O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (9.11.2011) doplnění

10.11.2011 12:53

9.11.2011 - V sekcii Féva sú vložené dva odkazy - Archanjelská terapia a komunikácia Févy a Thovta. Linda pre vás preložila Salusu z 9.11.Salusu z 8.11., a Sheldana Nidla z 1.11.. V galérii Mandala je mandala č. 184 - Závoj sa rozplynul a ja vidím Všetkých, kto sú a všetko, čo je Svetlom. Už len Pravda z "hory" Svetla. ( hora Svetla/hora Sinaj je v skutočnosti veľká pyramída v Gíze)

Dialóg s Thovtom zo dňa 8.11.2011

Viem, že je veľmi ťažké vysvetliť mnohým ľuďom na Zemi, že je možné komunikovať s niekým, kto je energiou a nemá už fyzické telo. Zažila som nespočetné množstvo takýchto rozhovorov a stále zažívam. Sú to v podstate všetky informácie, ktoré Vám pravidelne odovzdávam. Sú z rôznych sfér vedomia. Sú mi odovzdávané formou komunikácie bez fyzického kontaktu, ale aj iným spôsobom. Rozhovor, ktorý som absolvovala včera s Thovtom o ktorom určite v rámci všeobecného prehľadu viete, bol výnimočný jeho hĺbavou múdrosťou, ktorá z neho vyžarovala. Veľmi by som si priala, aby ste mohli byť svedkom tejto situácie. Veľmi by som to dopriala všetkým, ktorí ešte stále málo chápu a neveria. Zapísala som si snáď všetko čo mi povedal. A pretože to bol dialóg ....hm, akoby pri čaji, alebo pri káve, je aj forma trochu iná. Ale rozhodla som sa Vám aspoň časť odovzdať, pretože som presvedčená, že takéto okamihy sú vzácne. Tak prepáčte ak text nebude až taký "súvislý".

 

Thovt :

     

Som súčasťou vedomia populácie. Kód vzostupu - 999 999 999 - má tri časti. Prvá časť je kódom mojím, druhá časť kódom Févy, tretia časť kódom novej Zeme v prepojení na kryštál vedomia populácie uložený pod veľkou pyramídou v Gíze. Si teraz tu, Féva. Na Zemi, tak ako aj ja, ktorý vzostupujem svojou loďou vedomia z pyramídy tvoriacou portál. Jeho časti sú prepojené na všetky bytosti, ktoré v tejto chvíli aktivujú svoje kódy vedomia. Ľudia sa nemôžu pozerať okolo seba a čakať, že ich zbadajú. Ste to Vy všetci. Bohovia tejto Zeme na Zem vyslaní pod podmienkou, že budete jeden druhému pomáhať, keď to budete potrebovať. Pod podmienkou pomoci všetkým, ktorí sú vzostupujúcim vedomím. Je čas sa rozpamätať na dávne veky Zeme, kedy človek bol v priamom spojení s vesmírom. Vtedy vládol vesmírny poriadok, ktorý určoval pravidlá vývoja ľudstva. Zostúpením bytostí zo Síria a Plejád. Vtedy svet vedel čo a ako bude ďalej. Vkĺznutým vedomím univerza sa otvoril kanál a vyslané bytosti ľudí viedli. Ukazovali im ako treba povzniesť úroveň Egypta a tým celej Zeme. Ako šíriť vedomie do všetkých strán. Ako šíp vedomia boli vyslané bytosti z priestorov univerza a prosperitou, ktorá v tomto období nabudila vedomie ľudstva, akoby nalinkovali ďalší vývoj. Vedeli ako a čo treba urobiť, postaviť, vybudovať, doplniť informácie do kníh písmom vtedajšej doby. Poznali všetky vrstvy vedomia ľudí. Vedeli, kde sa urobila chyba. Čo bolo pozitívne a čo nie. Ľudia podpísali "zmluvu" s vyšším vedomím, ktorá hovorí, že svet bude rozkvitať ak si bude neustále uvedomovať dôležitosť tvorenia láskou.

     

Keď sa začala stavať veľká pyramída v Gíze, vložili pod ňu bytosti svetla kryštál vedomia populácie. Aktivovali ho a začalo načítavanie ďalšieho vývoja Zeme. Kryštál je súčasťou vzostupu. Rozozvučí sa vo chvíli aktivácie Zeme a bude ho počuť na celej planéte.  

