Podzemní říše Agartha dodnes kdekomu nedá spát. Není divu...Po celou dobu, kdy shromažďujeme informace a materiál o podzemním světě zvaném Agartha (mnohdy Agharta nebo Šambala, což má být spíše hlavní město, centrum Agarty), se pravidelně setkáváme s jedním charakteristickým popisovaným rysem a to, že tunely byly osvětleny zeleným světlem. Roerich prohlásil, že podzemní národ používá podpovrchového zdroje energie k tomu, aby nahradil slunce. Zelenavě zbarvené světlo nejen že osvětluje jejich svět, ale pomáhá i jejich rostlinám v růstu a lidem prodlužuje život.

Eric Norman ve své modernější studii tento názor také podporuje: "Tibetští lámové tvrdí, že jejich tunely a jeskynní města jsou osvětleny neobvyklým zeleným světlem, které příznivě ovlivňuje úrodu, dlouhý život a zdraví."

O stejně zelenkavé fluoreskující záři se zmiňují i na druhé straně světa, v Jižní Americe. Harold Wilkins vypráví, že se s ní setkal v blízkém okolí dolů a tunelů a místní obyvatelé ji někdy nazývají "la luz del dinero" - zář peněz. "Tato záhadná světla se často objevují při soumraku a ve tmě, kdy se mohou plížit jako hadi vyzařujíce zelenou luminescenci nebo podivný bělavý svit..."

Je mnoho dalších osobních zkušeností s tímto světlem: "Jeden cestovatel v amazonské džungli nalezl cestu do podzemního labyrintu, osvětleného jakoby smaragdovým sluncem. Rychle se vrátil zpět aby unikl spárům obrovského pavouka, ale ještě předtím uviděl lidi podobné stínům, kteří se pohybovali na vzdáleném konci chodby."

Podobná věc se stala jisté Angličance, ikdyž v úplně jiném prostředí v podzemním sklepení, kterou zapsal W.T.Stead ve svých Skutečných příbězích o strašidlech (Real Ghost Stories) roku 1897: "Ke svému velkému překvapení jsem uviděla ve vzdálenosti asi šesti stop prazvláštní světlo. Rychle se zformovalo ve žlutavě zelenou hlavu a obličej s rozcuchanými vlasy. Tvář byla široká a rozhodně větší než jsou naše, a její veliké zelené oči, které nebyly jasně ohraničené, s ní úplně splývaly. Němela žádné vousy a pod ní nebylo vidět nic. Měla zlovolný výraz a jak na mě upřeně zírala, zmocnila se mě snad ještě větší hrůza než údiv. S očima upřenýma přímo na ni jsem vykřikla: "Ve jménu Boha, odejdi!" A ta ďábelská věc mi zmizela z očí."...

Je stále možné, aby Agartha a její obyvatelé, ať už je to kdokoli, nebo cokoli, byli stále ještě naživu? A nebo jde jenom o legendy, které se šíří a oprašují a přikrášlují po dlouhá staletí? Každopádně je záhadou, že se takové legendy nalézají téměř všude, stejně jako informace o potopě světa. Vstup do bájné Agarty také usilovně hledal sám A.Hitler ve svém aktivním období. Proč?

Ve spojení s jinými novějšími teoriemi (Dutá Země) také přibývají otázky, zda Agartha není společnost, která vše ovládá a pozoruje z hlubin Země, a nebo ve smyslu dalších teorií o tom že my se nacházíme v dutině Země, zda právě Agarťané se nenachází na tom skutečném povrchu, z něhož mají různé tunely skrze plášť do "našeho" nitra Země...

Vstupní štoly, tunely, místa nebo brány, či jak to rozhraní pojmenovat, je mnohde detekováno i na našem území v ČR. Okolí Brna, také Svojanov, Hřensko a další lokality... Prosíme senzibily, citlivé lidi a další, kteří o tom něco vědí nebo tuší, aby nám o tom napsali, můžeme se snažit o společný průzkum. Ale ve vší objektivitě i opatrnosti. Člověk nemusí tušit, s čím si mnohdy zahrává a o čem to tu vůbec všechno je...

Blízko staré česko - slezské hranice: "V roce 1866 vtrhla pruská armáda do Čech. Vojáci zjistili, že obyvatelstvo v některých krajích zmizelo i se svým dobytkem a statky, zanechávajíc za sebou prázdné příbytky a stáje. Podobně tomu bylo i za třicetileté a později i sedmileté války, kdy nájezdníci nenalezli žádnou živou duši a spokojili se se szničením úrody a vypálením vesnic a usedlostí. Kam jejich obyvatelé zmizeli? Do skalního labyrintu v Adršpachu a Wickelsdorfu, které mají společnou přístupovou cestu. Kromě rolníků tento labyrint až do roku 1824 nikdo neznal..." (Sabine Baring-Gouldová)