O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Arkturiáni -Interdimenzionálne cestovanie

10.11.2011 20:20

Vidíme, že sa mnohí z vás, našich pozemských JA, teraz prebúdzajú do svojho multidimenzionálneho vedomia. Preto prichádzame pomôcť vám lepšie pochopiť vaše rozšírené schopnosti. Tak, ako si musíte zvyknúť na rozšírené možnosti vášho počítača, musíte si zvyknúť aj na rozšírené schopnosti vášho multidimenzionálneho vedomia. Na našom poslednom stretnutí sme vám pomohli s vašou novou schopnosťou – interdimenzionálnou komunikáciou. Teraz sa stretávame, aby sme vám pomohli lepšie pochopiť vašu schopnosť interdimenzionálne cestovať. Táto multidimenzionálna schopnosť vám pomôže stať sa predvojom v procese Osobného a Planetárneho Vzostupu.

 

Proces interdimenzionálneho cestovania je v skutočnosti skákanie medzi realitami. Na to, aby ste mohli skákať medzi realitami potrebujete vedieť a absolútne veriť tomu, že je to možné. Pochybnosti vznikajú zo strachu a strach znižuje vaše vedomie na frekvenciu, ktorá je prinízka na skoky medzi realitami. Faktom je, že skáčete medzi realitami veľa krát za deň pri kolísaní vášho vedomia. Predstavte si napríklad, že idete do jedného z obchodov s potravinami.

Povedzme, že ste sa zobudili dosť skoro a máte čas na meditáciu a zladenie svojho vedomia s realitou, ktorá vás napĺňa šťastím a láskou. S pokojom a radosťou si sadáte do auta a vyrážate do potravín. Máte však také potešenie z vášho stavu, že sa nesústredíte na cestu a prejdete bez zastavenia na značke stop.

Neuvedomíte si to, pretože pozorujete vtáčatká na oblohe nad vami. Vtom začujete zvuk sirény. Pozriete sa do spätného zrkadla a uvidíte policajné auto. Vaše vedomie okamžite poklesne a ocitnete sa v nižšej rezonancii reality. Cítite strach, ktorý aktivuje váš adrenalín. Budete premýšľať nad tým, čo ste spravili zle. Už nie ste šťastní, ani si nevšímate krásu oblohy.

Ako sa môžete vrátiť do reality, v ktorej ste začali svoj deň? Tak, že budete meditovať. Rovnako, ako sa váš nádherný deň zhoršil, sa môžete vrátiť do vyššieho stavu vedomia. Ak dokážete odložiť svoj strach a obavy a bezpečne zaparkovať svoje vozidlo, doprajte si ďalšiu chvíľu, kedy sa budete dívať na oblohu a potom zavrite oči. Zhlboka dýchajte a vráťte sa k vyššiemu stavu vedomia. Váš dopravný priestupok vám má pripomenúť, že keď sa na Zemi venujete určitým aktivitám, musíte zostať plne uzemnení.

Vďaka takýmto „chybám“ si spomeniete na to, že máte rozšíriť svoje vedomie nie len do vyšších dimenzií, ale aj hlboko do tela Gaie. Ako členovia Planetárneho Vzostupového Tímu si dobrovoľne udržiavate pozemskú schránku až pokým Gaia nedokončí svoj proces Planetárneho Vzostupu. Sme tu, aby sme vám pripomenuli, že frekvencia vášho kolektívneho vedomia stúpa každým vašim nádychom. A preto je životne dôležité, aby ste pamätali na to, že máte opakovane začleňovať svoje rozšírené vedomie do vášho každodenného života. Keďže sa energie pohybujú v kruhoch, čím vyššie pôjdete v Duchovnom Svete, tým hlbšie musíte ísť vo fyzickom svete, aby ste plne uzemnili vaše zvyšujúce sa energie.

Vidíme, že mnohí z vás už netrpezlivo čakáte na veľké finále vzostupu. A malo by to byť veľkolepé finále, ale fanfáry môžu alebo nemusia zaznieť, pretože VY ste autormi vašej novej reality. My sme tu, aby sme vám pomohli, ale toto je VÁŠ vzostup. VY ho vytvárate. Avšak buďte si vedomí toho, že váš vzostup je proces, ktorý sa už začal. Nevieme vám presne povedať, ako ho budete prežívať, pretože vaša verzia reality závisí na vašom vnímaní.

