O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Brzlík v souvislostech

23.06.2011 10:12

   Význam brzlíku je v jeho důležité imunitní činnosti proti vniknutí mnoha původců nemocí - infekčních organismů. Hormon, který brzlík vylučuje, stimuluje aktivitu krve ve slezině, což povzbuzuje tvorbu lymfocytů (bílých krvinek), které mají za úkol odstraňovat odpad a bakterie.

      Tato stimulace se rozšiřuje také na lymfatické žlázy, které preventivně produkují lymfocyty, známé jako "pojídači mrtvol". Brzlík reguluje růst pohlavních žláz a sexuální aktivitu. Je-li produkce brzlíkového hormonu nedostatečná, započne degenerace a vyvíjí se sklon ke kriminalitě. 

     U dětí se mohou v důsledku abnormálního vývoje thymu vyvinout imunodeficience (tj. skupina poruch spočívajících v selhání imunitního systému a jeho obranné funkce proti infekčním a nádorovým onemocněním).

     Brzlík se podílí na růstu a vývoji pohlavních žláz tak silně, že se pomalu zmenšuje, jakmile rozmnožovací orgány po pubertě dozrály. Zůstávají z něho jen malé zbytky tkáně. Přesto si ale ponechává vliv na některé tělesné aktivity.

 

BRZLÍK (THYMUS)

 

     Brzlík, žláza s vnitřní sekrecí, je u dětí dosti veliká, ale po pubertě se zvolna zmenšuje. Brzlík u pětitýdenního chlapečka váží asi 30 - 37 gramů, dospělí mají jen zlomek velikosti dětské žlázy (asi 12g).

 

     Dříve se myslelo, že úloha žlázy končí pubertou. Dnes víme, že je po celý život úzce spojena s rozmnožovacími orgány Tento vztah začíná porodem a trvá, podle plánu, během rozvoje rozmnožovacího systému. V mládí je žláza nervovými popudy více nebo méně drážditelná a mandle mají na ni silný vliv Jsou-li odstraněny, vede podráždění tymu k tomu, že rozmnožovací systém dostane zprávu o „změnách“, která se podobá zprávě o kastraci.

 

     V kapitole o mandlích jste poznali, jak dalekosáhlé změny to mohou být a to jak u mužů, tak i u žen. Přitom i v tom měl prsty brzlík.

 

     Pozvolná ztráta rozmnožovací schopnosti a sexuality bude pochopitelnější, když ji srovnáme s pokračující ztrátou váhy brzlíku.

 

     Při porodu váží asi 15 gramů, do puberty stoupá asi na 30 gramů, v 60-ti letech váží 12 g a v 70-ti klesá až na 6 g. Zdá se, že tento stálý úbytek, od puberty do stáří, ilustruje něco poučného a zajímavého: čím častěji muž ve svých mladých letech plýtvá svými životními silami, tím rychleji ztrácí brzlík na váze. Je to tedy rozhodující faktor pro předčasnou senilitu a kratší život.

 

     Thymus je vybaven žlázami s vnitřní sekrecí, které jsou ve spojení se žlázami rozmnožovacích orgánů. Krevní zásobení se děje přes mléčnou a štítnou žlázu.

 

     Pro tělesnou vyrovnanost je štítná žláza zvláště důležitá. Každá porucha brzlíku se může projevit na kterémkoliv rozmnožovacím orgánu, na mléčné žláze nebo na štítné žláze, nebo naopak. Stejně tak může být porucha zaviněna příslušným, zvláštním místem v tlustém střevě a to na zevní straně vzestupného tračníku, nad vakem slepého střeva. V poslední době byla objevena také velmi důležitá úloha brzlíku v rámci imunitní obrany.

 

     V mládí začne obal brzlíku skladovat tuk a před dvacátým rokem je vytvořen pěkný tukový polštářek. Účel tohoto tuku je produkce protilátek a imunitních substancí, které odevzdává spousta lymfatických žláz brzlíku do lymfy. Protilátky působí antibakteriálně a jsou charakteristickými součástmi krve a tělních tekutin. Jinak řečeno - brzlík je továrna na substance, které potírají toxiny v celém těle. Tyto antitoxiny (protijedy) bojují proti nemocem a podporují imunitu. Dokud je tělo, a zvláště jeho tlusté střevo, úplně zdravé, probíhá tento proces bezvadně.

