O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Archanděl Michael – Síť vědomí 2012

02.05.2012 19:14

Přicházím s andělskou láskou, abych se propojil s vašimi energiemi a sjednotil Stvořitelův aspekt v nás v jeden zdroj světla. Já jsem Archanděl Michael; v této zvláštní době transformace na Zemi za vámi přicházím s posvátným poselstvím o jednotě mezi vaší zemí a Archanděly. Rád bych, abyste věděli, že Království Andělů podporuje vzestup Země a lidstva z celého srdce a že jsme připraveni vám opravdu pomáhat, vést vaši energii k vytvoření obrovské změny na Zemi. Energie andělů a archandělů je velmi vhodná k podpoře Země, protože vibrace, které je na Zemi a každé bytosti zapotřebí, je nesobecká láska, kterou můžeme pomoci při aktivaci. Pro vzestup Země je třeba velké množství lásky, ale tato láska musí proudit ze srdcí a duší lidí. Nyní nastal čas, abyste převzali odpovědnost za svůj vlastní vzestup i za vzestup Země a celé její civilizace. Ve skutečnosti je energie lásky a její vyjádření jediným způsobem jak aktivovat a dosáhnout budoucího vzestupu, a proto my, andělé, známí svou milující vibrací, přicházíme, abychom více pomohli.

Rádi bychom se s vámi podělili o některé důležité informace o době, která na Zemi nastává. Mnozí z vás navštěvují, budou nebo již navštívili to, čemu říkáte posvátná místa na Zemi, místa posvátné energie, centra síly či energetické víry. Mnozí z vás potřebují ukotvit své vysoké vibrace energií do těchto míst, protože budete měnit vibrace těchto posvátných prostor ze starých energií na nové energie vzestupu. Mnohá z posvátných míst byla v minulosti vyladěna na to, aby napomáhala vzestupu, ale každý člověk či skupina lidí, která je navštíví, mění vibrace a naladění těchto míst tak, aby se tyto momentálně potřebné energie mohly manifestovat. Ve skutečnosti říkám, že vaše posvátná místa mění staré energie za nové. To neznamená, že ztratíte své dědictví nebo moudrost z minulosti či smysl posvátných míst, ve svém bytí si vždy budete pamatovat a rozumět tomuto vědění, ale posvátná místa se změní a budou mít účel a naladění, které je náležité pro současnou dobu. Posvátná místa se zaktivují, ale nemusí se zaktivovat ke svému původnímu účelu, ale tak, aby dala lidstvu, co potřebuje. Je velká doba změn, protože energetické portály a dokonce i čakry se transformují, aby dosáhly nového smyslu pro Zemi. Posvátná místa vždy zůstanou posvátnými, ale mnohá začnou nabízet lidstvu jinou službu. Země také propouští minulost, ale lidstvo si zároveň pamatuje posvátné energie a schopnosti ze své minulosti, které umožňují, aby tyto posvátné energie byly ukotveny do Země novým způsobem, vhodným pro tento čas. Účel všech energií zaměřených na Zemi se změní zároveň s jejich vyladěním na posuny konané Stvořitelem. Prosím, nemějte z tohoto mého poselství žádný strach, Země se jednoduše transformuje a přelaďuje stejným způsobem jako vy. Mnozí lidé, až navštíví v roce 2013 posvátná či energeticky silná místa, zaznamenají rozdíl v energii a účelu těchto míst; každé z nich bude jedinečné a jeho vyzařování bude větší a silnější. Některá místa budou zreformována ke svému původnímu účelu, ale s jiným energetickým a vibračním vyladěním.

Další důležitá informace, o kterou se s vámi chci podělit je, že pro každé z vašich posvátných či energeticky významných míst na Zemi byl určen jeden archanděl. Každé místo bude spojeno s jiným archandělem, aby jejich odlišné kvality mohly být ukotveny v Zemi. Archandělé vyjádří svou kvalitu skrze posvátná a energetická místa a umožní tak, aby tato energie hojně proudila do Země i v okolí těchto míst. Vždy jiný archanděl byl také určen pro každou čakru Země, aby bylo zajištěno, že do Země bude proudit dostatek těch nejvhodnějších archandělských energií. To znamená, že posvátné energie archandělů splývají se Zemí a integrují se do ní, ale co je ještě důležitější, nesmíme zapomenout, že toto jsou kvality mocné Stvořitelovy duše. Archandělé pracují pro to, aby umožnili těmto energetickým místům a čakrám opravdu vtělit do sebe jejich kvality. To bude znamenat, že mnoho negativity jak z minulosti tak z přítomnosti bude rozpuštěno a bude možné hlubší uzdravování, čištění a zenergetizování.