Vaše názory podmieňujú stav vášho vedomia. Stav vášho vedomia podmieňuje vaše očakávania. Vaše očakávania podmieňujú vaše vnímanie a vaše vnímanie určuje vašu realitu. Realita, ktorú vnímate je realitou, ktorú zažívate. Táto posledná veta je kľúčom k interdimenzionálnemu cestovaniu. Keď chcete interdimenzionálne cestovať, musíte:

Veriť, že ste schopní interdimenzionálne cestovať
Táto viera vo vaše JA rozšíri vaše vedomie
S rozšíreným vedomím očakávate, že budete vnímať vyššie dimenzie
Keďže očakávanie vedie vaše vnímanie, začnete vnímať vyššie dimenzie reality

Možno si budete chcieť tieto cesty zaznamenať, aby ste si ich lepšie zapamätali. Pre váš ľudský počítač/mozog je často ťažké pamätať si tieto cesty, ak si ich nezdokumentujete. V takom prípade môžete navyše zdieľať svoje zážitky s ostatnými. Zdieľanie zážitkov vám pomôže uzemniť ich do vašich bežných presvedčení, do vášho vedomia, očakávaní a vnímania. Keď nájdete odvahu a podelíte sa s ostatnými o tieto zážitky, zvýšite tým vieru, vedomie, očakávania a vnímanie kolektívnej reality. Nakoniec sa interdimenzionálne cestovanie stane „normálnym“ a súčasťou Kolektívneho a Planetárneho Vedomia.

Interdimenzionálne palivo a riadenie

Emócie sú palivom pre vaše interdimenzionálne cestovanie a riadiacim mechanizmom sú vaše myšlienky. Vaše emócie a myšlienky spolu tvoria vaše vedomie. Vaša interdimenzionálna cesta trvá tak dlho, ako dlho ste v stave multidimenzionálneho vedomia a vaše multidimenzionálne vedomie pokračuje tak dlho, kým cítite bezpodmienečnú lásku a vaše myšlienky sú sústredené na interdimenzionálnu cestu. V okamihu, keď do vašich myšlienok a emócií vstúpi strach, vaše vedomie poklesne a vaša cesta sa skončí.
Na druhej strane sa niekedy vaša cesta skončí, pretože vám vyprší čas alebo preto, že už nedokážete dlhšie udržiavať vysoký stav vedomia. Vy, naši statoční pozemšťania, ste viac navyknutí na vedomie tretej dimenzie. Preto je váš mozog stále nastavený na frekvenciu tretej dimenzie. Tréningom sa váš Multidimenzionálny Operačný Systém plne zapojí a umožní vám vnímať vyššie a vyššie dimenzie reality a stane sa to pre vás „normálnym.“

Vtedy sa tretia dimenzia stane základňou vášho Multidimenzionálneho JA, rovnako ako Gainho fyzického tela Zeme. Odkedy ste vy a Gaia v procese vzostupu uvedomujete si, že sa vyjadrenie vašej reality v tretej dimenzii končí. Preto je dôležité, aby ste si ctili každú emóciu, pretože zvládnutie emócií je jednou z najväčších výziev, ktoré ste vo svojich pozemských inkarnáciách mali.

Sila emócií

Keď cestujete vo svojom vedomí, „dôjde vám palivo,“ ak vpustíte do svojho vedomia akúkoľvek na strachu založenú myšlienku, ktorá spôsobí, že sa vaše vedomie prepadne do tretej dimenzie alebo ešte horšie, do Nižšej Astrálnej Sféry. Preto, keď začnete pociťovať strach, zavolajte svojich Vnútorných Sprievodcov a/alebo vyjadrenie vášho JA vyššej dimenzie. Ak cítite, že to nemôžete urobiť, otvorte oči. Keď zazriete fyzický svet okolo seba, vrátite sa do tretej dimenzie.

Frekvencia bezpodmienečnej lásky vám zabezpečí hladšiu jazdu do vyšších svetov. Bezpodmienečná láska vás okamžite spája s vašou Božskou a Galaktickou Rodinou, ktorá vás ochráni a pomôže vám na vašej ceste. Toto vedenie a ochrana vám pomôžu udržať si rozšírené vedomie. Vďaka sile rozšíreného neodymia dokážete zažívať iné reality. Môžete cestovať z jednej reality do druhej zmenou stavu vášho vedomia a uvedomením si, že vaša predstavivosť je silou vášho myslenia piatej dimenzie.

