O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (2.3.2012) Více než důležité....!!!

02.03.2012 14:10

2.3.2012 - Prijímam všetko ako tanec. Rytmus srdca, takt lásky v harmónii neba, srdca, Zeme. Prosím ťa matka Zem, milovaní ľudia, spojme sa srdcom a veďme sa láskou. (Prosím nezabúdajte na uzemňenie a buďte čo najviac v kľude a srdci)

V sekcii Féwa sú vložené dnešné priebežné info o tom čo sa dialo, plus odkaz - Elektromagnetická premena človeka a jeho magnetickej orientácie.

V galérii Mandala je vložený nový kód. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad.

 

 

 

Féwa 2.3.2012

Pred odovzdaním dnešných informácií potrebujete vedieť, že včerajším dňom začal prudký frekvenčný vzostup. Jedná sa o prepólovávanie jednopólovým magnetizmom, čiže iným ako je zemská elektromagneticita. Je to vysokofrekvenčná latka, ktorou vesmír svojím vlnením kladie Zemi a človeku. Človek pozitívny, milujúci, ju bude pociťovať miernejšie. Opačne orientovaný bude pociťovať túto frekvenciu ako silne deštrukčnú. Jedná sa o prepájanie magnetizmu na inú nadzemskú sféru. Je nutné, aby ste vedeli, že sa potrebujete udržiavať v pozitívnu. Maximálne ako to je možné. Čiže ničím negatívnym sa nenechajte deštruovať. Je to veľmi dôležitá informácia. Na fyzickej úrovni : nauzea, zvracanie, arytmia, závrate. Ak sa necháte strhnúť negatívnom a súčasne podľa toho budete i konať, hrozia kolapsy, srdcové infarkty, mozgové príhody. 

12:30 - Tachyónova energia opticky oddeľuje vrcholy /čiapky/ pólov, ktoré začínajú byť nestabilné. To znamená, že nová magnetosféra spôsobuje chvenie i možné otrasy a vulkanickú činnosť sopiek. Severný a južný pól tvorí diafragmaticky nosný stĺp. Súčasne - vírenie v podobe nárazového vetra na rôznych častiach Zeme.

12:50 - Situácia sa ukľudní, zastabilizuje, akonáhle sa ukotví magnetická vlna, čiže zväzok jej vlákien.

14:00 - Magnetické vlnenie ukotvuje cez póly nový náboj frekvencie. Celý proces prebieha cez Slnko a jeho frekvenčné žiarenie. Ukotvuje sa v jadre Slnka a následne v jadre Zeme /Jadro Slnka, tak ako aj Zeme tvorí krištalický stred/ a budí slnečné erupcie, ktoré sa cyklicky opakujú spádom, ktorý tiež ako "sprcha" preniká k Zemi. 

 

 

Féwa 2.3.2012 Elektromagnetická premena človeka a jeho magnetickej orientácie

Svet v ktorom žijete je inštantný. To znamená, že čas, ktorý Vami prestupuje dokáže premeniť pôvodné magnetické vlákna /ich magnetické zväzky/ na nové - jednopólové.

Vy, ktorí ste zostúpili na Zem, ste prišli plne pripravení. I keď mnohí o tom "neviete", alebo len niečo tušíte. To znamená, že nesiete v sebe pôvodný zámer Univerza. Pomôcť Zemi a celý jej pozemský systém nasmerovať na nový princíp. Na nové pravidlá.

 

Predstavte si čas ak zväzok lúčov, línií, vstupujúcich do Vášho tela ukotveného v elektromagnetizme. Čiže nesúceho kladný a záporný pól. Čo je prirodzené v trojdimenzionálnej realite. A teraz skúste pochopiť stav, kedy do tela preniká iná väzba lúčov. Inej farebnosti. Pričom každá farba je odlišná a súčasne transparentná. Tieto lúče sa ukotvujú v jednotlivých bodoch pôvodných elektromagnetických línií, postupujúc od stredu tela /centrálnej fyzickej osi/ k jeho okrajom. Je to svetelná sprcha evolúcie. Dážď fotónov, kompaktne vytvárajúcich nový nanoštrukturálny telesný systém. Každá farba, každé jej trblietanie má svoj nový názov. Novú schému, nový magnetický systém. Človeka ako nanoštruktúry Zeme a Zeme ako nanosystému Univerza. Rešpektujúc pritom pravidlá postupnosti a prepájania. Dotýkajúc sa každého jednotlivca. Či už trojdimenzionálneho, alebo multidimenzionálneho /poslaného/. To nie je strašenie, milovaní. Je to rozprávka lásky. Spŕška šťastia padajúca na celý fyzický systém človeka, Zeme a ich existencie. Vzájomne sa podieľajúcej na evolučnom vzostupe populácie. Zem svojím spôsobom, čistiac sa od negatívnej vibrácie - človek ako slnečná bunka, prijímajúca nové slnečné frekvencie. 

