O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

BlogSurfing 25 (Je třeba "vidět srdcem" - Jak funguje magnetismus srdce a mozku)

08.04.2013 14:53

Stránky https://zeruhmyz.blog.cz doporučujeme i jako BlogSurfing.

 

Je třeba "vidět srdcem" - Jak funguje magnetismus srdce a mozku

3. března 2013 v 15:45 | Pavel Štěpka |  Život je zázrak

Úspěch je zajisté věc, kterou každý vnímá jinak. Nedá se změřit, nedá se uchopit, nedá se definovat. Snad by se dalo říct, že úspěch je být šťastný. A skutečné štěstí nemůže záviset na ničem objektivním. Je to zřejmě stav mysli, bez nenávisti, závisti, žárlivosti. Jedná se tedy o vnitřní stav. A tenhle vnitřní stav může být i základem pro úspěšné konání ve vnějším světě.
 
Srdce = odvaha
 
Když bychom se podívali, v čem spočívá základní rozdíl mezi tzv. úspěšným a neúspěšným člověkem, tak bychom po troše zkoumání došli k závěru, že aktivita úspěšného člověka vychází ze srdce, zatímco aktivita neúspěšného vychází z mysli, z mozku. Když o někom řekneme, že je srdečný, tak je to člověk, který je většinou oblíbený, má mnoho přátel, vyzařuje kolem sebe dobrou energii. Má velkou schopnost empatie, umí naslouchat, a když se pro něco nadchne, dokáže to následovat a podporovat. V latině slovo "odvaha" znamená "mít srdce".
Je zajímavé, že v poslední době s pokrokem v kvantové fyzice, se tyto všeobecně známé, a více méně intuitivně chápané pravdy, daří vysvětlovat na vědecké úrovni. I když kvantová fyzika je velmi mladým oborem, mnoho jejích poznatků je velmi zajímavých.
 
 
obrázek
 
Kvantová fyzika o srdci
 
Jeden ze zcela zásadních objevů je z roku 1993. Při zkoumání emoční psychologie a vzájemného působení srdce a mozku se vědci soustředili na měření velikosti energetického pole srdce. A zjistili, že energetické pole srdce je mnohem větší než energetické pole mozku. Je tak veliké, že dalece přesahuje tělo. Doposud věda totiž vycházela z názoru, že největší dosah má elektromagnetické pole mozku. Po té co opadl první úžas, vyvstala otázka, jaký hlubší smysl má toto energetické pole kolem našeho těla. Dalším zkoumáním se přišlo na to, že elektrické a magnetické pole vysílané naším srdcem komunikuje s dalšími orgány našeho těla. Ovlivňuje tak, například mozek a dává mu pokyny, které hormony, endorfiny nebo jiné látky mají být v těle vyrobeny. Mozek tedy nejedná samostatně, nýbrž na základě signálů našeho srdce.
 
 
Srdce je 5000x mocnější než mozek
 
Je to tedy srdce kdo uděluje pokyny. Dalšími pokusy bylo zjištěno, že všechny informace jsou předávány prostřednictvím emocí a také prostřednictvím našich přesvědčení. Elektromagnetické pole srdce je tedy formováno našimi přesvědčeními, našimi emocemi a ovlivňuje nejen mozek a další orgány těla, ale vyzařuje i směrem ven, do světa. Tyto elektromagnetické vlny se šíří ven do prostoru a reagují se vším, co nás obklopuje. Naše srdce překládá všechna naše přesvědčení, všechny emoce a představy do vlastní řeči kódované řeči kmitání a vln a tu pak vysílá. Elektrická síla srdečního signálu je až 60x silnější než elektrický signál mozku a magnetické pole srdce dokonce 5000x silnější než pole mozku. Naším srdcem tedy vysíláme podstatně více energie než naším mozkem.
 
 
Je třeba "vidět srdcem"
 
Výše uvedené skutečnosti vysvětlují, proč se některá naše přání vyplní zcela lehce, zatímco jiná se v našem životě neprojeví i když jsme na jejich realizaci vynaložili spoustu úsilí a vizualizovali jsme si je podle našeho nejlepšího vědomí. Říkáme-li si stále afirmace nebo vytváříme-li si obrazy před naším vnitřním zrakem, vysílá elektromagnetické vlny jen náš mozek, zatímco vlastní centrum pocitů - srdce - vyzařuje do světa naše skutečné přesvědčení, tvořené často pochybnostmi a strachy, a to s 5000x větší silou. Důsledky, které z toho plynou, máme jako na dlani: V našem životě se může uskutečnit pouze to, čemu věříme z celého srdce! Současní i dřívější prorokové, mudrci i světoví učitelé nám znovu a znovu opakují, že se máme naučit vidět srdcem.
 
 
Zdroj: ZDE

 

Diskusní téma: BlogSurfing 25 (Je třeba "vidět srdcem" - Jak funguje magnetismus srdce a mozku)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.