O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

BlogSurfing - 9 (Léčení zvukem)

21.12.2010 08:12

Vážení čtenáři a čtenářky, již delší dobu víme o velice zajímavých stránkách, které velice doporučujeme navštívit a prostudovat. Jedná se o tyto stránky: https://www.atlantskaskola.cz/ . Zde je ukázka v podobě velice příhodného článku.

LK 

 

Léčení zvukem

PUBLIKOVÁNO: 16.10.2010, AKTUALIZACE: 24.11.2010

Působení zvuku, barev a pohybu je tím nejúčinnějším nástrojem pro uvolnění negativních vzorců v energetickém poli. Působením zvuku a barvy a vhodných cviků pracující s Chi energií ukotvíte zvuk a barvu v těle, a to na buněčné úrovni. Chi pohyby energeticky vyživují éterické tělo, které spojuje fyzické tělo s jemnohmotnými těly, zvuk pracuje s astrálním tělem, které se pojí s emocemi, a barvy očišťují mentální jemnohmotné energie, které se pojí s mentálními a intelektuálními aktivitami. Bloky v našem jemnohmotném energetickém poli způsobují fyzické nemoci. Pokud je naše energetické pole čisté, můžeme se spojit s původním plánem duše.

Pokud je problém v organické struktuře buňky, molekuly této struktury nevibrují, ale pokud v jejich blízkosti jsou zahrány tóny, které jsou s nimi vibračně spřízněné, molekuly začnou znovu vibrovat. Z toho vyplývá, že pokud buňky těla a jejich energetické pole rozpoznají vibraci a pozitivně na ni reagují, tyto buňky mají vědomí. Jaké je spojení mezi buňkami a duší? Akustický zvuk má vliv na lidské buňky a jejich energetické pole, například vlivem řady akustických zvuků rakovinové buňky v těle explodují a zároveň dochází k nabíjení a posílení zdravých buněk. Při hraní série akustických zvuků můžeme pomocí Kirlianovy fotografie vidět, co se děje s energetickým polem zdravé lidské buňky - barva a tvar každé buňky a její jemnohmotné energetické pole (aura) se mění podle výšky a zabarvení každého tónu.

Pokud jsou zdravé buňky s určitým tónem ve vibračním souznění, aura těchto buněk se transformuje do tvaru mandaly s vibračními barvami růžové a modré - viz první obrázek na www.tama-do.com. Z toho vyplývá, že daný tón je základním (fundamentálním) tónem buněk a pokud je osoba v blízkosti znícího tónu, je nastolena rovnováha nejen v buňkách těla, ale také v jeho energetickém poli, a zároveň se upravuje vnímání vnějšího světa daného člověka. Na druhém obrázku na stejných webových stránkách (z důvodu práv je nemohu uvést na svých stránkách) je ukázáno, jak zdravé buňky reagují na chromatickou stupnici při hraní na nástroj xylofon. Na třetím obrázku vidíte, jak zdravé buňky reagují na hraní fundamentálního tónu (má zkratku F0 a je tou nejnižší frekvencí v harmonické řadě). V Series XI na fotografii vidíte zdravé buňky hemoglobinu bez působení zvuku ladičky a s působením zvuku ladičky. V Series XII na fotografii vidíte fotku zdravého hemoglobinu při působení zvuku xylofonu. V Series XV vidíte fotku zdravého hemoglobinu při působení hlasu. V Series XVI vidíte buňku hemoglobinu Jacka - muže s velmi silnou léčivou energií. V Series XVIII vidíte tobolky bavlníku bez působení zvuku a modliteb a po působení zvuku a modliteb.

V každé buňce našeho těla je zapsán náš božský záznam. V esenci duše je náš původní otisk DNA. Místem, kde se setkává tělo a duše, je naše energetické pole. Naše vibrace jsou spojením mezi duší a tělem. Všechna naše vibrace začíná v jemnohmotném energetickém poli. Každou sekundu přijímáme zprávy z hvězd, planet, přírody, lidí, z našich myšlenek, pocitů, chování a akcí. Záleží na stavu našeho energetického pole, jak tyto zprávy vnímáme, jestli na nás působí pozitivní nebo negativní vibrací.  Záleží na úrovni vědomí, ve kterém si vybíráme žít.  Pokud do našeho energetického pole umožníme vpuštění negativních systémů, jsme v nerovnováze a jsme duševně labilní. Pokud jsme naladěni na sebe, na přírodu, na vesmír, jsme zdraví a vitální.