Najdôležitejšie je to, že vašou silou je vaše Uvedomenie si a Viera v to, že VY ste úžasné Multidimenzionálne BYTOSTI! Táto viera vám dáva silu, ktorú potrebujete na to, aby ste sa stali Majstrami svojich myšlienok. Keď dokážete ovládať svoje myšlienky v každodennom živote, ste okamžite Majstrom svojich myšlienok počas vašich interdimenzionálnych ciest. Pamätajte na to, že je mnoho verzií vášho Multidimenzionálneho JA, takže dimenzia, do ktorej cestujete, bude podmienená tou verziou vášho JA, ktorá riadi/myslí. Kvôli tomu je najlepšie začať cestu s myšlienkou odovzdania sa najvyššiemu vyjadreniu vášho JA, ktorému sa môžete v tom okamihu odovzdať.

Vyjadrenie vášho „ja“ je podmienené vašou vierou, vašim vedomím, očakávaním a vnímaním v každom okamihu. Keď cestujete interdimenzionálne, vyjadrujete svoje „ja“ v realite s vyššou frekvenciou. Keď postupne zažívate vyššie a vyššie frekvencie reality, rozširuje sa tým váš zmysel pre JA. Vždy, keď ste na interdimenzionálnej ceste, získavate väčšiu dôveru v tento proces. Preto budete schopní odovzdať sa stále vyšším frekvenciám vášho JA, ktoré vás povedie do stále vyšších frekvencií reality.

Je dôležité, aby ste si zapamätali, že Vy ste svojim vedomím a vaše fyzické telo je formou vášho vedomia, ktorú má za účelom fyzického zažívania tretej/štvrtej dimenzie. VY ste vašim vedomím a vaše telo ledva obsahuje VÁS. Ale VY, vaše skutočné Multidimenzionálne JA, je úplne všade, v každej realite, v každej dimenzii, v každej frekvencii, pretože vy ste súčasťou JEDNÉHO. Odkedy je všetko, čo vnímate súčasťou JEDNÉHO, je všetko, čo vnímate súčasťou VÁS!

Vedomie piatej dimenzie

Interdimenzionálne cestovanie je proces udržiavania vedomia piatej dimenzie dostatočne dlhú dobu na to, aby sa oslobodila vaša myseľ od vplyvu obmedzenia, oddelenosti a strachu tretej dimenzie. Keďže oddelenosť vytvára obmedzenia, je najlepšie naladiť svoje vedomie na Jednotné Vedomie JEDNÉHO. Tak dlho, ako vaše vedomie a teda aj vaše očakávanie a vnímanie rezonuje s JEDNÝM, ste oslobodení od časových/priestorových bariér tretej a štvrtej dimenzie. Táto sloboda vám umožňuje interdimenzionálne cestovať.

Mnoho novo inkarnovaných ľudí na Zemi ešte na seba nevzalo záťaž programovania tretej dimenzie a dokážu ľahšie cestovať do vyšších dimenzií. V skutočnosti to aj často robia, ale tento proces nie je viditeľný pre ostatných, pretože „zmiznú“ z časopriestoru tretej dimenzie. Preto z pohľadu pozorovateľov iba zatvoria na chvíľu oči. Mnohí z vás to robili ako deti. Keď ste však o svojich zážitkoch hovorili dospelým, väčšinou odpovedali, že je to iba vaša predstavivosť. Takže ste začali pochybovať o svojich výletoch do iných svetov alebo ich tajiť pred ostatnými.

Tieto pochybnosti a tajnosti vytvorili strach z toho, že ste odlišní alebo blázniví alebo robíte niečo zlé, čo spôsobilo to, že ste zabudli na svoju schopnosť interdimenzionálne cestovať. Z tohto dôvodu je dôležité zdieľať vaše interdimenzionálne zážitky s ostatnými. Vaša odvaha prelomiť vaše programovanie dá ostatným odvahu spraviť to tiež. To umožní stále viacerým z vás spomenúť si na vaše vnútorné multidimenzionálne vnímanie a schopnosti.

