O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Arkturiáni – Vynesenie na Svetlo

16.05.2012 13:34

Boli ste v poslednej dobe unavení? Máte stále pocit, že bez ohľadu na to, ako dlho spíte potrebujete spať dlhšie? Takto to teraz cítia mnohí z nás. Zistili sme, že sme unavení z nízkych frekvencií tretej dimenzie. Rozdiel medzi frekvenciou svetla, ktorá vstupuje do nášho vedomia a frekvenciou fyzického sveta je tak veľký, že je ťažké fungovať v oboch týchto svetoch naraz.

No keď sa rozhodneme sústrediť sa na vyjadrenie nášho Multidimenzionálneho JA kreatívnym spôsobom, nie sme až tak veľmi unavení. Keď sa zaoberáme tvorivými činnosťami, naša únava sa vytráca a napĺňa nás energia. Na druhej strane ak sa musíme venovať našim povinnostiam tretej dimenzie ako napríklad práci v zamestnaní, plateniu účtov, upratovaniu, atď., cítime sa často vyčerpaní. Keď sme však tvoriví a existuje mnoho podôb tvorivosti, opäť ožívame.

Navyše aj pojem „tvorivosť“ sa mení. Byť tvorivý znamenalo, že sme sa naučili alebo už máme základné znalosti o tom, ako robiť určité tvorivé činnosti, ako napríklad spievanie, maľovanie, tancovanie, športovanie, atď. Ale teraz kreativita znamená, že sa učíme používať našu vnútornú schopnosť byť tvorcom našich životov. Keď sme tvorcami svojho života, môžeme si vybrať čokoľvek, čo chceme, s výnimkou určitých každodenných úloh, ktoré, ako sa zdá, budú pretrvávať stále. Vďaka neustále sa zvyšujúcej frekvencii svetla a bezpodmienečnej lásky vyžarujúcej z Galaktického stredu, sa rozširuje aj naša schopnosť byť tvorcom vlastného života.

21. decembra, 2012 sa bude Zem nachádzať presne pred Galaktickým stredom, už za 11 mesiacov nastane „čas,“ na ktorý sme čakali tisícročia a transformačné energie, ktoré boli predpovedané všetkými náboženstvami a duchovnými skupinami, budú prúdiť priamo do nášho osobného a planetárneho tela. Galaktický stred je teraz tak blízko, že tieto neustále sa zintenzívňujúce energie už teraz rapídne menia náš svet. Všetko, čo musíme urobiť, je pozrieť sa na internet alebo do novín, aby sme videli, že ľudia chcú byť tvorcovia svojich životov.

Ľudia na celom svete vravia: „Milujem sa teraz dosť na to, aby som vedel/a, že túžim po lepšom živote. Milujem sa teraz dosť na to, aby som bol/a schopný/á rozšíriť svoju myseľ a otvoriť svoje srdce novému spôsobu vnímania reality.“ Takto sa cítime vďaka tomu, že sa bezpodmienečná láska premiešava so svetlom s vyššou frekvenciou, ktoré prúdi z Galaktického stredu do vedomia našej planéty. Bezpodmienečná láska nie je emóciou akou je ľudská láska. Bezpodmienečná láska je najvyššou frekvenciou svetla. Je to tvorivá sila Multiverza, ktorá aktivuje naše liečenie, tvorivosť a premenu, keď ju prijmeme a začleníme do svojho vedomia.

Bezpodmienečná láska je aj spájajúcou silou Multiverza. Preto vytvára pocit Jednotného vedomia u tých, ktorí ju príjmu. Vďaka nášmu stále sa rozširujúcemu Jednotnému vedomiu realita prestáva byť niečím, čo je mimo nás. Realita je vo vnútri každého jedného z nás a každý svoju realitu zdieľa so všetkými ostatnými. Ale ak má každý svoju realitu vo svojom vnútri, ako je možné, že sa zdá, že sme v jednej realite? Niektoré otázky musia zostať nezodpovedané, pokým nebudeme schopní ustáliť naše multidimenzionálne myslenie.
Niektoré otázky sú za hranicami našich fyzických mozgov a majú iba multidimenzionálnu odpoveď. Tieto multidimenzionálne odpovede k nám prídu, keď budeme pokračovať v rozširovaní nášho vedomia. Inak povedané na to, aby sme dokázali chápať alebo dokonca vnímať multidimenzionálne správy, naše vedomie musí rezonovať na frekvencii tej informácie. Dôsledkom toho je to, že vždy, keď rozšírime naše vedomie, rozšíri sa aj naše vnímanie reality.