Při zvukové terapii se pouští hudba, která zajišťuje, že lidské bytosti, příroda a vesmír jsou sladěny do léčivé harmonie. Jde o vzájemné působení mezi hudbou a energií Chi lidí, kteří hudbu poslouchají. Při zvukové terapii jde o porozumění vztahu mezi jemnohmotnou energií a zvukem. Pracuje se se vztahem mezi pěti tóny a pěti přírodních živlů - dřevo (A), oheň (C), země (F), kov (G) a voda (D). Při práci s ladičkou je třeba si být vědom, že jeden konec ladičky přenáší vibrace do meridiánu, buňky a DNA, zatímco rezonance vidlicí ladičky (druhého konce) přenáší tu samou zprávu do energetického pole, a tak dochází k uvolnění zdroje negativního vzorce, což se později projeví na fyzické rovině. 

Při barevné terapii se pracuje se znalostmi sedmi paprsků, jemnohmotným energetickým polem (aurou), čakrami, pěti živly, meridiány (kanály, které probíhají uvnitř těla, tvořící síť, ve které proudí energie od orgánu k orgánu - těmto vnitřním drahám pak odpovídají dráhy vnější, které se promítají na kůži a zprostředkovávají styk organismu s vnějším světem), ukotvení energie duše přes buněčnou paměť a DNA fyzického těla. Jde o to, abychom se spojili s vědomím dané barvy, zažili si je a vyjádřili potenciál naší duše přes božské kvality dané barvy. Pracuje se s červenou, oranžovou, žlutou, zelenou, tyrkysovou, modrou, indigovou, fialovou, magentovou, bílou, zlaou a růžovou barvou. Jde o užití barvy, aby nám pomohla se spojit s potenciálem duše a abychom jej vyjádřili. Kombinace působení barev a tónů je důležitým bodem na cestě vzestupu.

Barevná zvuková terapie. "Hudba barev" je forma terapie, která nás harmonizuje pomocí léčivým chvěním barev a tónů. Barvy i tóny jsou chvěním. Každý tón vyzařuje určitou barvu. Každý tón koresponduje s jednotlivou barvou a čakrou - červená (C) a 1. čakra, oranžová (D) a 2. čakra, žlutá (E) a 3. čakra, zelená (F) a 4. čakra, modrá (G) 5. čakra, indigo (A) a 6. čakra, fialová (H) a 7. čakra. Energetická "hudba barev" způsobuje svými zvukovými, mozek stimulujícími strukturami změnu vědomého stavu. Přináší elektromagnetické vibrující informace energetickým tělem do našeho organismu a vytváří tím opět rovnováhu, čímž dojde k vyrovnání v mozkových funkcích a k vnitřnímu klidu a uvolnění. Barevná zvuková terapie představuje sjednocení vibrace barev a vibrace tónů, přičemž tóny leží přesně v těch frekvenčních oblastech, které odpovídají danému barevnému spektru a jeho léčivé vibraci. Zpívání a pobrukování se záměrem bezpodmínečné lásky a odevzdání otevírá srdeční čakru. Modlení se nahlas se záměrem otevírá krční čakru. Meditace v klidu mysli aktivuje korunní čakru.

Při fonoforéze, často zmiňované jako tónová akupunktura, se k práci používají ladící vidličky (v současné době existuje asi 25 ladiček). Každá ladička nese jiný tón, jinou vibraci. Ladičky nesou zvuk Země, planet, planetárních cyklů, čaker... a ty se dle potřeby přikládají na akupunkturní body (tím je aktivují), na meridiány (tím se zprůchodňují), na svalové skupiny (uvolnění), zóny vnitřních orgánů (aktivace), do čaker (aktivace) nebo aury (aktivace, čištění). Jemná vibrace ladiček prostupuje hluboko skrze tkáně až k jednotlivým buňkám, nejmenším částicím našeho těla. Tak jsme vystaveni základním a přirozeným vibracím, které nás zevnitř harmonizují a uvádějí do rezonance s životními silami, které nás kažodenně obklopují. Tak se zvyšuje naše citlivost a vnímání k životu samému.

Hudební stupnice CDEFGAH "zhudebňuje" naše čakry. Frekvence červené barvy odpovídá 1. čakře, frekvence oranžové barvy odpovídá 2. čakře, 3. čakra odpovídá žluté barvě a tak to pokračuje dál postupně  přes zelenou, modrou, fialovou a bílou barvu. Jsou to barvy čaker a také naší základní hudební stupnice. C vibruje červeně, D vibruje ve 2. čakře, atd. V tomto smyslu tedy hudebník nedělá nic jiného, než že zhudebňuje své čakry. Pracuje s vibracemi a frekvencemi. Frekvence se zjišťují tak, že se vše může převést do měřitelných hodnot a potom to je prostá matematická úloha. Tak můžeme vypočítat např. tón Země. Spočítá se doba oběhu ve vteřinách, vydělí hodnotou průměru planety a pak převede do oktáv. Tím dojdeme k tónu Země (Cis - 136,10 Hz). A takto se dá do frekvencí jednotlivých tónů převést vše.

