O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Barvy, znamení a vztahy

13.12.2010 08:40

Znamení a barvybarva.jpg (7368 bytes)

Barvy používáme často na zvýraznění souvislostí, přičemž neuvažujeme nad tím, zda barva, kterou používáme skutečně vyjadřuje podstatu označené věci. Můžeme uvést např. označení znamení Štíra červenou barvou na znázornění toho, že červený Mars kromě Skopce vládne také znamení Štíra, ale víme přece, že Štír je vodní znamení a ze všech barev nejméně se hodí červená barva k označení vody. To, že barvy vyjadřují určitý myšlenkový postoj je jasné pro každého a naše podvědomí přesně přiřazuje barvy k určitým psychickým stavům, ale vědomě si můžeme k barvám přisuzovat různé významy podle toho, jak barvy používáme.

Je tedy významné, že ve vědomé oblasti může být vše překódováno, zašifrováno a přesto vše funguje, ale v podvědomé oblasti není logické myšlení, které by provádělo dešifrování, tam je vše dáno přírodními souvislostmi, které nás často překvapují. Odhalením přirozené moudrosti našeho podvědomí lze zjednodušit náš život a dospět k určitým cílům přímo bez překážek.

Můžeme uvést např. vyrovnávání mentální energie použitím tatev neboli barevných obrázků vyjadřujících hvězdné a planetární síly jako prevenci pro zachování rovnováhy astrálních sil a tím také udržování tělesného zdraví. Nemoce převážně pramení z narušené astrální rovnováhy a dají se úspěšně léčit odstraněním příčiny v astrální oblasti, což však nestačí, protože astrální tělo je řízeno mentálním tělem, takže příčinu nemoci musíme odstranit i na mentální úrovni, aby se nemoc opět nevrátila skrze astrální tělo a nedošlo opět k somatizaci dané nemoci. Tady je namístě citát od mistra Ježíše Krista: "Duch je oživující, tělo není vůbec k užitku.", což je nadsázkou řečeno, protože své tělo potřebujeme a zdravé tělo je výrazem zdravého ducha, i když bez zdravého jídla, jenom duchem, málokdo dokáže udržet své zdraví, ale i to je možné.

Nauka o barvách není samoúčelná a hrají významnou roli v terapii, ba dokonce působí i přímo na astrální anebo na tělesné úrovni. Fialová barva například desinfikuje, zelená barva uklidňuje, flegmatizuje, vyrovnává krevní tlak, modrá barva má hojivé účinky, tiší záněty, žlutá barva pomáhá při jaterních potížích, povzbuzuje ledviny, oranžová barva je uklidňující v případě vyčerpání, dodává novou energii, na bolesti hlavy a migrény se doporučuje ozařování modrým anebo fialovým světlem, jak to uvádí Waltraud-Maria Hulke ve své knize "Základní kniha léčivých energií". V knize "Symbolická řeč barev" Inge a Gerd Schillingovy popisují zajímavý případ v souvislosti s psychickým účinkem barev: Jistý muž, umělecký malíř, který právě si koupil nový automobil a měl svůj nový vůz v úzkostlivé péči, před odjezdem chtěl vyzkoušet účinek zelené místnosti určené pro terapeutické účely, protože měl problémy s uspořádáním svého rozháraného života a na seminářích. Kontroly probíhaly po deseti minutách během 40 minut pobytu v místnosti ozařované zeleným světlem, u něho však nebyly pozorovány žádné podstatné změny z tělesného hlediska. Asi půl druhé hodiny po ukončení ozařování v zelené místnosti nastoupil do svého nového auta, aby odvezl některé účastníky kurzu na nádraží a stalo se, že při vycouvání z garáže poškodil zadní blatník nového auta. Jeho reakce byla: "No co - je to jen plech!" a v klidu pokračoval v jízdě. Později nemohl pochopit svou lhostejnou reakci na tuto událost. Nesporně to byl důsledek 40 minutového ozařování zeleným světlem, který tak citelně působil na krátkodobou změnu jeho osobnosti. Astrologické lékařství (viz např. knihu Ericha Bauera) vypovídá o tom, že opozice Lev-Vodnář je osou nízkého a vysokého krevního tlaku, přičemž tradičně k znamení Vodnáře se přiřazuje tmavomodrá barva, ale tmavomodrá působí silně na snížení krevního tlaku, což znamená, že toto přiřazení není správné. Je nutné vždy jasně rozlišit dva různé pohledy:

1. Která vibrace je podstatou daného archetypu podle psychologie barev
2. Které vibrace jsou prospěšné pro kompenzaci energie daného archetypu