V oblastech, kde je množství takovýchto míst, bude na celou tuto oblast dohlížet jeden archanděl. Budete-li na návštěvě posvátného či energeticky významného místa, budete se možná chtít propojit a zjistit, který archanděl má toto místo na starosti, abyste mohli také přijmout jeho kvalitu a pomoci tomuto archandělovi tím, že dovolíte, aby jeho kvalita byla ukotvena skrze vaše bytí, v okamžiku vaší přítomnosti na posvátném místě. To je velmi krásný počin, protože až pojedete pryč z místa ukotvení té kvality, budete ji stále vyzařovat a šířit kolem sebe. Vidíme, že jak bude mnoho lidí cestovat po celém světě nebo třeba do svých místních energetických prostor, začnou se spojovat s kvalitami archandělů a tak se tyto kvality dostanou do dalších energetických bodů a bude probíhat další a další integrace Stvořitelova světla. Můžete si také uvědomit, že jste inspirováni k tomu, abyste se propojili s nějakým místem na Zemi, ať už fyzicky či v meditaci, protože bude zapotřebí spojit se s určitým archandělem. Tímto uvědoměním si, že archandělé pracují s posvátnými energetickými centry na Zemi, umožníme, aby byli objeveni také noví archandělé, kteří pomohou na této cestě přechodu. Prosím, buďte otevření a vnímaví, jestliže zjistíte, že archanděl, se kterým jste se propojili, je vám neznámý; přivítejte se s ním, přivítejte jeho poslání a oddanost Zemi.

Kolem data 12-12-12 po určitou dobu budou archandělé sami sebe intenzivně vylaďovat na posvátná místa na Zemi a budou ukotvovat do Země novou úroveň vědomí, aby ji lidstvo mohlo také přijmout. Posvátná a energetická místa a čakry Země budou přetékat tímto novým vědomím, které poteče od Stvořitele skrze archanděly do Země. To vytvoří nepřetržitě proudící síť světla a vědomí spojující všechna posvátná místa do jedné obrovské energetické sítě. Nové vědomí ukotvené archanděly bude dále zvyšovat vibrace Země, lidé budou schopni otevřít zejména svá srdce, ale také svou mysl, aby toto vědomí přijali. Budete-li v blízkosti energetického centra či budované sítě, dokážete procítit intenzitu vědomí, které je ukotvováno nebo se na ně můžete napojit prostřednictvím meditace. Síla vědomí může být velmi intenzivní, když ji budete přijímat skutečně celým srdcem do svého bytí, buněk, fyzického i duchovního těla a může to pro vás být opravdu nečekaně hluboký meditační zážitek, jak vědomí nové moudrosti, světlo, kódy a vibrace transformují. Někteří mohou mít pocit, že by si potřebovali odpočinout, že jejich mysl nepracuje jako dřív a nebo pocítí zrychlení vibrací, které prostoupí celé jejich bytí. Tento zážitek pomine a vy se vrátíte do svého normálního stavu, ale můžete pak cítit hlubokou transformaci svého bytí. Jak proudí nové vědomí, mnoho lidí, když se s ním propojují, může zažít nádherné vize, inspirativní vedení a osvícení. Množství vědění, moudrosti a pochopení, které bude přiváděno do sítě vědomí, bude neměřitelné. Toto proudění energie sítí vědomí potrvá po mnoho dní po celé Zemi a pocítí jej všichni, mnoho lidí pocítí potřebu fungovat jako kotva pro udržování této sítě na Zemi, jiní budou vedeni k tomu, aby působili jako očistný zdroj světla, aby bylo zajištěno, že nedojde k poškození sítě jakýmkoli způsobem či k jejímu zničení. Mnoho lidí bude společně vedeno k podpoře té nádherné sítě vědomí, která dá rozvinout velké transformaci na Zemi i v duších mnohých lidí.