Vráťme sa k otázke: „Ako môžu samostatné bytosti, každá s vlastnou realitou vo svojom vnútri, zdieľať tieto reality s ostatnými?“ Odpoveď je, že nikto nie je samostatný, oddelený a neexistuje nikto ďalší. Vo vyjadrení nášho JA s vyššou frekvenciou sme všetci JEDNO so všetkým živým. Byť JEDNÝM znamená, že neexistuje nič mimo nás, alebo dokonca vnútri v nás, pretože nie je žiadne vonku a vnútri. Stále sme plne spojení s JEDNÝM. Vtedy sme pokojní, radostní a milujúci.

Nemusíme sa pokúšať BYŤ niečím alebo ROBIŤ niečo, aby sme boli pokojní. Pretože neustále zažívame pocit JEDNOTY so všetkým živým. Ako sa tam dostaneme a čo musíme urobiť preto, aby sme tam mohli zostať? Tieto otázky kladieme iba vtedy, keď stratíme pocit spojenia s JEDNÝM. „Tu,“ „tam,“ „robiť,“ „zostať“ sú cudzie koncepty, keď cítime spojenie s Jednotou. Odovzdanie sa týmto okamihom Jednoty je to najlepšie, čo môžeme pre seba urobiť. A keďže sme naozaj všetci JEDNÝM, vždy keď sme dobrí k sebe, sme dobrí ku všetkým ostatným. Čokoľvek robíme sebe, robíme všetkým ostatným.

Keď prežívame tieto stále častejšie sa vyskytujúce okamihy jednoty s JEDNÝM, strácame všetku našu únavu. Naše telá už nie sú ťažké a my sa cítime ľahko. V skutočnosti sa cítime byť Svetlom. Vtedy je ťažké udržať otvorené oči, pretože sa chceme dívať tretím okom a počúvať vyšším srdcom. Keď zavrieme oči, prestane nás rozrušovať ilúzia našej reality tretej dimenzie. Keď sa oslobodíme od tohto rušenia, pocit Jednoty so všetkým živým sa zväčšuje. So zavretými očami dokážeme lepšie vidieť naše vnútorné svetlo a tiež aj vnútorné svetlo ostatných. A zároveň dokážeme jasnejšie pochopiť naše zážitky skrze energiu s vysokou frekvenciou, ktorá prúdi z nášho otvoreného vyššieho srdca.

Čo ak by sme dokázali vnímať iba vyššie frekvencie každého a všetkého v našej realite? Čo ak sa 21.12.2012 nezmení svet, ale zmení sa naše vnímanie sveta? Budú tieto zmeny potom reálne? A keď budeme naše JA vnímať ako úžasnú Bytosť vyžarujúcu svetlo a lásku a tak isto aj všetkých ostatných, bude nám záležať na tom, či je to „reálne?“ Mali ste niekedy sen, ktorý bol tak nádherný, že ste sa nechceli prebudiť? Čo ak sa prebudíme a zistíme, že všetko, o čom sme si mysleli, že je reálne, je v skutočnosti snom (alebo nočnou morou)? Chceli by sme sa vrátiť do toho sna, o ktorom sme si mysleli, že je realitou alebo by sme chceli zostať v realite, o ktorej sme si mysleli, že je snom?

Čo je sen?

Sen je frekvenciou reality, ktorú zažívame, keď naše ja v tretej dimenzie spí. Sen je stavom vedomia. Tak ako nás stav nášho vedomia nasmeruje k „bdelému“ životu, tak nás nasmeruje aj k životu v spánku. Z perspektívy tretej dimenzie znamená bdelý život prebudenie do fyzickej roviny a spánok znamená upadnutie do spánku z fyzickej roviny. Ale z perspektívy piatej dimenzie platí, že keď sme prebudení do fyzickej roviny spíme vo vzťahu k nášmu životu vyššej dimenzie a keď spíme vo fyzickej rovine, sme prebudení vo vyššej dimenzii.

Odkedy sme v procese spájania sa s našim Multidimenzionálnym JA, spomíname si na to, že môžeme byť bdelí v mnohých dimenziách reality v jedinom okamihu. No keď si spomíname na túto vnútornú schopnosť, zahlcujú nás informácie a to je často vyčerpávajúce. Preto voláme na našich Arkturiánskych priateľov, aby nás previedli touto vyššou úrovňou snového života, pričom sme stále prebudení vo fyzickom svete. Takto môžeme trénovať udržiavanie viac než jednej frekvencie reality v našom vedomí.

