O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

BlogSurfing 19 (OSMÁ A VYŠŠÍ ČAKRY)

15.09.2011 10:15

Přetiskujeme tento článek k osmé a vyšším čakrám, neboť obsahuje dobré informace, jinde ještě nezveřejněné.

PN
 

 

Osmá čakra ( na obrazech světců kreslena jako svatozář )


Leží mimo fyzické tělo (a všechny čakry nad ní také). Je v oblasti vaší aktivity. Vznáší se asi 30-50 cm nad vaší hlavou. Většina lidí si udržuje osmou čakru blízko u fyzického těla. Tato čakra sbírá energii čchi ze slunce a světla a přetváří ji do nezbytných vibrací, které udržují systém bytosti v chodu na tom stupni vývoje, kde se momentálně nachází.

 

Je dobré každý den se zavřeným očima 10-15 minut snažit se absorbovat sluneční energii a použít ji k otvírání této čakry a z ní pak převést zásoby do čakry čtvrté, která je použije k vyživování tělesné formy. K nasycení otevřené osmé čakry energií čchi postačí dvacetiminutová expozice na denním slunci. Již v dávných časech nemuseli naši předci jíst tolik, kolik jíme my. Získávali energii prostřednictvím podobných praktik ve slunečních chrámech.

Osmá čakra je energetické centrum božské lásky, spirituální pokory a spirituální nezištnosti. Je to také čakra, která obsahuje vaši zbytkovou karmu - ty energetické vzory, kterých jste se více než po jeden život drželi. Když se osmé centrum začíná otevírat a expandovat, začíná se formovat nové spirituální podvědomí. Jedinec se začíná cítit jako součást širší komunity lidí.

Tato čakra je vstupní branou k novým myšlenkám, konceptům a schopnostem. Toto centrum umožňuje vzestupujícímu dosáhnout například spirituálního vnímání, mimotělní projekce, či spirituální moudrosti. V tomto smyslu spirituální znamená to, že se dotýká věcí nad osobní úroveň jednotlivce i nad úroveň jeho planety a formuluje vztah k vesmíru a všemu, co je.

Osmá čakra je posledním energetickým centrem, které v sobě drží cokoliv lidského. Proto se stává chrámem lidského čistění a uvolňování vzorů, které jsou několik životů staré a obnošené. Tyto vzory jsou to poslední, co vás drží v neustálém znovuzrozování a vaší lidskosti a brání vám ve sjednocení s vyššími silami, bytostmi a myšlenkami. Když se toto centrum otevře, nejen že začnete nabývat povědomí o této širší komunitě energií, ale začnete se zbavovat těch vzorů, které vás udržovali zakořeněné na planetě. Toto zbavování se je přirozený proces, a jakmile je toto centrum probuzeno, jedinec je připraven nechat odejít svou lidskost a chopit se něčeho většího, mnohem nádhernějšího a nekonečně božského.

V důsledku tohoto silného karmického spojení, když se toto centrum otevře, není to bez stresu. Kolik třenic to vyvolá záleží na tom, co musí daný jedinec nechat odejít. Říká se, že jakmile otevřete cestu k duchu, jste navždy změněn a nemůžete se vrátit zpět. Naše nové duševní či spirituální schopnosti a povědomí mohou způsobit, že se budete po nějaký čas cítit odcizen a neuzemněn na planetě, dokud se přirozené uzemnění ve spodní čakře neotevře a znovu jedince neukotví. Z tohoto důvodu je doporučeno pokračovat v intenzivním čistění spodních, zejména první a druhé, čaker.

I osmá čakra má barvu s ní spojenou a je to barva, kterou byste mohli považovat za ultrafialové světlo. Bohužel lidé nejsou schopni vidět, jak ultrafialové světlo vypadá (přinejmenším ne vašimi obvyklými smysly). Nicméně pro představu, jak ultrafialové světlo vnímat v pozemském smyslu, si to můžete představit jako velmi syté fialové světlo, které je propleteno spirálovitě se točícími svazky.

