O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Atlantida a DNA (Rozvoj schopností)

30.12.2010 19:55


 DNA. Rozvoj svých schopností.

DNA

Čakry a DNA jsou úzce spojeny. Ve Zlatém Věku všichni věděli, jak relaxovat na buněčné úrovni. Uvnitř jádra každé buňky se nachází chromozómy obsahující DNA, ve tvaru dvojité šroubovice, která obsahuje váš genetický kód. Tento kód dává instrukce buňkám, aby zajišťovaly nezbytné funkce těla, např. dýchání. Obsahují kódy, které nesou informace o barvě očí, tloušťce vlasů nebo náchylnosti k nemocem.

Každá buňka v těle obsahuje genetický kód celého těla. Tento kód ze spirituálního rozhodnutí před inkarnací vychází z naší karmy a jaké úkoly a lekce si naše duše vybrala pro tento život. Tento genetický kód je také velmi ovlivněn myšlenkami, emocemi a způsobem, jakým žijeme náš život.

Ve Zlatém Věku bylo otevřeno a uvolněno všech 64 kodón, tedy sekvencí 3 ze 4 hlavních aminokyselin genetického kódu, strana po straně, aby byly udrženy všechny spojení. To Atlanťanům umožňovalo užívat všechny spirituální schopnosti. Jak Atlantida začala upadat, šroubovice se začaly stahovat a obtáčet se kolem sebe, což zabraňovalo spojení všech kodón. Začaly být špatně spojené a spojovaly se pouze v určitých intervalech. Postupně 44 kodón se odpojilo, což znemožnilo napojení na pokročilé schopnosti. 44 kodón je v nečinnosti (říká se jim junk DNA), zatímco 20 jich je činných. Jaký má význam zbylých 44 kodónů? Jak je můžeme znovu aktivovat?

Vědecké výzkumy prokázaly, že pokud zažíváme lásku, radost, klid, vděčnost nebo ocenění, šroubovice DNA se natáhnou, zklidní a spojí. Pokud jsme naštvaní, frustrovaní nebo ve stresu, tyto šroubovice se stáhnou a spojují se pouze po určitých intervalech, takže některé aminokyseliny se nemohou vytvářet. Je to jako mít zapnuté rádio a mít naladěnou stanici, která má oslabený příjem nebo je špatně naladěna. To narušuje funkci imunitního systému a znemožňuje nám žít klidný a spokojený život.

Pokud aktivujeme odpojené kodóny, znovu získáme 12 plně spojených vláken DNA a to nám umožní se spojit s jednotou. Proteiny vyrobené z kombinací všech 64 (tedy i 44 neaktivních kodón) by nám mohli umožnit schopnosti jako je telepatie, telekineze, okamžitou manifestaci, jasnozřivost, léčení sebe atd. Spojení všech kodón přinese vzpomenutí si na všechny genetické informace z předchozích životů, na to, co je a na to, co bude. Tyto kodóny se aktivují automaticky zvýšením vibrací životem v bezpodmínečné lásce a skutečnou relaxací.

Děti, které se už rodí s touto strukturou DNA, nejsou ještě schopny užívat své schopnosti, protože atmosféra Země je příliš hustá. Tyto děti nazýváme v současné době autisty. Jakmile budeme tuto planetu čistit a zvyšovat její frekvenci, autismus vymizí, a tyto děti (lidé) budou moci více užívat svého potenciálu. Je nám na Zem posíláno velké množství energie, která umožní těm, kteří jsou připraveni, aktivovat příčinnou čakru, sakrální čaktu, čakru Země, čakru duše a čakru hvězdná brána, a dále umožňuje rozšíření vědomí. A tím se zaktivuje všech 12 plně spojených vláken DNA. Klíčem je láska, soucit, empatie, radost, štědrost, pozitivní způsob života. Jít za svým životním cílem.

Uvolnění DNA podpoří vzpomenutí si na své dary a talenty, budete mít víc energie, přinese vám více vhledu do života, posílí imunitní systém, podpoří využití širší kapacity mozku, zvýší spojení s vyšším Já, očistí karmu, zvýší buněčnou vibraci, zamezí výskyt nemocí. Budete vědět jak se udržet v rovnováze, časněji rozpoznáte, že se s vámi děje něco patologického.

Rozvoj svých schopností. Lidé v Atlantidě, kteří žili v páté spirituální dimenzi, měli otevřených 12 spirituálních center neboli čaker. V období pádu Atlantidy se jejich spirituální spojení snižovalo, což vedlo k tomu, že se čakra hvězdné brány, čakra duše a příčinná čakra uzavřely. Tyto tři čakry nám umožňují napojení se na jiný stav vědomí. V době Atlantidy měli lidé delší hlavy a větší mozky. Jejich hlavy byly vzadu prodlouženy, jak můžeme vidět na obrázcích v Egyptě. V současnosti se některé děti rodí s touto strukturou hlavy a přinášejí starodávnou možnost napojení se na 90% kapacity mozku. V dnešní době užíváme jen 10%. Je čas, abychom rozšířili kapacitu mozku.

Ve Zlatém Věku Atlantidy byli lidé zdraví a vitální, v období separace chodili jako duchové. V období pádu Atlantidy začali být Atlanťané více zaměřeni na své tělo a majetek než na jednotu a spiritualitu, začali se cítit odděleni a osamoceni. Bolest, samota a separace byly výsledkem nárustu ega. A jakmile začala být energie lidí užívána pro uspokojení sebe a svých tužeb, čistá energie Atlantidy se zatemnila. Čím více budeme uvolňovat své karmické zatížení a poučíme se z lekce v tomto životě a zaktivizujeme nejvyšší čakry, budeme se schopni napojit na nové vědomí a přineseme na Zem zpět tuto čistou energii. Čím více se posuneme dopředu, tím rychleji nás ostatní budou následovat.

Bílo zlatá sloučenina. V době, kdy se snižovala spirituální čistota Atlantidy, si Mágové chtěli udržet své schopnosti. Procesem podobným alchymii vytvořili bílo zlatou sloučeninu, která zajišťovala, aby jejich šišinka zůstala napojená na vysokou frekvenci a umožňovala jim napojení na rozšířené vědomí, vnímání a intuici. Vyživovala také jejich světelné tělo. Později tato esence byla přijímána faraony, kteří si takto udržovali energii čistou. Tato esence je nám opět k dispozici, ale pouze velmi vyspělým duším. V současné době naše civilizace není dostatečně zodpovědná za důsledky užívání této esence kvůli tomu, že zvyšuje účinky složky, která je dominantní v naší osobnosti. Pokud má někdo psychopatické tendence, zvýší je. Bojovný člověk, který usiluje, aby se věci děly podle něj, by se stal více egoistický. Neuzemněný člověk by se stal více neuzemněným. Na druhou stranu kdyby Dalajláma požil tuto esenci, pozvedlo by to jeho spiritualitu.


Poznatky převzaty z knihy Discover Atlantis od Diany Cooper.

Diskusní téma: Atlantida a DNA (Rozvoj schopností

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.