O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Archanděl Michael – Zlatá stezka: Po duhovém mostě do vyššího vědomí

11.01.2012 11:37

Milovaná Rodino Světla, na konci tohoto roku 2011 a na začátku významného roku 2012 jsme velice rádi, že vás můžeme uvítat na stezce Boha! Tak říkáme posledním krokům na vaší stezce k vyššímu vědomí a Božské lásce na planetě Zemi. Zlatá stezka se otevřela 11/11/11, kdy se Země a vše co je na ní, sladilo s kosmickou bránou, která se otevře mezi 12/12/12 a 21/12/12 v tomto roce.

Milovaní, toto je mimořádná doba, na toto jsme se společně připravovali po mnoho, mnoho let. Říkáme tomu „vrchol příležitosti“, kdy se všechny sny a vize seskupují, aby otevřely novou stezku bytí na všech úrovních kosmu. A Země je ohniskem tohoto posunu, protože vstupuje do zlatého světla kosmického Kristova vědomí, a tak se otevírá svému osudu jako předloha nebo design pro budoucí „Zlatou růžovou galaxii“, protože tím co vznikne, bude Zlatá růže v centru kosmického lotosu světla.

Ale to přinese budoucnost, stezka po roce 2013, až se Země otevře svému osudu. V tomto roce 2012 otevřete duhový most a vstoupíte do šesté a sedmé dimenze vyššího vědomí. Ve lví bráně v srpnu budete připraveni dosáhnout osmé a deváté dimenze, kde vstoupíte do vědomí „pozemského opatrovníka světelného shromáždění“, těch, kteří udržují planetu ve světle a vedou a určují její budoucí kurz a manifestují nové struktury a vzorce.

Moji milovaní, tento rok bude „velkým přechodem“ a my vám říkáme – už je to hotovo! Ta nádherná a vroucí práce lásky, kterou mnozí z vás vykonali v minulých letech, vytvořila „jádro“ rodiny světla, komunity světla, která uchovává světlo v krystalické mřížce a nese Zemi ve zlatých paprscích kosmického Kristova vědomí, spolu s tím jak se sbližuje s diamantovým srdcem kosmu.

 

Duhový most a vyšší dimenze světla

Milovaní, to co nazýváme duhovým mostem, je světelná stezka k vyšším dimenzím z planety Země. Tento duhový most byl rozpojen před mnoha tisíci lety po konci galaktických sporů a pádu těch, co zůstali na Zemi, do nevědomosti. To vše bylo součástí vyššího plánu, a nyní jste připraveni sklidit ovoce vaší evoluce na těchto nižších stupních nevědomosti a znovu spojit duhový most zpět k vyšším dimenzím vědomí a vašich kosmických já jako „hvězdné děti“ nebo andělé v lidské podobě a božské bytosti světla.

Duhový most je mostem světla, který spojuje každého z vás a vzestoupenou Zemi se šestou dimenzí vědomí. Duhový most byl znovu propojen se Zemí v srpnu 2011 a toto první spojení bylo provedeno v oblasti severního polárního kruhu v Norsku a Finsku. V současné době kytovci, elementálové a pohádková království spolupracují při pomoci rodině světla znovu propojit duhový most a otevřít bránu světla k šesté dimenzi. 11/11/11 byl duhový most propojen rovněž v Severní Americe a na Havaji, a v prosinci bylo toto propojení provedeno v Argentině, Jižní Africe a Austrálii. Tento most se bude zesilovat a poskytne zlatou stezku světla k vyššímu vědomí.

Šestá dimenze je sférou archetypální imaginace a sférou magie, snů a kreativity. Ti, kteří vstoupí na tuto úroveň vědomí, musí být pevně „uzemněni“ v páté dimenzi jednoty vědomí a v srdci centra boží milosti a slitování. Protože na této úrovni se stáváte mistrem tkalcem svého vlastního příběhu. Váš život se stává uměleckým dílem, příběhem, básní nebo tancem, inspirovaným snem, a jste to vy jako velký tkadlec světla, kdo povolává archetypální energie ke tvoření a manifestaci.

Na této nové Zemi a v tomto zlatém věku milosti, ovládnete existující archetypy a stvoříte nové. To je podstatné pro novou Zemi, protože Země projevuje „realitu“ podle archetypů a příběhy, které jsou splétány v šesté dimenzi „tkalcovského stavu stvoření“. Co je podstatné, je to, že jste se přesunuli od velkých příběhů duality s jejich konfliktem mezi světlem a tmou a začali splétat nové příběhy jednoty a harmonie.

Milovaní, každý z vás je světelným tkalcem, vypravěčem příběhů a básníkem, světelným tanečníkem. Každý z vás vytváří umělecké dílo, kterým je váš život. Když vstoupíte na tuto úroveň vědomí, začnete vidět jak se každá volba, kterou jste učinili, stává světelným vláknem ve velkém plánu vašeho života a tím také této planety.

Protože, opravdu, kosmos sám je jako velké umělecké dílo, které se neustále vyvíjí a mění podle Boží vůle a volby každého z vás jako spolu-tvořitele spolu s Duchem a Božskou myslí. Jsou-li tyto volby provedeny z čistého vědomí a se záměrem většího dobra, potom se stáváte kanálem pro božskou tvořivou inteligenci a vy se stáváte součástí Plánu a Tvořitelem tohoto Plánu. A to vědomým způsobem! Není to snad velký dar, milovaní?

