O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (5.10.2011)

05.10.2011 23:38

5.10.2011 - Srdcom si vyberte cestu po ktorej chcete ísť... V sekcii Féva je vložený odkaz - Detektor života.

Detektor života - 5.10.2011

Svetlo ako súčasť trojdimenzionálneho sveta so svojou hranicou tmy, ktorá tvorí jeho protipól. Dve neoddeliteľne fungujúce súčasti sveta polarít. Jedna i druhá so svojimi pravidlami existencie, ukazujúca svoju silu svojím spôsobom a tým sa zviditeľňujúca. Jedna i druhá  je súčasťou Vášho sveta. Približujúc sa k momentu zmeny, ku svetu svetla, zväčšuje svetelná časť svoj objem. Má väčšiu silu, čiže prevahu. Rastie, "polievaná" potenciálom  žiarenia dopadajúceho na Zem,  nesúceho  lásku a informácie princípu  najvyššieho dobra. 

     

Ponúka možnosť uvedomiť si samého seba. Uvedomiť si do ktorej kategórie v danej chvíli človek patrí. Či do svetelnej, alebo materiálnej. Je to schopnosť vidieť sa vlastným pohľadom. Zadívať sa na svet a svoj život novým uhlom zorného poľa. A pevne vo svojom presvedčení stáť. Byť jednoducho sám sebou. Človekom svetelným, človečenským. Alebo opačne orientovaným. Svoj život tak držíte vo svojich rukách. Rozhodnutím sa  -  do ktorej kategórie patríte podľa svojho spôsobu života. Výber závisí len na Vás, pretože iba Vy máte právo sa rozhodovať o svojom ďalšom živote. Vybrať si svoju ďalšiu cestu po ktorej pôjdete. Nič Vás už nezastaví, ale súčasne nikto Vám už do nej nedokáže vstupovať. Vy viete a ste presvedčení o svojej pravde. Ako treba žiť, konať a tým si vyberáte smer svojej svetelnej časovej brány  -  alebo brány materiálnej. Je to vystupovanie  z doterajšieho  materiálneho sveta dvoch polarít. Z dvoch pojmov, dvoch rovín videnia.

     

Ak ste pozitívne naladení, vidíte a snažíte sa vidieť len to krásne čo človeku svet ponúka, priťahujete si takú realitu k sebe a tvoríte ju.  Ale ak ste nastavení na opačný pohľad, deje sa Vám to isté o čom svojou negativitou uvažujete. Preto je dôležité akým smerom sa dívate a chcete dívať. Či do svetla - do lásky, šťastia, komplexu všetkého čo šťastie definuje. Alebo do tmy  -  deštrukcie, nešťastia, bolesti, strachu. Tým sa stávate súčasťou jedného, alebo druhého sveta. Pretože v prípade negativity svojimi pocitmi kŕmite, živíte tmavú súčasť tejto reality. Stávate sa bohatou výživou entít, síl, energií. A naopak pozitívnym prístupom k životu im uberáte silu a plníte misku šťastia nielen svojich životov, ale celej pozitívnej polarity sveta. Váš postoj k životu je tým tiež súčasťou Vášho rozhodnutia kam a ako chcete ďalej kráčať, na pôdu ktorej Zeme chcete vstúpiť. Novej, svetelnej  -  alebo starej polaritnej. Je to Vaše rozhodnutie, moji milí.

     

Tak veľmi by sme Vám chceli pomôcť a povedať - ...zastav sa človek a konaj len v zmysle najvyššieho dobra. Konaj len s láskou k sebe, k druhému, k celej Tvojej Zemi. 

     

Hologram svetla, hologram hrubej hmoty, ktorý sa v závere otvorí, aby preniesol ilúziou Vášho času každého na miesto kam patrí. Jeho vlastným výberom. Hologram nie je len prenesením "tieňa" Zeme na iné pásmo času. Pôvodné, alebo nové. Je to systém energetických uzlov, ktoré si ľudstvo v priebehu stáročí samo vytváralo. Postupne sa zaraďovalo na jednu, alebo druhú stranu. A tak zhmotňovalo svoju budúcnosť. Človek má vždy voľbu. Jeho budúcnosť nie je pevne daná a určená. Má právo sa rozhodnúť a tým rastie v zmysle univerzálneho dobra. Tým určuje svoju novú realitu. Postupným rastom, alebo "prešlapovaním" v stále rovnakej vibrácii, frekvencii. "Vlnením" sa toho istého spôsobu života. Jeho stagnáciou.

     

Definitívne rozhodnutie, že ....chcem byť iný, lepší v prospech nielen seba, ale všetkých.......ho mení a nasmerováva na cestu rastu. Váš svet stojí pred rozhodnutím. Cesta svetelná je nami už mnohokrát opísaná a vysvetlená a v tomto stupni zmien už každý kto na ňu patrí vie čo bude ďalej.

     

Ale Vy ostatní stojíte tiež na tejto križovatke vekov populácie. Na diaľnici univerza. Pripravení na štart do svojho sveta matérie. Viete akým spôsobom  žijete -   i keď mnohí si to vo svojom vnútri nepriznajú. Ale sú i takí, ktorí si uvedomujú, kde robili chyby, čo ich ťaží ako závažie v srdci. Komu ublížili bez dovolenia  princípu ľudskosti. A je to nielen vzťah k ľuďom navzájom, ale i k Vašej Zemi.

     

Málokto z Vás pripúšťa skutočnosť, že Zem nie je len hlinou s kopou kameňov, trávy, dreva, vôd, ktoré sa z Vášho pohľadu dajú spracovať a využiť v prospech seba. Málokto z Vás vníma Zem ako živého tvora, ktorý vie, preciťuje, má svoje bolesti, ťarchy duše, zranené srdce a vnútro. Vami. Človekom, ktorý ju vníma iným pohľadom ako by mal. 

     

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že kvet, ktorý trháte krváca? Že stromy, ktoré stáročia rástli, aby ste mohli dýchať, netrpeli suchom, sú Vaším darom? A Vy zatiaľ bez uvedomenia si ich dôležitosti pre Zem a  seba  ich bezcitne vytrhávate i s koreňmi, ktoré Zem živí ? Zamysleli ste sa niekedy nad pocitom srny, ktorá vedie svoje mláďa a pritom pozerá do hlavne zbraní ? Precítili ste niekedy bezbrannú náruč zvieracej matky, ktorá chce chrániť svoje dieťa, ale nemá proti človeku dosť síl ? Rozmýšľali ste niekedy o Zemi týmto spôsobom ? Že kryštály, ktoré trháte z jej útrob tvoria jej telo, jej kostru, ktorá je oporným bodom i Vášmu telu ? Že drevo, ktoré drvíte na povrchu Zeme sú rastúce kmene Vášho života ? Že Váš svet by mohol byť iný, keby ste chceli? Uvedomili ste si niekedy,  že človek je súčasťou  živej prírody, ktorej by mal prejaviť vďaku? Pozreli ste sa niekedy na Váš spôsob života z tohto uhla pohľadu ?

     

A pritom Vy všetci, ktorí budete tvoriť naďalej hrubohmotný svet trojdimenzionálnej reality, jeho hmotný hologram, tieto slová potrebujete vedieť. Vaša trojdimenzionálna Zem bude žiť ďalej Vaším spôsobom života. Vy budete určovať jeho beh časom. Kráčať po svojej Zemi. Záleží na Vás či smerom k deštrukcii planéty, alebo spoločným hojením jej rán. Spoločným úsilím o lepší svet.

 

                                                                                                                                 

S láskou Féva

Ilona Pálušová

 

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (5.10.2011)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.