O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Čakry a naše vztahy k druhým lidem

30.04.2010 16:42

LK: Vážení čtenáři, dovoluji si Vám zde nabídnout takový malý přehled toho co všechno může energie z Vašich čaker jak se říká natropit, jak interaguji se svým okolím a jak jsou jím ovlivňovány. Zde předkládám bez úprav text z knihy „ Kundalini a čakry“ od G.L.Paulson, protože mám pocit, že je zde mnoho neznalostí na toto důležité téma, různých polopravd a hlavně v této době jsou zaměňovány vlastní disharmony za projevy tzv. Transformace, které chceme objasnit pro skutečnou praxi a použitelnost v každodením životě.

Doufám, že Vám to opravdu pomůže se tzv. najít v tom co je Vaše a co je vnější faktor působení různých úrovní našeho okolí.

 

 

ČAKRY A NAŠE VZTAHY K DRUHÝM LIDEM

 

Jelikož čakry neustále přijímají a vysílají energii, jsme neustále ovlivňováni a sami ovlivňujeme druhé, někdy pozitivně, jindy negativně. Není divu, že by se někteří lidé rádi stali poustevníky.

Máte-li vysokou hladinu energie, budete mít okamžitý vliv na kohokoli, kdo se dostane do vaší přítomnosti. Druh vašeho vlivu bude záviset na stavu energetického systému druhého člověka, který má nízkou hladinu energie nebo který se necítí dobře, může vaše přítomnost ohromit nebo zastrašit; můžete ho však také energizovat. Má-li druhý také silnou energii, bude mezi vámi lepší rovnováha a porozumění - budete mít pocit rovnocennosti. Energii druhých vnímáme především prostřednictvím svých nejotevřenějších čaker. Je-li to například naše sexuální čakra, pak nezávisle na tom, jaký druh energie přijímáme, budeme ji vnímat na sexuální úrovni. Navíc energie druhého proudí především z jeho sexuální čakry. Je-li otevřená vaše srdeční čakra, uvědomujete si život jako lásku.

Energie přijímaná příliš otevřenými čakrami ve slezině nebo v pupku vyvolává emocionální reakce. Někteří lidé přijímají nejvíce energie třetím nebo pátým okem, tito lidé mají svět především na duševní úrovni. Neočekávané reakce druhých jsou vyvolávány vzájemným ovlivňováním čaker, ale o tom více později. Když si uvědomíte, že intenzivně reagujete na energii druhého člověka a že své reakci nerozumíte, snažte se najít čakry, v nichž tuto energii cítíte nejsilněji. Máte-li pocit, že je vaše reakce nevhodná, vědomě energii přeneste do jiné čakry (například do srdce nebo do třetího oka).

Když si uvědomíte, že vám je intenzita vaší energie nepříjemná, protáhněte se a dýchejte zhluboka. To zmírňuje stres a posiluje proudění energie. Další způsob, jak obnovit rovnováhu, spočívá v tom, že vysíláte energii z těla chodidly a temenem hlavy. Tančení vyrovnává energii po celém těle a je tudíž dobrým uvolněním, cítíte-li se zablokovaní; tančením se můžete také připravit na meditaci nebo na intenzivní duševní práci.

 


Energetické svazky

Lidé, kteří jsou si vzájemně citově blízcí, vstupují do energetických svazků, které je spojují, i když nejsou fyzicky spolu. S druhými můžeme být spojeni ve třetím oku, v srdeční, pupeční nebo sexuální čakře, nebo v jakékoli kombinaci těchto čaker. Ti, kdo jsou velmi citliví na tyto druhy energie, je cítí; jasnozřiví lidé je vidí. Dva lidé, kteří se mají rádi, ale ve společnosti druhých ignorují jeden druhého, se mohou domnívat, že svůj vztah úspěšně skrývají; jejich vztah lze však vycítit nebo psychicky vidět.

Když začne jeden člen manželského páru vysílat energii třetímu člověku, jeho druh si všimne, že něco postrádá, dostane podezření, že se schyluje k milostné pletce, nebo má pocit ztráty, aniž si uvědomuje proč. To je způsobeno oslabeným prouděním energie mezi manžely . V manželství nebo přátelství je pevný svazek velmi prospěšný a uklidňující. Jsou-li partneři spojeni na všech úrovních, mají pocit opravdového porozumění a vzájemného splynutí. Vztahy s dobrým prouděním energie a pevným spojením mají mnohem větší šanci, že budou trvalé Avšak intenzita nemusí být příjemná. Příliš pevný svazek může znamenat ztrátu individuality. Někdy se stává, že jeden partner přejímá vlastnosti druhého. Proto bychom si měli vybírat blízké partnery opatrně.

Někdy má rodič raději jedno dítě než druhé. To může vyplývat ze silného spojení v minulém životě nebo to může být způsobeno prouděním energie v čakrách v tomto životě. I když se rodič snaží chovat se ke všem svým dětem stejně, ostatní sourozenci obvykle vycítí, komu z nich se dostává nejvíce pozornosti. Mohou se domnívat, že rodič miluje jednoho jejich sourozence více, zatímco ve skutečnosti je mezi nimi pevnější spojení. Tato spojení se v průběhu života mění. Negativní vztahy mezi lidmi se často projevují v jejich spojení mezi jejich čakrami ve slezině nebo v pupku.

Cvičení: Zavřete oči. S kým máte psychické spojení? Je negativní nebo pozitivní? V kterých čakrách je cítíte? Jaké je vaše spojení s jeho čakrami? Vyčerpává vás toto spojení, nebo vás posiluje?