Vaša schopnosť interdimenzionálne cestovať, spolu so všetkými ďalšími multidimenzionálnymi schopnosťami, je uložená v 97% vašej DNA, známej ako „zbytočná DNA.“ Preto sa nemusíte nič učiť. Musíte iba rozbaliť tieto DNA súbory multidimenzionálnym svetlom a bezpodmienečnou láskou, ktoré si neustále sťahujete. My sme vám stále k dispozícii, keby ste nás potrebovali pri tomto procese sťahovania. Stačí, aby ste nás zavolali. Keď si sťahujete tieto vyššie frekvencie energie, vaša „zbytočná DNA“ sa automaticky aktivuje a Multidimenzionálny Operačný Systém, uložený v 97% vašej predtým nepoužívanej DNA, sa zapojí. V skutočnosti sa tento proces deje každým dňom viac a viac.

Keď znovu získate svoje multidimenzionálne vedomie, prestane existovať ilúzia oddelenosti a vy budete zažívať seba v JEDNOTE so vzostupujúcou Zemou. Čoskoro bude dosiahnuté kritické množstvo vo vašom súčasnom vyjadrení Zeme tretej dimenzie. Vďaka tomu Vzostup do piatej dimenzie reality podľa vášho výberu je na dobrej ceste v Gainom Jednotnom Vedomí v jedinom TERAZ.

Tím Planetárneho Vzostupu

Vy, naši Pracovníci Svetla, ktorí ste dobrovoľne zostali na vzostupujúcej Zemi, si naďalej udržujete svoju pozemskú schránku s cieľom prispieť svojou silou Planetárneho Vzostupu k Planetárnemu Vzostupu Gaie. V čase Gainho Vzostupu budú všetci naši Pracovníci Svetla rozsvietení Svetlom JEDNÉHO Planetárneho Vzostupu. Potom, bude realita štvrtej dimenzie udržovaná tak dlho, ako to bude možné, aby mohli tí, ktorí sú „na chvoste“ pokračovať v ilúzii času, pokým nedokážu objať svoje vlastné vedomie piatej dimenzie. Táto ilúzia fyzickej Zeme zostane neporušená iba vtedy, keď v nej bude viac svetla než temnoty.

Táto realita štvrtej dimenzie sa podobá odlesku, ktorý je možné udržovať iba vtedy, keď obsahuje viac svetla než temnoty. Keď svetlo odlesku vzostúpi do piatej dimenzie, žiara štvrtej dimenzie sa vráti do svojho zdroja v piatej dimenzii a ilúzia Zeme tretej dimenzie zmizne. Existuje toľko verzií vzostupu, koľko je tých, ktorí vzostupujú. Táto odlišnosť zážitkov je dôvodom toho, prečo Sily JEDNÉHO skopírovali seba samé do mnohých vyjadrení foriem v nespočte prežitkov reality.

Keď si vezmete formu pri interdimenzionálnom cestovaní budete cítiť vyjadrenie vášho JA, ktoré má formu v danej realite a tá sa spája s príslušnou frekvenciou vášho JA. Na druhej strane si môžete vytvoriť svetelnú formu, ktorá rezonuje na príslušnej frekvencii. Tak či onak, forma musí rezonovať na rovnakej frekvencii ako vaše vedomie. Preto je udržovanie formy podobné rádiovému signálu znejúcemu z jedného z vašich rádií. Tento signál môže vstúpiť iba do toho „kanálu,“ ktorý rezonuje na rovnakej frekvencii ako rádiový signál.

Keď si vezmete formu, budete zažívať dimenziu reality. Ale vždy, keď čo i len najmenej zmeníte frekvenciu svojho vedomia, vaša forma začne rezonovať na inej frekvencii reality. Ako sme vraveli, svoje zameranie zmeníte tým, že zmeníte stav svojho vedomia. Frekvencia vášho vedomia vás zlaďuje s rezonanciu každej reality, rovnako ako každej formy, ktorú vytvárate alebo obývate v danej realite. Takže vždy, keď zmeníte svoje vedomie, zmeníte tým aj verziu reality, ktorú zažívate.

Každá forma v každej realite je bodom vedomia, cez ktorý Sila JEDNÉHO vníma život. Fragment vášho Multidimenzionálneho JA, ktorý má formu v nižšom svete oddelenosti, si zvyčajne nepamätá na to, že VY ste portálom, cez ktorý JEDNO vníma život. Namiesto toho veríte, že ste oddelená bytosť, ktorá je ohraničená svojou formou. VY nie ste vaša forma. VY ste časťou JEDNÉHO, ktorá obýva formu. Inak povedané, MY všetci sme JEDNA Bytosť s nespočtom rôznych verzií prežívania.

