O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Archanděl Michael – Osvícená cesta středem duality

04.11.2011 16:29

Milovaní mistři, je třeba uznat, že všichni prožíváte zvláštní a znepokojující období bez ohledu na to, jakého stupně Sebe-uvědomění jste dosud dosáhli. Učení a pravdy, které jste během tohoto života přijali za své, jste postupně nuceni nahradit vyššími, pokročilejšími učeními a mnoha novými, rozumově neuchopitelnými koncepty. Abyste dosáhli vlastního mistrovství, musíte rozvinout své nad-vědomé schopnosti a vytříbenou sílu své mysli. To zahrnuje velký mentální i emocionální úklid, což znamená, že musíte vyhledat a přeměnit všechny staré myšlenkové formy, které vás stále pevně poutají ke klamné realitě chaotických nižších dimenzí.

 

DUCHOVNÍ / LIDSKÁ BYTOST se postupně stává uvědomělou a začíná vylaďovat svou podvědomou mysl, což vede k opětovnému propojení s Duchovním Já a Nadvědomou myslí. Toto vše napomáhá vašemu spojení s vibračními vzorci rozvinuté moudrosti duchovních sfér vyšších frekvencí prostřednictvím četných dílčích částí vašeho Vyššího Já. Nejspíše budete v této fázi zažívat okamžiky intuitivní inspirace, které budou častější, pokud budete meditovat a obracet se do sebe. Také tím roste mentální síla a uchazeč na duchovní cestě začíná vidět svět a současné dění z většího nadhledu; díky tomu je schopen přijmout mnohem širší, celistvější obraz reality. Centra čaker se postupně navracejí do rovnováhy a harmonie a započínají proces přijetí vyšší moudrosti Svaté Mysli a Svatého Srdce. Čakry jsou navzájem vyrovnány a jsou vedeny Duší a Nad-Duší, tedy Vyšším Já.

FYZICKÁ / LIDSKÁ BYTOST, která žije v pokřivených frekvenčních vzorcích nižší třetí a čtvrté dimenze, používá podvědomou a vědomou mysl, které jsou navíc zastíněny vzpomínkami na minulé inkarnace. Takový člověk se zabývá hlavně vnějším světem a je silně ovlivněn podmínkami v rodině, kulturními tradicemi a náboženstvím. Má často zkreslené myšlenkové vzorce a je většinou sebestředný, takže vidí jen omezený obraz světa.

V málo rozvinutých zemích stále žije mnoho mladých Duší na úrovni své ŽIVOČIŠNÉ / LIDSKÉ PODSTATY. Tyto Duše jsou zaměřeny na své první tři čakry. Na této úrovni jsou centra čaker většinou centry nevědomé mysli. Tyto drahé Duše jsou především ovlivňovány podvědomou myslí a omezeným vědomím. Jsou vedeny svými předchozími životními zkušenostmi, zkušenostmi své rasy a vnímají svými instinkty, zaměřenými na přežití. Většina z nich se soustředí jen na své přežití a přežití své rodiny. Právě tyto drahocenné Duše budou přeneseny na jiné, dokonale čisté planety, kde bude spektrum polarity/duality třetí a čtvrté dimenze řádně vyváženo. Tyto milované Bytosti tak budou mít možnost pokračovat ve své pouti hmotnými světy vědomí v nepoměrně příjemnějším prostředí, vhodném pro jejich růst.

Vy, Hvězdná Semínka, průvodci na Cestě, všechno toto dění umožňujete, neboť jste souhlasili, že se inkarnujete do nejhutnějších úrovní hmoty, abyste pomohli pozvednout vědomí celého lidstva zpět do osvícených oblastí Světla a Mistrovství. Avšak nesmíte zapomenout, že bez ohledu na to, jak staré je vědomí vaší Duše a jak zázračných a prospěšných výsledků jste v minulosti dosáhli, rozhodnutí vykročit na Cestu Světla musí být vědomě učiněno v každém životě, v každém vtělení a v každém cyklu zkušeností.

Mnozí z vás se již značně přiblížili k objevení osvícené cesty mezi protilehlými póly, cesty rovnováhy, která se nachází ve středu duality. Nadešel čas, kdy se bude stále více z vás napojovat na určité vibrační vzorce páté a omezeně dokonce i šesté dimenze a tyto vzorce do sebe přijímat. Tím, že se budete napojovat a navštěvovat Nebeské Město Světla v místě, kde žijete, odpovídající frekvence Světla pozvolna prostoupí vaši éterickou repliku, která přebývá v Pyramidě Světla. Tato vytříbená energie bude pomalu sestupovat vaším osobním Světelným sloupcem do Hvězdy vaší Duše, do osmé čakry. Vaše Nad-Duše či Vyšší Já bude určovat, v jakém množství a jak rychle budete moci přijímat tento dar Světla Stvořitele.

