O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Arkturiáni 31-Júl-2012

09.08.2012 10:26

prostredníctvom Ute Possega-Rudel

Drahí priatelia,

Meditoval som o dátume 4 August, pretože je niekoľko správ, ktoré tvrdia, že naša Galaktická rodina sa v tej deň odhalí. Je tiež správa, v ktorej sa hovorí, že Plejáďania v ten deň priamo pristanú v Londýne na Olympijáde. Tak som sa spýtal mojich Arkturiánskych Sprievodcov, a oni odpovedali vo svojej funkcii ako časť Galaktickej Federácie.

 

Drahí!
Nie mi nepristaneme! My budeme pristávať keď vy a vaša planéta budete pripravení, keď zvládnete váš prechod do ďalšej vyššej dimenzie! Odhalenie našej existencie by sa mohlo udiať v tom čase, ale stále zvažujeme či sa do toho dáme, hlavne či je to správny čas to urobiť v závislosti na niekoľkých okolnostiach. „Konečné termíny“ sú pre nás „ohniskové body“ pre možné ale nie záväzné činnosti. My pojednávame so zložitými okolnosťami kde musia byť zobraté do úvahy všetky časti. Prosím pochopte, hoci to môže byť pre vás náročné, že my nie sme armáda spasiteľov!

Vzostup je v prvom rade duchovný proces. A v tejto zvláštnej dobe je naozaj aj fyzický. Vy všetci ste sa rozhodli inkarnovať v tejto dobe na Gaii a tým činom mať veľkú príležitosť na kvantový skok vo vašom vývojovm procese v krátkom čase. Toto neznamená, že vaše duše ešte nie sú Božské, ale proces zažívania zostupu do temnoty a prinesenie tej temnoty späť do Svetla je úloha, s ktorou ste súhlasili. Takto ste podporovaní s každou pomocou od nás a mnohých ďalších Svetelných Bytostí, energeticky, čistením a liečením. Ale práca je vaša, vy sami musíte kráčať po ceste a to je dôvod prečo ste tu. Prosím pochopte sa lepšie: Kresťanstvo ako káže vyše 1000 rokov, vás prehovorilo na vieru, že Ježiš je váš spasiteľ, tým že tomu len „veríte“. Inými slovami môžete dosiahnuť spásu púhou „vierou“.

Drahí bratia a sestry, ak by toto bolo možné podľa kozmických a duchovných zákonov, všetci Kresťania, ktorí tomuto veria, by už boli oslobodení! Ale sú stále podrobení súčasnej situácii a cirkvi, ktorá neslúži naozaj Kristovmu Vedomiu. Týmto rozpoznáte známky kacírstva, ktoré vás chce udržať v nižších úrovniach vedomia! Táto falošná viera v spasenie je hlboko usadená v mnohých z vás, bez toho aby ste si toho boli vedomí. A tak ste prevzali túto relikviu Kresťanskej viery, aby ste ju použili vo vašej novej viere, viere v spasenie vašimi galaktickými rodinami!

Duchovýn rast je proces vo Vedomí. To znamená, že všetky vaše nešťastné vzorce, systémy viery, presvedčenia, emócie, utrpenia a obmedzenia musia byť poznané a premenené kým je vaše telo-myseľ úplne očistené do stupňa doslovného „osvietenia“ Svetlom Božského Vedomia! Toto je proces vo svojej dokonalosti. A je veľa ciest a je veľa medzistupňov. Ale sú tiež mnohí na vašom svete, ktorí patria k nám a ďalším galaktickým rodinám a ktorí už prešli procesom vzostupu v iných dimenziách. Sú to oni, spolu s tými, ktorí vážne pracujú na osvietení svojho vlastného tela-mysle, aby vytvorili nakoniec potrebné percento svetového obyvateľstva, ktoré posunie vašu planétu do vyššej dimenzie.

V tomto ohľade ste už dosiahli veľa. Všetky dané dátumy sú vodítka. Váš vzostupný proces je živý, premenlivý proces, a preto dátum 21.12.12 je tiež vodítko. Pretože výsledok závisí na tom koľkí budú skutočne schopní využiť energie tohto dátumu! A niektorí môžu skutočne vzostúpiť.

V pravom Božskom Procese nie je mágia, čomu ale mnohí radi veria! Je v ňom Milosť, áno. Ale tento Proces je predmetom určitých duchovných zákonov, ktoré nikto nemôže obísť, ale ktoré slúžia vášmu vlastnému skutočnému majstrovstvu. Rastúce odhaľovanie praktík vašich ovládačov na verejnosti a to, že si toho začínate byť vedomí tiež slúži vášmu vlastnému procesu rastu! Akonáhle si začnete byť vedomí tejto reality, vaša skutočná duchovná cesta môže začať, ak si tak zvolíte! Ukážu vám témy, ktoré musíte premeniť v sebe: vaše reakcie, vaše strachy, vaše súdenie, vašu vieru v temnotu, aby ste prešli za ňu! Toto je to o čom to je! Na dátumoch nezáleží, ale na stupni, v ktorom dosiahnete skutočné Seba-Majstrovstvo. Toto je o Svetelnom Procese, a nie o nejakých morálnych seba-vylepšeniach!

Svetelný Proces zahŕňa rozpoznanie vašej skutočnej Božskej Totožnosti, nie len v myšlienkach a ideách, ale ako Uvedomenie Božského Vedomia, ktoré sa ukazuje tiež prostredníctvom hmatateľnej fyzickej Premeny. My sme tu, ak potrebujete našu pomoc, aby sme posilnili váš proces, povzbudili vás a v prípade nutnosti poskytli zasvätenia pre podporu vášho Vývoja vo Vedomí. Vy všetci viete, že sily svetla na vašej planéte trvale rastú. To presne slúži vášmu vlastnému pokroku, aby ste prekonali v sebe všetko to čo nie je zo Svetla a zjednocujúcej Lásky.

Neslúžilo by vášmu duchovného rastu, keby sme vám tento proces učenia vzali. Obrali by ste sa o dôležité skúsenosti a cvičenia, ktoré sú nutné, aby ste sa naozaj mohli naučiť majstrovstvu nad dualitou a nižšími vibráciami, ilúziou obmedzeného uvedomenia, oddelenosti a utrpenia. Keby sme vás len zobrali späť do vášho kedysi „nerozlíšeného“ stavu, predtým ako ste sa inkarnovali na Zem, celý váš podnik so zámerom návratu z veľmi nízkej hustoty do Božského Vedomia s plnou žatvou vašej vlastnej oddanej práce by skončil neúspešne.

Šíri sa veľa mylných predstáv! Vaši ovládači to milujú, hrať sa s rozprávkami a mágiou, aby vás zaslepili! Je podstatné, aby ste cez toto prehliadli! Toto je dôležitý krok zasvätenia do plného majstrovstva.

 

 Buďte požehnaní! My sme Arkturiáni!

Preklad: SiR

https://www.ee.dunres.sk/

 

Diskusní téma: Arkturiáni 31-Júl-2012

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.