O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Anjelská.sk: novinky dne/dnů

24.09.2011 15:01

24.9.2011 - Aktuálne : Práve prebieha temperovanie, akustika, doľaďovanie vibrácií cez 3. oko, oči, sluch. Prebieha absorbovanie vibrácií novovytvorenými žľazami tela cez hormonálny systém - je to prepájanie na funkciu svetelného tela cez diadém, zemský kryštál - kryštalické jadro Matky Zem. Možno ste si všimli že posledné 2-3 dni viac kýchate, to dôsledok tohto nalaďovania.

 

23.9.2011 - Prebieha magnetické prepólovanie Zeme. Zmena naplno a definitívne meniaca tvár Zeme a ľudí. Nastáva čas Svetla a Pravdy. Zázraky skrz Srdce, žiariace z Neba, otvoria oči Všetkým v Láske. V sekcii Féva je vložený odkaz.

 

22.9.2011 - Polnocou Lásky započneme Nebo na Zemi pre Všetkých, kto Sú. Tancom Srdca získali sme "prvenstvo" v súťaži kde každý je prvý. Rovní s Bohom skrz Lásku a Svetlo Srdca, nehou k sebe pozdvihli sme dušu k plnému nanebovstupovaniu. To čo mnohí z vás nevedia slovami opísať...jednoducho viete a cítite... Srdce je kľúčom odomykajúcim Nebo.

 

 

Posolstvo pre človeka - zo dňa 22.9.2011

Si človek, si bytosť univerza, si tvorca nového sveta, si stvoriteľ svojho nového svetla, sveta dimenzie určujúcej Tvoje nové pravidlá života podľa Tvojej vôľe, Tvojho rozhodnutia. Podľa slobodnej vôľe lásky a jej novej hry vo vyšších sférach vesmíru.

     

Si tu, človek, a tvoríš spôsobom, ktorý je v tejto chvíli existencie pre Teba možný. Je to Tvoja hranica vedomia, ktorou všetko zvládaš. Schopnosť vedomia, prijať to čo je pre Tvoj život podstatné a dôležité. Či si predstaviteľ 3D alebo 5D reality. Reprodukciou schopností, myslenia, konania, prenášajúcich sa z minulých životov do života súčasného, pridávaním "kvapiek" lásky nového a nového hologramu prenášajúceho Ťa do vyššej a vyššej dimenzie. Ty si  tvorca sveta  hmotnej ilúzie, kedy pracuješ svojím vedomím na riešení a tvorení tejto sféry a nezaoberáš sa skutočnosťou, ktorá je mimo Teba, mimo Tvoju sféru žitia. Nemáš na to dôvod. Myslieť, uvažovať, rozmýšľať o tom čo bude inde na inom mieste priestoru času. Ale ver, že táto Tvoja  realita hmoty, so všetkými zákonmi a zákonitosťami ktoré predstavuje je transparentná taktiež. Je holografickou projekciou projekcie minulej a predminulej. V tom tkvie jej premenlivosť. 

     

Keď nakreslíš graf zmien vesmíru ako globálneho celku, zistíš, že vesmírny svet sa neuveriteľnou rýchlosťou zmenil. Že podmienky, ktoré mal a má teraz sa v mnohom odlišujú. Že existujú iné planéty ako pred miliardami liet, že mnohé zanikli, aby uvolnili miesto iným. Je to príbeh galaxií, ktoré sa neustále menia, strácajúc svoje "bunky", ktoré už zavŕšili vývoj, expanziou do priestoru. Stali sa supernovou. A súčasne evolučne vznikali a rástli nové. Učiace sa v priestore univerza krok za krokom existovať a tvoriť samé seba. 

     

Ako človek, ako Zem. Je to to isté prirovnanie. Rastom vedomia, schopností. Prispôsobením sa fraktálu tvoriacemu kružnicami rôzne tvary, ktoré sa neustále opakujú, rastú, zväčšujú sa, aby sa prispôsobili spätnej vibrácii priestoru univerza. Nadväzujúc pri tom svojimi "výhonkami" na čas nový, čiže už ďalšie stupne fraktálu. Spájaním, kódovaním jednotlivých bodov fragmentov času. Ukotvením sa v novej "ruži", novom "výhonku", v novom priesvitnejšom svetle tvoriacom jednotu všetkého čo je a tvorí vesmír.

