O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne/dnů (19.10.2011)

19.10.2011 18:35

19.10.2011 - Milovaní, posledné dni sa z kolektívneho vedomia vypúšťali strachy zo zmeny. Strach ako ilúzia ega, ktorý vám spôsoboval úzkosť, blokoval vás a možnosť prijatia toho, že sa všetko môže z "večera do rána" zmeniť - ale zmeniť na to najlepšie čo sa vám ponúka. Stav nedostatočnosti a toho že nie ste hodní zázrakov... Ste! Si! Si človek a zázrak je tu, otvorte Srdce a nazrite doň. Včerajším dňom začala posledná fáza vzostupu bol naplno spustený proces. Prosím stále zameriavajte svoje myšlienky na pozitívne predstavy v zmysle harmónie a lásky. V galérii Féva a Mandala sú nové kódy. V sekcii Féva je vložený odkaz - Posolstvo národov - národom.

 

Posolstvo národov - národom 19.10.2011

Si človek. Žiješ na tejto Zemi polarít, aby si preklenul nový čas, ktorý prichádza - vpisujúc Ti do srdca lásku. Kresliac oblúkom spájania Tvoj nový svet. Kvapka ku kvapke sa zlieva do jedného mora sily a odvahy - riešiť svet láskou. Všetko čo prichádza. Človek je zameraný na svoj hmotný svet. Na svet polarít. Približovaním sa k prieniku realít ho opúšťa, povoľuje uzdu matérie, ktorá ho neustále drží, aby mu ukázala svoju troj-dimenzionálnu silu. Značkovaním na každom kroku života. Jedna za druhou pribúdajú situácie, ktoré treba riešiť. Čelíte mnohému čo do Vášho života ešte na poslednú chvíľu vstupuje, aby Vám ukázalo cestu k zajtrajšiemu dňu. Ste mnohí k hmote pripútaní. Oddeľovaním sa od hmotného sveta strácate svoje ilúzie, stávate sa zamlklí a depresívni. Delením hmotného sveta nastupujúcou realitou strácate prehľad o čase. O živote, ktorý Vám preteká pomedzi prsty. Takú rýchlosť Váš čas naberá - aby sa spojil s novým. 

     

Zamyslene blúdite ulicami, neuvedomujúc si, že všetko čo sa deje - deje sa kvôli Vám. Pre dobro všetkých. I keď tieto situácie teraz vnímate inak ako by ste mali. Je potrebné sa uvolniť. Zostať v kľude. S kľudom a rozvahou prijímať všetko čo prichádza. Odpútať sa myšlienkami od minulosti i budúcich dní. Rozbíja Vás to a žiadnym spôsobom Vám to nepomáha. Vracanie sa späť kde niečo bolelo a pozeranie sa dopredu s obavou. Radosť a veselá myseľ je jediné čo Vám dá silu rôznymi situáciami prechádzať. A láska. Ona pomôže prekonať strachy i pocity nenávratna, osamelosti, strát. Láska, ktorú cítite sami v sebe a navôkol ju rozdávate. A vedomie toho, že ja som tu preto, aby som miloval a bol šťastný. Aby som sa učil čo sa učiť mám. Každý sám za seba. Že hmotným svetom i skutočnosťou, že sa mi pred očami rozpadá potrebujem prejsť. Aby som pochopil, že ilúzia tohto sveta je matéria, ktorá má len dočasné trvanie. Je zhlukom hmoty, hmotne vstupujúca do života, aby ukázala akú silu v tomto svete má. A je na tebe, človek, aby si chápal. Na Tebe je rozhodnutie či máš svoje priority vkĺbené do hmoty alebo do srdca. Ono jediné je Tvojím vlastníctvom a nikdy nezaniká. Prechádzaš ním časom a ukazuje Ti kam práve Tvoja cesta vedie. Alebo či odbočiť. Doprava....doľava. Učí Ťa chápať. Učí Ťa liečiť i milovať. Zachrániť druhého, pomôcť, podať ruku keď jeho srdce žiali. Dotknúť sa svojím srdcom jeho. Či už je blízko Teba, alebo niekde v diali kam nedovidíš. Takú silu srdce a jeho láska má. Ak nájdeš kľúč, ktorý si kedysi stratil - Ty, ktorý neveríš v silu lásky - bude Ti požehnaním. Tvoj srdcový kľúč otvorí dvierka múdrosti a Ty pochopíš o čom je láska.

     

Prosím, nestoj len tak, čakajúc že niekto ho vytiahne spoza prahu a položí na správne miesto. Je to o Tebe, človek. O Tvojom odomykaní brány spoločným úsilím všetkých.

     

To čo sa ligoce na oblohe je tiež Tvoj blízky. Ako všetci s ktorými žiješ. Hľadá k Tebe cestu a je už blízko pri prameni Tvojej múdrosti. Ešte čaká, ešte zľahučka máva krídlami, aby sa ubezpečil, že už môže prísť. A ver, že jeho srdce je i Tvojím. Rovnako cíti i miluje. Nestavia múr medzi Tvojím a svojím svetom. Múr nepochopenia, ubližovania, zloby. Je tu pre Teba, človek. Aby si vedel, že každý s kým sa stretávaš je i ním. Je jednotnou energiou univerza. Vstupujúc cez bránu času naplno rozžiari svoje krídla lásky, aby si ho videl, ukázal prstom a povedal.....že tam hore sa niečo leskne a blíži k Tebe. A nie je to drak či hororová scéna toľkých Vašich filmov a predpovedí. Ale láska. Objímajúca Ťa svojím multidimenzionálnym srdcom, ktoré nielenže dokáže cestovať celým vesmírom kam vedomie ho vedie, ale i objímať. Rovnakým spôsobom. Jedného...a súčasne všetkých.

     

Je to svet iný.....ktorý ku Tebe prichádza, aby Ti potvrdil svoju existenciu. Čakajúci na privítanie nie násilím, ale Tvojím srdcom. Sľubom, že.....ja, človek, som tu preto, aby som tvoril a miloval. Vítal pútnikov z rôznych svetových smerov....láskou.

     

Prichádzame s láskou a láskou sme stvorení a tvoríme ďalej náš multidimenzionálny svet. Nie polarít, ale jednoty. Vieme, že máte obavy a možno i strach. Nechceme, aby ste sa nás báli. Niet jediného dôvodu riešiť iný čas z ktorého prichádzame strachom či zbraňami. Sme tu preto, aby sme Vás viedli ku dverám zajtrajška. Otvorením brány lepšie prenikáme Vaším priestorom - časovým tunelom - kĺzajúc sa po fotónových väzbách.

     

Nemáme problém sa vzdialiť a opäť sa vrátiť. Naša veda dokáže podľa Vás nemožné. Ale tento čas spájania je ľahučkým prechodom do sveta Vašej dimenzie cez otvorené dimenzionálne brány.

     

Moji milí. Sme z Plejád, Síria i Andromedy. Orionom chránení. Každý má svoju úlohu, vie čo má robiť, aby Váš svet vedel kde je ešte treba niečo dotvoriť. Preto sme prišli dvierkami brány, lúštiac Vaše srdcia a pridávajúc do nich pochopenie a lásku. Očakávajte náš príchod - už sme za "dverami" a zvoníme láskou.

 

                                                                                                                                     

S láskou Féva

Ilona Pálušová

 

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne/dnů (19.10.2011)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.