O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne (10.11.2011) ... doplnění

10.11.2011 19:41

10.11.2011 - Večer pred veľkým "finále", ktoré je zároveň začiatkom vo Všetkom, čo Je. Stačí len "stáť"... a tíško prijímať prichádzajúce vibrácie. Ja som tu a teraz pevne ukotvená/ý v Zemi a jej jadre a v jadre svojho galaktického systému. Láskou srdca nesieme nebo na Zem. V sekcii Féva máte podrobnejšie informácie. Linda pre vás preložila Sheldana Nidla z 8.11.

 

 

 

Napsal uživatel Amia   
Čtvrtek, 10 Listopad 2011 20:30

10.11.2011 - Informácia pre všetkých ľudí.

V rámci informácií, ktoré mi dnes boli odovzdané som položila otázku, čo vlastne človek má počas zajtrajšieho dňa - nesúceho tak významný dátum - robiť, alebo urobiť. Dostala som túto odpoveď.

 

Len tíško "stáť" a prijímať vibrácie ukotvujúce človeka s jadrom Gaji a súčasne so slnkom Plejád /Alcyon/. Slnkom novej dimenzie svetla. To je všetko čo človek potrebuje zajtra urobiť. Len prijímať svetlo galaktického stredu. Žiara, ktorá prichádza zo stredu galaxie Vás posunie do inej vibrácie - vibrácie galaktickej, ktorá spúšťa nanebovstupovanie. Triedením elektromagnetickej a magnetickej vibrácie, kedy elektromagnetická vibrácia predstavuje 3D realitu a čiste magnetická predstavuje realitu 5D. Tzn., že všetci, ktorí sú v tejto chvíli na Zemi, stanú sa súčasťou žiarenia prichádzajúceho z galaktického stredu a ukotvujúceho ich v jednej línii / jednej priamke/ s protipólom, čiže Plejádami. Uvedomte si, že všetko čo sa v tejto chvíli odohráva Vás prenáša cez ilúziu času do novej reality. Zdieľate posolstvá univerza, aby ste vedeli čo sa v danej chvíli odohráva, aby ste chápali celý proces. Ukotvovanie sa v jadre matky Zem je veľmi dôležité, pretože Zem odovzdáva túto Vašu energiu cez kozmický kanál smerom k Plejádam a tým sa ukotvujete aj na novom mieste. Človek, ktorý sa nedokáže sám ukotviť - ak tento spôsob neovláda - toho ukotví Gaia, sústredením nebeskej vibrácie na miesto, kde sa tento človek nachádza. Ak je vzostupujúcim vedomím.

 

" Katetrizácia " je proces, kedy srdce Zeme je plne prepojené všetkými tepnami, cievami, žilami s celým telom Zeme a naplnené svetlom /žiarením/. Srdce žiari ako kryštál a "usmieva " sa na srdce človeka. Prepája svoju vibráciu do jeho srdca a umožňuje mu pochopiť čo je láska. Tým, že vysiela svoju láskyplnú energiu. Nikto z Vás si nevie predstaviť ako tento proces prebieha. Predstavte si malé dieťa, ako naťahuje rúčky k matke a chce aby si ho k sebe zobrala. Dala mu najesť, napiť, poláskala svojou dlaňou. Spojila, ukotvila tak so svojím srdcom. Stávajú sa v tej chvíli jedným srdcom, jednou vibráciou matky a dieťaťa. Matka a dieťa. Dve bytosti, ale jedno srdce. Jeden celok bezpodmienečnej materinskej lásky. A Zem vie, že je matkou. Láskavou, milou, dobroprajnou. Matkou objímajúcou svoje deti, ochraňujúcou, milujúcou, volajúcou do neba slová lásky....ako veľmi ľúbi svoje deti.....a svoje nové dieťa. Novú Zem prichádzajúcu v ústrety, aby prevzala zodpovednosť za svoje malé deti, ktoré sa budú učiť na nej žiť. Novonarodená Zem ako dieťa Zeme bývalej, ukotvujúcej všetkých, ktorí sú jej súčasťou. Uvoľňujúcej zo svojho náručia tých, ktorí už dospeli. S láskou.

 

                                                                                                                                     

S láskou Vás objímam

                                                                                                                                         

Vaša  Féva

 

( Ja som tu a teraz pevne ukotvená/ý v Zemi a jej jadre a v jadre svojho galaktického systému.)