 

Zaujíma Vás čo sa stane, keď bude táto skúška lásky prebiehať? Bude to prísun absolútneho vlnenia tachyónovej vibrácie, prenikajúci do nanoštruktúr človeka - ako bytosti organicky existujúcej na povrchu Zeme. Zemsky reagujúcej na príliv lásky. Fotóny dematerializujú postfragmentačne každú čiastočku pôvodných fotonických väzieb zemskej frekvencie, ukotvením sa v jadre Zeme. Presmerujú ich kmitavý pohyb /kmitočet/ otočením /prepólovaním/ frekvencie a nasmerovaním na inú vrstvu vedomia. To je podstata celého magnetizmu.

 

Duke Ellington bol poslanou bytosťou. Hral svoje piesne, ladil nimi vibrácie, svojimi magnetickými vláknami, ktoré na Zemi niesol. Odovzdávajúc piesňou lásku. Učiac ju chápať.

 

Angela Davis, žena, ktorá sa snažila upozorniť na blížiacu sa premenu a tým nasmerovať ľudské chápanie na iný rebríček životných hodnôt.

Fittipaldi, muž, ktorý rýchlosťou blesku, skratkami vedomia naznačoval rýchlosť frekvencie, ktorou sa ľudstvo bude posúvať vyššie. Už vtedy - vyberajúc zákrutu za zákrutou. Ukazujúc akú rýchlosť môže človek dosahovať v meniacom sa čase.

Barbara Streisand ukazovala zemskému človeku, že nie absolútna fyzická krása je skutočnou krásou ducha a duše podporovanou vibráciou srdca. Základom prapodstatnej frekvencie. Božského dychu a jeho lásky.

 

Tí všetci, áno....a mnohí ďalší ukazovali svojím hlasom, hudbou, mimoriadnymi schopnosťami.....striedavou frekvenciou jednej a druhej rýchlost, i meniaci sa celosvetový systém. Ako predvoj, ladenie na nové chápanie, cítenie, videnie i vnímanie. Oni sú taktiež tými, ktorý by si zaslúžili metál. Úlohou, ktorú si vybrali, aby Zemi i človeku pomohli. Aj im patrí Vaša vďaka, milovaní.

 

Áno, pochopili ste správne. Hudba, jej frekvencia, striedajúca takty a rytmy svojej a novej osnovy Vášho polaritného sveta. Kde nosným kmeňom - zámerom - je syntéza. Systém prepájania jednej i druhej frekvencie, jednej i druhej polarity. To je tá najdôležitejšia veta Vašej existencie. Jednotná frekvencia jednotnej piesne lásky. Kedy sa zo žubrienky stáva žaba, majúca svoj typický hlasový fond - harmonogramický záznam. Z vtáčatka vták, spievajúci kyticou sebe vlastných tónov. Z húsatka dospelá hus, ktorá svojou bielou farbou pripomína labuť, pričom nielen farbu majú spoločnú. Ale aj "reč". I keď predstavujú iný druh.

 

Slon, nosorožec, tiger, lev, pes, opica, kôň, zajac, had...tí všetci tvoria jeden živočíšny kmeň. Aj keď ich "rasa" je odlišná. Už chápete, milovaní ? Už rozumiete, čím je takt, melódia, rytmus, ladenie dôležité pre človeka? Že svojím tónom oktávy? Svojou jednotnou piesňou, či áriou pozemského a nadpozemského sveta?

 

Tá melódia je vo Vás, milovaní. V niekom ešte len drieme. V niekom sa ozýva. A je už počuteľná. Niekto ju spieva. Nahlas, do všetkých strán zemského i univerzálneho sveta. Svojou láskou, odhodlanosťou niesť štafetu, niesť pochodeň a spievať s ňou, tancovať, krútiť sa a otáčať, až kým ho nezastaví jeho hlava, vedomie. A neukotví v novom chápaní, myslení, zemského či nadzemského sveta. Jeho novou, alebo pôvodnou frekvenciou pozemskej či nadpozemskej lásky.

 

O tom je to všetko, milovaní. O pochopení, prijímaní, uvedomení si základných predpokladov i parametrov univerzálnej lásky. Paranormálnych - i pre Vás pozemsky normálnych situácií, ktoré sa začali diať. Aby Vás ubezpečili, že nielen svet v ktorom tisícročia žijete a je hmotnou frekvenciou pozemskej tváre...existuje. Ale i iný, ďalší a ďalší a ďalší..... do nekonečna a nekonečne sa krútiaci. Vibrujúci svojou dynamikou frekvencie. Zemskej i nadpozemskej lásky, ale aj krásy.

