O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

BlogSurfing 22 (Horoskop od 4.6.2012 do 10.6.2012)

05.06.2012 08:47

Z webu https://www.astrologiepetranel.cz vybíráme :

 

Horoskop na období od 4.6.2012 do 10.6.2012

NAPLNĚNÍ ROVNOVÁHY

Prstencové zatmění


Od 7. 6. – 19. 6. je Slunce v harmonickém aspektu na Saturna, což přinese zklidnění, zpomalení, zodpovědnost a moudrost. Vše, co se v této době začne, má pevný, realistický, moudrý a stabilní základ. Je to aspekt dlouhověkosti, vytrvalosti, pracovitosti a houževnatosti. Tento aspekt překryje neharmonický aspekt mezi Sluncem a Marsem, po skončení tohoto aspektu 15.6. se ještě prohloubí působení příznivého aspektu Slunce a Saturna.

 

Prstencové zatmění – Venuše stojí před Sluncem

6. 6. 2012 dochází k velmi důležité konstelaci. Planeta Venuše, která symbolizuje Lásku, ženský princip a Matku Boží, se dostává před Slunce. Kdyby byla planeta Venuše větší než Slunce, došlo by k zatmění Slunce planetou Venuší. Takto se vytvoří kolem planety Venuše sluneční prstenec. Za zády Venuše stojí Slunce – archetyp muže, Božského Otce. Propojením Slunce a Venuše lze symbolicky vnímat jako zvětšený příliv Lásky, podpory ženského principu a to i díky mužské síle a ochraně. Každý z nás může nalézt a přijmout své skutečné místo a tím vytvořit své druhé polaritě jeho místo. Ženský princip v sobě objeví vlastní hodnotu, která je prožita uvnitř sebe sama a tím pádem pak může přijít z venku. Nelze to udělat opačně. V této době se zvýší důležitost Lásky, hluboké pochopení, co je to Láska a jak lze být Láskou.

Není to otázka jednoho dne. Konstelace působení probíhá od vstupu Slunce do znamení Blíženců 20. 5. 2012. Slunce jde vstříc k Venuši, která má zpětný chod – je retrográdní a tím si jdou vlastně navzájem vstříc. Retrogradita Venuše symbolizuje, že právě ženy mají v sobě najít skutečnou hodnotu vlastního ženství. Muži mají v sobě přijmout svou vnitřní ženu, srovnat si vztah k matkám – přijetí (odpuštění svých křivd) a odpoutání, které jim pomůže dospět a tím si mohou vyrovnat vztah k partnerkám a být tak rovnocennými partnery, kteří se dovedou postavit na své místo. Vyvrcholení setkání Slunce a Venuše přichází 6. 6. 2012 a doznívat bude do 12. 6. 2012.

Před osmi lety, tedy 8. 6. 2004, nastala stejná konstelace, kdy se Venuše dostala před Slunce. Po 8 letech, které symbolizují karmu – rovnováhu (sklizeň toho, co jsme zaseli), nastává stejná konstelace a příští nastane až za 115 let, 11. 12. 2117. Jakou symboliku v tom lze vnímat?

Tím, že se to děje po 8 letech, lze říci, že v roce 2004 jsme byly (my ženy) upozorněny na potřebu změny našich hodnot, přístupu k lásce, ke vztahům, k ženství, tvořivosti a Matce Zemi a symbolice Božské Matky. Zesílila potřeba návratu k ženství, nalézt své místo a opustit soupeření s muži. Proto se začaly velmi mnoho objevovat ženské kruhy.

V tomto roce se každé ženě objeví, nakolik zvládla své téma ženství, přijde sklizeň a jestli bude pozitivní či negativní, je otázkou předešlých 8 let. Nyní se ukáže pravda, jak na tom jsme. Konstelace symbolizuje potřebu přestoupit do vyššího „levlu“ (úrovně) ženství, lásky, hodnot, peněz, přístupu k životnímu prostředí, k darům Země, které se bude žít dalších 115 let.

