČAS POVZNIESŤ SA NA VYŠŠIU DUCHOVNÚ ÚROVEŇ VHĽADU VYŠŠEJ PRAVDY. 


Teraz mám vhľady zanechať hodnotenia zjavení a ľudí. Dnes uskutočňujem plány do budúcna. Prijímam nové výzvy, majúc pred očami víziu a nebojím sa riskovať. Dnes mi nikto nič neukladá a nie som nútený niekoho absolútne poslúchať, mlčať alebo tlieskať mojim radcom. 


Transformácia TIEŇOV

Nauč sa udržať si rovnováhu medzi prácou, odpočinkom, spánkom a výživou. Mysli na seba! Pri osobnej vízii, plánov a snov. Pozri sa na tvoje zámery a sľuby dávané ľuďom z hľadiska vyššieho cieľa, akým je udržanie si rovnováhy. Nauč sa brať a dávať. Zváž, či si príliš horlivý a nebrániš iným v ďalšom vývoji? Neberieš si na svoje plecia problémy iných, ktoré ti môžu byť záťažou? Ako často sa používa, to čarovné slovo "ďakujem"?

 

Vedomie, vízia, ilúzia ... 

Energetické polia zadefinované v symbole MEN sú nastavené na najvyšší duchovný obsah. Žiadna ľudská bytosť nemôže žiť bez snov. Každý potrebuje víziu, aby mohol vyriešiť chaos a únik z chaosu každodenného života.

Keď nám chýbajú VÍZIE, potom sa naháňame za ILÚZIAMI. V extrémnych prípadoch, nedostatok vízií sa prejavia v obdivovaní v závislosti na druhých. Ak sa stávame potravou "silnejších", strácame svoju suverenitu.

 

Iba vtedy, ak tvoj duchovný rast dosiahne brán sŕdc, do tvojich polí začnú prúdiť vizionárske perspektívy. Sila modrého Orla si je vedomý priority. Dni MEN sú moje duchovné znalosti, s víziou ďaleko do budúcnosti. Vízia ORLA otvára kanály, prostredníctvom ktorých vedomie plne vedomého človeka sa kontaktuje s vyššími dimenziami. Táto osoba sa prestane zaoberať a plniť hlavu maličkosťami, starosťami o budúcnosť, strácať čas nad neproduktívnymi špekuláciami. Múdrosť ORLA vopred vyšle svoje intuície, ako prežiť zlé situácie. 


Ak tvoj život vytvára prázdnotou, ak ti sústavne chýba smer, ak stále ešte registruješ "prázdnotu", zjednoť sa s ORLOM a požiadaj tohoto obra, aby ti pomohol postaviť magický most do vizionárskych svetov. Bez akéhokoľvek želania zanikne motivácia k tvoreniu. Dovoľ MODRÉMU ORLOVI, aby nalial svoju genialitu, dovoľ, aby jeho energia prebudila tvoju dušu! 


Dnes vidím, ako ďaleko som nezávislý. Čo budem robiť dnes, to sa odrazí v mojej veľkosti. Dnes si pozriem pod lupou môj bojazlivý, sebecký svet. Dnes sa stávam najvyšším inštitútom a nie exekútor vykonávajúci príkazy iných. Dnes nepodľahnem psychóze strachu a nebude zdanlivo ohrozená budúcnosť. 

 

Štyri nezávislé TON tvary a sila vízie

ŠTYRI symbolizuje štvorec základne pyramídy, základ, s pevnými základmi. Je čas na dokončenie tvojich žiariaci snov. Venuj pozornosť svojim prirodzený zmyslom pre logiku a rozoznávanie. Tieto dary podporujú tichý hlas tvojho tvorivého ducha. Si majstrom, ktorý uskutoční svoje sny a vízie! Otvor dvere a privolaj POSVäTNÚ ŠTVORKU. Posunie vás na vyššiu úroveň bytia, ktorá prinesie či uzdravenie, prebudí vo vás kreativitu i v tomto životnom cykle. ŠTYRI LÚČE ti ponúknu pomoc pri pochopení univerzálnych zákonov, ktoré riadia život na Zemi. Využijúc energie ŠTVORKY sa snaž splynúť spolu s časom a priestore do materiálnej podoby. Zober sa a uskutočni, čo je neviditeľné, bez hraníc a nadčasovosti. Zhromaždi svoje myšlienky, daj im tvar a poradie vo svete myšlienok. Rozvíjaj v sebe schopnosť spravodlivého vyrovnania, bez hodnotenia skúseností medzi "zlým" a "dobrým". Osloboďte sa od urážlivosti! 


Kreativita a konštruktívne myslenie

Praktická realizácia!

 

TÓN ŠTVRTÝ je zodpovedný za svet foriem, tvarov a materiálov, viacej vo fyzickom svete. Všetky informácie obsiahnuté v ŠTVORKE potrebujú duchovné energetické potreby vyjadrené vo fyzickom svete. Tento údaj obsahuje symboly karmického kola. TÓN ŠTVORKY vytvára základ, stanoviť možnosti vibrácii. Tu sa uzatvára tzv zóna, nahrávania programov tu sa potvrdzuje schválenie záverečnú vzorca.

 

S ohľadom na kalendár každá vibrácia potrebuje štyri dni na objasnenie problematiky a dať jej definitívnu podobe. ŠTVORKA odhaľuje plány vibrácii. Kombinácia tónu 4 z prototypu slnečného žiarenia dostane konečný obrys. Dni štvrtého tónu poskytujú dôležité informácie o osobných záležitostiach, ktoré budú musieť zabezpečiť na prelome práve bežiace vibrácie. Nasledujúce dni - v závislosti na svoj sporný stupeň obtiažnosti - môže priniesť nečakané zmeny v jednotlivých (podľa odporúčania zo štyroch). Pozorovanie v týchto dňoch môže byť veľmi zaujímavé .. Dozvieme sa tu v akej oblasti a aká oblasť odhalí problémy vibrácii, definované v slnečnom žiarení.

 

Autor Monika Czyrek

Voľný preklad: Alexander Rymarenko

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (31.1.-1.2.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.