Verzie Vzostúpenej Zeme

V rámci príprav na váš Osobný a Planetárny Vzostup budete cestovať Multidimenzionálnym Vesmírom, zatiaľ čo budete stále zostávať uzemnení vo svojom fyzickom tele. Takto budete schopní zostať uzemnení, keď to budete potrebovať bez toho, aby ste museli obetovať radosť z interdimenzionálneho cestovania a komunikácie. Budete trénovať aj život vo viac než jednej realite, pretože vaše JA piatej dimenzie dokáže zažívať viac realít súčasne. V toho vyplýva, že existuje niekoľko vašich realít piatej dimenzie, do ktorých môžete cestovať. Tak, ako môžete navštíviť oblasť, do ktorej fyzicky prejdete, môžete interdimenzionálne cestovať do iných realít, ktoré budete obývať po vzostupe.

Jedna z týchto realít môže byť na palube niektorej z hviezdnych lodí, v ktorých majú mnohí pozemšťania vyššie vyjadrenie svojho JA. Mnohí z nás v Hviezdnych lodiach, ktoré obklopujú vašu planétu, si tiež vzalo pozemskú schránku vo vašom „čase,“ aby sme mohli pomáhať z hora, ale aj zo Zemského povrchu. Ďalšia realita, ktorú môžete ľahko navštíviť je Nová Zem, v ktorej je Zem členom Galaktickej Federácie. Mnohí z vás majú mimoriadne potešenie z tejto reality. Milujete okamžité presuny cez Portály. Samozrejme k žiadnemu pohybu nedochádza, pretože sa okamžite ocitáte na mieste, kde chcete byť. Preto sa môžete rozhodnúť pre cestovanie v jednom z rýchlych beztiažových áut. Z týchto vozidiel môžete vidieť svoju realitu, kým cestujete cez váš nový svet.

Potešenie máte aj z okamžitej manifestácie všetkých vecí, ktoré potrebujete pomocou replikačných strojov a všetci milujete úplné oslobodenie sa od starostí s nedostatkom financií. V žiadnej z realít piatej dimenzie neexistujú peniaze a liečenie je veľmi vzdialené od toho, čo poznáte z tretej dimenzie. Vďaka tomu tam nie sú žiadne choroby a zopár zranení, ku ktorým občas dôjde, sú okamžite vyliečené. No najpodstatnejšie je to, že tam neexistuje strach. Strach nerezonuje na tejto frekvencii a preto tam neexistuje. Strach v skutočnosti neexistuje v žiadnej realite, ktorá rezonuje v piatej a vyššej dimenzii. Strach je dôsledkom oddelenosti od Ducha, od vlastného JA, od ostatných a od planéty. Preto nie je žiaden strach v jednote Novej Zeme.

Mnohí novo vzostúpení si potrebujú na Novej Zemi, ktorá rezonuje na prahu piatej dimenzie, oddýchnuť. Tento oddych je zvyčajne potrebný na vyliečenie vašich myšlienok a emócií od strachu a bolesti z mnohých inkarnácií v dualite. Nová Zem sa veľmi podobá tretej dimenzii okrem konceptu oddelenosti a strachu, ktorý je jeho dôsledkom. Nová Zem má pokročilé technológie, ktoré boli pred vami na súčasnej verzii Zeme tajené.

Ak stále lipnete na ľudskom tele, ľudských domovoch, určitých formách vzdelávania a zamestnania, asi by ste privítali Novú Zem, na ktorej budete žiť v domoch a budete primárne viazaní na planétu. Avšak v tejto hraničnej realite môžete zažiť cestovanie vesmírom, ktoré sa podobá plavbe po mori alebo leteckým výletom do vzdialených končín. Na Novej Zemi budete mať možnosť postupne sa prebudiť do svojho Multidimenzionálneho JA bez majetkových problémov a chorôb. Takže môžete žiť podobne ako žijete teraz, ale bez problémov duality.

Nová Zem rezonuje v Jednotnom vedomí. Takže je všetok strach okamžite premenený na lásku, pretože na Novej Zemi neexistuje pocit oddelenosti. Na to, aby ste zabezpečili svoje životné potreby, nemusíte ťažko pracovať, pretože tam neexistujú peniaze. „Iná osoba“ vám nikdy nemôže vládnuť, pretože ste všetci JEDNA Bytosť, ktorá pracuje ako jeden na vytvorení Nového Sveta. Práve toto vytváranie novej reality priťahuje vzostupujúcich k Novej Zemi. Po nespočte inkarnácií na Zemi tretej dimenzie je úžasným dobrodružstvom byť jedným z tých, ktorí pokladajú základy novej reality.