Navrátí se Bohyně, zviditelní se ženy, které mají co říci a vykonat vůči světu. Ženský svět bude více viditelný a respektovaný, právě proto, že ženy samotné v sobě pocítí vlastní hodnotu ženství, smíření se sebou, se svým údělem, se svou silou a moudrostí. Zvýší se vliv působení Božské Matky, Matky Země. Objeví se milosti a „zázraky“, pokud si je zasloužíte a také „popostrčení“, když se odmítáte pohnout.

Vše, co se děje, je ku prospěchu, i když to na první pohled není příjemné.

Udrž si víru ve vyšší moudrost a prozřetelnost.

 

Dlouhodobé konstelace:

VENUŠE V BLÍŽENCÍCH

4. 4. – 6. 8. Venuše v Blížencích. Venuše zůstává v jednom znamení necelý měsíc a drží se v blízkosti Slunce. Na největší odstup je 45 °. Proto se Venuše nikdy nemůže dostat do Kvadratury (90°), opozice (180°) a trigonu ( 120°) se Sluncem. Proto je toto postavení Venuše v Blížencích na 4 měsíce velmi důležité. Po celou dobu se též Venuše bude držet nejvíce od Slunce pouze 45°. Jak je možné, že Venuše se bude zdržovat tak dlouho dobu v jednom znamení? Od 16. 5. – 27. 6. se Venuše stane retrográdní.

Nejdříve se podíváme, jakou energii symbolizuje Venuše v Blížencích. Blíženci jsou vzdušné znamení, proto Venuše získává lehkost, komunikativnost, svobodu a na druhé straně koketnost a povrchnost. Venuše touží po poznávání, přátelskosti a duševní spřízněnosti. Tak jako v Blížencích se objevují dva, tak se může projevit i dvojakost v citech, lásce a objevuje se nebezpečí nevěry. Pozor na zahrávání si s city druhých. Pro Venuši v Blížencích je důležitější duševní spřízněnost, a proto ji budeme i více potřebovat a tím ji i hledat. Proto se objeví nové vztahy, které budou právě na základě duševní a duchovní spřízněnosti.

Když se podíváme na čistou formu Venuše v Blížencích, uvidíme odpoutání se od smyslnosti a osobní připoutanosti, kterou je Venuše v Býku. Tím dostává Venuše nadosobní rozměr, duševní spřízněnost s druhými je důležitější než osobní vlastnění druhého. Proto se objeví větší společenství, přátelské kruhy, potřebu sdílet a tvořit s intelektuálním či duševním nádech. Projevení lásky již má být odosobněné, dávání za hranice rodiny, rozšiřování schopnosti milovat druhé (ne partnerská láska).

Ženy se budou dostávat více ke své svobodě, moudrosti, vzdělanosti a možnost svoji moudrost projevit a být respektovány. Tím, že se ženy začnou respektovat a vážit si vlastní moudrosti a duchovního rozměru, začnou být respektovány i muži. Ženám se bude dařit oslovit skupiny lidí, příznivá budou veřejná vystoupení. Venuše se 16. 5.stane retrográdní a význam tohoto faktu necháme na květen.

Koho nejvíce ovlivní Venuše v Blížencích? Tím, že je to tak dlouhá doba, tak se dá říci, že se to dotkne každého z nás. Nejvíce to pocítí Blíženci, tam se projí harmonický vliv Venuše a čeká je láskyplný čas. Dále příznivě to ovlivní Vodnáře a Váhy. Opatrní na povrchnost, nestálost by měli být Střelci, Panny a Ryby, tam se mohou projevit problémy s láskou. Pozor na sklon k přejídání se sladkostmi a sklonu více utrácet.

 

Retrográdní Venuše od 16.5.2012 do 27.6.2012

Retrogradita značí “zpětný chod“, obrácení vlivu více introvertně. Zpětný chod si můžete představit tak, že když jste ve vlaku a vedle vás se rozjíždí jiný vlak, pak vy máte pocit, že couváte, ale přitom stojíte na místě. Tak si můžete představit retrograditu, takže se ve skutečnosti Venuše jen zastaví.

Venuše symbolizuje lásku, city, potřeby, hodnoty, umění, bohyni Venuši, Božskou Matku, ženskost. Duchovní principy Venuše – představuje lásku – nejen tělesný nebo emocionální vztah ke druhé osobě, ale i duchovní svazek. .