Abychom vám poskytli představu, co můžete očekávat, až získáte přístup k podúrovním šesté dimenze prostřednictvím Nebeských Měst Světla, požádali jsme ženu, která je naším poslem, aby se s vámi podělila o své zkušenosti z nočních výprav do této zázračné reality budoucnosti. Jak jsme vám řekli v poselství z července 2010, v celém Vesmíru a hlavně v tomto Pod-Vesmíru nyní plně probíhá proces opětovného sjednocení. Jednou z nejdramatičtějších změn je propojení všech duchovních/náboženských nauk do jednotného Vesmírného Učení pod vedením Vesmírné Rady Světla. Pro lepší porozumění vám toto poselství citujeme:

Krátce po začátku vašeho roku 2010 jsme našemu poslovi, v tomto životě známém jako Ronna Herman, předali určitou vizi. O tuto vizi se Ronna podělila s účastníky svého semináře „Otvírání kanálu a vesmírné telepatie“ v květnu 2010. Nyní je čas, aby se tyto informace dostaly k vám všem, kdo neúnavně hledáte Cestu Světla. Předáme vám tuto vizi ve vlastních slovech našeho posla, pronesených během semináře.

„Nejdražší přátelé, vizi, o kterou se s vámi chci podělit, jsem měla na začátku roku 2010. V meditaci jsem viděla skupinu světelných Bytostí v bílých róbách, které stály v půlkruhu okolo obrovského krystalu se dvěma hroty. Krystal vyzařoval nádherné spektrum barev a také složité geometrické obrazce. Poznala jsem jen některé Bytosti, byli mezi nimi Archanděl Michael, Ješua, Djwal Khul, El Morya a Saint Germain. Bylo mi řečeno, že mi budou tak jako dosud předávány konkrétní osobní informace od mistrů, archandělů a vznešených Bytostí Světla. Avšak kromě toho přibydou také jednotná sdělení a moudrá učení od mnohých dalších vznešených Bytostí, Avatarů a Mistrů z minulosti i budoucnosti. Moudrá učení minulosti se spojují s moudrými učeními budoucnosti a jsou nám dohromady předávána jako Učení Vesmírné Rady Světla. Tyto nové informace jsou ukládány do onoho velikého krystalu (který bytosti přirovnaly k obrovskému vesmírnému počítači) a budou přístupné všem těm, jejichž frekvence souzní se specifickými frekvencemi Velkého Krystalu. Čím více jemných, vysokých energií pojmete, tím více úrovní informací pro vás bude v tomto Krystalu dostupných.

Bylo mi řečeno, že všechny informace mi budou nadále předávány vibračními vzorci Archanděla Michaela, neboť jsem naladěna na jeho energii. Bude mi nadále každý měsíc předávat svá poselství, avšak pro knihy, které píši, pro své semináře a pro Školu Cesty k Mistrovství budu také přijímat učení a informace od některých členů Vesmírné Rady. Abych toto přijímání odlišila, budu pro jednotná poselství Rady používat pojmenování Ronna/posvátná písařka. Budu stále o-Světlo-vána energií Archanděla Michaela a jednotná poselství mi nejčastěji budou předávat Archanděl Michael, Ješua, Djwal Khul, El Morya a Saint Germain.

 

PŘEKROČENÍ SEDMI PODÚROVNÍ ŠESTÉ DIMENZE
 

RONNA/POSVÁTNÁ PÍSAŘKA
 

Téměř každou noc se skrze meditaci a svůj cílený záměr dostávám do své osobní pyramidy a setkávám se se svou Éterickou Replikou na krystalickém stole. Často jsem vedena do Nebeského Města Světla nebo do jiných míst, kde je předáváno učení. Archanděl Michael nám poprvé o Nebeských Městech Světla pověděl v prosinci 2004. Tato Nebeská města jsou rozlehlejší, než si vůbec dovedeme představit. Některá z nich o-Světlu-jí celé státy. Michael nám to zázračně ukázal obrazem otevřeného portálu nad Grimes Point v Nevadě během naší aktivace Sloupu Vzestupu. Od té doby si již stovky tisíc lidí vytvořily sloup vzestupu ve svém domově a mnozí z těchto lidí pravidelně navštěvují Nebeské Město Světla, které o-Světlu-je jejich zemi.

Vyprávím vám své osobní dojmy a zážitky, abyste měli představu, co můžete očekávat, až získáte přístup do různých podúrovní oblasti šesté dimenze ve vašem Městě Světla. Jsem si jista, že všechny Města Světla vypadají stejně jako to, které navštěvuji já, v severovýchodní části Spojených Států. I když je těžké jej dopodrobna popsat, stručně se o to pokusím.

Jak si jistě pamatujete, každá z Dvanácti Dimenzí našeho Pod-Vesmíru sestává ze sedmi podúrovní. Na třinácté úrovni přebývá náš Otec/Matka Bůh a zcela ve Středu také Jádro Stvořitele.

 

PRVNÍ PODÚROVEŇ ŠESTÉ DIMENZE VE MĚSTĚ SVĚTLA:


Podél vnější stěny chodby se nacházejí výklenky obsahující krystalická křesla urychlující Vzestup. Na těchto křeslech je možné sedět a přijímat zářivé Světelné Paprsky, které svítí na nás a skrze nás a pomáhají nám urychlit proces očisty, zjemnění a projasnění našich vzorců negativních energií. Když přijde vhodná doba, posunete se do výklenků vnitřní strany chodby na své cestě k Síním této Chodby.