 

Váš svet, Vami samotnými dokonale kataklizmatický, vrásniaci zemetraseniami zemský povrch, búriaci sopkami - hnevom dvoch tvárí, Vás ľudí. Každý máte v sebe jednu i druhú tvár. V každom človeku drieme pár odhodlaní jeho čiernej, či bielej časti. Každý pulzuje dvomi frekvenciami. Hrubohmotna i éterična. Podstatné je, ktorú časť si vyberiete. Či pravú, ľavú, alebo obidve. Víriacimi pocitmi smútku a deštrukcie a súčasne šťastia a lásky. Pričom túžba, sen je - byť šťastný. Ktorá bytosť Vašej osobnosti vyhráva, určujete Vy sami. Svojimi rozhodnutiami, svojím pohľadom na svet, jednoducho tým akí ste. Či negatívni, alebo sami sebou pozitívne nasmerovaní. To je Váš ľudský príbeh, funkčný nezávisle od evolučného diania Zeme. Váš pozemský čas hmotnej manufaktúry, produkujúcej transparentné dúhové srdiečka lásky, alebo čierne či inak tmavé srdcia. Vy sami rozhodujete aké produkty budete vyrábať. Či plné lásky, odovzdávajúc ich ďalším. Alebo nenávisti, ktorú tým taktiež posúvate do zemskej spolupatričnosti.

 

Oceľová kosa a krištalický diamant. Tvrdosť zemskej sily - sila lásky. Stojac oproti sebe, dokazujúc svojím spôsobom svoju nezávislosť. Jednej i druhej strany. Čiernych, alebo bielych. Ale všetkých zodpovedných a zodpovedajúcich za spôsob svojej vlády ľudskosti. Jednotne sa podieľajúcej na prosperite Zeme. Spoločne ju ochraňujúc, alebo degradujúc. Zástupom poslaných, zástupom bielych.....zástupom čiernych masiek nenávisti. A tým ukotvujúc novú štruktúru vedomia. 

 

O tom je evolúcia. O pochopení prapodstaty a jej učenia. O legalizácii lásky. Pretože človek, ktorý lásku zdieľa, väzbou na prapodstatu a zmeny, ktoré s evolúciou súvisia, sa viaže na nový celosvetový systém a tým ukotvuje v novej pozícii - štruktúre vedomia. A ten druhý, zaostávajúci, prechádza pochopiteľne inou fázou. Ktorá už výškou frekvencie prúdiacej k Zemi s ním neladí. Odmietaním frekvencie lásky sa dostávate do pozície porazeného. Nie víťaza, víťazne držiaceho svoju bielu vlajku. Uvedomte si to, milovaní. Že časový harmonogram s novými určujúcimi časovými vláknami Vám do jednopólového systému vzostúpiť nedovolí. Do jeho výšky špirály evolúcie. Je to o Vás, o človeku, o spoločnosti, ktorú v zemskej i nadzemskej frekvencii tvoríte.

 

Magnetická krivka grafu vesmíru dostatočne zreteľne ukazuje jednotlivými ukotvujúcimi bodmi ďalší magnetický stupeň. Nakláňajúc os dole, doprava, klesajúcim magnetizmom so súčasne rastúcou frekvenciou Zeme a jej lásky, rezonanciou Schumanna.

 

Ten pretlak, ktorý touto kombináciou nastáva je citeľný. Pociťovaný ako enormné napätie a to každou bunkou tela. Fyzickým i nefyzickým systémom. A kláti Vami sem a tam. Raz hore, raz dole. Uspáva Vás a opäť preberá. Ponára do lásky a súčasne odmietania všetkého čo s týmto tempom súvisí. Je to vesmírny harmonogram, krivkajúci raz tam - raz inam. A vlečúci Vás za sebou. Trhajúc Vás na dve časti.

 

Vašou úlohou je teraz pochopiť a prijať. Nový celosvetový systém. A je na Vás, Vy, zodpovední za všetko čo bolo na Zemi ničené, neprotežované v zmysle lásky. Ponižované Vami samotnými. Či to zmeníte. Ak nie, zmení Vás svet nadpozemský. Svojou frekvenciou. Je na Vašom rozhodnutí, či budete opäť klásť kameň na kameň a svojou oceľovou kosou sa pokúšať len sekať, neuvedomujúc si, že je i iná väčšia "tvrdosť" a sila. Alebo v sebe objavíte svoju druhú tvár- tvár lásky. Ktorej oči vedúce iskru do vedomia budú smerovať nie do hrubohmotných štruktúr, ale do srdca.