Dvojčetem osmé čakry s lichým číslem je sedmá. Je to sedmá čakra, kde sídlí programy používané osmou. Sedmé centrum je tradičně čakra, která vás spojuje s vyšším já a s božskostí. V jistém smyslu slova je pravda, že sedmá čakra obsahuje průvodce tím, co potřebujete udělat, abyste se spojili s těmito vyššími energiemi a vyvíjeli se. K tomu ale nedojde, dokud se osmá čakra nezačne otevírat a nestane se aktivní, kdy se jedinec může nechat vést těmito programy a schopností vzestoupit. Do té doby zůstávají programy latentní a jedinec bude cítit určitý druh spojení s božským prostřednictvím sedmé čakry, ale jeho realitu bude v nejlepším případě vnímat jako vágní. Toto vágní vnímání božskosti je důvod, proč si osoba konečně otevře božské centrum, přichází skutečný vjem božskosti. Realita toho, co bylo kdysi vágní představou, se nyní stává plně rozvinutou - často stejně skutečnou, jako ona fyzická. Často následuje zmatení, protože realita jedince je nyní mnohem širší. Co bylo výmyslem je nyní skutečné, a fyzický svět se zdá trochu menší.

Nebyl by dobrý nápad pro osobu se zavřenou osmou čakrou,aby se pokoušela otevřít tuto čakru u jiného jedince. Pokud by se to i povedlo, došlo by k nepříznivým důsledkům. Dá se však předpokládat, že kdokoliv, kdo má léčitelské schopnosti, jasnovidnost aj., má s největší pravděpodobností otevřenou osmou čakru a bude schopen práci na této čakře provádět.

Když se osmá čakra otevře, stejně tak se otevřou spirituální schopnosti. Kolik těchto schopností a jakém rozsahu, se bude lišit jedinec od jedince. Jasnovidectví, mimotělesné cestování, pokročilé schopnosti vybavování si snů, dar léčitelství, telepatie, dokonce i empatie jsou všechno schopnosti, u kterých je toto centrum zodpovědné za aktivaci. Přirozeně programy těchto věcí sedí v sedmém centru, takže pokud je tu problém s jakoukoliv z těchto schopností, ale ne s jinými, pak se po příčině můžete podívat do sedmé čakry. Nicméně si pamatujte, že když se osmá čakra člověka začíná otvírat, může vidět pouze záblesky těchto schopností. Nemusí se plně rozvinout, dokud není otevřená devátá, desátá, jedenáctá, dokonce i dvanáctá čakra. Jinými slovy, když se probouzí osmá čakra jedince, tyto schopnosti pouze zažije, ale nebude nad nimi mít větší kontrolu a jejich objevování se může být  při nejlepším sporadické. Například když se otevře osmá čakra, může osoba zažít mimotělesné cestování a být schopna to dokonce řídit. Nicméně pokročilé schopnosti mimotělesného cestování, jako cestování mimo sluneční soustavu, cestování zpět či dopředu v čase o 200 let, se neprojeví, dokud se nezačne otevírat 12 čakra.

Důležité je zde jedinci sdělit, že se nezbláznil, ale že se jednoduše začínají otevírat latentní schopnosti. Poraďte jim, aby se na tyto nové dary dívali jako na svého druhu skvělou hru a aby si s nimi jednoduše hráli. Vyčistění strachu z osmé čakry jedince může této osobě výborně pomoci, pokud tyto schopnosti způsobují nějaký větší stres.

 

Devátá čakra

Devátá čakra je rovněž blízko, několik desítek centimetrů od těla. Je to spojovací článek. Řídí malé čakry, které existují po celé mřížce éterického těla. Jakmile člověk vzestupuje, má na starosti otevírání nových meridiánů a čaker a jejich re-energetizování. Ve fyzickém těle jsou klíčovým orgánem této čakry nadledvinky, které jsou v neustálém kontaktu s mozkem a brzlíkem ve snaze ujistit se, zda je v těle zastoupena ta správná chemie, aby šlo bez problémů pokračovat v procesu tělesného vzestupu.

Devátá čakra je zajímavá tím, že je to čakra, kde leží latentně Kristovy schopnosti a čekají na uvolnění a použití ve vnějším i vnitřním světě. Ve středu pozornosti je v této době Kristova energie a její schopnosti, které s ní souvisejí. Z tohoto důvodu je nyní do fyzické reality posílána pořádná porce práce a energie, aby se jedinci mohli otevřít a rozšířit toto energetické centrum.

