O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne/dnů

17.09.2011 17:15

17.9.2011 - Praskne bublina vytvorená okolo Zeme aj ľudí. Každý precitne do nového rána, jasnej pravdy cez Srdce. Okno Neba sa otvára a žiari od severu. V sekcii a galérii je vložený nový odkaz od Févy aj s kódmi.

 

16.9.2011 - Prebieha plný presun Zeme - jej napájanie na nové slnko - Alcyon (Plejády). Prebieha kódovanie a ukotvovanie energií Slnko smer Alcyon. Rozpúšťaním membrány medzi 3D a 4D sa uvolňuje pomyselný obal Zeme a zároveň aj človeka, obrazne ako bublina v ktorej sme doteraz žili a bránila nám naplno a jasne vnímať a vidieť. Začnú sa naplno objavovať "nevysvetliteľné" úkazy na nebi. Víkendom bude všetko potrebné doladené a pripravené. Naplno začnite vyjadrovať svoje pocity, súhlas/nesúhlas, jednoducho hovorte nahlas pravdu, otvorene a zo srdca. Nastáva revolúcia vo vedomí ľudí.

 

15.9.2011 - Dnes bola do Srdca Matky Zem a nás ľudí ukotvená doteraz najvyššia vibrácia Kristovho vedomia Jednoty (pociťované ako únava, bolesti hlavy, nejasné videnie...) Rozpúšťa sa multidimenzionálna membrána medzi treťou a štvrtou dimenziou. Padajú posledné závoje na videní a vnímaní ľudí celkovo a celoplanetárne. Oči a Srdce sú polnocou otvorené Láskou Neba. Vítame vás Doma.

 

Galaktický stred a jeho vibrácia žiarenia lásky. 16.9.2011

V uplynulých dňoch prebiehalo prekódovávanie jednotlivých vrstiev Slnka smerom od jadra k jeho plášťu a súčasné rozpúšťanie interdimenzionálnej blany /membrány/, ktorá je okolo Zeme i slnečnej sústavy.

 

Každý, kto je súčasťou zmien prebiehajúcich na Zemi je súčasne článkom pripájaným k novej sústave svetla.

     

Svetlo je žiarenie galaktického stredu. Je to láska a tvorivosť tvoriaca jednotu vo všetkom a v každom kto je vzostupujúcim a vzrastajúcim vedomím.  Slnko aktivuje svoju dráhu letu cez čakrálny tunel, kanál univerza, ktorý vibráciou kóduje jednotlivé jeho vrstvy smerom k povrchu - plášťu - a súčasne odráža tieto stupne k Alcyonu s ktorým je energeticky prepojené cez jadro. Toto kódovanie prebieha stupňom spájania vibráciou univerza. Jeho melódiou, jeho zvukom,.....piesňou "Ja som a tvorím svetlo nového veku. Svojej budúcnosti. Cez membránu dimenzií, rozpúšťajúc jej povrchovú blanu, aby bol umožnený prienik Zeme do iných svetov nadpozemských."

     

Svetelný proces spájania a zjednocovania /svetelná fúzia/ sa deje na okraji slnečnej sústavy, ktorá má taktiež svoju interdimenzionálnu membránu. Ako každá planéta, súhvezdie, galaxia. Tieto blany reagujú na stupeň aktivácie solárneho spektra. Tzn., že Slnko rozpúšťa aktiváciou jeho kódov blanu Zeme i planét. Súčasne tento proces prebieha v rámci slnečnej sústavy ako bunky a začína sa napájať dosiahnutou frekvenciou na pásmo čierneho Slnka - Alkyonu, ktoré túto vibráciu prijíma. Slnečná sústava tak vstupuje do centrálnej obežnej dráhy hviezdného systému Plejád.

     

Jadro Zeme koaguluje a presúva Zem do hologramu novej Zeme. Je to následnosť, postupnosť zmien, ktoré svojou štruktúrou pripomínajú obrat o 90 stupňov v myslení, konaní, vedomí populácie. Súčasne sa prevrstvováva celá podstata človeka - jeho telesnej schránky, ktorá sa stáva svetelnou, nanebovstupujúcou. Tzn., že tí ktorí prijímajú skutočnosť, že svet je jednotný, že láska je tou najdôležitejšou sférou vedomia, že srdce má v rukách kľúč k tvoreniu a žitiu vo svete novom, bezpolaritnom, tí zažiaria v plnej kráse osvietenia. Osvietením, ožiarením ich centrálnej čakry a súčasne celého vedomia, ktorým tvoria a  tlmočia posolstvá hviezd do fyzickej úrovne človeka.