 

Je čas magnetickej premeny tela, vzostupom jeho vedomia do nadpozemskej jednopólovej sféry. Je to magnetická láska, milovaní. Jej stratosféra, cez ktorú sa navíja pás posielaný k Zemi. Ionosféricky udržujúci frekvenciu. Už nie katakombami temnej časti, ale silou nadpozemskej sféry.

 

S láskou Féwa

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

 

2.3.2012 9 CIMI – VEDENÍ TRANSFORMACE BÍLÝM SOLÁRNÍM SPOJENCEM

 

6

 

CIMI TO JE CYKLUS ŽIVOTA, SMRTI A ZNOVUZROZENÍ

 

DNES JE DOBRÝ DEN SPŘÁDAT VOLNÉ VLÁKNO ŽIVOTA

 

Pouze plná čistota a mluvení pravdy nám může otevřít oči. Dnes zjistíme, co nám otravuje život, čeho bychom se měli zbavit. Dnes nebudeme špatní z toho, jestliže cokoliv ztratíme. V každé negativní události najdeme vždy alespoň jeden pozitivní aspekt. Dnes vypustíme minulost, zapomeneme na všechny zranění od lidí. Jen tak dojde k velké úlevě, nic nenaruší náš klid.

 

TRANSFORMACE STÍNU

Vzdejte se síle dokonalosti. Poslechněte v sobě tu část, která vás vyzývá „ ke smrti“ – k transformaci. Buďte přístupní její moudrosti.

 

Rovnováha, minulost, změna….

 

Dopadající síla pole CIMI se projevuje jako silná ENERGIE PŘEMĚNY. Klade zvláštní důraz na oddělení člověka od starých programů, zastaralých autorit a zlozvyků. CIMI zpřetrhá všechny vazby se vším, co je zkostnatělé. Čím silnější je zatuhlost, tím bolestnější tento proces bude. Přestože BÍLÝ SPOJENEC často přináší bolest a utrpení, je naším největším spojencem na cestě duchovního rozvoje. CIMI se nám snaží umožnit dělat rozhodující kroky vpřed.


Jestliže se naučíte vědomě vzdát toho, co bylo, CIMI vás bezbolestně vyvede ze starých nefungujících vztahů do nové bezpečné oblasti.

 

V jednom lidském životě umíráme tisíckrát, protože každý nový krok za určitým účelem je další vnitřní smrtí. Energie BÍLÉHO SPOJENCE funguje jako bílé krvinky, bojuje v těle s tím co brání životu. CIMI bojuje se zápalným ohniskem, odstraňuje potenciální hrozby duchovního života.


Pokud máte problémy rozloučit se s něčím STARÝM – cokoliv co bylo – vzdejte se vedení CIMI. BÍLÝ SPOJENEC je mocná síla podporující UVOLNIT vás od negativních vztahů na mentální, emocionální, fyzické i duchovní úrovni. Mohou to být duchovně ideologické vzorce, nebo škodlivé návyky, které máte a nemůžete se z nich dostat.

 

9. SOLÁRNÍ TÓN VEDOUCÍ SÍLA VEDENÍ

DEVÍTKA navrhuje vědomý start do vysněných cílů. Ztělesněte Mistrovství a moudrost, kterým chcete vyjádřit váš pozemský život. Uvědomte si že JSTE, ne že byste chtěli BÝT. Buďte ten, kdo osvěcuje svým světlem ostatní! VY jste přítel lidstva! VY navrhujete nové vize světa. Ve VÁS tkví síla dělat. Už jste nalezl svůj klíč k naplnění? Pokud se otevřete NOVÉMU, automaticky se rozpustí STARÉ – staré zkostnatělé vzorce, které neprospívají vašemu rozvoji. Přijměte propozice DEVÍTKY a připravte se na velký skok ČASEM. V tomto cyklu se bude ČAS shodovat s PROSTOREM – roztaje minulost, budoucnost. Buďte připraveni prozkoumat tajemné SÍLY DĚLÁNÍ.


PŘIPOJTE SE K TAJEMSTVÍ VELKÉHO MYSTERIA

UKAŽTE, ŽE ŽIJETE NA ZEMI

 

V Tónu DEVÁTÉM se osvětlují všechny nápady, inspirace, touhy zlepšovat. Solární Dny hrají klíčovou roli v každé Vlně. Síla inspirace dosahuje nové podněty pro nové akce, a na druhé straně pálí těžká karmická pole. K DEVÍTCE je třeba přistupovat se zvláštní úctou. Doporučuje se využít sílu Solárního Tónu na ukončení starých případů a ukončení dlouhotrvajících sporů.

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (5.3.2012) Více než důležité....!!!

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.