O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (6.3.2012)

06.03.2012 17:41

6.3.2012 - Len láska, len láska, len láska a srdce sú kľúčom. Už nehľadaj človek. Zastav sa a precíť svoje srdce, naplň ho láskou, láskou, láskou. Inej cesty niet, len láska. 

V sekcii Féwa je dnešné info. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad a článok o tom ako vlastne Mayský "kalendár" funguje a na akom princípe je založený.

 

 

Féwa 6. 3. 2012

 

Planetárne prebieha rekapitulácia doterajších stupňov vzostupu do jednoty. Pretože jedine jednotne - jednotou dvoch princípov sa dokážete povzniesť na vyššiu úroveň. Sami sebou a sami za seba a pritom cielene jednotne. Jednota kladie dôraz nie na podceňovanie sa, ale upriamuje pozornosť na silu jednotlivca, ktorá v ňom je. Na jeho múdrosť. Na jeho vlastné vedenie podľa princípov základných ľudských práv. Je to ľudský prístup, vytvárajúci spoločný jednotný prístav múdrosti, ktorá vo Vás v skutočnosti bdie. 

 

Bez cielene protežovanej podradenosti, či nadradenosti. Bez snahy o ubližovanie, zosmiešňovanie, ponižovanie. Bez snahy o nekompaktnosť spoločnosti. Váš jednotný prístav je Vaše vedomie jednoty. Po stáročia podceňované. Uvedomením si vlastnej sily, všetkých možností, ktoré máte ako bytosť Univerza, akceptovaním svojich ľudských práv, budete môcť do jednoty vstúpiť. Všetci spolu, držiac sa za ruky a držiaci v rukách svoje vlastné pravidlá celosvetovej už nie hry, kde na javisku vystupujú a nechávajú si tlieskať len muži v maskách, skrývajúci za ňu svoj skutočný úmysel. Ale ľudia tejto Zeme, ktorá je vyvolená. "Vypichnutá" v rámci celosvetovej siete vedomia, ako cielene reštrukturalizujúca bunka, pravej zemskej hemisféry. Prepájaná a prepájajúca ďalšie svetové ohniská. Podporujúca nový celosvetový program ľudskej populácie. Ktorého princípy už tvorí nie jedna vyselektovaná vláda, ale každý jednotlivec. Vychádzajúc z prvotného zámeru existencie Univerza. Zo zámeru človeka ako bytosti - byť šťastným, zodpovedným, individuálne a súčasne jednotne za celú svoju Zem ako planéty, ako subjektu Univerza, v objektívnom univerzálnom zoskupení všetkých planét a ich systémov galaxie.

 

Vstupom do jednoty získate nasmerovanie na cestu premeny, ktorá už nebude deštrukciou, ale prosperitou. Cieľom Vašej i celosvetovej spoločnosti. Ste ako loď raziaca si cestu cez kry bezcitných ľadovcov, ponárajúca sa do umelo vytvorených deštrukčných prúdov tajných organizácií. Narážajúca na ľadovce, ale vedomá si svojej integrity, svojej sily, svojich schopností. Svojho horúceho plameňa univerzálneho srdca, ktoré dokáže rozpustiť a odstrániť všetko čo na tejto ceste s ľudskosťou nesúvisí. 

 

Pretože Váš cieľ je spoločný. Vaša prevaha absolútna. Skutočnosť, že sa nachádzate planetárne v mieste vzostupu, Vám dodáva silu, energiu, prekročiť pomyselný most, ktorý Vám cestu do jednoty zastavuje. Zátarasy, ktoré platili už platiť nebudú. Rodí sa celosvetový systém prosperity. Vami, jednotlivcami. Uvedomte si túto skutočnosť, ktorá obracia hore nohami každého, kto sa domnieva, že jeho doterajší premyslený projekt a jeho cieľ, neberúci do úvahy človeka je vopred prehraným zápasom. Vaša sila enormne narastá. Podporovaná silami Univerza - jeho frekvenciou. Podporovaná pozitívnym nasmerovaním. 