Retrográdní Venuše v Blížencích značí potřebu vyrovnání polarity v nás. Blíženci mají dualistickou maskulinní – mužskou povahu, zatímco pocitové složce Venuši je jednoznačně vlastní feminita – ženskost. Mohli bychom říct, že se ve Venuši v Blížencích spojí mužské a ženském v jedno. To nás povede k nalézání rovnováhy mezi vlastním vnitřním mužem a vnitřní ženou. Projeví se nedorozumění s druhým pohlavím, a tím nás to povede k uvědomění si vnitřního partnera. Jaký k němu máme postoj? Jaký je obraz našeho vnitřního partnera? Pokud si nevyřešíme vnitřní rozpor mezi mužským a ženským světem, mezi rozumem a citem, nemůžeme nalézt skutečně rovnocenné partnerství tam venku – v životě. .

Jsme skutečně jen polovička, že si musíme hledat doplnění té druhé polarity venku? K čemu jsme vedeni? Máme najít v sobě celistvost. .

Proč se hledá láska venku? Cítit se dobře, jen když jsme milováni a trápit se, když jsme opuštění? Pokud se takto žijí vztahy, jde jen o energetickou formu upírství. Ve skutečnosti nejde o toho druhého, ale o vás. Proto tak lehce a snadno lze vyměnit jednu láskou za druhou. Děsí vás to? Bohužel toto je pravá skutečnost. Hrajeme tu hru: “Dej mi lásku! Naplň mé potřeby Ega!” .

V době retrogradity si je potřeba v sobě uvědomit své ženské i mužské vlastnosti, nalézt jejich rovnováhu. Až naleznete rovnováhu mezi polaritami, stanete se celistvými a dokážete žít naplněný a šťastný život sami se sebou. Teprve pak můžete poznat skutečnou Lásku. Začnete pohlížet na Lásku nikoli na jako sexuální záležitost, ale spíše jako univerzální stvrzení své spřízněnosti s lidstvem. Zjistíte, že se vaše identita se nezakládá ani na ženské či mužské polaritě, ale spíše na souhře pozitivních a negativních energií, které když se smísí, jsou zdrojem všech tvořivých myšlenek. .

Pak se stanete tvůrci, stanete se Láskou a hry na “lásku” se vás už nebudou týkat. .

Proto pozor na možná pokušení, sklony k nevěře a her lásky. Abyste v sobě mohli objevit hlubší kvalitu Lásky, musíte projít testem pokušení a schopnosti ho překročit. Skočí vaše ego na možný energetický pamlsek, který ale se skutečnou láskou nemá nic společného? S čím se spokojíte? S náhražkou nebo skutečností? .

V partnerství se objeví nedorozumění a prověření, jestli je mezi partnery skutečná Láska nebo jen “hra na lásku”. V této době budete moci ukázat a dokázat, co pro vás ten druhý znamená, co dokážete pro toho druhého udělat a co vše dokážete Láskou překonat, a přitom zůstat svobodný a nechat svobodného i partnera. V této době vůbec nejde o sexuální záležitosti, zamilovanosti a poblouznění, ale o skutečnou hlubokou Lásku – spřízněnost založenou na důvěře a úctě k druhému. Ve schopnosti dávat Lásku, být ve vztahu s radostí a schopnosti s druhým tvořit. .

Mohou se navrátit staré lásky z minulosti, které nebyly dořešeny. Zároveň můžete potkat nové lásky, které jsou z minulých životů a jsou právě hlubokou spřízněností vaší Duše a mohou zůstat jen na bázi přátelství. Po celou dobu si budete vnitřně zodpovídat, co je to pro vás Láska, co pro vás znamená, a kdo je vaší skutečnou a hlubokou láskou. Dále projdou přehodnocením vaše hodnoty a potřeby, postoje k ženám a ženy se budou dotýkat vlastní ženskosti, tvořivosti a schopnosti být moudrou ženou. Ženu nelze naplnit… Tak, milé ženy, je načase, abychom přestaly být nespokojené a naplnění našly uvnitř vlastního ženství, abychom daly hodnotu ženě, sobě samotné, a pak dokážeme přijmout a ocenit mužský svět (jak vnitřně, tak i venku).

