O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

BlogSurfing 11 (Přehled duchovních vad u nemocí)

17.02.2011 00:25

Vážení čtenáři a čtenářky zde je ukázka toho co můžete najít v rámci BlogSurfingu na stránkách https://www.pratele-nebe.cz, které osobně vidím nejen zajímavé, ale především velice přínosné a beze zbytku vypovídající o tom jak ovlivňuje náš způsob myšlení a prožívání, konkrétní ne-moci...!!!

Velice, převelice doporučuji nejen navštívit, ale i používat většinu informací ke svému prospěchu duchovního růstu a růstu svých bližních...!!!

LK

PŘEHLED DUCHOVNÍCH VAD NEMOCÍ

 

AIDS - vnitřní odmítnutí správnosti a nutnosti pravidel a zákonů pro lidského ducha v těle, vnitřní odmítnutí zdrženlivosti a sebeovládání jako projevu ovládání těla duchem.

Alergie - nedostatek všelásky k některým aspektům života, světa kolem, i k lidem, přehnaná čistotnost a štítivost. Agresivita ducha je převedena do tělesnosti k vybití. Alergie je potlačovaná agresivita v duchu. Alergie na syntetická rezidua je reakcí na absenci vnitřních zábran pro používání chemikálií.

Alkoholismus - neschopnost vypořádat se s konfliktností života.

Angína pektoris - potlačování přirozené citovosti.

Bolesti hlavy - difuzní - převaha rozumovosti nad citem, ambiciózní rozumové kombinování, křečovité hledání nejvýhodnějšího. Vše toto přetěžuje mozek. Tvrdohlavost, snaha prorazit zeď hlavou, utkvělá snaha prokombinovat svou vůli.

Deprese - nadměrná agresivita vyvolaná touhou změnit svět ke svému obrazu, která vede k vyčerpání vlastní vitality. Podvědomí odmítne další čerpání, což vede k zhroucení v opak. Nechuť žít, angažovat se. Je odmítána odpovědnost, když život nejde tak, jak jsme si předsevzali. Není vůle žít v takovém světě, který není podle mne.

Diabetes - nevděčnost Stvořiteli za sladké stránky života. Vulgární přístup a nevážení si tělesné lásky, laskání, milostné hry. Výsledkem je stav nepociťování lásky, jehož výsledkem je „zakyslá" povaha, neboť kdo lásku a něžnost neseje a neváži se jí, nemůže ji sklízet (vysoký podíl dědičnosti - karmy).

Frigidita – neschopnost se sladit s mužem z důvodu opačných energetických polí a také z důvodu neschopnosti sdílet společně lásku. Nezájem o opačné pohlaví. Strach ze zklamání  – opětovného zklamání ve vztahu. Zneužívaní ve vztahu i některým rodičem, nebo partnerem – bloky mysli.

Chybí orgasmus – Nesladěnost energetických polí dvou milujících se lidí. Více nežností a lásky, chybějící porozumění ve vztahu k opačnému pohlaví. Přemíra některých snah o nadvládu nad partnerem, strach že žena není dost ženská. Bloky mysli. Ztráta některých vnitřních hodnot prožívání lásky s mužem. Bloky způsobené neláskou a nepochopením od mužů, neláska stávajícího partnera k žene, bezcitovost projevená a egocentrizmus muže – nebere ohled na ženu a její potřeby i v životě. Málo projevů lásky od muže – skleslost, nedbalost, citový chlad, způsoby projevů k žene jsou málo vyvážené láskyplnými projevy.

Infarkt myokardu - vybití sumy nenávistných citů k čemukoliv.

Impotence mužů - nedostatečné plněni mužské role ve vztahu k ženství, nedostatek životní a tvořivé aktivity. Bloky do mysli zavedené z prožitků se ženami v intimních situacích např. výsměch. Strach z dalšího výsměchu, nebo strach ze zklamání partnerky z milování. A jiné bloky…z různých životních situací.

Infekce, chřipky, nachlazení - pocítění přetížení v podvědomí nahromaděnými a nezvládnutelnými problémy. Stresy z různých situacích. Infekce - virus proniká snížením imunitního systému – tělo se brání nadměrnému přetížení a zatížení.

Játra - nevyrovnanost duchovního rozlišování a hodnocení, rychlé přecházení do extrémů, něčeho v životě příliš mnoho, jiného málo. Přehnaná přání a přemrštěné ideály, velká fantazie. Nereálné hodnocení světa, nesladěnost světonázoru, nedostatek sebedůvěry.

Kafíčkování - nedostatek duchovní motivace k činnosti.

Koktání - v podvědomí je něco, co nemá vyjít na světlo, nejčastěji v oblasti sexuality.

Kouření - neochota k pravé srdečné komunikaci mezi lidmi, pocit nedostatku čistých vztahů mezi lidmi.