 

Vzostup vedomia je vzostupom každého jednotlivca. Ste chránení, ste podporovaní. Je o Vás postarané najvyšším vedomím. Ale Vy sami potrebujete vykročiť, vyletieť zo spánku zámerne udržiavaného inými entitami, inou vládou. To je Váš cieľ, milovaní. Zjednotiť sa. Uvedomte si, prosím, že v tomto univerzálnom čase rozhodujete svojím konaním o existencii, či neexistencii Vašej ľudskej spoločnosti. A to je pádny argument nielen vzhľadom na Vás, ale i ďalšie generácie. Pretože všetko je energiou. Všetko je vedomím. A pozitívna vibrácia sa spája s pozitívnou. Negatívna s negatívnou. V ktoromkoľvek pohľade.

 

Ste v mieste časového fraktálu, kde je zakódovaná veta " Buď - alebo !" Berte do úvahy tento moment vzostupujúcej reality. Je to časový plán Univerza, pýtajúci sa - čo si pre seba ako človeka i pre svoju Zem urobil. Aby si nezaspal, ale naopak - prebudený postúpil svojou ľudskosťou vyššie cez bránu času a hojnosti.

 

Uvedomte si, že akú "polievku" si navaríte, takú ju budete jesť. Že to nie je varenie bez lásky človeka k človeku. "Polievky" navarenej pre bezdomovca, aby mu boli zavreté ústa. Že je to "polievka", ktorú varíte všetci spoločne, zohrievajúc ju neustále plameňom Vášho srdca. A ak tento plameň budete neustále udržiavať vrúcnosťou svojich dlaní, verte, že pre tých "neľudských" bude príliš horúca, aby ju dokázali stráviť. 

 

S láskou Féwa

 

Dodatok:

Rozpúšťa sa stará dogma práv vládnucej elity. Je to kozmické vedomie, spolupodieľajúce sa na vzostupe Zeme a človeka, silou frekvencie. Vzostupujúce vedomie obaľuje Zem základným princípom - princípom ľudskosti. Človeka ako bunky, Zeme ako bunky. Dynamikou rastu vedomia, posúvaním sa v čase subjektívnej a objektívnej reality - jej troch vrstiev. Je to symbol ryby, otvárajúcej ústa novej frekvencii - jednopólovej polarite ľudského vedomia. Ukotvením sa jednotou v prapodstate myslenia, konania, chápania. To nie je konšpiračná teória - to je realita. "Zaparkujete" pod novým časovým uhlom /planetárne/. V tej vrstve vedomia a jeho sféry, kam vedomím patríte. Spájajúc sa so svojou pôvodnou, alebo novou časovou sférou. Prebieha centralizácia Zeme - jej zarovnávanie - s frekvenciou piatej dimenzie.

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

POSVÁTNÝ MAYSKÝ KALENDÁŘ

 

Název Posvátný Kalendář nás odkazuje na 260ti denní kalendář, který Mayové a jiné indiánské kmeny používají nepřetržitě přibližně 2500 let. Tento kalendář nazývaný TZOLKIN „počítání dnů“, je samostatnou kapitolou v systému prorockých kalendářů. Vlastně to není ani kalendář v moderním slova smyslu – systém 260 různých energií určitých polí, které rozvíjí vesmírný vývoj Vědomí. Je to energetický filtrační systém, který je řízený Božským Plánem Stvoření ve všech jeho aspektech a proto je nazývaný Posvátný Kalendář.


Vzpomínaných 260 energií se projevuje prostřednictvím třinácti různých kombinací čísel (od 1 do 13) s dvaceti denními Glyfy a to způsobem, který lze přirovnat ke dvěma sbíhajícím se kruhům v nichž každý zub představuje jeden den – což dává vlastně 13 x 20 = 260 dní. Když se naplní 260 dní začíná nový rotační obrat – kalendářní cyklus. Tyto energie nemají žádný astronomický význam,odrážejí pouze Božský proces Stvoření. Každých z 260 dnů má jedinečnou energii,to samé platí pro lidi narozené v jednotlivých dnech.