Naši najdrahší vzostupujúci,
my, Arkturiáni vás s radosťou povedieme k spánku, zatiaľ čo budete bdieť. Snívanie je stavom mysle štvrtej dimenzie. Rovnako ako je mnoho frekvencií reality vo vašom svete tretej dimenzie, sú medzivrstvy s rôznymi frekvenciami vo štvrtej dimenzii. Na prahu každej z týchto medzivrstiev, ktoré počas spánku často navštevujete, stojí Škola Mystérií. Školy Mystérií sú éterické školy, ktoré rezonujú rovnako ako prah každej medzivrstvy štvrtej dimenzie.

Každý z vás, drahí vzostupujúci, vytvára Frekvenčný chodník z tretej dimenzie cez štvrtú do piatej dimenzie v čase, keď „spíte“ a to tým, že sa spájate so siedmymi aspektmi JA tretej/štvrtej dimenzie.
Vaše sny zaznamenávajú medzivrstvy, ale aj aspekt vášho JA, ktorý ste navštívili vo svojom nočnom tele štvrtej dimenzie. „Nočné mory“ sú často návštevami nižších astrálnych rovín, ktoré rezonujú na najnižšej frekvencii štvrtej dimenzie. Mnohí z vás sa dobrovoľne podieľate na „záchranných prácach“ v tejto najnižšej frekvencii reality (dokonca nižšej, než mnohé vaše reality tretej dimenzie). V rámci vašej záchrannej práce hľadáte tých, čo sú stratení a sú ochotní pozdvihnúť sa k vyššiemu vyjadreniu svojho Ja. Takýto zážitok si často pamätáte vo sne, ktorý sa podobá na špiónsky alebo vojnový film.

Keď spíte, vraciate sa do medzivrstvy štvrtej dimenzie, ktorá rezonuje rovnako ako aktuálny stav vášho vedomia. Preto vám odporúčame uvoľniť sa a tak si navodiť čo najvyšší stav vedomia predtým, než zaspíte. Na druhej strane sny zahŕňajúce Záchranné práce neznamenajú to, že máte nižší stav vedomia. V skutočnosti je dôležité mať vyšší stav vedomia v tú noc, kedy idete vykonať Záchrannú prácu v nižších vrstvách astrálnej roviny štvrtej dimenzie.

Na druhej strane vaše zážitky s vyššími frekvenciami zo štvrtej dimenzie prichádzajú vtedy, keď navštívite Školu Mystérií. Keď dokončíte svoju cestu cez jednu z medzivrstiev štvrtej dimenzie, vstupujete do Školy Mystérií na prahu ďalšej medzivrstvy. Vzostúpení majstri, Elohim a Anjeli, ktorí slúžia v tejto Škole, vám pomôžu premeniť a prepustiť všetku zostávajúcu mentálnu alebo emocionálnu záťaž, takže sa môžete posunúť na ďalšiu, vyššiu frekvenciu.

Váš vstup do najvyššej Školy Mystérií vo štvrtej dimenzii, Fialového Chrámu Premeny, ktorý je na prahu piatej dimenzie, je bránou do piatej dimenzie. Teraz vám pomôžeme „presnívať sa“ do tejto Školy…
Zavrite na chvíľu oči, aby ste sa mohli dívať tretím okom. Predstavte si, že sa pozeráte dole na svoje pokojne spiace fyzické ja. Teraz sa presuňte dole, do svojho spiaceho ja, aby ste sa uistili, že je vaša Duša ukotvená v tele. Vnímajte seba vo svojom spiacom tele, zatiaľ čo sa dívate do piatej dimenzie. Svoj zámer nasmerujte priamo na piatu dimenziu, pretože takto nebudete vyrušovaní množstvom realít štvrtej dimenzie.

Dovoľte teraz svojmu nočnému telu vystúpiť z tela tak, aby zostalo spojené s vašou fyzickou schránkou striebornou niťou. Vnímajte, ako sa vaše telo mení, keď opúšťate hustotu vašej fyzickej formy. Hovoríme o „forme,“ pretože teraz ste vo svojom éterickom nočnom tele. Pomaly stúpajte k vyšším vrstvám štvrtej dimenzie a popri tom vnímajte rozširovanie vášho povedomia a strácanie sa pripútanosti k fyzickej schránke. Vaše éterické telo sa postupne stáva väčším a väčším a jeho podobnosť s fyzickým telom sa stále viac stráca.