Pri pobyte na Novej Zemi na prahu piatej dimenzie si môžete vychutnať proces rozpamätávania sa na to, ako môžete manifestovať pomocou svojich myšlienok a emócií. Keď si celkom zvyknete na svoju silu manifestácie, mnohí z vás sa presunú do strednej piatej dimenzie, kde namiesto spoločnosti poskytujúcej vám všetky vaše potreby sa VY stanete zdrojom vašej manifestácie. Na druhej strane niektorí z vás sa rozhodnú pre návrat do vášho domovského sveta, kde navštívite svoju Galaktickú rodinu alebo pôjdete priamo do iných svetov číreho svetla a vrátite sa k svojmu Anjelskému alebo Elohim vyjadreniu JEDNÉHO.

Interdimenzionálna cesta

Zapnite si bezpečnostné pásy, pretože teraz sa vydáme na interdimenzionálnu cestu. Skôr ako začneme vám chceme pripomenúť, že Vesmír je veľmi premenlivý a pohybuje sa interdimenzionálne. Vaša planéta a vlastne aj celá vaša slnečná sústava a galaxia teraz vstupujú do oblasti (v skutočnosti je to frekvencia), ktorá bola vo vašich proroctvách spomínaná tisícky rokov. Spolu s inými menami bola nazývaná aj Fotónovým Pásom, pretože sa v tejto oblasti nachádza veľké množstvo silne nabitých fotónov. Toto energetické pole nabitých fotónov rezonuje z Galaktického stredu. Plne vstúpite do tohto poľa 11.11.2011.

Aby sme mohli zahájiť našu cestu, odpútajte sa od obmedzenia priestoru/času, aby ste mohli cestovať v jedinom TERAZ. Vstúpte do svojho vnútorného Arkturiánskeho Koridoru, aby ste aktivovali vedomie piatej dimenzie a zlaďte svoje vonkajšie a vnútorné vnímanie do JEDNÉHO TERAZ. Aj keď si budete uvedomovať svoje fyzické telo, dôverujte tomu, že vaše zážitky sú vnímaním vyššej frekvencie vášho Multidimenzionálneho JA. Takto dokážete pochopiť, že je vaše telo uzemnené v Gaii a slúži vám ako kotva a ako váš ochranca.

Po mnoho inkarnácií vám bola vštepovaná viera, že vaše vnútorné vízie nie sú skutočné a jedinou skutočnosťou sú vaše fyzické vnemy. Teraz sa oslobodzujete od ilúzií a začínate žiť v pravde o vašich skvelých schopnostiach interdimenzionálne komunikovať a cestovať. So stále sa zväčšujúcou slobodou môžete zažívať reality veľmi vzdialené od vašej predošlej obmedzenosti. Dôvera vnútornému vnímaniu je dôležitým aspektom vzostupu. Preto o sebe zmýšľajte ako o Multidimenzionálnej Bytosti dívajúcej sa do svojho multidimenzionálneho sveta a nie ako o ľuďoch, pozerajúcich sa von na Zem tretej dimenzie. Pomocou vnútorného vnímania sa môžete oslobodiť od ilúzií fyzického sveta.

Okrem toho si prosím spomeňte aj na to, že tak ako rozličné teploty premiešavajú vaše oceány, aj odlišné frekvencie reality premiešavajú Vesmírny priestor. Dovoľte sile vašej predstavivosti vnímať tento Vesmírny priestor okolo vás. Táto frekvencia reality rezonuje v piatej dimenzii. Preto nezabúdajte ovládať svoje myšlienky a emócie, pretože sú veľmi zosilnené a okamžite sa manifestujú v tejto frekvencii Vesmírneho oceánu. Toto je oblasť piatej dimenzie, takže sa energia, ktorú vyžarujete okamžite vracia späť ku vám.

Chvíľu iba vnímajte multidimenzionálne svetlo a bezpodmienečnú lásku tejto oblasti. Obklopte svoju podstatu týmto energetickým poľom, aby ste si udržali spojenie so svojim Multidimenzionálnym JA. Dokážete zvýšiť svoje vedomie k týmto vrcholom emocionálneho vnímania, ktoré dosiahlo iba málo spoločností na planéte, pretože ste boli takí odvážni, že ste išli žiť do reality s veľmi vysokou hustotou strachu a napriek tomu ste sa dokázali prebudiť. Vaše rozšírené svetlo a láska vám umožňujú vstúpiť do tejto frekvencie Vesmírneho priestoru.