Každý cyklus třinácti dnú se nazývá se trecenta a cyklus dvaceti znaků – unial. 13 čísel odráží v pořadí energie organického procesu vývoje od semene ke zralému plodu. Vesmír prochází takovými procesy na mnoha různých úrovních včetně tzv.podsvětí. Podsvětí, které se nás týká dnes nejvíce, ukazuje vnitřní skrytou stranu. Těchto 13 čísel tvoří pohyb veV lnách střídajících se kreativních a doplňujících se energií ( sedm dní a šest nocí), které v dávném Mexiku symbolizovaly celou řadu Bohů. Tito Bohové odpovídají za změny mezi dnem a nocí ovládanými 13 unialy v posvátném kalendáři, pokaždé když se opakuje třináctidenní počet.


Těchto 13 čísel se kombinuje s 20 znaky dne neboli „Bohy dne“ a tyto kombinace v sobě obsahují některé duchovní esence každého z těchto dnů. Protože tyto energie ovlivňují osoby narozené v určitý den, vyvinula se kolem nich „astrologie“ v níž je popsána podstata každého dne, a sledujíc informací v kalendáři, jsme se naučili podle znaků a čísel popisovat osoby, stejně tak se můžeme podívat na jejich tradiční popis.

 

Může to být chápáno jako věštba, jako dílo matematické, možná také – jako v mém případě od 7 let jej používám jako nástroj poznání sebe sama - analyzovat tak pole Vědomí lidí v našem okolí. Na hlubší úrovni odhaluje poznání a hloubku a význam vztahů doma, v práci, s našimi partnery, s přáteli, s rodinou. Kalendář je matrice podobná našemu kosmickému Vyššímu Já,pokud chceme poznat matrici našeho Vědomí,podíváme se na výzvy postavené před námi – rozpoznáváme co nám chybí, nebo natrefíme na to, co je pro nás obtížné,co by se naše duše chtěla v tomto životě naučit.

 

Kalendář nám ukazuje, že všechno a všichni jsme příbuzní. Podobný předpoklad se nachází i v teorii reinkarnace. Níže přikládám knihy na toto téma. Každý z nás je semenem zasetým do vibrace našeho současného světa. Pokud pozvedneme naši vlastní frekvenci,rozvíjející se díky překážkám a životním výzvám,pozvedneme rovněž frekvenci celého světa. Jako jedinečná kapka barviva ve sklenici vody, každý člověk mění odstín celého světa. Když vytváříme pocit radosti - i když žijeme sami na vrcholku hory - vyzařujeme frekvenci, která pomáhá ostatním lidem. Pokud jsme vytvořili pocit míru,rezonujeme s energií, která může ukončit války. Láskou pomáháme k lásce druhým lidem, rovněž těm, které potkáváme i těm, které nás nikdy nepoznají.


Tento fragment pro mě dokonale mapuje myšlenku práce s kalendářem – Pečeť je naše vibrace – ale i jako naše největší síla nám stanovuje i největší výzvy. Větším poznáním té určité vibrace, nebo prostě říkáme Pečeti, poznáme jaké výzvy před námi stojí ve dnech svázané s Pečetí v dané Vlně. To vyvolává pohled na sebe sama. Kalendář poukazuje na duchovní plán v širším pohledu našich zkušeností – to, co zažíváme za situace – co se z nich máme naučit – tak to lze chápat, sledujíc to v ten den, to, pro nás důležité. Nebo taktéž sledování osobních pulsarů. Rovněž číslo 13 nám připomíná – uzavřít cyklus a přejít na vyšší úroveň. Buď jdeme na vyšší úroveň, nebo zůstáváme a učíme se tu samou lekci. Cyklus je něco, co nás vrátí setkat se stále se stejnými lekcemi, ale někdy na různých plánech jsou lekce pro nás stále těžší – to všechno proto,abychom konečně pochopili a přepracovali. Po té 13. den Vlny nás vynese na vyšší úroveň chápání, už není třeba stejné poučení, ale další výzva, další dobrodružství,proto práce s kalendářem je velmi zábavná, zkoumajíc náš vlastní potenciál. 