     

Vieme, že čas je nekompromisný. Nepýta sa Ťa ráno, keď sa budíš a začínaš tvoriť svoju každodennú realitu či chceš, aby zastavil všetky hodiny Tvojho sveta. Aby si si mohol ešte pospať, aby si mal priestor pre seba. Nepýta sa Ťa či Ti to takto vyhovuje. Je tu, neustále  prechádza Tebou tak ako všetkými dimenziami. Tvojimi i vesmírnymi a triedi a tečie ako rieka, ako prúd a nesie Ťa so sebou. Neustále víriac prúdom častíc napojených na jednotlivé jeho vrstvy. Niekde vibruje rýchlejšie, niekde pomalšie. Dobieha, dotvára podľa rýchlosti frekvencie, ktorú tá či oná dimenzia predstavuje. Preto si uvedom, človek, že súhra časových spin neustále Ťa ženúca akoby vpred je súhra bodov, vrstiev, určujúcich časový tok. Sú oddelené od seba špirálami vibrácií. Tieto špirály sa otáčajú na jednom mieste. Tvoria fraktál. Jednej, druhej, tretej, štvrtej, piatej, šiestej,........dvanástej dimenzie. Krúžia tak vo vrstvách jednotného času. Všetky sú prepojené jednou vibráciou. Vibráciou božskej prapodstaty  -  13. dimenzie.

     

12. dimenziu tvorí vedomie Krista. Vedomie zlučujúce všetky bunky, všetky organizmy, ktoré už prešli cez hmotnú sféru svojím vývojom. Absorbovali po ceste  múdrosť, ktorá im bola "ponúkaná" najvyšším vedomím. To znamená, že ju prijali. Akceptovaním skutočnosti, že.....je. A tvorí najvyššou láskou. Nekompromisne, ale súčasne bezpodmienečne.

     

Človek ako stvoriteľ svojho sveta, neustále prepojený na božskú prapodstatu i keď sa to v mnohom a mnohokrát nezdá, nesie túto pochodeň lásky, pochodeň svetla vo svojom  srdci. Neustále žiariacu, dodávajúcu odvahu, liečiacu bolesť i smútok a pridávajúcu energiu vyšších rozmerov  -  informáciu o tom, že je aj niečo iné ako prežíva v danej realite. Je to kryštalizácia vedomia. Kryštalické zjednocovanie so všetkým čo je vyššie  v nadzemskej sfére poznania.

Či už sa to týka vedy, umenia, akéhokoľvek druhu tvorivosti. Sú to situácie, ktoré prežívate. Otváraním, odkódovávaním genetickej pamäti odrazu vidíte, cítite viac a začínate tvoriť, alebo už tvoríte všetko čo doposiaľ bolo pre Vás neznámou veličinou.

     

Máte reálne vízie, aké ste pred tým nemali, kedy si myslíte, že ste sa možno zbláznili.... ale je to skutočnosť. Dávame Vám odpoveď na všetky javy, ktoré ste doposiaľ neprežívali.

     

To isté sa týka umenia. Explóziou vibrácie /žiarenia/, ktoré rozpúšťa staré a otvára cestu novému /novej vibrácii, novému svetlu/ z Vás tvorí umelcov, akých táto Zem doteraz nepoznala. Maľujete, kreslíte čímkoľvek a akýmkoľvek spôsobom diela, ktoré nesú dušu. Sú hlboko mystické, duchovné a ich cieľom je otvoriť vedomie populácie. Ste navigovaní múdrosťou stvoriteľa, aby ste svojimi dielami ukazovali človeku cestu až do záveru, ktorý premietne -  preprojektuje všetko čo je pre novú dimenziu prípustné a dôležité do novej sféry. Čiže aj Vaše maľby a kresby, ktoré sa stanú kódmi posvätnej geometrie tvoriacej súčasť nového veku, nového času. Nezmiznú, nerozpustia sa prienikom realít. Preprojektujú sa vyššie. Budete ich mať tam, kam sa v čase vyberiete. V tretej i piatej realite. Tam vyššie budú žiariť, tam dole budú pomáhať naďalej rásť. Sú tak dôležité ako Vy sami, ktorí ich tvoríte. Sú kódom, sú očistnou terapiou, svetlom umývajúcim vedomý ľudský portál 7. čakry, aby rástol, pochopil a vzostúpil. Sú súčasťou zrakového vnímania, programu pomoci človeku, kedy pohľadom neustále načítavajú nové a nové stupne a uzly vrstiev vedomia.

     

To isté sa deje v poézii, literatúre, vede, filmovom svete. Kedy sú včleňované konkrétne spirituálne kódy, aby človeka informovali, dávali mu na vedomie zmenu a zmeny, ktoré prebiehajú i nastávajú. Ste vybranou populáciou, ktorá má šancu všetko zvládnuť svojou výškou vedomia.  Previbrovávajúc do nového času. Tí, ktorí sú už jednotne chápajúcimi, mysliacimi, konajúcimi a tvoriacimi láskou v prospech nielen seba, ale všetkých ktorí sa tohto procesu  nanebovstupovania  /posúvania sa do vyššej frekvencie univerza/  zúčastňujú. Lámajúc hmotu a hmotno všetkým čo tvoria. Ukazujúc cestu do inej existencie Vašej budúcnosti.

