O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (7.3.-8.3.2012)

08.03.2012 19:09

8.3.2012 - Milované ženy, nesúce na bedrách tiaž sveta... Začnite tancovať oslavou lásky, srdcom vedieme a tvoríme lásku. V stredu bola v ranných hodinách silná erupcia na Slnku, dnes a zajtra dopadá táto energia vo veľkej sile na Zem a nás. Prosím, oddychujte, nerozčulujte sa, nezabúdajte na hlboké vedomé dýchanie a pite veľa čistej vody (s citrónom a medom najlepšie). 

V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad.

 

7.3.2012 - V sekcii Féwa je vložený dnešný odkaz - Slnko a jeho žiarenie. V sekcii Mayovia je vložený dnešný výklad.

 

 

 

Féwa 7.3.2012 - Slnko a jeho žiarenie

 

Nie je len Vaše žlté slnečné svetlo, na ktoré ste zvyknutí a beriete ho ako krásnu a teplú samozrejmosť. Slnko obsahuje i iné svetlo a jeho žiarenie. Je kombináciou kódov vzostupu. Rozpúšťa staré programy v človeku i v Zemi, aby mohlo nastať prekódovanie cez slnečné  jadro do novej zemskej vrstvy. Cez slnečné magnetické póly, ako i magnetické póly Zeme.

 

Sekundárny efekt je rastúce žiarenie, erupcie, ukotvujúce svojimi výbojmi a intenzitou slnečného vetra nové naprogramované body. Novej slnečnej i zemskej matrice. Každý okruh Zeme okolo Slnka je postupným navíjaním ďalšieho nového vibračného stupňa danej frekvencie. Tisíce rokov prebiehal tento proces ukotvovania sa v novom pluralitnom čase. Tisíce okruhov obiehajúcej Zeme okolo slnečného jadra, ktoré postupne krištalizuje svojím krištalickým stredom. Celý proces by sme mohli pomenovať solárnou evolúciou. Pretože Slnko tvorí základ Vášho vedomia. Vedomia slnečnej sústavy. Ukrytého v prapodstatnom základe /jadre/ existencie. 

 

Tvar Slnka nie je okrúhly, tak ako ho vidíte. Má mnoho úhlov prepojených s geometriou krištalického jadra. Každý úhol smerujúci od jadra k jeho korone sa heliosféricky viaže na celú Vašu slnečnú sústavu - teda aj na Zem. Každá línia jednotlivých tvarov je spojením so slnečnou oktávou. Pretože tak ako každá planéta vesmíru - aj Slnko má svoju pieseň. Svoj zvuk. Tlmenú, ale napriek tomu žiarivú. Ozývajúcu sa do všetkých strán, spájajúc sa svojou slnečnou frekvenciou so všetkými ďalšími Slnkami Univerza. Tieto Slnká tvoria solárnu vesmírnu sieť - centrálne vedomie slnečných sústav. Pretože Slnko ako stálica a súčasne obežnica galaktických dráh je určujúcim bodom života, existencie. Prepojením na univerzálny čakrálny systém. Slnká, ktoré ho tvoria sú centrá centrálneho vedomia. Energeticky viazané na galaktické stredy v ktorých čierna hmota nie je čierna - je plazmatická. Neustálou pulzáciou sa ozýva zo stredov galaxií ako vesmírny tlkot srdca. A ten určuje priebeh evolúcie. Prebiehajúci vzostup, či stagnáciu. Hlbokým nádychom a výdychom mnohofrekvenčnej energie prapodstatnej existencie. Pulzom časopriestorového dychu. Z náručia do náručia dimenzie. Tam, kam je v danom časovom momente potrebné premiestniť evolučne vedomie. Človeka ako bytosti /organickej bunky/ a Zeme ako planetárneho vedomia. Po kružnici a kružniciach času, obehových dráh jednotlivých planét.