Napokon ste vo svojom astrálnom tele, v ktorom môžete cestovať aj vtedy, keď nespíte. Predstavte si, ako sa vznášate nad svojim spiacim fyzickým telom. Keď sa tomuto procesu odovzdáte pocítite, že letíte do a cez svety štvrtej dimenzie. Nakoniec vidíte fialovú žiaru, ktorá sa postupne mení na obraz obrovského Fialového Chrámu, keď sa približujete. Túto realitu budete všetci vnímať svojim vlastným vnímaním. Počujete svojho vnútorného sprievodcu, ktorý vám hovorí, že ste dorazili do Fialového Chrámu Premeny.
Vstupujete do Chrámu a okamžite poznávate kruhovú miestnosť s kupolovou strechou a otvorenými stenami. Práve v nej prebieha skupinové učenie, ktoré každý z vás vníma skrze svoje vlastné očakávanie. Každý jedinec prispieva k Jednote skupiny, ktorá okamžite rozširuje vedomie každého člena skupiny.

Vidíte nádhernú Bytosť Svetla, ktorá hovorí: „Dostal som povolenie poskytnúť vám informácie o tom, prečo sa cítite tak veľmi unavení. Vami myslím mnoho prebudených ľudí na povrchu Zeme. V súčasnosti robia ľudia na najvyšších úrovniach vášho sveta dôležité rozhodnutia. K týmto rozhodnutiam dochádza preto, že energetická signatúra planéty Zeme sa presúva do vyššej frekvencie. Keďže ste spojili svoju Podstatu s planétou Zem, vaša energetická signatúra sa presúva tiež.“

„Vaša energetická signatúra mení vašu fyzickú schránku tým, že vypína prekonané genetické kódy a reštartuje DNA, ktorá bola vypnutá po mnoho tisícročí. V súčasnosti sa postupne vypínajú genetické kódy 3% vášho ľudského genómu, pretože frekvencia svetla je príliš vysoká na aktivovanie tejto DNA. Zároveň sa 97% vašej DNA, známej ako „zbytočná DNA,“ aktivuje, pretože prijíma vyššie frekvencie svetla, ktoré vstupujú do vašej reality. Týchto 97% vašej DNA je v skutočnosti DNA vášho Svetelného tela. A táto DNA sa teraz aktivuje stále sa zvyšujúcimi frekvenciami svetla prúdiaceho z Galaktického stredu.“

„Vďaka vašim novo aktivovaným kódom DNA, sa vaše vnímanie presúva za hranice zažívania IBA svetov tretej a štvrtej dimenzie a rozširuje sa k multidimenzionálnemu zažívaniu reality. Pokým však váš biologický počítač/mozog nezačlenil váš Multidimenzionálny operačný systém, ste obmedzení na lineárne myslenie. Preto zažívate vnemy, ktoré sú za hranicami vašej schopnosti chápať a začleňovať do vášho každodenného života.“
„Toto preťaženie vnímania vytvára obrovskú únavu vášho mozgu a teda aj celého systému. Ako viete, keď zmeníte operačný systém vášho počítača, je vám počítač nanič. Rovnako keď zmeníte svoje Operačné kódy tretej/štvrtej dimenzie na multidimenzionálne, je zložité pre vás robiť čokoľvek. Váš Multidimenzionálny operačný systém neustále prijíma energetické informácie cez vašu korunnú čakru/epifýzu a otvorené tretie oko. Vaše tretie oko sa otvorí spojením hypofýzy a epifýzy.“

„Prichádzajúca multidimenzionálna informácia je potom poslaná do vášho otvoreného vyššieho srdca, aby bola preložená a pochopená vašou bezpodmienečnou láskou.“

„Preto tí z vás, ktorí máte aktivovanú epifýzu a otvorené vyššie srdce, dokážete vnímať a chápať prichádzajúce multidimenzionálne informácie. A pretože sú vaše interdimenzionálne portály celkom otvorené, dostávate stále viac informácií z vyšších svetov, čo vám spôsobuje únavu, zmätenie a dezorientáciu v čase. Rozširujete sa za hranice času tretej dimenzie, ale ešte nie ste plne napojení na svoje Multidimenzionálne JA.“

„Nachádzate sa na pomedzí. Vaša premena na vaše Multidimenzionálne JA ešte nie je dokonaná, ale už prijímate množstvo interdimenzionálnych správ. Postupne prestanete veriť ilúzii fyzického sveta a tak sa stane izolovaniu v rámci vášho poznania Pravdy. Vieme, že mnohí z vás stále potrebujú „hrať 3D hru“ kvôli vašim rodinám a kolegom. Ak si môžete dovoliť na chvíľu sa uvoľniť zo svojich povinností, prosíme urobte tak.“

„Ak sa potrebujete zameriavať na vonkajší svet, spomalí to váš proces sťahovania a začleňovania nového operačného systému. Ak je pre vás nevyhnutné stále „hrať hru,“ váš proces bude pokračovať, ale pomalším tempom. Keďže v našej realite nie je čas, my, vyššie vyjadrenia vášho JA, podporujeme vaše rozhodnutie viesť tento proces takým spôsobom, ktorý čo najlepšie vyhovuje vašej fyzickej schránke a vášmu spôsobu života. No vy ste sa dobrovoľne prihlásili do skupiny ľudí, ktorí ako prví prejdú túto cestu a relatívne rýchlo, aby ste mohli pomáhať ostatným.“