     

Človek je tu na Zemi preto, aby žil a tvoril lepší svet ako bol ten predtým a predtým a predtým... V hologramoch uchovaný a zanechaný posvätnosťou geometrie stvorenia pre tých, ktorí opäť prídu a budú ním prechádzať vývojovým štádiom zmien.

     

Človek tvorí tak svoju realitu, svoju prítomnosť i budúcnosť súčasne. Žitím v prítomnosti spôsobom - ja som tu a teraz tvorím svoj svet, svoju realitu a nezamýšľam sa nad tým čo by malo, alebo mohlo byť, keby.... Tým sa zameriava na prítomnosť. Na realitu svojho sveta snahou pomáhať s láskou, odovzdávať sa láske celým srdcom a jeho vedomím nesúcim prapodstatnú bunku tvoriacu základ každého vzostupu vedomia. Jeho rastu. Uvedomením si samého seba, svojho ja, svojho skutočného - "Ja som svetlo".

     

Svetlo ako žiarič je tieňohrou. Tzn., že Vás posúva svojou intenzitou žiarenia z pásma do pásma. Zo svetla do tmy, nekonečným tokom vibrácie. Špirálou otáčajúcou sa po kružnici času, kódujúc pritom jednotlivé stupne zmien. Z hologramu do hologramu. Zoraďujúc zmeny do cyklov slnečnej pyramídy tvoriacej centrálny zdroj žiarenia cez ktoré prechádza každá vlna vibrácie a aktivuje slnečný kotúč, ktorý k Zemi vysiela správu, že nastala ďalšia zmena posúvajúca Zem vyššie a bližšie k vedomiu univerza. Tento solárny proces je púť slnečnej sústavy po kružnici vedomia času jednotného, približujúc sa k materskej sústave, ktorú tvorí súhvezdie Plejád. A jej centrálny žiarič - Alcyon.

     

Slnko je prepojené na solárnu čakru človeka a tvorí akoby vejár okolo každého organizmu. Tento vejár sa aktivuje pribúdajúcim  žiarením a akoby sa roztvára okolo človeka - splynutím s najvyšším žiarením. Aktivuje sa čakrálny kód človeka i Zeme. U Zeme cez obratníky, u človeka cez štvrtú a prvú čakru. Táto aktivovaná vibrácia 4-3-1 sa spája s centrálnym kódom /tokom žiarenia cez čakrálny kanál/, ktorý sa otvára a prijíma najvyššiu vibráciu svetla /lásky/. Svetlo triedi vedomie srdca bytostí a zoraďuje ich podľa jeho výšky. Ako sa svetelný vejár čakrálneho systému otvára, nastáva proces nanebovstupovania. Odchádzajú tí, ktorí vibráciu už nezvládajú a tí, ktorí splnili poslanie a predinkarnačnou dohodou sa vracajú.

     

Bytosti tvoriace 3D realitu zostávajú súčasťou 3D emócií, pocitov, tvorenia myšlienkovou formou. Stávajú sa opäť súčasťou hrubohmotnej Zeme /jej 3D hologramu/, zatiaľ čo tí, ktorí vibráciou zodpovedajú novej vyššej dimenzii prechádzajú do inej časovej vrstvy vedomia. Súhrou - splynutím dimenzií cez interdimenzionálnu blanu. Parasyntézou času a jeho vibrácie. 

     

Každé vedomie tvorí svoju realitu. Každé vedomie korešponduje času v ktorom sa nachádza svojou dosiahnutou výškou vibrácie. Tzn., že človek, ak je vibráciou stimulovaný do vyššej reality a jeho vedomie zodpovedá tomuto rastu, stáva sa súčasťou inej dimenzie času, inej časovej sféry. Ak nedosiahne v danej dimenzii výšku vedomia potrebnú k vzostupu, zostáva ďalej v pásme 3D Zeme až do chvíle ďalšieho vzostupu.

     

Čas, ktorý zostáva do zmeny vedomia je súčasne časom Zeme, ktorá tiež triedi podstatné a nepodstatné aspekty jej existencie v náväznosti na prechod do vyššieho hologramu. 

     

Čas, ktorý zostáva je časom zameraným na liečenie pochybností, ktoré s vzostupom súvisia. Toto liečenie prebieha cez planétu Saturn a planéty, ktoré tvoria súčasť jeho obežnej dráhy.

 

                                                                                                                         

S láskou Féva

Ilona Pálušová

 

Zdroj: www.anjelska.sk

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne/dnů

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.