Kožní vyrážky - porucha vztahu osobnosti a prostředí, negativní mentální energie chce z těla ven. Akné - nežitá a nečistá sexualita, psoriasis (lupenka) - přecitlivělý duch, který se chce od světa oddělit, nadměrná štítivost (vysoký podíl dědičnosti - karmy), svěděni - něco dráždivého v podvědomí (často sexualita), vášeň, pálící láska nebo zlost.

Krk - časté strachy, přetížení povinnostmi, omrzelost životem.

Ledviny - porucha lidského spolunažívání, nesplynutí se společností, porucha komunikace mezi lidmi. Vyladit mezilidské vztahy !  Potlačená agresivita vůči bližním jsou kameny. Nerozlišování dobrého a zlého, nutného a nenutného. Nemocní na ledviny nevidí svoji roli v problémech s bližními, nevidí se v chybách druhých, nejsou schopni zbavit se přežitého.

Menstruační poruchy - potlačování ženskosti po jakékoliv stránce, odmítání ženské role.

Migrénovitá bolest hlavy - chybí sexuální orgasmus, viz frigidita.

Močový měchýř - člověk se cítí trvale v tlaku. Noční pomočování dětí je prolévání slz potlačovaného stresovaného dítěte.

Mozková mrtvice - trvalý mírný nedostatek životní energie v mozku, tak jako u difuzní bolesti hlavy.

Nechutenství - nedostatek radosti ze života, strach ze sexuality.

Nespavost - nadměrné upoutání na hmotné, neschopnost odpoutat se od starostí. Nedostatek odevzdanosti a pradůvěry. Podvědomý strach před smrtí.

Nízký krevní tlak - nedostatečné čelení životním úkolům, nedostatečná snaha po sebeprosazování, nedostatek sebevědomí.

Nohy -celková slabost - ztráta chuti poznávat další stránky života, pocit, že už všemu rozumí, zastavení duchovního vývoje, pohodlnost, kolena - nedostatek pokory, kotníky - nadměrný pocit životní jistoty, kyčelní klouby - pohodlnost ducha, křečové žíly - libování si ve stereotypu života, nedostatek energie od kolen níže - neochota vyjít lidem vsrtříc.

Oční vady -krátkozrakost - silná subjektivita a přehnané vidění detailů, dalekozrakost - nevidění důležitých detailů, nevidění vlastního podílu v negativních jevech vlastního života, barvoslepost - slepota pro rozmanitost života, šilhání - nevidění vícerozměrnosti problémů, šedý zákal - nemocný nechce vidět ostrosti života, aby je nemusel řešit, také nenávistné pohledy, zelený zákal - vidí jen to, co vidět chce.

Páteř - nedostatek hrdosti a přímosti ducha, bolesti v kříži prvotní - pocit pracovního přetížení, Bechtěrejevova choroba - duchovní pýcha a ztrnulost (i v minulém životě).

Plíce - podvědomá snaha omezovat svobodnou vůli jiných, nenechat druhé dýchat, astma - nemocný chce jen přijímat a nevydávat, nadutost, snaha po dominaci, snaha oddělovat se od jiných, nadměrná štítivost před nečistotou, nadměrná potřeba čistoty a sterilnosti.

Přejídání - pocit nedostatku potravy ducha, nudy a neklidu pramenící z neschopnosti plně využít, analyzovat a prožít existující podněty.

Ruce - snížená schopnost praktického jednání, chápání se problémů života, nedostatečná nebo vadná tvořivost v životě, tenisový loket - do podvědomí sestoupená snaha rozdávat rány.

Slinivka - existenční strachy, nadbytek analýzy a kritiky, přemrštěné rozumové rozebírání pozorovaného.

Spavost - únik ze života do světa snů.

Srdce - nedostatek lásky, citu, citová nerovnováha.

Tenké střevo - viz slinivka.

Tlusté střevo -zácpa - hmotná a duchovní lakota, materiální přivázanost a křečovitá snaha hromadit materiální, kolitída - snaha zalíbit se někomu za cenu ztráty vlastní osobnosti.

Uši - hluchota - nechtění naslouchat jiným lidem, nechtění naslouchání vnitřního hlasu, nadměrné soustředění na vlastní činnost.

Zadrhování v řeči - tendence více mluvit (žvanit) než je potřeba.

Zuby - pokles vitality, snížení vůle rvát se se životem, agresivita na nepravém místě, paradentóza - ztráta vnitřní sebejistoty a vitality.

Žaludek - odmítání některých stránek reality života, nedostatek odevzdanosti, vřed - polknutý hněv a agresivita.

Žlučník - neprojevený vzniklý hněv a polknutá agresivita (u žen obvykle v přítomnosti dětí).