Vnímajte svetlo a lásku, ktoré obklopujú váš vnútorný/vonkajší priestor a sústreďte svoje myšlienky na vašu kolektívnu cestu. Táto frekvencia reality je za hranicami vášho vnímania tretej dimenzie, ale môžete sa spojiť s Arkturiánskou energiou a kolektívnou energiou tých, s ktorými zdieľate túto cestu, aby vám pomohli udržať si multidimenzionálne vedomie. Pretože ste dovolili svojmu vedomiu vnímať udalosti založené na strachu a požehnali ste im bezpodmienečnou láskou ste teraz schopní vnímať túto frekvenciu reality.

Keď cestujete do tejto frekvencie reality, cítite ako vaša Kundalíni rastie. Vaše Svetelné telo chce žiariť za hranicami obmedzení vašej fyzickej kože, preto sa dôkladne uzemnite v tele Gaie a zažívajte seba ako planetárnu Bytosť. Keď to urobíte, môžete pokračovať v ceste cez túto oblasť priestoru s fyzickou formou Gaie, ktorá vám slúži ako kotva. V skutočnosti ste tak silno prepojení s Gaiou, že vy a planéta ste JEDNO. Všetci z vás, ktorí ste sa prihlásili do Planetárneho Vzostupového Tímu, zažijete očarujúce interdimenzionálne cesty, budete však musieť počkať na to, kým sa premeníte na Svetelné telo, čo sa stane až vtedy, keď bude Gaia pripravená ísť s vami.

Ste ako kameň v praku. Guma sa naťahuje stále viac, takže dokonca aj v každodennom živote cítite obrovské napätie z tohto potenciálu. Energia tohto potenciálu podmieňuje to, ako ďaleko sa dostanete do realít vyšších dimenzií, keď sa pustí guma praku a kameň sa vymrští na cestu svojej dráhy. Na udržanie si úplnej kontroly v takejto situácii potrebujete naladiť svoj bod opustenia na najvyššie vyjadrenie Planetárneho Vzostupu a uistiť sa, že ste zameraní na signatúru frekvencie Novej Zeme, ktorá je zladená s vašou interdimenzionálnou výpravou. Musíte tiež ovládnuť svoje emócie a stále znova si vyberať bezpodmienečnú lásku.

V tejto frekvencii sa vaše myšlienky vyčistia a vy si spomeniete na to, prečo ste zažívali „zlé veci“ vo svojom živote. Na strachu založené veci sa rozvíjali preto, že vám vládlo ego a nútilo vás ísť smerom, ktorý nebol v súlade s vašim najvyšším zámerom. V tom okamihu prebrala kontrolu vaša Duša a odviedla vás „bokom,“ čím vám dala čas na to, aby ste sa hlbšie zamysleli na tým, ako chcete vytvárať svoj život. Keď odovzdáte svoje myšlienky Prúdu tejto rozširujúcej sa frekvencii, ľahko pochopíte, že problémy boli iba udalosti vo vašom živote, ku ktorým dochádzalo vtedy, keď ste vybočili z Cesty vašej Duše.

Tieto zážitky sa podobajú na jazdu autom po diaľnici, keď ste tak unavení, že zaspíte za volantom a zamierite do vedľajšieho pruhu. Ak by neboli medzi pruhmi výčnelky, prešli by ste do vedľajšieho pruhu. Tieto ťažké chvíle sú v skutočnosti signálom, že vaše emócie sa naplnili strachom a vaše myšlienky nie sú v súlade s vašou Cestou. Preto vám vaše problémy naznačujú, že máte opäť nájsť svoj Stred, pretože vo svojom Strede ste JEDNÝM so svojim JA.

Keď sa vízia začne strácať, vidíte Galakťanov, ktorí pomáhali Zemi s návratom do jej Stredu. Týchto Galakťanov zažívate ako mnoho energetických polí, niektoré sú v Hviezdnych lodiach a iné, ktoré už nepotrebujú žiadne vozidlo, cestujú ako číre vedomie. Pri komunikácii s týmito Bytosťami z vyšších dimenzií vás zaplaví pokoj a vaša energia sa presunie hlboko do vášho Stredu.