Bohyně Venuše stůj při nás !!! .

A už teď se můžete těšit na 6. 6. 2012. Je to den navrácení skutečné hodnoty ženství – navrácení archetypu Božské Matky. .

8. 2. – 24. 6. se Saturn ve Vahách stává retrográdní – to znamená obrácení pohledu dovnitř do sebe, kde můžeme pozorovat a učit se, jak zacházet s dualitou a v dualitě hledat rovnováhu. Protože žijeme v polaritě, zákonitě vždy má vše plus a mínus, každý člověk, každá vlastnost, každá situace… Umění vnímat polaritu a vždy vidět hned i druhou stranu polarity, umožňuje nadhled a moudré konání.

Protože Váhy jsou symbolikou partnerství, společnosti a politiky, přináší to i do těchto oblastí nutnost kontroly, přehodnocení, opravy a dozrání prostřednictvím přijmutí zodpovědnosti a vůbec dozrání. Nastává čas překontrolování partnerských vztahů, manželství a jak umíte žít toto vše v rovnováze. V této době se objeví slabosti vztahů. Tam, kde žijete ve vztahu svou nezralost, tak tam budete tím konfrontováni a ,,nuceni” dozrát, přijmout zodpovědnost a nastolit rovnováhu. V této době máte možnost dojít k vlastní zralosti.

 

pondělí
4.6.2012
Nastává úplněk. Je možné vidět obě strany polarity. Vidět se takový, jaký jsem, s pozitivy a negativy a plně to přijmout. Jsem, který jsem. Objevuje se hodně napětí, pocitu, že něco musíte, jste hnáni vpřed, je potřeba konat. Rozhodujte se moudře. Díky schopnosti vidět obě strany mince k tomu máte nejlepší předpoklady. Celý týden je velmi silný vliv ženské energie – Božské Matky- bohyně, proto vystupují do popředí témata lásky, spřízněné duše, blízkosti a partnerství.

 

úterý
5.6.2012
Dnes opatrně na rozpor mezi rozumem a citem. Mysl vás bude pokoušet a zpochybňovat to, čemu věříte, pro co jste se včera mohli rozhodnout. Po 13 hodině Luna vstupuje do znamení Kozoroha a tam můžete získat více stability pevnosti.

 

Středa
6.6.2012
Od začátku vlivu konjunkce Slunce a Venuše proudí velmi silná energie, která bude velmi ovlivňovat vaše sny. Energie se bude snažit protlačit vaším vědomím, nevědomím, myslí, tělem a tam, kde nevládne harmonie, vynese vše na povrch, aby mohlo být zharmonizováno. Dnes je tento vliv nejsilnější. Zůstaňte otevření, pozorujte, důvěřujte a využijte nabídnuté pomoci, pokud se objeví. Projevujte k druhým i k sobě laskavost.

 

Čtvrtek
7.6.2012
Buďte trpěliví, skromní a pokorní. Dejte sobě i druhým čas, péči, laskavost a podporu. Po 15 hodině Luna vstupuje do znamení Vodnáře. Objeví se nové možnosti a vše dostane svobodnější energii.

 

Pátek
8.6.2012
Luna v harmonickém aspektu na Venuši a Slunce symbolizuje příjemný, láskyplný a úspěšný den. Více si uvědomíte radost, nadšení, těšení, sladkost, spokojenost a tvořivost. Užívejte si harmonie a pohody.

 

Sobota
9.6.2012
Úspěšný den, podpořen Saturnem – stabilitou, řádem a pracovitostí. Přichází úleva. Po 20 hodině Luna vstupuje do znamení Ryb. Večer je romantický, mystický a intenzivní.

 

Neděle
10.6.2012
Opatrně na sladkosti života, můžete to dnes snadno přehnat. Koketnost se nemusí vyplatit, především když máte v blízkosti partnera.

 

Láska:
viz Prstencové zatmění

Přeji Vám týden plný milosti a požehnání. Petra Nel

www.astrologiepetranel.cz

 

Diskusní téma: BlogSurfing 22 (Horoskop od 4.6.2012 do 10.6.2012)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.