Takto jsme povzbuzováni procesy cyklu sebepoznávání. Znalosti starodávných Mistrů Času,zakódované v posvátném Kalendáři – TZOLKIN - po tisíce let byly velkým tajemstvím Mayů. Teď nadešel čas odkrýt jej světu.

 

Mayové o svém kalendáři říkají: Význam tohoto kalendáře je, že kdykoliv jsme se spojili s jeho znalostmi, vyvolává to paměť, která je uzamčena hluboko v naší DNA. Tzolkin je jako kompas, který pomáhá lidem i Zemi orientovat se v rytmu Vesmíru. Je to nástroj, který jsme dostali do rukou teď – kdy rovnováha a harmonie nás i naší planety je dramaticky ohrožena. Tím, že se učíme porozumět času, máme možnost vstoupit znovu do kontaktu s naším vědomím vesmíru i všech kultur.

 

Podle Mayů žijeme v současnosti v rytmu, který se velmi vzdálil od přírody a vyjadřuje se čísly 12 a 60. Prostřednictvím našich 12 měsíců, 12 hodin, 60 minut, 60 sekund – vypadli jsme ze stavu rovnováhy. TEĎ jsme si toho stále více vědomi. Po dlouhou dobu jsme spoléhali pouze na to, co je VIDITELNÉ A HMATATELNÉ. Vtlačili jsme naše myšlení do úzkého světa. Ztratili jsme cit, intuici – a jak říkají staří Mayové – naše srdce.

Nyní si to stále více a více uvědomujeme.

 

Autor Monika Czyrek

Překlad Lenka Sýkorová

 

 

6.3.2012 13 OC KOSMICKÁ OPRAVA LÁSKOU BÍLÝM KOSMICKÝM PSEM

 

6

 

Vlna ZRCADLA přináší každému do života neotřesitelnou pravdu a absolutní jasnost. TŘINÁCTÝ den nás informuje, že pouze láska nám pomůže najít skutečnou identitu ve světě sporů a negací. Pamatujete se také že včerejší, dnešní a další pozice určují polovinu pupku ČASU. Z tohoto důvodu jsou tyto dva velmi důležité pro pohled dovnitř. To je to univerzální centrum, kolem kterého se točí vaše JÁ. Tyto dva dny – adekvátně k přímým a nepřímým vztahům – jsou skutečným dolem vědění – využijte je!

 

DNES JE DOBRÝ DEN TĚŠIT SE S RODINOU A PŘÁTELI

 

Láska je součástí naší cesty, hlava i srdce nás doprovází k vnitřní harmonii. Dnešní den je zlomovým v našem životě. Dnes zvážíme úvahy našeho těla emocionálního. Podmínkou je přijmout sám sebe. Dnes akceptujeme sebe takové, jací jsme. Protože pouze za těchto podmínek, můžeme najít svojí vlastní totožnost. A začneme žít od začátku. Konflikty vznikají z našeho zaslepení, nedostatku tolerance vůči sobě a ostatním lidem.

 

TRANSFORMACE STÍNU

Získejte přístup k objektivní moudrosti, která – přijímajíc nestranně emocionální dramata – záměrně ve vás vyvolávající nepříjemné pocity, abyste začali hledat – jak z toho ven. Přestaňte se na sebe zlobit. Nehledejte vinu venku. Vyprovoďte svoje emoce z dramatu života do svobodně zvolené neutrální oblasti. Přijměte životní lekce v pokoře a uzdravte jejich příčinu. Otevřete se kontaktu vašeho společníka - osudu. Přijměte jeho pomoc.