 

Zem je ako družica, ktorá príťažlivosťou lieta okolo Slnka, ktoré ju z náručia nepustí, kým neukončí svoj evolučný okruh. Potom snáď - ak pochopí. Ak si uvedomí, tak ako človek, čo potrebuje vedieť. Pretože i Zem je organizmom, ktorý má svoje vedomie. Bez evolučných vedomostí, bez prijatia nových pravidiel nemá šancu vzostúpiť. A ona to vie. Dobre vie, čo je v jej prospech potrebné. Len človek váha a snaží sa dokazovať neustále niečo iné. Svojím správaním. Obiehajúc, kľučkujúc vo svojom subjektívnom čase, aby sa vyhol prvotným základným hodnotám. Ako je láska, pochopenie, empatia, snaha pomáhať sebe i Zemi a mier.

 

Ale teraz je čas sa zamerať na Slnko a Zem jednotne. Nie kontraproduktívne. Zjednotene sa pozerať na slnečné lúče zaplavujúce zemský povrch. Slnko Vám dáva teplo a výživu. Keď je horúce, skrývate sa pred ním. Keď nie, zohrievate sa teplom iného zdroja. Zamerajte sa na jeho koronu. V skutočnosti pod paľbou jej žiarenia je chladná, krištalická. S modrastým povrchom na okrajoch. Jedná sa o nepredstaviteľne vysokú frekvenciu, žiarenie, ktoré by Vás bez slnečného obalu pohltilo. Erupcie, ktoré cyklicky prebiehajú a derú sa cez povrchovú kôru sú zámerné. Táto cyklickosť viaže rastúcu vibráciu a slnečnými kódmi ju v prepojení na stred Galaxie načítava cez zemský portál /severný a južný pól/. Vždy v čase evolučného vzostupu, kedy grafologicky začne po opakujúcich sa slnečných cykloch /10 ročné, kedy 11. rok ukotvuje frekvenčný stupeň/ nečakane mohutnieť aktivita Slnka.... Zem vzostupuje. Nastáva záverečný čas evolúcie. Aktivujú sa zemské brány výškou vesmírnej a slnečnej frekvencie. Aktivujú sa čakry človeka i Zeme. Začína vzostupujúca nirvána ľudskej populácie. Či človek chce, alebo nie.

 

Slnko sa rastúcou frekvenciou začína opäť zviditeľňovať. Bielo-modro-transparentné. Svojou žiarivo žltou farbou zaplavujúcou hrubohmotnú Zem a svojou krištalicky bielou, objímajúcou vzostupujúcich.

 

Slnečná korona sa búri a narastá, aby pripravila pôdu pre vstup do novej sféry, svojím slnečným kódom. Kontaktom heliosféry s ionosférou. Proces expanzie má tri slnečné stupne. V podstate sa dá povedať, že prebieha prepájanie subjektívnej a objektívnej reality cez magnetosféru, centrálne nasmerovaným vedomím na Japonsko. Dá sa predpokladať, že nastane magnetické prepólovanie o 180 stupňov. Taktiež je pravdepodobné, že v rámci následujúcich dvoch týždňov budú prebiehať zintenzívňujúce sa zemetrasenia. Pozornosť treba zamerať predovšetkým na záver druhého týždňa.

 

Planetárne intenzívne vstúpili do procesu - Mars, Jupiter, Saturn, Mesiac - Slnko - Venuša a samozrejme Zem.

 

S láskou Féwa

 

Odkaz, obraz sú autorské (c) Féwa, je možné ich v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť len nekomerčným spôsobom, za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

 

8.3.2012 2 EB POLARITA CESTY ŽIVOTA ŽLUTÝM POLARITNÍM MUŽEM

 

eb czlowiek

 

EB SYMBOLIZUJE CESTU ŽIVOTA

Od této chvíle se snažíme uvést do života autentičnost, nezávislost a svobodnou vůli. Dnes kontrolujeme svět extrémů s možností výběru životní moudrosti. Dnes neztrácíme hlavu, neporazí nás žádné překážky. Jsme připraveni poznat naše pozitivní i negativní stránky. Stojíc na pokraji sopky karmické rezonance, prošli jsme zkouškou. Dnes oceňujeme velikost lidské povahy.