„Chceme, aby ste všetci vedeli, že vaša premena je fantastická udalosť, na ktorú ste čakali nespočet inkarnácií na tele Gaie. Vďaka vašej premene strachu na bezpodmienečnú lásku a svetlo, ktoré ste dokázali prijať a vyžarovať, pokračuje proces vzostupu Zeme hladko. Ste katalyzátorom pri mnohých rozhodnutiach, ku ktorým teraz prišlo. Prosím pamätajte na to, že VY a Zem/Gaia ste JEDNA bytosť. Navyše vaša nepoľavujúca oddanosť osobnému a planetárnemu vzostupu nám umožňuje robiť tieto rozhodnutia. Ako viete, Zem je planétou slobodnej vôle a my potrebujeme, aby nás pozemšťania zavolali na pomoc, aby sme to mohli spraviť.“

„Áno, počujeme vás pýtať sa, o aké rozhodnutia ide, ale tieto odpovede musíte nájsť vo svojom vlastnom multidimenzionálnom vedomí. Váš vodcovský výcvik sa začal a my, Galaktické a Božské vyjadrenia vášho JA, sme vašimi inštruktormi. Všetky hlavné posuny reality musia prebehnúť určitým spôsobom. Vo vašej realite tretej dimenzie musia udalosti po sebe nasledovať tak, aby proces zmeny dospel k úspešnému záveru. Ale proces zmeny v piatej dimenzii je oslobodený od časovej postupnosti a mnoho možných verzií reality sa premiešava a spája.“

„Spájanie možných realít pripomína bunky, ktoré sa postupne, ale okamžite spoja a vytvoria embryo nového vyjadrenia reality. Inak povedané určité vzorce svetla sa premiešajú s tvorivou silou bezpodmienečnej lásky, aby zhmotnili matrix, z ktorého vzíde nová realita. Potom, ako je každý matrix vytvorený, vzniknú aj všetky možné reality. Preto už nie je možné predpovedať vašu budúcnosť, pretože vy všetci meníte svoju formu na Svetelné telo, ktoré rezonuje s neustále prítomným TERAZ piatej a vyššej dimenzie.“

„Keďže v piatej a vyššej dimenzii neexistuje čas, tak to, čo je v procese vytvárania v tretej dimenzii, vždy existovalo v piatej a vyššej dimenzii. Vieme, že tento spôsob rozmýšľania je zložitý, keď ste zviazaní lineárnym myslením. Preto je dôležité, aby ste sa uvoľnili a oddali procesu začleňovania vášho nového Multidimenzionálneho operačného systému do vášho biologického počítača, do vášho mozgu. Váš mozog tretej dimenzie funguje ako osobný počítač. Na druhej strane počítač/myseľ vášho Multidimenzionálneho JA funguje ako internet a umožňuje vám spojiť sa so Skupinovou mysľou JEDNÉHO.“

„Informácie, ktoré budú „čoskoro“ zverejnené môžu vyskratovať lineárny ľudský mozog, ktorý tak vytvorí nespočet nepredvídateľných emócií a reakcií. Preto je životne dôležité, aby prebudení plne začlenili svoj Multidimenzionálny operačný systém. Tak dokážu lepšie pomáhať ostatným chápať. Tí, pre ktorých sú informácie, ktoré budú čoskoro zverejnené nové, dokážu skôr prijať vysvetlenie od členov ich vlastnej spoločnosti a tých, ktorých poznajú. Preto je dôležité, aby sme trochu „potlačili“ našich Priekopníkov, pretože „čas“ sa kráti. My všetci chceme, aby premena reality z fyzickej Zeme na Novú Zem prebehla pokojne a v harmónii.“

„Z našej perspektívy vidíme, že mnohí z vás prijali veľkú časť z vašej multidimenzionálnej podstaty. Preto sa teraz nachádzate vo fáze „jemného dolaďovania“ v rámci vášho procesu spájania sa s Jednotným vedomím a Skupinovou mysľou. Pre tých z vás, ktorí stále živíte ilúziu úplnej osobitosti (individuality), môže predstava Skupinovej mysle vyzerať hrozivo. Uvedomte si prosím, že zdieľanie vašej nádhernej osobitosti s Jednotným vedomím vzostupujúcej Zeme, bude jedným z vašich najväčších darov. Nespočet vašich dobrodružstiev a príbehov o vzostupe bude jedným z Gainých najväčších pokladov.“