Tí, ktorí dokážu navštíviť a komunikovať s touto frekvenciou/oblasťou majú vedomie, ktoré rezonuje v piatej dimenzii 51% času. Tí, ktorí vedia o tejto oblasti sú v skutočnosti tí, ktorí vzostúpili vo svojom vedomí, ale stále si držia fyzickú formu, aby mohli pomôcť pri Planetárnom Vzostupe. Preto sú to Vzostúpení Majstri, ktorí stále obývajú fyzické telo. Vaša energia sa teraz vracia do vášho tela a vaše oči sú otvorené. Počujete ruch pozemského života a cítite svoju fyzickú schránku okolo seba. Ste späť na vzostupujúcej Zemi a plne začlenení do vašej pozemskej schránky.

Začalo sa to

Drahí naši, na záver by sme vám radi povedali, že sa to začalo!

Posun sa deje práve teraz. Avšak tuto zmenu nie je možné pozorovať vašim vnímaním tretej dimenzie. Musíte povolať svoje Vyššie Srdce, aby ste dokázali CÍTIŤ zmenu energií. Potom budete musieť veriť týmto pocitom viac, než veríte ilúzii vášho rozpadajúceho sa 3D Matrixu. Tento Matrix by nemal vstúpiť do tejto oblasti/frekvencie a ani sa tak nestane. Preto tí, ktorí rezonujú v starej paradigme „uplatňovania sily nad ostatnými“ a „služby sebe,“ nebudú mať radosť z rýchlosti, akou sa k nim vrátia ich emócie a myšlienky.

Vyjadrenia vyššej dimenzie vášho Multidimenzionálneho JA vás povzbudzujú pri vašom príchode do cieľa. Nemajte prosím obavy s dĺžkou „času“ potrebného na prípravu vášho nového dobrodružstva, pretože VY ste tvorcami vášho života TERAZ. Rozširujúca sa frekvencia svetla a lásky vstupuje do vášho tela a aktivuje vaše schopnosti piatej dimenzie – manifestáciu a rozšírené vnímanie. Okrem toho sa váš biologický počítač/mozog učí fungovať multidimenzionálne. Váš Multidimenzionálny Operačný Systém postupne a bezpečne aktivuje vašu nepoužívanú DNA, rovnako ako 90% vášho mozgu, ktorý nebol využívaný počas doby, keď vaša fyzická schránka rezonovala v tretej/štvrtej dimenzii.

Pripomíname vám, že nemusíte „robiť“ nič a buďte si vedomí toho, že máte vnútorný brzdný systém. Preto keď sa cítite byť zahltení, zavolajte nás, Arkturiánov alebo ktoréhokoľvek zo svojich Sprievodcov a požiadajte o prestávku. Počas tohto oddychu si doprajte toľko času, koľko potrebujete na začlenenie toho, čo ste si stiahli. Najlepší spôsob, ako viesť svoj integračný proces, je zostať v pokoji, pobývať v Prírode, radovať sa z prítomnosti svojich milovaných (toto viac otvorí vaše Vyššie Srdce), zdriemnite si, spite dostatočne dlho, jedzte pozorne a s ohľadom na potreby tela a pite dostatok vody.

Všetky naše pozemské vyjadrenia sú oboznámené s tým, čo treba urobiť na to, aby poskytli svojej fyzickej forme „čas“ na plné začlenenie rozširujúcich sa frekvencií svetla a oktáv bezpodmienečnej lásky, ktoré sú teraz sťahované. Áno, bezpodmienečná láska má oktávy. S každým zvýšením frekvencie sa môže vaše srdce naladiť na vyššiu dimenziu reality, čo vám umožňuje cítiť stále rozšírenejšiu verziu bezpodmienečnej lásky.

Ako sa vaše srdce otvára, váš Trojitý plameň žiari jasnejšie a jasnejšie, čím usmerňuje a upokojuje proces vašej premeny na Svetelné telo. Navyše vašich pôvodných „prvých osem buniek“ v ÁTMA vášho Trojitého Plameňa bude postupne uvoľňovať vašu genetickú pamäť zo všetkých vašich inkarnácií na Zemi, rovnako ako z nespočtu vyjadrení vášho JA skrz Vesmír. Zostaňte prosím naladení na našu energiu, pretože vám budeme naďalej posielať viac informácií týkajúcich sa procesu vzostupu.

Arkturiáni, Galaktická Federácia a Božskí Ochrancovia Zeme

pre stránku vzostup.sk preložila danuša

Diskusní téma: Arkturiáni -Interdimenzionálne cestovanie

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.