O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

BlogSurfing 24 (Co je vědomí ?)

17.10.2012 11:46

Stránky https://pravidlazivota.cz doporučujeme i jako BlogSurfing. V následné ukázce najdete laický výklad toho, o čem jsme na Rahuntě psali již před docela dlouhým časem.

Pozn.: Vzhledem k technickým problémům s přetištěním obrázků a videa z článku Vám doporučujeme návštěvu původního textu na https://pravidlazivota.cz/pz4_vedomi.htm#pz4:47vedomi

 

 

Vědomí

Dlouho jsem hledal odpověď na otázku co je vědomí? Hodně se o něm píše a mluví, ale tím to také končí. Až jednou ve skupinové meditaci jsem dostal příležitost nahlédnout dovnitř. Obrazy, které jsem viděl jsou velmi podobné Merkabě, ale je tam ještě něco navíc, něco co spojuje nás všechny dohromady do jednoho živého organizmu.

Neměl jsem tělo, ani rozměr, byl jsem jako bod, který myslí a uvědomuje si sám sebe. Napřed jsem vnímal velmi rozlehlý tmavý prostor a po chvíli jsem si uvědomil, že z místa, které jsem chápal jako "střed" vychází světlo. Šel jsem k tomuto světlu a světlo sílilo. Najednou jsem byl v mnohem menším prostoru, připomínajícím můj vjem z vize o Merkabě a tento prostor mi subjektivně připomínal ono známé vejce, jen tentokrát více jako koule. Vnitřní stěna této koule byla poseta složitými krystalickými tělesy, každé bylo trochu jiné, a všechna se otáčela okolo své vlastní osy. Některá byla tmavá, jiná jiskřila světlem, bylo jich nespočitatelně, jako hvězd na obloze. Chvíli jsem je pozoroval a všiml jsem si, jak některá, tmavá, se  rozsvěcí a jiná, plná světla naopak zhasínají. Zaujalo mě to, a po chvíli jsem shledal, že rozsvěcení a zhasínání nějak závisí na stavu mé mysli a na mých pocitech. Pouhé soustředění pozornosti na tmavé místo a potvrzení jeho temnoty jej rozsvítilo a já uviděl na původně tmavém místě rotující krystal. Pokud jsem vyslal emoci uznání a lásky, těleso zůstalo svítit i po té co jsem přešel se svou pozorností na jiné tmavé místo. Dále jsem shledal, že tato tělesa sama o sobě světlo nevydávají a jejich světlo je jen odrazem světla vycházejícího ze středu koule. Otočné krystaly mají mnoho ploch a každá plocha je zrcadlo. Uprostřed mé koule zářilo světlo nesmírné intenzity, světlo neoslňovalo, mělo bílou barvu s nádechem do modro-fialova, asi jako elektrická jiskra. Stejně jsem vnímal i charakter tohoto světla, jako by bylo ve své podstatě elektrické. Šel jsem ještě blíž a uviděl špičky 4 čirých krystalů uspořádaných do tvaru kříže a mířících do jednoho bodu, do bodu ze kterého proudilo ono světlo v nepopsatelné intenzitě. Zároveň jsem vnímal, že světlo pulzuje nesmírnou rychostí a pulzování vydává šum, zvuk, asi jako když hoří stejnosměrný elektrický oblouk. Nejednalo se o souvislý proud světla, ale o impulzy, světlo, tma, světlo, tma . . . Čím více jsem se přibližoval ke zdroji světla, tím menší se zdála štěrbina kudy světlo proudilo. Nakonec se ukázalo, že štěrbina má průměr o velikosti pouhých "několika paprsků". Chtěl jsem jít dál, ale něco mě zastavilo a já si uvedomil, že zde platí určitý řád a že musím požádat o povolení ke vstupu.

Požádal jsem tedy a po krátké komunikaci na mimosmyslové úrovni, jsem dostal povolení se "protáhnout" touto štěrbinou. Protáhl jsem se, a k mému velkému úžasu jsem najednou byl na vnitřní straně podobné, jen nesrovnatelně větší koule. I zde bylo na vnitřní stěně mnoho těles podobných těm, která byla na vnitřní stěně mé koule. Najednou jsem pochopil, že moje koule je jedním z těch mnoha rotujících těles, které dohromady tvoří stěnu této mnohem větší koule, že já jsem (moje vědomí je) jedním z těchto těles!!! V tu chvíli mi bylo jasné, že tato velká koule reprezentuje vědomí mého Stvořitele,  a já jsem jedna z Jeho Myšlenek, jedna z jeho podosobností. Ostatní tělesa vytvářela ostatní bytosti, každé určitou formu života. Teď mi bylo jasné, že světlo, které jsem vnímal ve své kouli, byla Jeho pozornost a Láska k mé bytosti. Zároveň mě Jeho Světlo dodávalo veškerou energii, kterou potřebuji k životu, k růstu, energii která mě udržuje pohromadě. Dále jsem pochopil, že útvary na vnitřní stěně mé koule jsou moje podosobnosti, které jsem sám vytvořil nebo přijal a které nelze vrátit zpět, nebo zničit, neboť jsou to vědomé částice Života. Viděl jsem, že pokud jim posílám respekt a Lásku, pak se synchronizují se mnou a vrací mi mé světlo do středu mé koule. Jako by moje pozornost synchronizovala jejich Merkabu s mojí. Pokud nejsme spolu v harmonii, světlo se odráží do prostoru a uniká mi spolu s životní energií kterou v sobě nese.

Na horním obrázku vyrůstá z mého vědomí nahoru a do stran rudě-purpurový kořen života. Vyroste do síly, nebo uschne? Když uschne, uschnu s ním. To, jaký bude,  je moje zodpovědnost ke mě, k Životu a k mému Stvořileli. Naučím se předávat život, který jsem dostal svým podosobnostem bezpodmínečně? To co na sobě změním, v dobrém i ve zlém, se promítne do veškerého Života který ze mě vyrůsrá. Když já trpím vše co ze mě vyrůstá trpí, když se raduji, vše co ze mě vyrůstá se raduje. Mandelbrot set je jedním z mnoha matematických uspořádání, která generují sebe sama. Generování sebe sama je podstata života. Těmto matematickým uspořádáním se říká fraktal. Na odkaze dole  je 100 zcela překvapivých tvarů a mnohé fraktaly jsou prostorové:  https://www.euphoria-magazine.com/photography/330-100-wonderful-fractal-images   Podélný ornament na každé stránce vlevo je výřez z fraktalu.

 

Diskusní téma: BlogSurfing 24 (Co je vědomí ?)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.