O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (4.2.2012)

04.02.2012 18:44

4.2.2012 - Tu a teraz ... nie zajtra, nie o týždeň ... tu a teraz ... len láska je kľúč, len láska. V sekcii Féwa je vložený dnešný odkaz - Láska. V sekcii Mandala je vložený kód - Rozhodnutie, základ svetla, zámer - láska.

 

 

Láska 4. 2. 2012

 

Svetlo a nádej, ktorá do Vás prúdi zvyšujúcou sa frekvenciou, ktorá prichádza k Zemi vedomím Krista, jeho jednoty, je trojjedinosťou sveta lásky. Tri lístky kvetu života, ktoré sa spájajú vo Vás a Vami do nového kvetu Vášho trojjediného srdca.

 

A Vy viete, že čas, ktorý preniká svojou kozmickou bránou je časom Vás, ľudí. Je trigonometrickým tvarom, je jednotou, je Vašou bezpodmienečnou láskou. A svieti a žiari v každom z Vás. Je čas si ho uvedomiť. Je čas ho prijať. To svetielko, svetlo, ktoré v sebe nesiete ako dar. Ako pránu, ako vedomie Krista. Lebo prichádzajúci čas a jeho kvet nového života vo Vás už rozkvitá.

 

Chcete sa pýtať, túžite mať, vidieť, vítať svoj nový čas lásky. Viete, že vo Vás, vo vnútri, je jasný plameň nekonečnosti. Že pridávaním kvapiek svojej sily, má schopnosť žiariť viac a viac. Uvedomujete si, že ste deti jedného transparentného svetla. A Vaša túžba mať v rukách svoj sen, držať ho ako cherubín svojimi krídlami a nepustiť, je v tomto štádiu tak intenzívna, že nič a nikto ju už nemôže zastaviť. Pretože spln starého a východ nového Slnka sa už začína.

 

Do nenávratna odchádza čas nenaplnených snov. Je to chvíľa pochopenia, uvedomenia si, prijatia skutočnosti, že v každom jednotlivcovi drieme a zobúdza sa jeho svetlo, jeho láska. Že Vás budú zastavovať, zosmiešňovať, ponižovať - i tým Kristus prešiel. Ale veril. Vedel a veril, že láska, ktorú v sebe má je jednotná. A že táto jednota, ktorá spája ľudí mysliacich nielen na seba, ale na celú Zem - na jednotlivcov - sa zobudí v čase, kedy svet bude stáť pred rozhodnutím sa, či byť....alebo nebyť. Či žiť, alebo postupne zomierať pod ťarchou zákonitostí príčin a následkov. To všetko vedel, keď odchádzal z Vášho sveta, položiac základy trojjedinosti. A veril, čakal, dúfal, že všetci pochopíte jeho slová. Raz....keď príde čas. Jeho slov, jeho láskavého srdca. Plný krčah múdrosti po Zemi rozlial, plným vedomím. Aby semeno, ktoré zasial do Zeme, do Vás, rástlo a rozkvitalo. V nový, transparentný kvet života.

 

Žalúzie Vašich sŕdc sú zodvihnuté prúdiacim žiarením. Vaše vedomie sa otvára a kontaktuje s chrámom na nebi. S Vaším chrámom svetla. Sú mnohí, ktorí sa snažia lámať Vašu vieru. Sú mnohí, ktorí Vás chcú zastaviť. Zastrašovaním, príkazmi, zákazmi, poučovaním o inej pravde, inej spravodlivosti. Ale Vaša viera a jej sila ich už nevpustí. Vedomí si vedomia svetla, ktoré je súčasťou, je článkom, je stigmou Krista. Ktorá bolela, ale už nebolí. Hojí sa a uzatvára kapitolu starého, nefunkčného sveta. Len treba vedieť povedať, že človek je človekom a človekom je každý zvlášť. Sám za seba. Človekom, ktorý svojím postojom, svojou pozíciou, svojou silou vnútorného svetla už nedovolí.....!

 

Že sú mnohí, ktorým sa nechce odchádzať z majetkov a prepychu svojho sveta i keď tam oproti nemu plače od hladu dieťa.... Že tí, ktorí sú prameňom múdrosti a učili Vás chodiť, behať, lietať sú dnes osamelí, opustení v deficite základných životných potrieb. Že matka, ktorá každého z Vás hladkala, obetovala sa, liečila, chránila, živila, dávala oporu, nádej i bezpodmienečnú lásku - Vaša Zem, matka Gaja - už nemá síl. Aby opäť zápasila, bojovala za Vaše šťastie, za Vaše práva. Stará a unavená. Plná vrásnenia Vašich deštrukčných konaní. Dovoľte jej si oddýchnuť. A preberte žezlo sily Vašej matky. Zaslúži si to - tak ako i Vy, ľudia - lásky, ľudského človečenstva si zaslúžite svoj nový prichádzajúci svet. Uvedomte si, prosím, že je to o každom z Vás.