Devátá čakra sedí nad hlavou ve vzdálenosti až 120 cm. Jejím fluidním dvojčetem je čakra desátá. Když se čakra začíná otevírat, emituje zářivou energii, která vypadá jako rotující duha. V závislosti na tom, jaká schopnosti daná osoba aktuálně z tohoto skladiště dovedností pro použití ve vnějším světě stahuje, bude určena převládající barva, která z této čakry vychází. Takže přiřazení konkrétní barvy k této čakře se zdá být bezpředmětné. Tato čakra obsahuje karmický inkarnační plán jedince. Jsou zde uloženy dovednosti a schopnosti, které se naučil v průběhu všech životů. Tato čakra také obsahuje klíč k osudu duše. Vyvíjející se lidská duše může být rozložena do tří hlavních typů či plánů: stvořitel, léčitel a učitel. Jakýkoliv člověk může být zařazen do jedné nebo více z těchto kategorií duše. Převládající kategorie určí, kam duše směřuje poté, co jsou ukončeny lidské podmínky. Určí to také směr životů žitých daným jedincem a druh dovedností, které jsou uloženy v devátí čakře. Například plán léčitele se bude lišit od plánů stvořitele. U plánu léčitele stráví jedinec mnohem více životů v rámci nějakého druhu léčitelství a dovednosti tam uložené budou odrážet tuto oblast kvalifikace. Zatímco u plánu stvořitele stráví mnohem více životů při vytváření věcí, jako uměleckých děl, truhlářství, organizace, rodina atd., a v tomto případě zde bude uložen tento typ informací.

Zjištěním, že tato čakra může být jedním z těchto typů, je vhodné, protože se můžete vyhnout pasti, kdy si myslíte, že tato čakra nefunguje, protože její energetický výstup se zdá být proměnný. V každém plánu existují jemné energetické odlišnosti. A až provedete u této čakry více léčení, budete si vědomi energií každého typu. Například zjistíte, že plán učitele je nejintenzivnější, když jsou tito jedinci určeni pro přímou práci s lidskou komunitou. Proto mají tito jedinci mít tam uložený obrovský počet životů a dovedností. Pokaždé, když cítíte velmi silnou a plnou devátou čakru, můžete spekulovat, že tento jedinec má plán učitele.

Plány stvořitele a léčitele jsou mnohem méně intenzivnější a důsledku nízkého počtu životů, které je potřeba prožít pro rozvoj tohoto plánu. Nicméně mějte na paměti, že zde mluvím obecně. Podstatou není, aby vás intenzita této čakry svedla k domněnce, že je něco špatně, obzvláště pokud několik prvních lidí, se kterými pracujete, má plán učitele.

Devátá čakra je základnou znalostí duše. Obsahuje veškeré životní dovednosti a zkušenosti, které jsou součástí daného jedince. Jedinec do této čakry vstupuje, když se u něj objevují minulé dovednosti, které jsou nyní potřeba. Tyto minulé dovednosti se stávají velmi důležitými, když jedinec začíná probouzet spiritualitu a otvírají se vyšší čakry. Mnoho z minulých lekcí a dovedností musí být sloučeno v rámci určité syntézy, která pevně spojí všechny lekce (lidské a spirituální), kterými duše prošla. Duše se pak naučí skutečnému významu toho, čeho bylo dosaženo za celou dobu lidské existence a pak nakonec nastupuje spirituální moudrost.

Vše je s touto čakrou v pořádku a dobře, dokud tyto lekce zde uložené jsou řádně dokončeny. Nicméně k čemu příležitostně dochází je, že jedna nebo dvě tyto lekce nejsou řádně naučeny nebo dány do perspektivy, a pak není odpovídající zapojení této čakry kompletní. Když se osoba chystá získat přístup k této konkrétní potřebné znalosti, buď ji získá neúplně nebo vůbec. Tato osoba se pak nemůže propojit s lekcemi z těchto zkušeností. Bez řádné vazby mezi všemi vlivy bude jedinci zabráněno vzestoupit. Může být potřebné uzdravení této čakry, aby řádně propojila různé aspekty jedince, osvobodila daného jedince od omezení způsobených nesprávným propojením. Jakmile je toto vlákno propojeno řádně, bude mít osoba k těmto znalostem přístup a může postoupit výše volně a jednoduše.