 

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

 

 

 

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne (10.11.2011)

Datum: 11.11.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Poznámka

A ještě jedno doplnění. Každý skutečně duchovně vnímající člověk, který pronikl za pláštík vnějšího klamu ví, jaké kroky vedou k tomu, co prastaří mistři nazývají osvícení, a současní popisovači vzestupem. Konečně jsem snad někde zaznamenal termín nanebevzetí, což je dost velký průlom v dezinformacích, které se všude kolem šíří. V jakémsi rozhovoru se tajemný pisatel, Iluminát (Annunaki) vyjadřuje, že, těsně před koncem, tedy vzestupem, bude muset být řečena pravda. Ale už vůbec nemluví o důvodu jejího zdělení. Ten důvod je prostý a najdeme jej na cestě k osvícenosti. Protože tím prvním krokem, který je potřeba udělat je oboustranné odpuštění. Tedy nejen odpustit, ale současně si odpuštění vyžádat. Protože teprve když k němu dojde, jsem vyvázán z karmického kruhu a vstupuji do zóny svobodné volby. O této skutečnosti se nikde nedočtete ani slovo. Pouze v Evangeliích a dávných slovech opravdového mistra Ježíše. Marně jsem čekal, kdy se někdo o těchto zásadních otázkách začne bavit a veřejně sdělí lidem tyto neoddiskutovatelné pravdy. Jenže jako naschvál jakoby o tom nikdo nevěděl. A tak zatímco Annunaki a Ilumináti si připravují půdu pro očištění od špíny kterou ty po tisíce let páchali, všichni ostatní si zvesela vibrují do pekel. Chtěl jsem aby tato slova zazněla poprvé právě tady a proto jsem je i napsal.

Datum: 11.11.2011

Vložil: Erien Azarin

Titulek: Re.... co mi na tom vadí...?!

O oddělování hrubo hmotných, tedy nízkých (extrémních) vibrací se ví po celou dobu naší existence a tak jak byl sledován lidský sestup napříč epochami, které souvisejí nejen s duchovním, ale i z přirozeným pohybem planety, tak byl znám i vzestup, který zaznamenali Mayové. O tom všem by se dalo hovořit celé hodiny, a kupodivu po celou dobu pohybu planety v úrovni nejhustší hmotnosti, problém člověk nikoho nezajímal. Když se nyní v souvislosti se vzestupem, který je přirozeným procesem více nežli čímkoliv jiným, chystá oddělování zrna od plev, je tu pomocníků s odpuštěním jak nasráno. A kupodivu jako naschvál to není nikdo jiný, než nám známá stará jména ať už Sumerských, Egyptských nebo Babylonských bohů. Najednou však už žádný z nich není oním mocným židovským Jehovou, který žene lidi do válek a plení pastevecké osady, ale všichni letí na vlnách světla a lásky. Říkám si tak, kdy že se stala ona zázračná proměna, a co vše muselo být vykonáno a tyto mocné entity došli tak mocného a fenomenálního osvícení. Nějak mám stále pocit, že je lidstvo potřebuje mnohem méně, než se nám oni sami snaží vnutit.

Datum: 10.11.2011

Vložil: LK

Titulek: ....co mi na tom všem vadí...?!

Uvedené zdroje channelingu (Salusa a SN) znám docela dlouhou dobu z originálů. Čas od času proniknou do jejich textů a sdělení určité signály, které jsou zarážející. Jistě jste četli "Protokoly", jistě jste slyšeli o Maitreyovi.... nemáte pocit, že v těchto vyjádřeních se přesně tohle chystá? Očekávají příchod Mesiáše, či Krista, ale Kristus, jako vládce tohoto Vesmíru nepotřebuje kralovat na této planetě. Kristus nepotřebujue ustanovovat vlády a jiné náhradní ekonomické systémy.Zvláště pak , když jeho rozhodnutím se začalo oddělování ze 3.D nová dimenze do úrovně 5.D....!!! Kristus nepotřebuje pro svůj Lid evakuační lodě a nové technologie. Kdo ohrnoval nos nad lidstvem jak je zaostalé ve svém kolektivním Vědomí? Těchto otázek bych mohl přednést spoustu, ale to není účelem mého pozastavení se nad těmito informacemi. Chápu, že každý v této době chce něco urvat pro sebe(motivace jsou různé), jako o žních = sklizních, ale hlavní Hospodář je Kristus a Lidstvo jsou dělníci Světla a Lásky. Píši to zde, protože apeluji na každého z Vás, abyste poslouchali svá Srdce až budete pobízeni k rozhodnutí kam jít....!!!

Záznamy: 1 - 3 ze 3