V této době bude velmi důležité, abyste byli k ukotvujícímu se vědomí vnímaví, protože mnozí budou schopni pochopit moudrost a inspiraci, na kterou čekali. Prosím, uchovejte si má slova v mysli. V budoucnosti bude přicházet mnoho takovýchto příležitostí, o jaké jsem mluvil, pravidelně.

Prosím, pamatujte si, že nyní je čas na přípravu, čištění a posilování pozitivních energií ve vašem bytí, aby mohly být znásobeny energií Stvořitele. Pak budete schopni přijmout nové vědomí ze sítě vědomí vytvořené na Zemi archanděly.

V lásce Archanděl Michael.

© Natalie Glasson, www.omna.org

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Hanka B (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

Diskusní téma: Archanděl Michael – Síť vědomí 2012

Datum: 03.05.2012

Vložil: LK pro Brigetku

Titulek: srdce a posuny

Milá paní Olgo, máte srdce na svém místě, jen všichní zažíváme něco čemu se říká skutečný posun... Uvedu příklad, mám nějaký problém s nervovou větví na noze, jdu si lehnout na břicho, ikdyž je den, medituji a propadám se do jiné reality, když si pak uvědomuji kde to vlastně jsem, tak nejsem nikde a jsem všude... prostě Mysl byla ošálena a generuje přesně to co chceme.... to samé je to i s tím Srdcem... jen trošíčku i jinak... podívejte se na to skrze V-IST, a budete doma hned... Mysl pak nemůže šálit, čím dál tím více jdeme do roviny Vědomí IST a tak to má být a bude... Přeji vám, abyste hlavně se našla v tom co chcete a to co děláte, aby bylo v jednotě s vaším životním záměrem... LK

Datum: 02.05.2012

Vložil: LK

Titulek: Centrum všech Center

Nyní už mohu říci, to co bylo a nemohlo být projevené... jen v náznacích. Na Vyšehradě je na průsečíku čtyř soch místo, kde je něco jako Nulový bod nad kterým lze nejen spatřit, ale především spojit se s KRISTEM.Toto místo je spojeno s energií Sedmi světových Center duchovní energie sedmi AA. Ono je jich 12, ale hlavních je sedm!Toto centrum je jedním ze sedmi. Tedy můžete se zde spojit i se všemi AA. Stejně tak lze se spojit s dalšími 12-ti centry po celé planetě Zemi.Stejně tak se lze spojit s Centry tří Matek přímo v Praze i s energií v počátečních stavech pěti tvořivých.Pokud jste studovali to co jsme zde uváděli, můžete si rozložit tzv. KVĚT ŽIVOTA a najdete všechny centra jak v ČECHÁCH, tak po celé Zemi. Můžete se spojit s tímto CENTREM na VYŠEHRADĚ přenosem Vědomí do tohoto místa, ale je dobré si to zkusit přímo na místě...Je to zkušenost k nezaplacení... pokud bude vám někdo říkat ty různé plky o chrámu nad Vyšehradem, neposlouchejte ho, přesvědčte se sami co tam je a jak to vypadá. Zážitek spojený s přítomnosti Světového Krista jsou nepopsatelné a můžete takto zrychlit svůj osobní vzestup na maximální rychlost. Toto MÍSTO má v sobě kvalitu všech ostatních CENTER.

Datum: 03.05.2012

Vložil: Brigetka

Titulek: Re: Centrum všech Center

Skvělé vážený pane LK, děkuji Vám.
Úžasný AA Michael i Váš dovětek
Vždy je mi spokojeněji, když si přečtu, potvrdim či ujasním to, co (možná) vím, že je pravda.
Ráda bych Vám sice poděkovala z celého srdce, ale v současné době nevím, jestli ho vůbec mám :-) či na svém místě :-) (a vyložte si to po svém, nějak intuitivně cítím, že to pochopíte). Přeci - "Ach to čistění a energie......"