O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (6.10.2011)

06.10.2011 20:19

6.10.2011 - V sekcii Féva je vložený odkaz Prekryštalizovanie človeka a v galérii Féva sú vložené kódy.

Prekryštalizovanie človeka do novej formy - Si brána - 6.10.2011

Kozmická brána  -  mnohokrát opisovaná Vašou kinematografiou a literatúrou - zámerne vkladaná do vedomia človeka, je bránou do novoveku ľudskej populácie.

     

Je to kryštalická sieť lomu časov. Vášho a prichádzajúceho. Je pozvánkou do neba, nebootvárajúcou cestou prijatia všetkého čo s novým časom a jeho vrstvou súvisí. Zviditeľňujúca sa kruhová brána poskladaná z úlomkov spektra novej Zeme. Prekódovávajúca každého kto nastaví dlaň jej novému svetlu. 

     

Svetlo tvorí, ale aj mení. Zarovnáva pôvodné úhly buniek a atómov do nového tvaru. Trieštením, menením pôvodného na nové. Je to signatúra kozmu. Zmes inej polarizácie, kedy prienikom torzných polí k Vám prichádza nová suspenzia  -  kryštalická. Jej tvar, jej jemnohmotnosť, jej kombinácia prvkov, predstavuje nový svet. Jeho farby a priesvitnosť. Sú to kryštálové polia otvárajúce cestu do sveta nového, bezpolaritného. Cez čakrálny kanál Vašej Zeme a súčasne cez čakrálny kanál človeka. Osvietením ľudského a zemského tela. Krížením pólov, cez ktoré žiarenie preniká, sa nad pólmi vytvára iné svetlo. Niečo ako polárna žiara.

     

Svetlo prenikajúce k Zemi je zmesou fotónov. Zväzkami lúčov nesúcich informáciu vkladanú do vedomia, do genetickej pamäti populácie, odkódovávajúc jednotlivé stupne pamäti dešifrovaním cez väzby tachyónov. Tachyóny sú zhluky energie, ktorá prúdi neustále vesmírom a odovzdáva kódy bunkám, ktoré väzbou na ňu otvárajú spirituálny kanál človeka ako podstatnej súčasti evolučného procesu. Bunky a ich jadrá sú tak cielene aktivované zmesou žiarenia dopadajúceho na Zem a prebúdzajúceho v človeku človeka novej doby. Aktivovaním celého jeho čakrálneho systému cez časovú bránu.

     

Kremíková súčasť tela človeka akoby rozkvitá množením žiarenia. Bunka sa "otvára" a zmes prvkov dopadajúcich na Zem reštrukturalizuje kryštalickú mriežku jeho tela. Je to nachystaná matrica človeka kozmického, hviezdneho. Príprava na jeho nový časový fraktál. Osvietením, ožiarením jeho tela do hĺbky bunečných jadier sa človek stáva aktivovanou bytosťou pripravenou na štart do novoveku cez bránu času.

     

Brána, ktorá sa kryštalicky zviditeľňuje nad Zemou je kryštálová brána. Trblietavá zmes zhlukov energií, ktoré vytvárajú vstupný portál. Je presným načasovaním frekvencie srdca. Keď srdce človeka /nesúce vo svojom strede vzácny kryštál, spomienku na prapôvod/  dosiahne frekvenciu nanoštruktúr vyššieho vedomia, aktivuje sa portál jeho tela. Celý proces je kompletne prepojený na jednotlivé časti tela, na všetky zmysly. Čiže i zrak, ktorý sa stáva zrakom svetelného tela.

     

Každý kto spĺňa tento parameter videnia bude vidieť kryštálovú časovú bránu, ktorá otvára cestu jeho srdca do času nového. Na novú Zem. Je to cestovanie času v čase jednotnom cez jeho otvorenú bránu. "Kremíková" cesta lásky. Kremík ako súčasť nového sveta i svetla je bohato zastúpený v nových telách. Je hlavným prvkom tiel piatej dimenzie.

     

Brána je zložená zo zmesi jeho lúčov. Z drobných mikrokryštálikov svetla umožňujúcich plazmatický prechod tunelom času. Tam na "druhej" strane už budete iní. Priesvitnejší, trblietavejší. Plní spomienok na minulosť v ktorej sa odohrala zázračná zmena prekryštalizovania človeka láskou. Jej transparentným vedomím.

     

Kružnice času nastavené kódom na zmenu sveta sa otáčajú po dielikoch pribúdajúcim žiarením. Akoby zapadajú do kružníc Zeme. Je ich osem. Deviatou sa otvára načasovaná kryštalická brána. Nanosekundovým premiestnením sa do nového tela prechodom cez jej plazmatickú kryštalickú blanu.

     

Človek, ktorý je pripravený na aktiváciu, bude môcť prejsť na "druhú" stranu. Ale bude si môcť vybrať či chce, alebo nie. Ísť po kryštálovej ceste spomienok i zabúdaní na všetko čo tvorilo trojdimenzionálnu Zem.

     

Mnohí z Vás sa domnievajú, že sklz časom bol darom len svätcom, ktorí na Zemi dávno žili. Mýlia sa, čas evolúcie je časom vzostupu. Tak ako predtým - človek, ktorý bol vybraný univerzom ako posvätná bytosť a mohol vstúpiť na jeho pôdu - tak i teraz sa rovnaká zázračná chvíľa bude diať na Zemi. Ale už nie len pár jedincom. Všetkým, ktorí sú vyvolení ich vlastným srdcom, vedomím, svetlom, ktoré v sebe nesú. Za predpokladu, že ho príjmu ako dar.

 

                                                                                                                                 

S láskou  Féva

Ilona Pálušová

 

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (6.10.2011)

Datum: 09.10.2011

Vložil: janko

Titulek: ano

...dobrý vhled, díky Ilonko.

Záznamy: 1 - 1 ze 1