 

Že letíte časom novoveku, nevšímajúc si nové dráhy hviezd, novú svetelnú oblohu, je pochopiteľné. Pretože Vaším smútkom sa pozeráte len dole, na zem. Len indiánske kmene, potomkovia Mayov,...stará garda Vášho sveta sledujúca vo dne v noci nebo a Zem vie, že je čas návratu. Opakovaním sa cyklického deja času. A vedie Vás a ukazuje čo je potrebné. Nepočúvate ich ? Je to Vaša chyba. Nevšímate si nebo nad Zemou, zmenu, ktorá prichádza a dáva Vám ešte chvíľu k pochopeniu, že načítavanie času je načítavaním každého z Vás. Že čakáte čo sa stane, keď to príde....to vnútorné očakávanie. Čakaním nič z tohto sveta nezmeníte. Ste makrobunkou mikrosveta. Zrátajte koľko je Vás, rozžiareného svetla Vašich sŕdc. Zaplavujúceho Zem. A koľko je tých, ktorých srdcia láskou nesvietia. To Vám dá odpoveď na silu, ktorú v sebe máte.

 

Svetlo, jeho múdrosť, jeho láska, prameniaca z jednotného bodu bránu nezatvára, ale otvára. Neubližuje, ale pomáha. Neponižuje, ale povzbudzuje. Nebije, ale hladká. Neprikazuje, ale ponúka možnosti si vybrať ku prospechu seba, každého jednotlivca. Ku prospechu más, jednotnej ľudskej populácie. Rovnakým dielom, rovnakou mierou. Jednotným rozhodovaním podľa pravidiel lásky. Ktorá neberie, ale dáva pravidlami času jednoty.

A ešte jedno Vám chce povedať ten, kto kedysi na Zemi žil. Že bieda ja Vašou biedou. Že nedostatok, ktorým trpíte je Vaším nedostatkom. Že beznádej v ktorej ste žili je Vašou beznádejou. Pretože všetko sa zrkadlí tajomstvom srdca. Ak pripustíte, dovolíte vstup útlaku, ponižovaniu, deštrukcii Vaším strachom či obavou - bude sa to diať. Ak sami v sebe prebudíte svoju silu, tisícročia utláčanú, zmení sa všetko. A Vy budete sledovať ten zázrak, ktorý sa budí zo spánku. 

 

Len láskou konajte, milovaní. Len láskou pristupujte k sebe a každému zvlášť. A budete už vedieť, poznať svoj smer cesty. Myslite na seba, na Vašu Gaju. Sú Vás milióny, ktorí vedia prečo na Zem prišli. Dokonať dielo lásky. Uzavrieť kruh času zámkou bezpodmienečnosti. Sú Vás milióny, ktorí vedia čo je v tejto chvíli dôležité. Rozprávajú, vysvetľujú, triedia, maľujú, odovzdávajú odkazy posvätnosti. Natáčajú filmy, píšu knihy, riadia rôzne oblasti Vášho sveta. Svojou vyslanou múdrosťou. Vysvetľovaním nových pravidiel lásky. Aby položili základ nového prosperujúceho ľudského sveta. Pomocou matrice vedomia Krista, pomocou svetla trojjedinosti. Alebo si myslíte, Vy, ktorí teraz stojíte na druhej strane mostu a pozeráte sa...čo sa to deje.....zatvárajúc sa do svojich sebou vytvorených pravidiel hmotnej hry....že je to len náhoda ? Že sú na jednej Zemi, planéte nekonečného Univerza milióny svetiel ? Koľko práce urobili, koľko sebaobetovania, aby ste konečne pochopili a prevzali štafetu svetla na svojej hmotnej Zemi. Kým budú odchádzať späť a sprevádzať novonarodené vedomie svetla.

 

A verte, že sú i nad Zemou. A pomáhajú tým dole ako sa dá. Svojou silou, svojou energiou, ktorú Vy, hrubohmotní nevidíte. Aby žiarili a svietili viac a viac. Príde čas, príde chvíľa, kedy pochopíte. Že nielen to, čo ste doteraz videli je pravdou. Že aj okolo Zeme sú milióny svetiel. Čakajúcich na príchod lásky. Jednotou prenikajúcou na Zem. Z iného sveta - jeho bezpodmienečnosti. Chrániace a chránené najvyšším vedomím Univerza. Vstupom cez Kuiperov pás. 

 

Vyvarujte sa akémukoľvek násiliu. Pretože násilie plodí násilie. Zloba plodí zlobu. Len láskou pristupujte k sebe navzájom. Len láskou tvorte a zjednocujte. Ale cielene, nekompromisne. Vedomím svojej energie. Ku prospechu človeka, ku prospechu Zeme. Vzniká nový celosvetový systém. Podľa pravidiel lásky. Odvahou samuraja.

 

S láskou Féwa

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (4.2.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.