O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Archanděl Gabriel, 1. december, 2011

04.12.2011 16:40

Milovaní.

Rád bych k vám promluvil o hodnotě Lásky zvané VĚDOMÍ. Tato vlastnost s sebou přináší sílu a vůli uplatnit se v bytí vyšších rysů Božství ve hře mezi vámi, mezi Světem kolem vás, a zasahuje daleko do Všesvěta tak, aby ovlivnila veškeré Stvoření. Být VĚDOMÝ znamená uvědoměle kráčet s tím, že Člověk je víc než fyzické tělo, že Člověk je Bytost Božské vznešenosti, a jako takový je v každém svém Lidském konání ryzím poslem Božího Světla.

 

Toto Světlo je produktem mnoha uplynulých životů na této a dalších planetách napříč nekonečnem, a úsilí spolu s ukázněností, jež jste projevili a ukázali, zrcadlí čistotu, krásu, poctivost a celistvost veškerého vašeho Bytí. Být v nejvyšším vědomí znamená být v celistvosti a v dokonalosti Bytí stejně, jako jste byli ve chvíli svého Stvoření. Mnoho z vás přišlo během věků, mnoho z vás, kdož jste měli větší povědomí o Božím Božském Plánu, a s tímto vědomím jste byli schopni či jste se pokusili pozvednout uvědomění a vědomí Lidstva na této Planetě, a to svými odvážnými a milujícími slovy, myšlenkami, záměry a skutky, ve snaze pomoci všem obyvatelům Země hnout se k vyššímu řádu života, kde vítězí všechny hodnoty lásky.

Toto VĚDOMÍ se právě začíná projevovat s mnohem větší silou v rámci rozumu a srdcí všech, kteří žijí na této Planetě, s čímž úzce souvisí mnoho změn, jež se díky tomu začínají dít. Je to VĚDOMÍ, které je láskou v akci. Hodnota lásky zvané VĚDOMÍ vyžaduje, aby jste převzali veškerou zodpovědnost za energii, jež nesete a vysíláte ze svého Bytí, a uvědoměním si, že jste ve své podstatě jedinečnou částí Stvořitele, a v této jedinečnosti přinášíte své vlastní zvláštní dary a schopnosti, aby pomohly ještě více otevřít VĚDOMÍ všeho života na celé Zemi. VĚDOMÍ požaduje odvahu a upřímnost k sobě samým a svým bližním, aby jste mohli prohlédnout skrze iluzi, jež vás uvěznila ve svém omezení, a aby jste pochopili, že VY máte sílu způsobit změny uvnitř sebe, aby jste nabyli většího VĚDOMÍ.

Pokud hodnota lásky zvaná VĚDOMÍ již existuje, Člověk dokáže prohlédnout očima Božského, s přáním být větší milostí, požehnáním nejen svým bližním, ale všemu životu kolem něj! Jak se vlastnost VĚDOMÍ dále rozvíjí a roste do vyšších stupňů, Člověk chápe, že je zde nekonečné a božské řízení všech, a to se uskutečňuje v rámci Lidského života, v životech vašich bližních, v řízení samotného Vesmíru, ve kterém se pohybuje vaše planeta. Vše postupuje ve shodě s Všeobecným Zákonem a působí v tak obrovském dosahu, že tomuto dosahu ještě Lidstvo v současném stavu vědomí nemůže rozumět, avšak tato hodnota se právě mění obrovskou rychlostí, z důvodu narůstající hodnoty lásky zvané VĚDOMÍ, v souladu s vyšším Plánem, jež v tuto chvíli sahá mimo Lidské chápání.

Dále je povinností každého jedince na této planetě, rozvíjet své hodnoty lásky k většímu a obsáhlejšímu VĚDOMÍ služby Boží, pročež si Člověk uvědomí, že je částí většího vědomí, uvědomí si větší touhu pomáhat při přivádění tohoto VĚDOMÍ k plné potřebě každému a všeho kolem sebe. Také když Člověk neustále usiluje o zvýšení Lidského VĚDOMÍ, toto VĚDOMÍ se automaticky zesiluje ve všem a v každém na Planetě, uvnitř Planety a kolem Planety, a na této cestě každý jedinec, svým záměrem a snahou pozvednout své vlastní VĚDOMÍ, umožňuje zvýšit VĚDOMÍ na celé Zemi. Vše Jedno je a vše je propojeno skrze energetická pole.

Nyní vás nechám přemítat nad těmito slovy s přáním, abyste pozvedli své VĚDOMÍ do vyšší, větší úrovně LÁSKY.

JÁ JSEM Archanděl Gabriel

©2011 Marlene Swetlishoff
Z www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložila Karel ☼

Diskusní téma: Archanděl Gabriel, 1. december, 2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.