Tyto dva pohledy jsou podstatně odlišné až protichůdné. Modrý safír v osazení s diamanty je vysoce prospěšný pro typy lidí se Sluncem v znamení Vodnáře. Pravou podstatou Uranu, vládce Vodnáře, jsou však objevy, reformy, genialita, komunikativnost, kolektivnost, obratnost až extrémnost, což je zároveň také oblastí vysokého krevního tlaku. Opět tedy musíme upravit svůj názor na spoluvládce znamení Vodnáře, na planetu Saturn jako přítele Uranu. Nyní není tak překvapující, že vedle tmavomodré barvy znamení Kozoroha se objeví žlutá barva Uranu. Jestliže je však Lev ohnivé znamení jak to, že astrologické lékařství k znamení Lva přiřazuje oblast nízkého krevního tlaku? Skutečně lidé se silnou energií Lva jsou náchylní na problémy s nízkým krevním tlakem. Lev rád omdlévá do bezpečných rukou, vše se točí jen kolem něho. Tato potřeba citových vztahů Lva se dává do souvislosti s Měsícem.   V archetypech jsou Lev a Vodnář vedle sebe a mají spojitost s číslem Měsíce, což spojuje Lva a Vodnáře nejenom s modrou, ale až s nejvyšší fialovou barvou. Barvou ohně v čínské a japonské kosmologii je fialová a patří k číslici 9 v sousedství znamení Panny podle diagramu trůnu JHWH a fialová barva je barvou vážného Merkuru, vládci znamení Panny, ale Merkur má i lehkou variantu jako vládce znamení Blíženců. Měsíc jako vládce znamení Raka je v opozici s modrým Kozorohem, což je druhou stranou Měsíce s barvou zelenou a žlutou. Pohledů je tedy celá řada a planety mají alespoň dvojí tvář.

 

3. Jaké jsou barvy drahokamů přiřazené k danému archetypu
4. Jaká je barva číselné vibrace podle přetvořeného významu
5. Barva vládce znamení a barvy znamení, které patří k planetě

Je velice důležité, že např. ohnivá červeň vyvolává jiné účinky než červená anebo purpurová, takže je nutné jasně rozlišit odstíny alespoň ve 12 kategoriích barevného spektra a nesplést je. O červené barvě Lva se píše v knize Inge a Gerd Schillingových toto: "Červená barva, přesněji řečeno hluboká červeň se odlišuje od dříve popsané ohnivé červeni primárně svou konstantou. Vrátíme-li se znovu k příkladu magmatu, objasníme to snad nejrychleji. Červeň (magma) je v protikladu k ohnivé červeni, která (červeň) ovšem potřebuje stále nové "palivo" a také vyžaduje odpovídající ocenění. Červenooranžová nebo ohnivě červená přeměňuje své představy sama; červená vyžaduje a očekává, že bude přeměněna." To je přesně charakter Lva v nefalšované podobě a také asi spíše bude krevní tlak snižovat, než zvyšovat, zatímco ohnivá červeň aktivuje k novým činům. Purpur zas je barvou "Já", iniciátorem nového vycházejícího z hloubky oblasti fialové z kterého čerpá mentální energii, která se uvolňuje v oblasti červeně. To je znamení Skopce. Orientace na Já je vlastností Skopce v opozici s partnerskou orientací znamení Vah na Ty. Tato egocentrická orientace Skopce tedy vychází z nejvyšší fialové barvy mentální energie vyšších pravd a netradičních pohledů posouvajících věci před k jasu naděje. Expanzivní, optimistická ohnivá neboli červenooranžová barva patří ke znamení Střelce, který rozbíjí obzory, vidí dál, než ostatní, hledá Boha a má víru neboli sílu jednoty těla a ducha.

Vícerozměrný barevný prostor je pojmem psychologů i designérů. I Když Götheho polární kruh je stejnoměrným rozložením barev do kruhu podle vlnové délky, přesto se ujal pohled podle živlů, který dává proti sobě barvy červenou a zelenou, což je osou rovnováhy. "Zelená je život" prohlašují reklamní stratégové. Oproti červené barvě zelená není vznešená, ale zůstává v pozadí, je bohatě předváděna přírodou. Zelená chybí, když není. Touha po zeleni je touhou po mateřské lásce, po jistotě, po rozkvětu, po přirozeném rozvoji. Tato osa je aktivitou vycházející z jistoty rodiny, skupiny, příbuzenstva, osa rovnováhy, červené a zelené. Kolmo na tuto osu je postavena osa váhy neboli sluneční žluť a ultramarín (základní modř). Sluneční žluť je radostí sama o sobě, je komunikací. Oranžová se orientuje na společenství a družnost komunikace, citrónová žluť naproti tomu se orientuje spíše na přijímání informací. Základní modř se orientuje na racionální, zásadové myšlení, koncentruje upevňuje, realizuje.