Například osoba s plánem učitele bude v nějakém okamžiku potřebovat nabýt znalosti léčení, aby mohla vyučovat další léčitele. Pokud je toto vlákno propojeno nesprávně, v důsledku nějakého traumatu v rámci některého z léčitelských životů, nebude tato osoba schopna získat přístup k těmto dovednostem, a proto nebude schopna naučit se hodnotě léčení pro sebe a ostatní. Tato neschopnost léčit může této osobě zabránit dostat se kamkoliv dál. Jednoduché vyléčení deváté čakry je vše, co je potřeba, aby se daná osoba od těchto omezení osvobodila.

Vyčistění traumatu v devátí čakře nemusí nezbytně propojit konkrétní dovednost. K propojení dovedností v devátí čakře dochází přirozeně, pokud osoba dosáhne okamžiku, kdy se znalost konkrétní dovednosti promění na moudrost. Nicméně pokud z nějakého důvodu je daná osoba neschopná dokončit transformaci znalosti na moudrost, v důsledku nějakého traumatu v daném životě, vlákno se nepropojí. Toto trauma pak lze vyléčit v následném životě, ale v daném životě se daná osoba  touto konkrétní dovedností zabývat nemusí. Zde v tomto příkladu, je trauma očištěno, ale vlákno zůstává nesprávně propojeno, v důsledku toho, že daná dovednost není uplatněna, když dojde ke zmoudření. Uzdravení této čakry s největší pravděpodobností tento problém opraví, protože vše, k čemu se musí dojít, je umístit toto vlákno na jeho správné místo. (Vlákna jsou vlastně závity čakry)

 

Desátá čakra

V desáté čakře lze nalézt mistrovskou knihovnu spirituálního vědění, někdy také „mylně“ označovanou jako Akáša. V těchto časech je mozek někdy tak výrazně limitován formou, že má více znalostí uložených v nefyzickém mozku než ve fyzické formě. A přesto má skrze channeling přístup a může s ním promlouvat. Desátá čakra je komplexní energetický tok, který zahrnuje až 1000 čaker, které spojují Bodhisattvu (vzestupujícího) se zdrojem a udržují spojení prostřednictvím probíhajícího posunu energií. Zasvěcenci se často cítí odpojeni a není neobvyklé, pokud jsou čakry nad hlavou zničeny během karmické výměny. Systém se obnovuje v noci během nového obsazování vzhledem ke karmickým setkáním, aby byl umožněn další vzestup.

 

Jedenáctá čakra

se nachází v zadní polovině vrcholu vaší hlavy, je to tam, kde se energie úplného já z univerzálního zdroje a ony dvě nové éterické čakry v hlavě spojují.

 

Dvanáctá čakra (univerzální žena)

se nachází ihned nad hlavou. Řídí levou stranu vašeho těla a reguluje mnoho kreativních darů a nadání. Je rovněž místo, kde má zdroj touha po vnitřní sebelásce a po vnější lásce nebo soucitu.

 

Třináctá čakra (univerzální muž)

se nachází nad hlavou a reguluje pravou stranu těla. Má také řídící funkci pro vaše vnímání reality a vaši schopnost provést účelově určený plán. Tato čakra je zdrojem vašeho přání vnitřní a vnější harmonie.

 
 
 

Diskusní téma: BlogSurfing 19 (OSMÁ A VYŠŠÍ ČAKRY)

Datum: 17.09.2011

Vložil: LK

Titulek: ... docela mě překvapuje, že

.... nikdo nereagoval na to že jsou hlavní čakry 9. až 13. někde jinde než se doposud psalo ( i u nás)...!!! Jak to tedy vlastně je? Co nám zveřejněné "nové" čakry vlastně mají říci a co naučit?!!!Nebo to už nikoho nezajímá, když na různých webech se navzájem straší s kataklyzmaty již kolem 26.9.?!