Ladící vidličky s určitou frekvencí se přikládají na určité oblasti na těle, nebo se přidržují v auře. Každá čakra vibruje v určité, měřitelné frekvenci, což můžeme vyjádřit v Hertzových jednotkách. I meridiány mají své vibrace. Frekvence čakry a užití ladičky - 1. čakra vyzařuje červenou barvu ve frekvenci přibližně 700 Hz. Když pomocí nanometru tuto frekvenci přepočítáme, dostaneme se k vibraci této barvy. A tak v tomto případě je konkrétní barevnou vibrací této frekvence červená barva. Takto tedy můžeme prostřednictvím barev a čaker pracovat na meridiánech. Stejně tak jsou měřitelné orgány. Každý orgán má určitou barevnou vibraci. Např. močový měchýř a ledviny vibrují v červené a červenooranžové barvě. Tak můžeme prostřednictvím červené barvy či červeně vibrující frekvence pracovat na 1. čakře. S ladičkami se pracuje s ohledem na jejich vibrace a frekvenci a díky tomu, jak jsou vyrobeny, se mohou umístit zcela cíleně na určité body. Např. tibetské mísy se spíše přikládají na čakry či větší plochy na těle. Rozlišujeme různé ladičky a různé frekvence, se kterými můžeme pracovat. Na jedné straně pracujeme tedy s barevnými vibracemi, na druhé straně používáme poznatků astrologie. Například tón Marsu můžeme odvodit jak z astrologie, tak i z barevných vibrací.

Nejdůležitější ladičky, které se v současné době používají při práci, jsou tzv. základní ladičky: 1. Ladička Země (cis - 136.10 Hz). Tento tón je fantastický tón pro práci na prsní kosti anebo pro přímý přístup k srdeční čakře. Přiložením na srdeční čakru se může harmonizovat srdce a pomoci při všech stavech strachu. S touto vidličkou můžeme palpovat (jemně se dotýkat) celou prsní kost, tím odebírat strach, což silně harmonizuje. Např. i u dětí - jsou-li neklidné, lze je takto velmi zklidnit. Tato frekvence vibruje přesně ve frekvenci srdce. Tuto vidličku můžeme tedy přiložit na celém těle, neboť tuto frekvenci lze pociťovat na celém těle. Ale nejsilněji přirozeně na srdeční čakře. Tuto ladičku můžeme přikládat i při projevech různých poruch srdečního rytmu. Je to všeobecná ladička. 2. Platonský rok (F - 172,06 Hz) je ladičkou pro korunní čakru. Je ladičkou osvícení. Tato ladička transformuje všechny principy do vyšší frekvence, a to do božského bytí - do 7. čakry. S touto ladičkou můžeme pracovat na všech oblastech, které jsou pod silnou kontrolou či pevným držením. Za kontrolu např. zodpovídá meridián žlučníku. Žlučník a játra odpovídají v asijské medicíně elementu dřeva a ty silně kontrolují a pevně drží např. agresi. Můžeme pracovat na těchto meridiánech a bodech či rovnou na orgánu v oblasti břicha. Pomocí této ladičky dojde k uvolnění žlučníku, jater. Má zároveň pročišťovací schopnost. Můžeme ji tedy používat u lidí, kteří se silně kontrolují, nebo mají napětí ve svalech a šlachách.

3. Prostřední den (G - 194,18 Hz). Je fitnessovou ladičkou. Přiložíme-li ji např. na kostrč - a neměli bychom ji používat často - maximálně 3x - má schopnost silně tuto oblast aktivovat, takže se potom cítíme mnohem více fit. Tato ladička rovněž silně uzemňuje. Je rovněž vhodné přiložit ji na chodidla či na spodní části těla. 4. Metonský cyklus ( Ais - 229,22 Hz). Je to specifická ladička Měsíce, která je schopna silně působit na lymfatický systém. Má žluto-oranžovou vibraci a silně aktivuje lymfatický systém. Lymfatické cesty jsou v celém těle a mají spojitost s 2. čakrou. Touto vidličkou můžeme pracovat na 2. čakře, na tzv. kundalíni bodech. Nebo je můžeme přiložit přímo na lymfatické body, abychom takto aktivovali lymfu. 5. Kulminační vidlička (Fis - 187,61 Hz). Je to ladička, která silně působí na princip oddělení se (odloučení) především přes pupík. Pupík nás např. spojuje s pupeční šňůrou matky a taky světelnou šňůrou matky. Anebo jednoduše z psychického hlediska nás spojuje s matkou nebo také s jinými osobami. Určitou prací na pupíku můžeme někoho při ošetření podpořit, aby se lépe zbavil této vazby či se odtrhl od pupeční šňůry.

