O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (5.3.2012)

05.03.2012 20:12

5.3.2012 - Nastáv tvár a srdce k Slnku, človek, a nechaj všetko rozpustiť láskou. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad. V galérii Mandala je mandala č. 230 - Nebom, Zemou, vítam svetlo...

 

 

5.3.2012 12 MULUC PROBUZENÍ VYŠŠÍ PRAVDY ČERVENÝM KRYSTALICKÝM MĚSÍCEM

 

9

 

Na konci Vlny ZRCADLA dosáhneme v životě okamžiku zvaném ČASOVÁ OSA nebo PRŮLOM ČASU. Mezi Vlnou ZRCADLA a Vlnou OPICE nachází se tzv. pupek TZOLKINU, který tvoří čtyři klíny : 129, 130, 131, 132. Zachytíme-li čas vertikálně, pojmeme–li ho v systému fraktálů, získáme tak možnost, připomenout si úspěchy minulých věků, obohatíme svůj potenciál, a tím můžeme zkorigovat chyby v našem současném životě. ČASOVÁ OSA protíná náš životní cyklus, ale světy existují paralelně. Pokud vezmeme úvahu TZOLKIN jako velký kalendář, zjistíme že ČASOVÁ OSA učinila prví řez před 13 000 lety. Cílem Vlny ZRCADLA je vyvinout SVOBODNOU VŮLI díky výzvám hozeným osudem.

 

Takže si uvědomte, že předposlední a poslední pozice Vlny určuje polovinu pupku ČASU. Z tohoto důvodu jsou tyto dva dny velmi důležité k tomu - dívat se do svého Středu. Je to universální centrum, ve které se točí vaše vlastní JÁ. Tyto dva dny – bezprostředně k přímým a nepřímým vazbám – jsou skutečným dolem pro pravdu. Využijte tuto příležitost.

 

DVANÁCTÝ den se objevuje ohnisko zánětu.

 

DNES JE DOBRÝ DEN PROJEVIT VDĚČNOST ZA CELÉ DÍLO STVOŘITELE

MULUC TO JE SYMBOL NABÍDKY

 

Dnes sejdeme na samé dno konfliktu, podívat se do zdroje pravdy. Je to jediný způsob, jak získat informace, jak obnovit svůj život a zlikvidovat ohnisko zánětu. Dnes si uvědomíme svoji roli a práci na Zemi.Víme, co máme dělat v prostředí, kde žijeme. Dnes dodržíme všechny sliby.


TRANSFORMACE STÍNŮ

Shoďte závoj zapomnění. Probuďte se. Protřete si oči. Soustřeďte se na svůj Střed. Podívejte se na nové možnosti. Pokud se otevřete proměně vzpomenout si – dosáhnete cti Božského Vedení. Staňte se svítící Lucernou. Hledejte ty, kteří vás potřebují a plně přijímají váš způsob vyjádření. Přestaňte bojovat. Spoléhejte na přirozené procesy.

 

Čištění, probuzení….

 

Spolu s Pečetí MULUC vstupuje do života Energie přetrhávající blokády. ČERVENÝ MĚSÍC je zodpovědný za plynulý provoz a průchod všech kanálů. Chcete-li rozpustit zóny bloků, obvykle potřebujete zvýšit sílu tlaku, doprovázející maximální energii dosáhnout průlomu. MULUC jsou dny spojené s velkou dynamikou a se spoustou změn, protože pohyb zajišťuje průchodnost, pohybuje usazeninami. Síla MĚSÍCE odhaluje bolestným způsobem skrývané záležitosti v pólu identity, nutí nás přehodnotit vlastní stíny. V ČERVENÉM MĚSÍCÍ uvidíme vlastní stíny, můžeme vyvolat i vzpoury nebo nepříjemné vzpomínky. To bude ale velmi prospěšné našemu procesu růstu. MULUC chce, abychom se osvobodili od nadvlády Ega, které – na základě nepochopení minulosti – nám dává pocit oběti, či nálepku „lidé s nepříznivým osudem“. Kdo je v souladu se svým Středem – tomu MULUC udělá velkou radost. Život takového člověka běží hladce, všechno je v pořádku jako mávnutím kouzelného proutku. Očistná operace MULUC jemně, nenásilně odstraní prach a ostatní staré vrstvy z podvědomí.


Kdo má problémy s vlastní identitou, kdo neví co chce, a co v životě hledá, měl by se spojit s Energií MULUC. Napětí a zřejmý neklid, proložený momentálním zklamáním, můžete odstranit ze svého života skrze očistnou moc MĚSÍCE. Věnujte pozornost konkrétnímu dopadu této síly – jeho neúprosným a vysokým schopnostem. Snažte se zbavit negativních afirmací a pesimismu vidět svět černě, aby mohl ČERVENÝ MĚSÍC vstoupit do pole oprav.

 

12. KRYSTALICKÝ TÓN BILANCE SÍLY VYŠŠÍ PRAVDY

Ve DVANÁCTCE je zakódována mystická moudrost, přicházející z polarizace. Prýští odsud síla vytrvalosti, podporující celý váš rytmicky pulsující život. Žijíc ve světě dvou polarit víme, že všechno přináleží do jedné velké CELISTVOSTI, chopíme se svého osobního vzorce. Polarizace je hologram stvořený překrytím dvou světů a různých realit. Síla DVANÁCTKY chce, abychom odhalili tuto pravdu. Vědění je otázkou schopnosti vnímat. Podívejte se, kde proniká vaše síla, kde se chováte svobodně bez ohledu na složitost situace a zjevná omezení. Kdy se cítíte volní? Uvědomte si, kde vás síla polarizace omezuje. Jako člen Světelné Rodiny si přivolejte mystickou moudrost, spojte oba póly, rozšiřte obzory svého duchovního života.

 

ROZŠIŘTE SVŮJ PROSTOR

VY DRŽÍTE TAJEMSTVÍ ROVNOVÁHY VESMÍRU

 

Ve DVANÁCTÉM Tónu, dosáhne každá Vlna zralosti. Slovo krystalický, znamená křišťálově čistý vzhled, jasný pohled do uložených složek. Rentgenový snímek DVANÁCTÉHO Tónu nám ukazuje, o co šlo v celé Vlně. A jak dalece jsme byli zapleteni do karmických vazeb, tak silný bude pohled.

 

Tón Krystalický preferuje VĚDU a POZNÁNÍ. Všechny kalendářní dny s Tónem DVANÁCT přináší vysvětlení dříve mnoha nevysvětlitelných znaků, pocitů, obrazů – které se objevili v předchozích dnech Vlny. DVANÁCTKA je definována jako síla SPOLUPRÁCE, podporující mezilidské vztahy, navázání nových dialogů, zakončením sporů - pomáhá harmonizovat sociální aspekty v rodinném i sociálním kruhu.

 

Autor Monika Czyrek https://monikaczyrek.blogspot.com

Překlad Lenka Sýkorová

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (5.3.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.