„Vy, členovia vzostupujúcej Zeme, máte úžasnú rozmanitosť myšlienok, pocitov, výtvorov, spoločností a prejavov, ktoré veľmi obohatia JEDNO po vašom návrate Domov na Novú Zem. Vy všetci ste odvážni priekopníci, ktorí sa rozhodli vziať si formu v duálnej realite založenej na oddelenosti od JEDNÉHO. Najúžasnejšie je však to, že vy všetci ste našli v sebe Múdrosť, Lásku a Silu na to, aby ste sa vrátili do JEDNÉHO a venovali váš najvzácnejší dar – vaše skúsenosti.“

„Počas miliónov rokov bola Gaia domovom pre nespočet rozvíjajúcich sa spoločností, ktoré ju teraz obkolesujú vo svojej dospelej vzostúpenej forme, aby pomohli svojej veľkej Matke Zemi vrátiť sa k svojmu skutočnému JA. Vy, Priekopníci, ste hlboko spojení s Gaiou. Keďže ste vzali veľa svetla a lásky do svojej formy a zdieľate ich s Gaiou, budete schopní vyhnúť sa možným „katastrofám“ rýchleho a násilného prechodu. Boli ste tiež schopní prebudiť sa do svojej Sily a pevne stáť za svojim presvedčením, že ste SLOBODNÉ Bytosti Svetla, ktoré NEPOTREBUJÚ a NEBUDÚ tolerovať žiadnu ďalšiu dominanciu od bytostí, ktoré slúžia iba sebe.“

„Pozreli ste sa do svojho JA a našli ste Vnútornú silu, Pradávnu múdrosť a Bezpodmienečnú lásku a vďaka tomu sa vy, ľudia a planéta vraciate späť Domov. Premena vašich fyzických schránok bude synchronizovaná so zmenami Zeme a preto nebudete veľmi cítiť oddelenosť od vašej súčasnej reality v realite Novej Zeme. Sú takí, ktorí by chceli vytvoriť iný druh reality, ako napríklad kolektívny vzostup mnohých ľudí, ktorí sa oddelia od planéty a pôjdu na „nejaké iné miesto.“ Avšak oddelenie sa od Zeme je konceptom tretej dimenzie, na ktorý ste zvyknutí kvôli smrti na konci každej vašej pozemskej inkarnácie.“

„Smrť je ilúzia. Energia, ktorou ste, nezomiera. Energia sa iba mení. Niektorí z vás sa rozhodnete prežiť premenu na Svetelné telo a zdanlivý odchod zo Zeme. Ostatní sa rozhodnú zostať s Gaiou a ich premena na Svetelné telo bude zladená s premenou Gaie na jej Svetelné telo. V rámci tohto rozhodnutia vzostúpiť, nedôjde k „okamihu vzostupu,“ pretože pôjde o neustály proces aktivácie DNA vášho Svetelného tela, ktorá prepíše vaše myšlienky, vnímanie, výtvory a formu.“

„Drahí vzostupujúci, keďže ste sa stali Majstrami svojich JA, môžete byť Majstrami Vzostupu. Váš proces sledujeme z nespočtu našich Hviezdnych lodí. Keď nás pozvete, budeme môcť pristáť a zdieľať vaše zážitky spolu s vami. A áno, čakáme na kritické množstvo svetla na Gaii, čo nás „pozve pristáť.“ Ako viete, sú milióny tých, ktorí budú vydesení našim pristátím. Preto sme závislí na našich Priekopníkoch a na ich bezpodmienečnej láske a vzdelávaní tých, ktorí majú strach. Môžete si myslieť, že je to neuskutočniteľná úloha, ale ako sa neustále zvyšuje rezonancia vás a Gaie, mnohí vystrašení sa odpoja z vašej reality. Potom sa zapoja do inej reality.“

„Počujeme vašu otázku: „Zomrú?“ „Budú vedieť, čo robia?“ „Čo bude s našimi milovanými?“ Toto sú otázky, na ktoré musíte nájsť odpovede vo svojom JA. Akú realitu chcete vytvoriť? Na čo sa chcete sústrediť? Niektorí z vás musia byť Priekopníkmi, ktorí vytvoria Energetickú Cestu na Novú Zem. Iní môžu chcieť zostať s ne-prebudenými. Ďalší sa rozhodnú zostať spať. Čo si vyberiete vy? Dokážete veriť tomu, že sa môžete rozhodnúť pre jemný prechod k vášmu skutočnému JA?“

Záverečná správa od El Morya

Všetci Vzostúpení Majstri vstúpili do frekvencie Skupinovej mysle v okamihu ich vzostupu. Doteraz sme hovorili o jednotlivcoch, aby sa pozemšťania cítili pohodlne, ale teraz k vám budeme prehovárať ako k nášmu skupinovému vyjadreniu. Mnohí z vás už začlenili vašu Multidimenzionálnu skupinovú myseľ, ale vaše fyzické ja o tom nevie. Inak povedané, váš Multidimenzionálny operačný systém nie je plne zapojený. Preto je pre vás stále zložité udržiavať viac než jeden koncept reality vo vašej mysli.