6. Ladička Slunce (H - 126,22 Hz). Ta nám jednoduše do těla dodává energii Slunce. Dobrým místem pro přiložení ladičky, je střed člověka, pupík. Tím podpoříme a posílíme slezinu i 3. čakru. Je to ladička na zaktivování našeho středu. Přiložit nejlépe na místo mezi 2. a 3. čakrou, 2 - 3 cm okolo pupíku. 7. Ladička Merkur (Cis - 141,27 Hz) působí na 5. čakru, je dobrá na kožní problémy. Dá se s ní pracovat na 5. čakře přímo, anebo ještě lépe přikládat na svědivá místa. Tím se svědění omezí, popř. zmizí. 8. Venuše (A - 221,23 Hz) je ladička, která velmi zapadá do Vodnářského věku: dodává vibrace lásky. Ovlivňuje oblast 4. čakry. Je to vidlička s vysokou vibrací a někteří lidé na začátku ošetření tuto vidličku nemohou snést. Raději mají Cis (136,10 Hz). Pracuji-li ve své praxi s oblastmi srdce, používám zásadně vidličku Venuše, protože tato vibrace ovlivňuje srdce silněji než ladička Země (136,10 Hz). Ale je nutno dobře kontrolovat průběh ošetření. Při použití ladičky Země se nemůže nic stát. Venuše může být pro někoho příliš silná. 9. Ladička Mars (D - 144,72 Hz) je velmi zajímavá ladička pro 1. čakru, přestože nevibruje v barvě 1. čakry, ale silně aktivuje oblast ledvin. Má-li někdo velmi málo energie v ledvinách, což se projeví pocitem studených nohou či tmavými kruhy pod očima, může ladičku (vyzná-li se v akupunktuře) přiložit na bod močového měchýře 23 nebo na zónu ledvin. Dobře s ní můžeme pracovat i přímo na kostech. Tuto ladičku nazýváme ladičkou na osteoporózu.

10. Ladičku Uran (Gis - 207,36 Hz) rádi přikládáme na doplňkovou čakru. Ta leží mezi 4. a 5. čakrou na pravé straně, na prodloužení prsní kosti. Uranem můžeme pracovat i na podpoření 5. čakry, abychom nechali vystoupit staré principy, a ty přeměnili na nové. 11. Ladička Neptun (211,44 Hz - Gis) se používá se při rakovinových terapiích. Touto ladičkou lze podpořit vlastní léčebné schopnosti. 12. Pluto (Cis - 140,25 Hz) je transformační ladička, vhodná při těchto tématech: držení, neschopnost odpustit, držení starého, vnější vzory, emocionální věci, pocity provinění, agrese. Ladičku je možno přiložit přímo na břicho nebo přes příslušné zóny. Je vhodná i při ošetření elementu dřeva - žlučníku a jater. 13. Ladička Jupiter (138,48 Hz - Cis) transformuje do vyšších sfér. Je možno ji použít po ladičce Platónský rok (172,06 Hz), abychom ještě cíleněji působili na zvýšení energie v oblasti psychiky. Platónský rok transformuje tělesnou úroveň, Jupiter spíše transformuje psychickou rovinu a má velmi silný ochranný faktor. 14. Ladička Saturn (D - 147,85 Hz) působí fantasticky na oblast kolen, podporuje vlastní léčebné síly. Ovlivňuje také oblast 2. a 5. čakry. Stanovuje a podporuje rámec či strukturu - např. je-li potřeba, můžeme klienta úspěšně vrátit od hysterie zpět k jasnosti. K podpoření těchto procesů je velmi důležité, abychom hodně pili. Protože tato vidlička vibruje na vyšších úrovních, je důležité ji používat zcela vědomě.

Doporučuji se podívat na www.templeofsacredsound.org

Zdroj - Inge Schubertová, www.tama-do.com

Převzato z : https://www.atlantskaskola.cz/clanky/l-ceni-zvukem.htm

Diskusní téma: BlogSurfing - 9 (Léčení zvukem)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.