A tak, až v tomto roce 2012, vkročíte na duhový most do šesté dimenze světla, budete potřebovat pokračovat v práci s uzemňovacími cvičeními, abyste se plně uzemnili v čakrách s názvem zemská hvězda a duševní hvězda (zemská hvězda se nachází na šířku dlaně pod chodidly, duševní hvězda je nad korunní čakrou, obě se řadí k tzv. spirituálním čakrám, p. p.) tak, aby váš život a práce mohly být plně sladěny s energiemi Země, vaší Duší a odhalujícím se Božským kosmickým plánem.

Až zvládnete energie šesté dimenze, potom budete používat duhový most k dosažení sedmé dimenze, kterou nazýváme zlatou růží nebo lotosovým polem. Tady plně vstoupíte do „vzestoupeného“ vědomí a stanete se plně vědomi sebe jako „anděla v lidské podobě“. V tomto bodě se propojí korunní čakra a čakra nazývaná duševní hvězda, a vytvoří nádherný světelný květ, který vyjadřuje a vyzařuje do Světa Božské světlo. V tomto bodě skutečně poznáte sami sebe jako světelnou bytost a světlo pro svět.

 

Kódy obnovy a nové stvoření

Moji milovaní, když jste 11/11/11 pracovali s bránou 11/11, byli jste také obdařeni tím, čemu říkáme „kódy obnovy“. Jsou to světelné impulsy z Božského srdce, které obsahují informace pro příští stádia evoluce, pro „nové nebe a novou Zemi“.

Multidimenzionální Země a její bytosti jsou zatěžkávací zkouškou pro nové stvoření. Kódy obnovy budou aktivovat potenciální klíč v kosmické DNA, aby umožnil zrod nového. Dlouhá „stagnace“ je pryč a změny poslední dekády zase jednou uvolnily Zemi a její obyvatele do proudu kosmického času. V tomto proudu, jsou možnosti růstu a změny urychleny a aktivovány prostřednictvím volby.

Milovaná rodino světla, když jste vstoupili do tohoto proudu přirozeného nebo Božského času, potom vaše schopnost projevovat se skrze volbu je zesílena. S tím jak pracujete se šestou dimenzí a stáváte se zkušenými tkalci, bude snadné vyloudit z Božské tvořivé inteligence nové stvoření.

 

Multi-dimenzionální Země v roce 2012

Při průchodu rokem 2012 se stanete ve vzrůstající míře vědomi toho, co to znamená žít v multidimenzionální realitě. Vy, jako světelná rodina, budete zakotveni v páté dimenzi a budete se pohybovat po duhovém mostě do vyšších úrovní vědomí. Budete vůdci a ukazateli cesty pro novou Zemi.

Ale bude mnoho těch, kteří nebudou na tomto stupni. Budou tací, kteří budou stále na raných stupních probuzení a kteří mohou být zmatení a zneklidnění až uvolní podmiňování starého třetího rozměru, aby objevili svou multidimenzionální realitu. Ti budou potřebovat pomoc a průvodce od těch z vás, kteří jste zkušenější ve vašem multidimenzionálním přístupu.

Potom zde budou takové bytosti, které si zvolily být součástí páté dimenze v pozemské realitě, ale nedokážou se v současné době probudit k plnému vědomí. Ti budou pokračovat v životu jako by byli ve třetím prostoru, a zjistí, že jejich životy už „nefungují“ tak jako předtím. Tito lidé se stávají ve zvýšené míře negativními, zlostnými a nestálými zároveň s tím jak se jejich životy stávají těžšími a rozpadají se spolu s tím, jak se rozpadá starý způsob života. Takové lidi můžete bezpodmínečně milovat, ale nenechte se vtáhnout do jejich dramat negativity a nedostatku a do jejich manipulací, protože jsou to poslední pozůstatky duality a neplnomocnosti a starých způsobů žití a bytí.

Milovaní, jste mocní a jste tvořiví! V roce 2012 budete vyzýváni jako nikdy dříve, abyste si vzpomněli, kdo jste a abyste žili způsobem, který odpovídá vašemu osudu. Ale až překročíte duhový most a vstoupíte do vyšší sféry světla, která byla po tak dlouhou dobu před vámi skryta, čeká vás velká odměna.

Teď nastal čas, abyste poznali nový den a novou Zemi. Jste multidimenzionální hvězdné děti a andělé v lidské podobě, kteří každým okamžikem vytvářejí příběh svého života. Možnosti jsou veliké a radost a smích z vaší svobody volit a tvořit je požehnáním, na který jsme my v andělských sférách tak dlouho čekali, až jej uslyšíme.

Společně spolu-vytvoříme nové nebe a novou Zemi…Galaxii zlaté růže!

Přejeme vám světlo, lásku, radost a hojnost a co nejkouzelnější sny v roce 2012!

 

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, www.starchildglobal.com
 

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.

 

Diskusní téma: Archanděl Michael – Zlatá stezka: Po duhovém mostě do vyššího vědomí

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.