O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne/dnů ( 30.9 - 1.10.2011)

01.10.2011 23:46

1.10.2011 - Dnes prebiehalo doladenie Láskou na dar videnia Pravdy v plnom Svetle Sveta. V sekcii Féva je vložený aktuálny odkaz, a v galérii je 167. mandala - Láskou vytvorený Domov, otvoril Dvere Nebu..a Tak to Je ♥

 

30.9.2011 - Otvorené nebo láskou prináša čas Svetla do sŕd všetkých kto sú. Uvoľnite sa, pustite posledné strachy a všetko čo vás ťaží. Dôverujte v seba a svoje srdce.

Posolstvo zo dňa 30.9.2011

Previbrovanie, osvietenie, je bunečné prekryštalizovanie do novej vrstvy vedomia, fyzična a tým aj do novej vrstvy času. Kedy osvietená populácia - to znamená tí, ktorých vedomie prijíma danú výšku vibrácií, informácií univerza, sa stávajú aktiváciou  svojho svetelného tela - Mer-Ka-By a aktiváciou svetelného tela Zeme súčasťou novej Zeme, Zeme hviezdy. Stávajú sa novým vývojove vyšším stupňom človeka. Stávajú sa človekom svetelným. Hviezdnou bytosťou.

 

Tento proces postupného zjemnohmotňovania prebieha už roky, aby Vás  pripravil na záverečný akt vzostupu, čiže prechodu do inej dimenzie - inej vrstvy času. Celý proces sa nedeje lineárne. Mnohí si to neuvedomujú. Len registrujú, že ich doslova láme zrýchlený čas  /čas sa splošťuje, naberá postupne väčšiu rýchlosť silnejúcimi vibráciami, časticami a fotónmi dopadajúcimi na Zem/. Človek túto premenu pociťuje na všetkých svojich úrovniach. Na mentálnej, duchovnej, emocionálnej, fyzickej. Preto v rámci pomoci človeku bol vytvorený niečo ako harmonogram, podľa ktorého priebežne do procesu zmien vstupovali bytosti - predstavitelia - rôznych dimenzionálnych sfér, aby mu  pomohli. Tento proces nanebovstupovania /osvietenia, zjednocovania sa s rastúcim žiarením prichádzajúcim k Zemi/ je akoby pridávaním plynu tlačením na pedál. Je to zvyšovanie rýchlosti, kedy zrýchlene žijete, zrýchlene preciťujete, riešite situácie. Je to chaos vstupujúci do vedomia a života. Preto je potrebné zostávať v rovnováhe svojho srdca. Nezaoberať sa tým čo bude. Je to Boží plán Vášho vývojového rastu, ktorý vie čo je pre Vás dobré a potrebné. Nič sa nedeje náhodne. Všetko je zámerom vo Váš prospech. Aj keď to mnohokrát preciťujete a vnímate negatívne.

     

Je potrebné a veľmi dôležité, aby ste sa odpútali od akéhokoľvek druhu strachu a negatívneho zmýšľania. Súvisí to i s rokom 2012. Vy nežijete v čase deštrukcie, ale rastu, vzostupu do úžasných rovín vedomia. Áno, prebiehali a budú prebiehať očisty planéty a klimatické zmeny, ale v záujme najvyššieho dobra. Je vo Vás veľa obáv a strachu a tieto emócie nie sú cieľom celého procesu. 

     

Je potrebné, aby ste sa zamysleli sami nad sebou. Aby ste riešili s kľudom a rozvahou každú situáciu, ktorá prichádza, vstupuje do Vášho života. Veľa záleží na Vás všetkých, ako dokážete výšku frekvencie udržať. Je to rez realitami, kedy sa všetko a všetci menia privykajúc novej vibrácii vedomia i tela. Znásobuje sa rýchlosť akou žijete. Vysoká frekvencia žiarenia sa týka i partnerstiev. Ak Váš partner nezodpovedá vibrácii Vášho rastúceho vedomia  -  odchádza. Rovnakým spôsobom sa táto turbulencia týka všetkého čo vlastníte. Rozpadá sa Vám doslova hmotno, materiálno, ktoré v novej vibrácii už pre Vás prestalo byť potrebné a dôležité. Vieme, že tento rast vedomia je pre každého nesmierne v tomto štádiu náročný. Jedná sa o opätovné vracanie sa k prapodstatnu v živote. Znovuzjednocovanie sa so Zemou, s matkou Gáiou. Prírodou a prioritám existencie. Súčasne prebieha vzďaľovanie sa od hmotna, finančna, premenou systému, štruktúry celej spoločnosti. Tých jej častí, ktoré neladia s novým stupňom. Je dôležité zameriavať sa na prírodný materiál, na dostatok svetla vo Vašich príbytkoch. Na hravosť a veselosť farieb vyvolávajúcich tiež pocit šťastia. Je treba byť pripravený na dematerializáciu všetkého čo sa vibračne nezlučuje s novým svetom. S novou kryštalickou mriežkou. Je to akoby vracanie sa k životu našich predkov, k ich jednote so Zemou.

     

Nebojte sa, nerobte si nezmyselné zásoby jedla každého druhu. Je to bezpredmetné. Ochranné kryty, ktoré si stavajú mocní tohto sveta po celej planéte sú zbytočné. Pretože premena Zeme jej vzostupom do piatej dimenzie a tým vstupom do inej reality Vám zatvorí "dvierka" za minulou dimenziou a Vy budete nútení zostať tam, kde ste sa schovali.     Žiarenie nie je výstraha a strašenie populácie. Žiarenie - jeho vibrácia - častice, ktoré spolu s fotónmi dopadajú na Vašu Zem Vám otvárajú vedomie nesúc informácie o dôležitosti prapodstatných životných hodnôt.

     

Štvrtá dimenzia, o ktorej mnohí pochybujete a domnievate sa, že evolučný vzostup by mal smerovať sem, je nutnou prechodovou fázou. Ukotviť sa vo štvrtej dimenzii nemôžete, pretože predstavuje dve polarity jemnohmotnej sféry a Vaším cieľom je bezpolaritný svet jednoty všetkých. Jednoty univerzálnej. Štvrtá dimenzia ešte nepredstavuje jednotnú jemnohmotnú dimenzionálnu sféru. Je zmesou energií, ktoré sú súčasťou inkarnačného vzostupu do cielene nasmerovaných sfér vedomia podľa jeho výšky. 4., 8., 12., dimenzia tvoria centrálne univerzálne brány medzi dimenziami. Sú to tri stupne univerzálneho vedomia svetelnej vesmírnej pyramídy.

     

Slová, ktoré teraz potrebujete počuť sú nasledovné:  Ľudská civilizácia nezaniká, len sa mení na jemnohmotnejší systém fyzična, prijímajúc vyššiu spirituálnu rovinu vedomia piatej dimenzie.

     

Mesiac október je vstupom do úrovne  poznania nového času. Vstupom do novej vibrácie ľudstva, kanálu vedomia pod uhlom prvopočiatku. Jeho evolučnej špirály. Bytosti svetla, ako súčasť univerza, Vám neustále pomáhajú a začleňujú sa do celého procesu od začiatku prebiehajúceho vzostupu. A sú pripravené pomôcť Vám i svojím objatím, láskou srdca, vedomím.

 

Moja poznámka:

Informácia odovzdaná mne osobne od bytostí svetla 

predstavuje dva dátumy

29.10.2011  -  polnocou z 28.10. - 29.10

11.11.2011    

 

                                                                                                                                           

S láskou Féva

Ilona Pálušová

 

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne/dnů ( 30.9 - 1.10.2011)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.