DRUHÁ PODÚROVEŇ
Když dojdete na určitý stupeň, v zadní části výklenku se vám otevřou dveře a budete vedeni do malé místnosti ve tvaru pyramidy. Tady na krystalickém stole zanecháte svou Éterickou Repliku a budete pokračovat do dalších úrovní šesté dimenze. Na této úrovni se sami položíte na krystalický stůl, aby mohly odpovídající vibrace šesté dimenze procházet vaším tělem, projasňovat a očišťovat ho a připravovat vás na přijetí zvyšujících se frekvenčních vzorců.

TŘETÍ PODÚROVEŇ
Toto je úroveň vyššího učení, kde budete přijímat nové důležité informace, které je nutné přijmout a využít ve svém tělesném bytí. Já jsem někdy vedena, abych se položila na krystalický stůl, jindy se posadím ke stolu na krystalické křeslo. Cítím, že jsou v místnosti přítomny Bytosti Světla, ale nevidím je jasně a ony samy se mi nepředstaví.

ČTVRTÁ PODÚROVEŇ
Tato úroveň je naplněna nádhernými frekvenčními vzorci, které plynou v různých směrech v rozmanitých tvarech a barvách. Časem začnete prociťovat rozdíl mezi jednotlivými barvami a tvary, získáte možnost rozlišit mezi stovkami jemných barevných odstínů. Také postupně pochopíte, že jednotlivé barvy zastupují kódy určitých myšlenek, předpokládám ale, že bude trvat poměrně dlouho, než je rozluštíte. Já zatím získávám první poznatky a chvílemi je to docela únavné.

PÁTÁ PODÚROVEŇ
Tato podúroveň je naplněna překrásnou Nebeskou hudbou, tóny, zpěvem a jedinečnými hudebními obrazy. Pochopíte zde, jak je zvuk důležitý a jak důležitou roli hraje váš hlas ve zdokonalování nebo naopak v zanášení vaší tělesné schránky.

Je zajímavé, že pobyt v této úrovni jsem začala prožívat v době, kdy jsem měla největší problémy se svým hrdlem. Když jsem podstoupila operaci a proces uzdravení byl dokončen, začala jsem pociťovat silnou touhu zpívat zvuky samohlásek a dělám to od té doby pravidelně. Také jsem si dlouho broukala pět posvátných jmen pěti posvátných jazyků a pak jsem je najednou začala zpívat, je to posilující a nádherný pocit. Také mi byly dány pokyny, jak máme svůj hlas používat jako nástroje transformace. Snad se s vámi budu o ně moci brzy podělit.

ŠESTÁ PODÚROVEŇ
Toto je úroveň Posvátné Geometrie. Na této úrovni jsem zatím moc času nestrávila, ale jsem si vědoma toho, že je naplněna Světelnými Vzorci Posvátné Geometrie, zvuky i barvami. Je to skutečně na smysly zaměřený svět plný obohacujících podnětů pro mysl, tělo i Duši. Popíši vám ho později, až ho lépe poznám. Vím, že na tomto stupni budu trávit spoustu času, než mi bude povoleno pokračovat na sedmou podúroveň šesté dimenze.

Uvědomte si prosím, že si z šesté dimenze přinášíme jen pouhý zlomek frekvenčních vzorců. Stále jsme zaměřeni na prostředí páté dimenze, právě zde jsme aktivní, a bude trvat ještě dlouho, než budeme připraveni procítit a vstřebat plnou sílu vlivu jakékoli z podúrovní vyšších než je první polovina páté dimenze. Také nezapomeňte, že když navštěvujete pyramidy, které jsme vytvořili v páté dimenzi, pokaždé si přinesete o něco více vibračních vzorců, vlastností a schopností dostupných na dané úrovni.

Pokud jste k tomu ochotni, doporučuji vám, abyste si před spaním určili záměr jít do své Osobní Pyramidy Světla a požádali, abyste byli vedeni do Města Světla v místě, kde bydlíte, abyste se mohli těšit z neuvěřitelných darů, které jsou nám všem nabízeny. Uvědomte si ale také, že vlivem toho se vám dramaticky změní život a zrychlí se proces vašeho vzestupu. V jeho průběhu vás čekají zkoušky a překážky, ale ujišťuji vás, drazí přátelé, že to za to úsilí stojí. Nekončící lásku a andělská požehnání, Vaše Duševní Sestra, Ronna

ARCHANDĚL MICHAEL:
Pamatujte, mí hrdinové, že v této době, kdy se vývoj Země a lidstva značně zrychluje, toho můžete hodně ovlivnit. Dovolte nám, abychom vám pomohli naplnit vaše poslání a abychom vás zahrnuli naší láskou. Jsme vždy s vámi, abychom vás vedli a chránili.

JÁ JSEM Archanděl Michael.

© www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Zuzka D (
www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Diskusní téma: Archanděl Michael – Osvícená cesta středem duality

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.