 

TRANSFORMACE STÍNU DNEŠNÍHO DNE

Znovu se seberte! Můžete najít své místo ve světě, pokud zjistíte, co vám přináší radost, kterou máte díky pocitu z dobře vykonané práce. Buďte připraveni stát se prázdným. Stav prázdnoty je místo pro Nové Vědomí. Starejte se o své tělo. Změňte styl života. Zvolněte tempo. Začněte harmonizovat běh událostí.

Svobodná vůle, odpovědnost, moudrost……

Zkušenosti získané ve dni ŽLUTÉHO MUŽE, mohou být velmi překvapivé, protože tady jde o naši pravou identitu. Většina z nás je uvězněná v karmické polaritě a stále upadá do extrémů (záleží na stupni vývoje) buď se zastaví na extrémním strachu nebo se toulá po poli lásky. Odrážením těchto stavů máme chorobné sklony vydávat rozhodnutí ohledně lidí či jevů. V takových případech dochází ve dni ŽLUTÉHO MUŽE k čelní srážce našeho pohledu se světem silné neutrální Energie. Dokud neuvěříte v suverenitu vašeho JÁ, budete stále sužováni bolestí toho, co přichází zvenčí. Čím více jste uvízli v polaritě, tím více vás tyto dny budou děsit.


Pokud patříte k těm, kteří se povznesli nad Svět matérie, den EB vás zalije moudrostí, kterou s sebou přináší. Díky ní KARMICKÁ TERAPIE přestane řídit rytmus vašeho života, protože stojíte nad nimi. Sami si začnete řídit svůj život a dny EB budou podporovat vaši nezávislost.


Pokud je vaše JÁ stále závislé na vnějším světě – na Starých ideologiích či libosti a nelibosti nadřízených – zkuste poslechnout vzkazy ŽLUTÉHO MUŽE. Vnitřní obr stále čeká na vaše znamení, chce abyste ho zapojili do akce, aby zavedl pořádek ve vašem životě. Pomůže vám pomoci nalézt vaši svobodu a nezávislost vašeho JÁ.

 

Pečeť ŽLUTÉHO MUŽE je první kontrolní stanicí na cestě k uskutečnění vašeho Vyššího Já.

2.POLARITNÍ TÓN VÝZVA SÍLY POLARITY

Polarita je jako tkalcovský stav, na kterém je vetkán pozemský vzorec duchovní osnovy. V zrcadle polarity najdete mnoho tváří iluze. Podívejte se do zrcadla – kdo se na vás dívá z druhé strany? Polarita odhaluje naše duchovní dilema, konflikty a vnitřní spory. Sledujte své sklony a neochotu. Podívejte se na téma realisticky, kde je zapletená vaše duchovní osnova. Přijměte úkoly, kterými se zabývá léčba DVOJKOU. Konfliktní situace ve skutečnosti pracují jako vaši spojenci. Dbejte také na polaritu ženské a mužské části v sobě i v partnerském vztahu. Prozkoumejte oba aspekty. Akceptujete své pohlaví? Nacházíte naplnění v partnerském životě a naplňujete vy svého životního partnera? Obejměte panorama darů ve vašem vztahu. Sledujte v něm oba póly, přirozené zvyky, návyky a objevte moudrost,která z nich vyplívá. Všechny výzvy (póly) slouží tomu, aby se lidé naučili poskytovat si vzájemnou úctu.

 

POLARITA JE PULSEM ZDROJE UNIVERSA

 

Dny s energií Tónu Polaritního představují rovněž téma Vlny mezi pozemskými póly. Pečeť stojící v Tónu DVA nastavuje scénu akcí v našem životě. V těchto dnech běží proces identifikace vlastních úvah.

Autor Monika Czyrek https://monikaczyrek.blogspot.com

Překlad Lenka Sýkorová

 

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (7.3.-8.3.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.