Pojmové označení jednotlivých os prostoru je převzato z knihy Inge a Gerd Schillingových:

- osa rovnováhy (červená - zelená) , Slunce - Měsíc (Lev - Rak)
- osa váhy (sluneční žluť - ultramarín), Uran - Saturn (Vodnář - Kozoroh)
- osa napětí (ohnivá červeň - mořská zeleň), Jupiter - Neptun (Střelec - Ryby)
- osa silného napětí (citrónová žluť - fialová), Merkur (Blíženci - Panna)
- osa uvolnění (oranžová - azurově modrá), Venuše (Váhy - Býk)
- osa splynutí neboli přechodu (májová zeleň - purpur), Pluto - Mars (Štír - Skopec)

Osa napětí (ohnivá červeň - mořská zeleň) a osa silného napětí (citrónová žluť a fialová) jsou navzájem na sebe kolmé. Ohnivá červeň je nejaktivnější, nejsilnější a nejagresivnější barvou v kruhu 12 barev podle polarizace živlů. Odpovídá znamení Střelce. Toto znamení odpovídá znamení Tygra podle japonské kosmologie s 12 ročními cykly. Cyklus Jupitera je také 12 let. Neptun, Bůh moře, jak jinak, je přiřazen k mořské zeleni. Je to meditativní síla znamení Ryb, která vše přijímá, snaží pochopit každý rozpor a vycházet s každým a bezpodmínečně miluje. Znamení Ryb mlčí a je blíže k meditativní síle ultramarínu, než ke komunikativní žluté barvě. Kolmo na tuto osu se nachází osa planetární opozice Jupitera, osa Merkuru. Jupiter je pán, Merkur je sluha buď vážná, meditativní v případě znamení Panny anebo lehká, komunikativní v případě znamení Blíženců, ale v obou případech napjatá a vysoce aktivní. Střeva neustále pracují, vše do sebe vstřebávají, pak analyzují a třídí s ohledem na užitečnost, vše kritizují. To odpovídá znamení Panny šestému znamení. Šestý dům je dům zdraví. Smrt sídlí ve střevech. Jestli chcete být zdravý, zaměřte svou pozornost na zažívací trakt především na střeva. Stres se ukládá na střeva a vhodnou masáží lze tyto pozůstatky napjatých situací uvolnit. Panny by se měli hodně učit od své opozice, od Ryb v uvolněnosti, v klidu, ve vzájemné toleranci a Ryby nesmí zapomenout na praktičnost znamení Panny, aby se neztratily v hlubinách moře. Blíženci jsou orientováni na hledání duchovních hodnot, nových informací, chtějí znát detaily proto, že chtějí sloužit dobré věci, uspokojuje je, když mohou být užiteční, mají svůj šarm. Proto patří ke komutativní žluté barvě, ale ze strany přijímající zeleně v citrónové žluté barvě.

Další osou barevného prostoru je osa uvolnění, oranžová a azurově modrá stojící proti sobě. Táto osa je osou Venuše na jedné straně se znamením Vah (oranžová) a na druhé straně se znamením Býka (azurová). Oranžová působí hlučně, neklidně, povrchně, banálně, dotěrně, lacině, sladce. Je to barvou živých partnerských vztahů. Azurová modř je naopak barvou klidu jistoty prosperity, vyrovnanosti, hloubky z kterého lze čerpat nové síly, schopnost naslouchat, smyslnosti, ocenění krásy a požitku, shromažďování smyslných věcí. To charakterizuje Býka.

Kolmo na tuto osu je umístěna osa splynutí neboli přechodu (májová zeleň - purpur). Zelená barva nenápadnosti a citového života je tu posunuta ke komunikativní žluté, což znamená touhu po vzájemných vztazích, ale více na podvědomé úrovni, než u Blíženců. Zároveň je tu potřeba zabezpečení rodiny, která v této konstelaci se může projevit i v sebeobětavosti za jiné. Na druhé straně této osy je purpur značící vědomé poznání, procitnutí, dospívání vlastního Já, je sjednocením aktivní červené a hluboce analyzující tmavé fialové barvy a tak rodí nové věci.

Tím je dokončeno krátký popis barevných vibrací. Na závěr stojí ještě za povšimnutí, že symbolika třetí tarotové karty podle knihy F. Bardona: Klíč k opravdové kabale znázorňuje živly ve čtverci hrubohmotného světa v pořadí tak, jak je u barevného spektra jednotlivých os. Červená je tu vedle modré barvy. Čtverec mentální říše znázorňuje červenou proti modré. František Bardon přiřazuje modrou barvu magnetickému fluidu, červenou elektrickému, ale žlutou barvu přiřazuje zemskému živlu. V tomto může být ukrytá hlubší symbolika, protože jež dříve v příspěvku "Explikace pojmů" je rozebráno, že čtverec 2,5,8,11 je připisován zemi podle názvosloví orientálních systémů. Je to střed, životní síla, prána, dech neboli vzduch.

Použitá literatura: Inge a Gerd Schillingovi: Symbolická řeč barev, Dobra & FONTÁNA 1999

 

Převzato z :https://www.relaxia.cz/astrologie_znam_barvy.htm

Diskusní téma: Barvy, znamení a vztahy

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.