 

Pocity ,loajalita, přátelství….


Dny Tónu BÍLÉHO PSA proniknou do vašeho emocionálního těla a diagnostikují v něm téma LÁSKY. BÍLÝ PES vyvolává otázku lásky v partnerství, prosvětluje i vztahy v rodinném kruhu a v mezilidských vztazích. Jak dlouho vědomě člověk nechápe lásku Vyšší pravdy, tak dlouho se bude potýkat s milostnými soutěžemi a tíhou rozčarování.
Pokud se Vědomí člověka opírá o moudrost srdce – může dávat i přijímat lásku – milovat a být milován. Setká se se souhlasem vnějšího světa, je ochoten nést svět na ramenou, je vysoce tolerantní, každý problém spatřuje s pozitivního hlediska. Jeho život se ubírá šťastně – přijímajíc všechny situace, nejen ty prospěšné.

 

Nicméně jakékoliv obtíže či ustavičná negativita je příznakem probuzení příliš malého množství lásky. Komu se toto objeví v této oblasti, měl by vážně zvážit své zkušenosti ve dni označeném Pečetí OC.

 

Dovolte si zalít se svítícím Světlem BÍLÉHO PSA. Otevřete se radosti!


ŽIVOT JE KRÁSNÝ!

 

13. KOSMICKÝ TÓN SÍLY TRANSFORMACE POHYBU UNIVERSA

TŘINÁCT RUKOU se dotýká neviditelných sil, které jsou zodpovědné za radikální změnu. TŘINÁCTÝ Tón uvádí do pohybu vše, co změně oponuje, vše nad čím jste ztratili kontrolu. TŘINÁCTKA může dramatickým způsobem měnit váš život. Vězte, že vás očišťuje Nejčistší Energie Universa a nová sebeidentifikace se snaží oživit vaše Vědomí, které vám pomáhá otevřít se darům Vesmíru. TŘINÁCTKA vás volá, abyste se připojili k akci na zlepšení standardů vašeho esenciálního JÁ, k realizaci vašeho Světelného Těla. Přemýšlejte o jak velký pohyb se zde jedná, z hlediska vaší důvěry k lidem a přirozeným procesům života. Dívejte se pozorně na běh událostí, který se náhle objeví před vaším duchovník zrakem.


TŘINÁCTKA má moc přesouvat úroveň i změny četnosti. Posílá vám nejnovější informace, vrhá nové výzvy, nové příležitosti. Staňte se nebeským Poutníkem. Buďte otevření a flexibilní. Nechte nepříjemným situacím stát se vaším dynamickým spojencem.


OTEVŘETE SE SPOLUPRÁCI

KTERÉ VÁM NAVRHUJE POHYB UNIVERSA 

POD VAŠÍM VEDENÍM

 

Jestliže jste v minulosti měřili čas v tónu „12“, znamenalo to, že jste se mohli točit jen dokola, ačkoliv jste vše dělali dobře a rychle a nic esenciálního z toho nemohlo vzniknout. Léčba „13“ je často nazývána BOŽSKÝM POLIBKEM. Jiné školy říkají, že 13 je LÉČBA OSUDU.


Dny TŘINÁCTKY jsou tak zátěžové, že energie umožňující transformaci, mohou být pro člověka přetěžující. Můžete mít pocit lenosti, rozptýlení či předtuchy něčeho NOVÉHO co visí ve vzduchu. Nezapomeňte, že ve TŘINÁCTÉM TÓNU je postavena kombinace i prvního tónu, což zvěstí vždy něco nového.

 

TŘINÁCTÝ TÓN je spojený s fází přechodu – opouští se staré a vystupuje nové – čili SÍLA TRANSFORMACE. A totéž platí pro třináctý měsíc v roce.

 

Autor Monika Czyrek https://monikaczyrek.blogspot.com

Překlad Lenka Sýkorová

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (6.3.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.