     

Teraz je dôležité udržiavať vibráciu v ktorej sa nachádzate svojím srdcom. Aj keď je to nesmierne ťažké, pretože tento svet Vás už "láme" svojou hmotnou existenciou, hmotnými pravidlami. Ale snažte sa zostať v kľude, vyrovnaní. V absolútnom strede svojho bytia. Zrovnovážňujte svoj stav všetkým čo milujete, čo Vás napĺňa šťastím. Či už je to tvorenie, alebo relaxácia. Pohyb v prírode, alebo kniha, ktorú čítate. Každý tvorí samostatnú bunku, každý má svoj spôsob akým vibráciu vníma i absorbuje. Každému pomáha ju udržiavať niečo iné. A Vy intuitívne cítite správny spôsob pre seba.

     

Pomáhajte si vizualizáciou situácií po ktorých túžite, ale nemáte možnosť si ich splniť. Predstavujte si, že plávate v mori, že šplháte po kopcoch najvyšších pohorí. Že sa pohľadom dotýkate oblohy. A mnohé a mnohé situácie po ktorých túžite a nemôžete si ich z konkrétnych dôvodov dopriať.

     

Vizualizácia je taktiež projekcia Vášho vedomia. Je aktivovaním týchto situácií. Otvorením cesty k ich splneniu a súčasne navodením pocitu šťastia. Je to aktivovanie stredovým bodom v srdci, ktorý každého s každým spája a posúva vyššie. Pomáha mu rásť.

     

Jedzte všetko čo Vám chutí. Neobmedzujte sa v jedle prísnymi pravidlami diét, pretože v tomto čase vysokých vibrácií to nie je pre Vás prospešné. Absorbujú sa energie žiarenia do tela a jedná sa o náročný proces pre Vašu fyzickú schránku. Je potrebné pridať prírodné druhy vitamínov podporujúcich vitalitu. Pite veľa vody. Pomáha Vám telo očisťovať a súčasne absorbovať stupne žiarenia. Pohyb v prírode je  najideálnejším druhom športu. Dlhé prechádzky, ktoré Vám pomáhajú fyzicky i duševne. Energia stromov, zvuk lesa....to všetko napomáha prijímať vysokú vibráciu cez ľudské zmysly. Áno, patrí tam aj chuť, aj vôňa. Lesné plody sú ideálnym nosičom potrebnej dávky energie i vitamínov pre bunečnú výživu tela.

     

Mení sa Váš zrak, oči sa prispôsobujú novému videniu. Preto sa snažte relaxovať optickou formou  /colorterapia, počúvanie hudby so zavretýmim očami/. Zrak je adekvátne prispôsobovaný meniacemu sa stavu organizmu. Videnie sa stáva viac rozptýlené, viac sa zameriava na priestor ako na detail. Je to priestorove širší záber zrenice, ktorá zaostruje už iným spôsobom. Na diaľku. To znamená, že sietnica je nastavená jemnejšou štruktúrou svetelných vlákien ktoré sa napájajú na centrálny kód tela. Súčasne sa mení rohovka a vzdialenosť bodu, ktorý je v centre zrakového vnemu. Čiže prebieha proces, ktorý Vám spôsobuje problémy s videním. Zrakom zaostrujete, akomodujete iným spôsobom. Prispôsobovaním sa nervovými vláknami v prepojení na vlákna svetelné nastavením na centrálny tok žiarenia. Nie je potrebné chrániť zrak okuliarmi. Slnko mu neublíži. Práve naopak. Spája žiarenie fotónov. Prispôsobujete sa tým lepšie novému svetlu. Používajte vonné esencie ktoré Vám vyhovujú, pretože aj vône sú dôležité. Človek sa mení všetkými zmyslami svojho tela.

     

Mýli sa ten, kto je presvedčený, že telo fyzické  už nie je dôležité. Je.....a veľmi výrazným spôsobom. Tvorí základňu prepólovania na telo jemnohmotné, svetelné. Až do momentu previbrovania, aktivovania tela novej jemnohmotnej sféry.

 

                                                                                                                               

S láskou Féva

Ilona Pálušová

 

Odkaz je možné v neskrátenej a neupravenej verzii ďalej šíriť nekomerčným spôsobom, len za podmienky uvedenia aktívneho odkazu www.anjelska.sk

Diskusní téma: Anjelská.sk: novinky dne/dnů

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.