Keďže je pre vás multidimenzionálne myslenie nové, môžete mať pocit, že nedokážete fungovať v paradigme jednoty a bezpodmienečnej lásky a zároveň sa venovať aktivitám v tretej dimenzii. Stále môže byť pre vás ťažké udržiavať frekvenciu jednoty a bezpodmienečnej lásky vo vašom vedomí, keď ste stále zapojení do ilúzie oddelenosti a obmedzenosti tretej dimenzie. Tento konflikt odlišných princípov vás môže zahlcovať. No keď znova úplne nadobudnete multidimenzionálne myslenie, budete schopní žiť súčasne v dvoch rôznych realitách. Medzitým si uvedomíte, že často zabúdate na povinnosti tretej dimenzie, pretože sa budete cítiť lepšie, keď sa sústredíte na lásku a svetlo vyšších frekvencií.

Napriek tomu, že sa vám môže zdať akoby ste žili iba na fyzickej Zemi, by sme vám radi povedali, že ste zároveň aj s nami vo vyšších dimenziách. Ste bilokovaní, čo je jednoduchý koncept multidimenzionálneho rozpoznávania, ale zložitý koncept pre myslenie tretej dimenzie. Bilokovanie znamená, že simultánne žijete v dvoch svetoch. Prv, než sa to stane, bude pre vás ťažké pochopiť to a udržiavať svoje vedomie v multidimenzionálnej realite.

Teraz sa snažíte udržať spojenie s realitou, ktorá stále rezonuje iba v jednej realite. Mnohí pozemšťania sa cítia dezorientovaní a môžu alebo nemusia poznať príčinu toho stavu.

Našťastie sú mnohí z vás v procese znovunapojenia sa na vaše multidimenzionálne/skupinové vedomie. Hovoríme o „multidimenzionálnom/skupinovom“ vedomí, pretože skupinové a multidimenzionálne pre nás znamená to isté. V rámci vášho myslenia tretej dimenzie skupina znamená skupinu fyzických bytostí. Na druhej strane vo vašom multidimenzionálnom myslení skupina zahŕňa bytosti z mnohých dimenzií reality. Keď napríklad čítate túto správu zdá sa, že ste sami vo svojej izbe, no v skutočnosti je vaša izba zaplnená životom z vyšších frekvencií, ktorý nedokážete vnímať svojom mozgom tretej dimenzie.

Nie ste si úplne vedomí tejto rozšírenej reality, pretože okno vášho vnímania je primárne otvorené do tretej dimenzie. Je normálne, že zatiaľ čo udržujete svoju fyzickú schránku, zameriavate sa na oddelenosť, postupnosť a aktivity tretej dimenzie. Obliekate si napríklad ponožky a potom si obúvate topánky. V piatej dimenzii si predstavíte, že máte na sebe ponožky a topánky a máte! Život v tretej dimenzii je založený na oddelenosti, takže keď sa náhle s niekým alebo niečím spojíte, môže to spôsobiť „nehodu,“ ako napríklad strom spojený s autom.

Keď ste však vo vozidle piatej dimenzie, ktoré sa spojí so stromom piatej dimenzie, ich molekuly sa spoja a vytvoria vozidlo/strom. Žiadny objekt nie je poškodený alebo zničený. Jednoducho zažijú okamih úplnej jednoty. Strom, ktorý je živý, zažije realitu vozidla. A rovnako živé vozidlo (všetky „veci“ v piatej dimenzii sú živé) zažije okamih jednoty so stromom.

Keďže máte stále viac živých multidimenzionálnych zážitkov, bude vašou zodpovednosťou neustále rozlišovať tretiu/štvrtú dimenziu od piatej a vyššej dimenzie. Toto rozlišovanie je zodpovednosť, pretože žijete v dvoch veľmi odlišných realitách s úplne rozdielnymi mentálnymi konceptmi a frekvenciami vyjadrenia. Učíte sa umeniu zažívania viac než jednej reality v jedinom TERAZ. Väčšina z vás je stále navyknutá sústrediť sa na tretiu dimenziu. No keď to robíte, cítite sa prázdni, unavení a osamelí. Tieto pocity vám pripomínajú, že ste multidimenzionálne bytosti a nemusíte obmedzovať svoje vnímanie na nižšie frekvencie reality.

