O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Archanděl Gabriel, 17. november, 2011

21.11.2011 18:11

Milovaní.

Rád bych k vám promluvil o hodnotě Lásky zvané ODEVZDÁNÍ. Tato vlastnost vyžaduje vzdání se egoistických výmluv, jak by určitá situace měla vypadat. Místo toho je třeba nechat svou vyšší sílu, aby převzala odkrytí daného stavu věci v plnosti času. Je tedy zapotřebí věřit své vyšší síle a věřit významné hodnotě důvěry. Odevzdáním své potřeby kontrolovat určitou situaci, se otevíráte možnostem, o kterých jste možná netušili, že patří mezi ty nejlepší, a ve svém výsledku pro vás dopadnou co nejšťastněji.

ODEVZDÁNÍ znamená již dříve zmíněnou potřebu posuzovat, jak moc jsou Lidé otevření této hodnotě ve svých životech, pociťujíc neustálou potřebu zaznamenávat a dívat se, jak se tato vlastnost odkrývá. Vzdáním se potřeby kontroly, necháváte všechny aspekty ze všech dimenzí dojít k uskutečnění, kteréžto bylo primárně nastaveno vaším Vyšším Já. Vaše Vyšší Já neustále pracuje pro vaše nejvyšší dobro a nejlepší výsledek. Díky tomu pak moudrá a milující část vás samých určí směr vaší cesty; čímž vlastně říkáte: „ne má vůle, ale tvá vůle se skrze mne staň“.

ODEVZDÁNÍ otevírá cestu mnoha podivuhodným a kouzelným synchronicitám tak, aby se vám samy vyjevily na vaší Cestě, a zmíněné synchronicity pak ochotně a lehce urychlí váš vývoj . Pokud je všechen vzdor proti tomu, co se děje, rozpuštěn, může se otevřít mnoho potenciálních stezek, které budou v dobrém ovlivňovat danou situaci. Díky trpělivosti během těchto přicházejících odhalení, se může udát mnoho úchvatných věcí. Tím, že setrváte v mírumilovném a harmonickém prostředí, svou vírou a důvěrou dáváte obrovský prostor plánům projevení, jež k vám plynou přímo z Univerza.

Mnohokrát v Lidském životě vám ODEVZDÁNÍ přinese mocná požehnání. V rámci každého ODEVZDÁNÍ učiněného vašimi vyššími aspekty, se upevňuje směr energie a síly, jež obohatí vaši zkušenost každodenního života, a to nečekaným a radostným způsobem. Hodnota Lásky zvané ODEVZDÁNÍ s sebou nese otevřenost a toleranci k tomu, aby vaše lidská já ve svých každodenních životech přijala mocná požehnání. Pak se život stane úžasným dobrodružstvím, plným radostných vyhlídek s očekáváním zázraků, které se stanou.

V životě je plno příležitostí, jež by mohly být značně přínosné právě díky ODEVZDÁNÍ. Při každém střetu mezi vámi a Milovanou osobou, která momentálně není harmonicky naladěna, můžete použít ODEVZDÁNÍ pro vyšší dobro vašeho vztahu, což může vést k mnoha požehnáním. Lidské ego se příliš často zaplétá do potřeby dokázat svou pravdu, místo toho, aby se pokusilo vidět skrze oči svých Milovaných, jelikož když Člověk dokáže takovým způsobem prohlédnout, může se svobodě rozhodnout a zvolit lásku, což je přínosné pro obě strany.

Výjimečně se může stát, že se vaše okolí snaží být záměrně v opozici, avšak mnohem častěji jsou podobné nepříjemnosti pouze důsledkem špatné komunikace a nedorozumění mezi vámi. Volbou hodnoty Lásky zvané ODEVZDÁNÍ ve všech svých rozepřích, ve prospěch soucitné Lásky, a touhou dát svým Milovaným to, co je dělá šťastnými, a když poté sledujete své Milované rozkvétat a radovat se s důvěrou a osobní jistotou, pak se moudrost používání ODEVZDÁNÍ stává ryzí vlastností. Pokud jsou vaši Milovaní šťastní, následně jste šťastní i vy, váš domov je radostným místem, kde vládne harmonie a mír.
Milovaní, buďte v míru. Přemýšlejte nad těmito slovy a dovolte sami sobě odevzdat se přílivu Lásky, která je právě teď směrována na jednoho každého z vás, kteří jste se rozhodli rozradostnit své bližní.

 

JÁ JSEM Archanděl Gabriel

 

©2011 Marlene Swetlishoff
Z www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložila Karel

 

Diskusní téma: Archanděl Gabriel, 17. november, 2011

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.