     

Vedomie populácie je kódované systémom vesmíru, kedy každý bod rastu je vpečatením nového stupňa. Spojením bodov jednotnou líniou sa vytvára grafická štruktúra, ktorá aktivuje mechanizmus vzostupu vedomia. Je to posvätná geometria kozmu. Je všade a každým používaná. V rámci univerza ako aj v rámci pomoci nižšiemu vedomiu. Človek si to nevie predstaviť. Ale kód je vlastne číslo tvoriace schému, konkrétny obrazec, ktorý aktivuje ďalší a ďalší stupeň evolúcie. Kódovaním jednotlivých bodov preniká do vedomia nová informácia a uzatvára sa nový stupeň evolučného rastu. Vstupom do ďalšieho schodíka vedomia - schodíka pyramídy v Gíze, ktorá je prepojená na 9 stupňov pyramídy mayskej. Ten kto pozná pyramídu v Gíze, vie že má ostrý hrot na vrchole. Mayska pyramída je plochá. A práve to čo na jednej chýba a na druhej je naviac je prepojením centrálneho vedomia. Zlatý vrchol pyramídy v Egypte bol negatívnymi bytosťami, snažiacimi sa o nadvládu nad vedomím Zeme zosadený a vložený do podzemia. Aby sa zabránilo vzostupu vedomia a vedomie bolo tak držané v nevedomosti. 

     

Teraz prichádza čas, kedy bude znovu umožnené ľudskej populácii nasadiť na vrchol pyramídy zlatú časť, aby vedela, že prichádza zlatý vek nanebovstupovania. Pochopením a uvedomením si, čo človek znamená v zmysle univerzálnej sily vedomia. Uvedomí si svoju výnimočnosť. Čím a ako tvorí svoju budúcnosť. Či zlobou, násilím, alebo láskou. Lebo keď je láskou naplnený, vtedy aj láskou koná a pristupuje ku každému človeku, ku všetkému čo žije a rastie na Zemi. Ak nie - je to len hra. Navonok sa vystatuje vysokým vedomím, ale jeho srdce je srdcom nevedomia. Všetko sa odohráva v strede Vášho srdca. Tam je ten kĺúč schovaný. 

     

Vieš, Féva, veľakrát som sa zamýšľal nad človekom. Prečo nechápe niečo tak prirodzené a krásne ako je láska. Veľakrát som sa pýtal sám seba čo mu pomôže pochopiť. Čo v ňom vyvolá snahu pozorne sa zahľadieť do srdca druhých ľudí. A viem, že človek to dôležité pochopí len cez svoje zážitky. Kedy sa vracaním dlhov vracia láska a naopak. Keď človek ublíži a je mu potom ublížené , len vtedy chápe skutočný dosah všetkého. Aj my, bytosti, ktoré tvoríme energetický komplex tela, ktoré sme kedysi dávno mali. Teraz nás ľudia nevidia, ale mnohí cítia našu energiu, keď sa priblížime. A....je to vôbec potrebné ? Aby videli ? Nie. Pretože dôležité je, aby srdcom pochopili čo im vkladáme do vedomia. Je potrebné, aby precítili. Výbuch, kolaps, pád. Ak sú egom zameraní len na svoj vlastný prospech. Je potrebné, aby pocítili aké je to ťažké nemať čo jesť, žiť v biede. Nemať pri sebe nikoho kto by ich mal rád. Aké ťažké je byť chorý a nemohúci. Aké ťažké je keď odchádza niekto blízky a on nemôže nič urobiť ani povedať čím by pomohol. Len stáť a dívať sa ako sa všetko rýchlo a náhle mení. To čo bolo predtým už nie je pravdou.

     

V tom tkvie celý príbeh ľudstva. V empatii, pochopení. Že zvládnuť sa dá všetko s láskou. Ak o nej človek len hovorí - nemá žiadnu silu. Ak tvorí, žije s láskou - je to vždy vidieť a cítiť. Lebo všetko je v tvorení človeka ukryté. Ak pomôžeš druhému svojou láskou. Ak vkladáš cit a snahu. Je to tak....človek musí uchopiť do rúk svoje srdce a ním pracovať, liečiť, milovať i pomáhať. Je to základ všetkého, Féva. Je to kľúč človeka. Držať srdce pevne v rukách. Srdce je najväčší poklad, ktorý máte. Srdce človeka - srdce ľudskosti. Žiari ako kryštál. Jeho ôsmymi hranami svojich geometrických úhlov. Lebo každý úhol naznačuje smer vedomia cez 6. dimenziu jej posvätnej geometrie. K láske. K päťke, sedmičke, trinástke. K vedomiu najvyššiemu...cez lásku....cestami ciest univerzálnej jednotnej vibrácie.

 

                                                                                                                                     

S láskou Féva

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Archanjelska terapia 9.11.2011

Sme prítomní svojou energiou lásky. Sme pri Vás, pri všetkých, moji milovaní. Ja, RA, ako zástupca ríše svetelnej piatej dimenzie - ochranca detí, mladých i starých a celej Zeme - Vám oznamujem príchod svetla. Som zlatou archanjelskou sférou piatej dimenzie, ktorá otvára spolu s bytosťami svetla tohto časového pásma svojimi krídlami svetelný chrám. Za pomoci detí svetla - svetelných detí piatej dimenzie. Som RA ako Boh Slnka, RA ako archanjelska sféra, RA ako vzostúpená bytosť, RA ako matrica vedomia vedená anjelskou energiou.