Stále sa napríklad dívate dole na kamene prvej dimenzie alebo rastliny druhej dimenzie? Stále sa pozeráte dole na zem a nie hore na oblohu? Nie, nepozeráte. Alebo dokážete vnímať, že niektorých ľudí cítite inak než ostatných? Niektorí ľudia z vás vysávajú energiu, zatiaľ čo ostatní vám vlievajú silu. Tá prvá skupina stále spí, ale títo ľudia chcú mať pocit, že sa povedome spoznávajú vo vás. Títo ľudia si ešte nie sú vedomí svojej sily a preto nevedia, že ťahajú energiu od vás. Nechcú vám ublížiť, iba sú nevedomí.

Na druhej strane druhá skupina je už prebudená a tí sa o vás starajú skrze svoje úžasné energetické pole. Členovia oboch skupín prežívajú prílev novej energie, keď sú spolu, pretože sa navzájom vťahujú do Jednoty. To sú tí ľudia, ktorých hľadáte, keď si chcete oddýchnuť a zregenerovať sa. Tí z vás, ktorí ste sa prebudili do svojho multidimenzionálneho vedomia sa učia rozlišovať medzi týmito dvomi typmi ľudí. Keď sa to naučíte, rozhodnete sa tráviť menej času s tými, ktorí vás vyčerpávajú a viac s tými, ktorí vás oceňujú zato, že ste svojim JA.

Vy ste tvorcami svojho života a ste plne schopní vzdať sa toho, čo vás trápi. Nemusíte sa stýkať s osobami, miestami alebo situáciami, ktoré nie sú schopné opätovať vaše svetlo a/alebo lásku, ktoré im dávate. Ak máte pocit, že nemôžete týchto ľudí, miesta, situácie alebo veci opustiť, musíte ísť do svojho vnútra a nájsť dôvod, prečo vytvárate tento energetický tlak vo svojom každodennom živote. Ak sa rozhodnete zotrvať v týchto situáciách, budete mať veľké pokušenie zabudnúť na svoje JA a spadnúť do vášho zraneného ega.

Ak dokážete zladiť svoje vnímanie s vyjadrením vášho JA s vyššou frekvenciou, budete lepšie chápať dôvody týchto životných výziev. Keď sa pozriete z vyššej perspektívy, budete schopní pochopiť, prečo veríte tomu, že túžite po takom zaobchádzaní. Potom budete môcť ísť ku zdroju zranenia a oslobodiť ho láskou. Pre Gaiu ste príliš dôležití na to, aby mohla dopustiť, že sa stratíte v hádkach a konfliktoch založených na nižších frekvenciách vnímania života. Ste úžasné multidimenzionálne bytosti, ktoré sú zaneprázdnené procesom vzostupu seba samých a planéty. Každá osoba, miesto, situácia alebo vec, ktorá zasahuje do tejto misie musí byť oslovená, vyliečená a/alebo prepustená.

Vnímajte svoje Multidimenzionálne JA okolo seba a bezpodmienečne milujte zárodok vášho Nového JA vo vás. Nezabúdajte si pripomínať, kto ste a prečo teraz máte pozemskú fyzickú schránku. Ste v procese vzostupu za hranice polarity konfliktov a hádok a presúvate sa do frekvencie, v ktorej sa KAŽDÁ emócia a myšlienka okamžite zhmotňuje. Preto teraz vašou najväčšou výzvou nie sú tí okolo vás, ale vaše vnútro, vaše srdce a vaša myseľ.

Každá zmena má dve časti – vytváranie zmeny a udržiavanie zmeny. Na to, aby ste neustále žili na Novej Zemi piatej dimenzie, ju budete musieť vnímať. Aby ste ju dokázali vnímať, musíte veriť tomu, že ste schopní vnímať Novú Zem. A na to zas musíte pevne veriť tomu, že ste multidimenzionálne bytosti, ktoré konfrontovali a opustili všetky strachy a zvyky tretej dimenzie. No keďže čas neexistuje, môžete žiť ľubovoľne dlho v oboch svetoch. Takto umožníte vyššej frekvencii svetla a bezpodmienečnej lásky, aby sa pomaly a stabilne začlenila do vášho vedomia a tak sa môžete jemne vymaniť z toho, čím ste si mysleli, že ste a vrátiť sa k tomu, čím ste vždy boli – vašim Multidimenzionálnym JA.

Sme stále s vami,

El Morya

pre stránku vzostup.sk preložila danuša

 

Diskusní téma: Arkturiáni – Vynesenie na Svetlo

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.