 

     Zanedbáme-li tlusté střevo a lymfa je přesycena odpadem, začne ho ukládat do lymfatických žláz (uzlin) celého těla, protože uzliny jsou zde k tomuto účelu. Když je hranice příjmu lymfatických žláz dosažena, dochází na některých částech těla k poruchám, obyčejně ke zduření uzlin. Můžeme si snadno představit, jaká úzká spolupráce existuje mezi tlustým střevem a lymfou.

 

     Jak jsme si řekli, existuje také úzké spojení mezi brzlíkem a mléčnou žlázou v prsu. Proto je také pochopitelné, že citlivá mléčná žláza je častým cílem útoku toxinů a tvorby „uzlíků“. Bohužel to vede často k chirurgickému výkonu z obavy před zhoubným onemocněním.

 

     Během posledních desetiletí mě žádala o radu celá spousta žen - většinou kolem třiceti a starších - protože jim byla doporučena operace prsu. Většina z nich uposlechla mého doporučení a nechala si okamžitě provést střevní výplachy, po kterých obyčejně během pár dnů, uzlíky zmizely!

 

     Zvláště zajímavý případ jsem zažil u jedné, mně neznámé ženy, která mně telefonovala z New Yorku, že „utekla“ z kliniky, kde byla přijata na pozorování. Měla být zjištěna podstata uzlíků, které měla po celém těle. Minulou noc byla zvědavá co stojí v jejím chorobopise a když se dočetla, že má být příštího dne ráno v operačním sále vyšetřena na rakovinu, byla tak šokována, že vyskočila z postele, oblékla se a šla domů. Řekl jsem jí, že je zbytečné, aby jezdila za mnou do Arizony, když může být stejně dobře obsloužena v New Yorku, že já na jejím místě bych si bez meškání nechal po tři týdny skoro denně udělat střevní výplachy. Řekla mně, že právě na toto myslela a já jsem ji poprosil, aby se zase ohlásila. Za čtyři týdny mně telefonicky oznámila, že všechny uzlíky z jejího těla zmizely, že se cítí výborně, plná síly a energie. Musím k tomu ještě dodat, že pila denně 2 litry zeleninových šťáv a přesně dodržovala můj plán.

 

     Uzlíky této dámy byly důsledkem nečistého tlustého střeva. Její střevo se dostalo do tohoto stavu konzumací neslučitelných potravin připravených na tuku a pitím nevhodných nápojů, které přispěly k poruše zažívání. Jedla často v restauracích, kde přirozeně nejde kontrolovat kvalitu jídla a způsob jeho přípravy. Bylo třeba strachu z rakoviny, aby začala jíst přírodní potraviny.

 

     Brzlík nemá spojení jen se štítnou a mléčnou žlázou, ale má také přímý a nepřímý vztah k nadledvinkám a solárnímu plexu. Všechna tato centra mají co do činění s emocemi a sexuálními pocity.

 

     Porucha na tomto speciálním okrsku tlustého střeva spočívá v nadměrné tvorbě hlenů, následku konzumace hlenotvorných potravin. Nejhorším v tomto směru je kravské mléko. Zjistil jsem, že děti, které byly vychovány velkým množstvím kravského mléka, mají mnohem častěji emocionální poruchy, než děti alespoň 18 měsíců kojené nebo živené kozím mlékem a čerstvými, ovocnými šťávami. Tyto děti byly, co se týká emocí, nesrovnatelně stabilnější a disciplinovanější.

 

     Dospělí mají sklon k sexuální předrážděnosti, jestliže konzumovaná potrava obsahuje příliš mnoho masa, příliš mnoho pečených a v tuku vařených potravin a když jejich tlusté střevo není čisté.

 

     Nepodceňujte nikdy význam vašeho brzlíku. Stvořitel měl mnoho pádných důvodů ho umístit tam, kde je. Proto jste zodpovědni za svoji potravu a udržování tlustého střeva v čistém a nezávadném stavu tak dlouho, dokud ho ještě máte.

 

převzato z https://sk2.goo.cz

 

Diskusní téma: Brzlík v souvislostech

Datum: 16.02.2012

Vložil: Suchá Zdenka

Titulek: brzlík

Je možné aby brzlík ovlivňoval krevní tlak a aritmii