VŠE JSOU TO NEGATIVNÍ EMOCE, POCITY A MYŠLENKY CO OVLÁDAJÍ FYZICKÁ TĚLA I NEMOCEMI. TŘEBA SE JICH CO NEJDŘIVE ZBAVIT, ŽE SI JICH UVĚDOMÍME A PROMĚNÍME NA POZITIVNÍ – PAK SE UZDRAVÍME. I STVOŘITEL JE NÁM NÁPOMOCEN I DUCHOVNÍ POMOCNÍCI Z NEBE – ANDĚLÉ.


 

PŘEHLEDNÁ TABULKA PSYCHOSOMATICKÝCH VZTAHŮ
 

Genitálie - sexualita

Játra - hodnocení, světový názor, náboženství

Kolena - pokora

Kosti - pevnost, plnění norem

Krev - životní síla, vitalita

Krk – vyjádření svých pocitů, anebo strach z komunikace s lidmi

Kůže - ohraničení, normy, kontakt, mazlivost

Močový měchýř - zbavení se tlaku

Nohy - porozumění, stálost, zakořenění, pokora

Nos - moc (schopnost), hrdost, pýcha, sexualita

Oči - snaha vidět

Okostice - nedůvěra

Penis - moc (schopnost)

Plíce - kontakt, komunikace, svoboda

Ruce - schopnost, jednání, chápání

Srdce - schopnost lásky, emoce

Svaly - pohyblivost, ohebnost, aktivita

Tenké střevo - zpracování dojmů, analýza

Tlusté střevo - nevědomí, lakota

Údy - pohyblivost, ohebnost, aktivita

Ústa - připravenost přijímat

Uši - poslušnost

Ukazovák a palec na noze - agrese

Vlasy - svoboda, moc (schopnost)

Záda - vzpřímenost

Zadek - odevzdanost

Žaludek - pocit, schopnost přijímání

Žlučník – agrese, hněv, zášť.

Přehled rozvodů životní energie astrálního těla pro jednotlivé orgány, promítajících se do oblasti páteře.

 

oblast obratle

odpovídající orgány a tělesné oblasti

projevy subjektivních potíží a orgánová slabost

1.

krevní zásobení hlavy, hypofýza, kůže hlavy a obličeje, mozek, vnitřní a střední ucho, sympatický nervový systém

bolesti hlavy, nervozita, nespavost, nachlazení, vysoký tlak, migrény, chronická únava, závratě

2.

oči, oční svaly, sluchový nerv, dutiny, jazyk, čelo

potíže s dutinami, šilhavost, oslepnutí, bolesti v uších, vady sluchu

3.

líce, vnější ucho, obličejové kosti, zuby, trojklanný nerv

neuralgie, zánět nervu, akné, ekzém

4.

nos, rty, ústa, Eustachova tr.

senná rýma, nosní katary, nedoslýchavost, záněty uzlin

5.

hlasivky, krční žlázy, hltan

záněty hltanu, chraptění, bolesti v krku, nosní potíže

6.

krční svaly, ramena, mandle

ztuhlost krku, bolesti v horní části ramene, angína

7.

štítná žláza, tíhové váčky v ramenou, loket

záněty tíhových váčků, Štítná žláza, struma

8.

předloktí, zápěstí, ruce, prsty, průdušnice

astma, kašel, nedostatek dechu, bolesti předloktí

9.

věnčité tepny, srdce, chlopně, osrdečník

bolesti v hrudníku, funkční srdeční potíže

10.

plíce, průduškové cesty, prsa, prsní bradavky

bronchitida, zápal plic, chřipka, rýma

11.

žlučník, žlučovod

žlučníkové potíže, žloutenka

12.

átra, sluneční pleteň, krev

aterní potíže, nízký tlak, chudokrevnost, špatný krevní oběh, záněty kloubů

13.

žaludek

všechny žaludeční potíže

14.

slinivka, dvanácterník

vředy, plynatost, žal. katar

15.

slezina, bránice

škytavka, žaludeční potíže

16.

nadledvinky

alergie, oslabení vitality

17.

ledviny

ledvinové problémy, stálá únava, urychlení kornatění

18.

ledviny, močovody

autointoxikace a problémy z toho vyplývající - ekzémy

19.

tenké střevo, vejcovody, lymfatický oběh

revmatismus, sterilita, potíže s dechem

20.

tlusté střevo

zácpa, kolitis, průjem, kýla

21.

slepé střevo, dolní končetiny

zánět slepého střeva, křeče a křečové žíly v nohách, acidóza, potíže s dýcháním

22.

močový měchýř, pohlavní orgány, koleno, vaječníky, varlata

potíže s močovým měchýřem, potíže s koleny, změny na vaječnících a varlatech

23.

prostata, ischiadicus

ischias, bolesti v zádech, problémy s močením, houser

24.

dolní končetiny, kotníky, chodidlo, prsty

nedostatek vitální energie v nohách, chabé kotníky, otoky, slabost a křeče v dolních končetinách

Diskusní téma: BlogSurfing 11 (Přehled duchovních vad u nemocí)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.