     

Sme neustále vo Vašej blízkosti. Stačí len chcieť, len povedať čo Vás trápi a ťaží. Stačí zavolať naše meno. Toho, kto je ochráncom, liečiteľom. Toho kto rieši vzťahy či rôzne situácie. Stačí len chcieť a vnímať. Pozerať sa na prichádzajúce svetlo. Jeho farbu - farebnosť lásky, ktorou zo svojho jadra troch bodov energetického tela vysiela. Tak málo stačí. Ale Vy, moji milí a milovaní ste málo dôverčiví. Tým, že nevidíte archanjelsky svet sa Vám zdá, že nie je. Že niekto sa len snaží Vás presvedčiť o jeho existencii. Nechcete, aby ste ho zazreli ako nad Vami a okolo Vás pláva jeho zmes energetických častíc. Jeho silueta Michaela, Gabriela, Natanaela,....

     

Vy ste tí, ktorí máte pochopiť na vrchole vývoja ľudskej populácie, že svet jemnej hmoty je Vašou súčasťou. Že nie ste jediní, ktorí žijú a roztáčajú špirálu galaxie. Že je Vás mnoho na Zemi, tak ako i nás. Anjelov Zeme a anjelov svetla. Svetelného pásma črtajúceho sa nad Vašou hlavou, aby ukázali Vášmu svetu svojimi svetelnými iniciálami, že sú tam hore, kde ich hľadáte iba niektorí. Že sú, existujú a prichádzajú vždy v pravú chvíľu. Aby Vám pomohli. Či ich vidíte, alebo nie - mnohí z Vás už zažili situácie nad ktorými zostal stáť Váš rozum. Vedomie Vašej matérie. Prišli, aby pomohli Vás ukotviť, vyliečiť, zabrániť predčasnej smrti. Akokoľvek sa snažíte ich nepriznať, je to márne. Každý z nich Vám chce niečo povedať. Objať Vás, pritúliť. Posvietiť ľahúčkym svetelným pierkom na Vaše telá a zaplaviť ich farbou svojho anjelského chrámu.

     

Čo oči nevidia - srdce netrápi. Ale Vy ste teraz celí ubolení, omotaní pavučinami smútku z toho, že Vás celý život bolí a mnohé nechápete...prečo...začo...načo sa to všetko deje. Je čas si uvedomiť, že všetko čo potrebujete máte na dosah. Len natiahnuť ruku a povedať - poď, anjel môj láskavý. Ukáž mi cestu. Kadiaľ mám ísť, či bežať opreteky s časom. Čo všetko treba v tejto krátkej chvíli ešte dopolievať Tvojou láskou. Ukáž mi srdce, ktoré Ti bije v hrudi. Ukáž mi akú má farbu. Bielu, ružovú, zelenú, žltú, fialovú, modrú.....či akú ?

     

Priesvitnú farbu má láska. A v nej sa ukrývajú všetky farby Vašich svetadielov, človek. V nej prekvitá krása i čas. Každá farba predstavujúca dúhu, každý jej odtieň, sa zas a opäť mení, aby prekvital novou farbou dúhy. Hladiacou Tvoje vlasy, telo i tvár. Je mnoho farebností, ktoré ešte nepoznáš. Ale ver, že sú a svojou nádhernou žiarivou stigmou srdca pridávajú tam bielu...tam žltú...tam červenú. Všade okolo Teba sa jagá ten transparentno-farebný vertikálny svet Tvojej prichádzajúcej lásky.

     

Otvor oči, človek. Vpravo je hora. Vľavo stráň. A majú zelenú farbu. Keď pridáš ružovú, červenú - sú iné. Získajú nový vzhľad. Keď pridáš trochu modrej - je to tiež inak ako to bolo predtým. Vieš...o tom je Tvoja láska. Keď dovolíš, keď vpustíš inú farbu, ktorej v Tvojom svete niet - bude i Tvoj svet iný. Predtým temný, z čiernej hliny, potom ružový. To je to čo potrebuješ pochopiť. A anjelska sféra Ti podáva ruku, svoju dlaň nesúcu svetlo z inej sféry. Pokloň sa, privoňaj, ochutnaj. Máš mnoho dôvodov, aby si sa pokúsil uveriť, že sen už prestáva byť len snom. Že snová realita sa stáva skutočným reálnym životom.

     

Prechádzate cez anjelskú sféru štvrtej a piatej dimenzie, kde je oheň i pierko anjela. Chrániacich a majúcich už na dosah Váš tieň, človeka hmotného sveta. Sme všetci prítomní, zo všetkých anjelskych sfér hrubohmotného i jemnohmotného sveta. Svojou transparentnou i farebnou láskou. Len uver prosím, uver, že sme a pomáhame Ti na ceste domov. Cez "skaly"  Tvojho života. Už pierko sa vznáša k Zemi. Pierko anjela.

 

                                                                                                                               

S láskou Féva

 

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (9.11.2011)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.