 


Kouzlo osobnosti a lidé s velkou energií

Lidé s osobním kouzlem mají silná energetická pole, kterých mohou užívat pozitivně nebo negativně. Poslouchali jste někdy řečníka, který se vám velmi líbil, a divili jste se později, jak jste mohli souhlasit s jeho názory? V jeho přítomnosti jste byli okouzleni jeho úžasnou osobností, neboť jste cítili jeho energii. Velcí řečníci dovedou sdělit podstatu svého poselství prostřednictvím své energie; silně působí na své posluchače a někdy je inspirují. Velcí herci nebo herečky dělají totéž. A totéž dovedou velcí podvodníci. Tito lidé mají schopnost vysílat energii z různých čaker, které mohou ovlivnit čakry druhých.

Občas se setkáte s člověkem, který vás doslova ohromí svou mocnou energií. Nezmůžete se na odpověď, nedokážete jasně myslit ani formulovat své myšlenky. Cítíte se naprosto bezbranní. Tito lidé často vysílají velmi silnou energii ze svého třetího nebo pátého oka. Když zjistíte, že na vás někdo takto působí, začněte vysílat energii buď z třetího, nebo pátého oka, jak vám to lépe vyhovuje, a setkejte se s jeho energií na poloviční cestě; tím si zachováte jasnou mysl. Zjistíte-li, že nerozumíte nějakému řečníkovi, vysílejte energii ze svého pátého oka.

Někteří lidé, nadaní osobním kouzlem, jsou naplněni takovou láskou a klidem, že se zdá, že mění vibrace energie, kamkoli přijdou. V jejich přítomnosti cítíme povznášející účinky jejich energie.

 


Ovlivňování čaker

Silný proud energie z určité čakry druhého člověka vás může ovlivnit ve stejné čakře. Přítomnost nedůtklivého a rozčíleného člověka vás může ovlivnit; sami se stanete podrážděnými a rozčílenými. Chcete-li se bránit proti jeho energii, přenášejte na něho lásku ze své pupeční čakry. Také zjistíte, že soustředění na vyšší čakru pomáhá obnovit rovnováhu.

Všichni si musíme dávat pozor, aby naše čakry nebyly ovlivňovány čakrami druhých. Musíme si dávat pozor také na to, jakou energii my sami vysíláme druhým. Jeden nervózní člověk může znervóznit všechny přítomné. Někteří lidé často opouštějí negativní situace a stěžují si někde jinde, aniž si uvědomují, že se nakazili negativitou a teď ji roznášejí. Nejlepší, co můžete pro druhé udělat, je dát jim dostatek prostoru a nenechat se ovlivnit jejich náladami a jednáním.

Zrovna tak můžete prožívat své vlastní nálady, aniž cítíte potřebu strhávat do nich druhé. Obzvlášť děti dokážou ovlivnit rodiče svými negativními myšlenkami a emocemi. Dospělí dětem obvykle vyhoví nebo je úplně ignorují, aby jim zabránili ovlivňovat jejich čakry. Společné soužit: vytváří situace, v nichž všichni členové skupiny blokují nebo otvírají stejné čakry. Děti přejímají mnoho postojů a názorů od svých rodičů, podvědomě vytuší, kdy a která čakra by měla být uzavřená nebo otevřená. Aniž si to kdo uvědomí, děti se začnou chovat a reagovat na svět jako jejich rodiče. Každá vaše myšlenka nebo pocit týkající se druhého člověka se stává formou energie, která ho na některé úrovni ovlivňuje. Nezapomínejte, že energie, kterou vyšlete, se k vám nakonec vrátí. Dostanete, co dáváte.

Cítíte-li se zaplaveni myšlenkami a pocity druhých, představujte si, že jste obklopeni psychickým ultrafialovým světlem. Jestliže se pocity a myšlenky zesilují, pak jsou vaše; jestliže začnou slábnout, patří někomu jinému. Občas si uvědomíte, kdo tyto myšlenky vysílá, nebo dokonce vidíte jeho tvář. Pravděpodobně vám nechce nijak ublížit. Ale je mnoho bezděčných myšlenek a pocitů, které znečišťují vzduch.


Dělej druhým ...

Chcete-li, aby někdo měl určitý druh energie, například důvěru nebo klid, vnímejte klid ve své energii a ten se v něm pravděpodobně projeví. Někdy vás rozčiluje, je-li někdo neklidný, ale vaše zlost situaci jen zhoršuje.


Srozumitelné vyjadřování

Když cítíte, o čem mluvíte nebo přemýšlíte, uvědomujete si, co máte opravdu na mysli. Také vám to pomáhá sdělit podstatu toho, co chcete říci, a druzí vám snadněji rozumí.

 


Pijavice

Lidé s nízkou hladinou energie někdy podvědomě vysávají energii druhých. Tito lidé se nenaučili absorbovat energii ze vzduchu ve svém okolí, a proto ji vysávají v před trávené formě z druhých. „Předtrávena" energie je taková energie, jejíž frekvenci někdo již transformoval ve frekvenci použitelnou; to je to nejsnadnější řešení. Lidé, v jejichž přítomnosti se bez zjevného důvodu cítíte vyčerpaní nebo podráždění, vysávají vaši energii.

Můžete cítit, jak se vám zavírá aura. Když se to stane, vaše energie se k vám vrací a vaše tělo tuhne. Můžete si nacházet výmluvy, abyste se těchto pijavic zbavili. Až se jich zbavíte a vaše Energie se opět stane opravdu vaší, budete se možná divit, proč jste jednali tak, jak jste jednali. Neprojevovali jste patřičný zájem? Byli jste příliš uspěchaní? Můžete mít pocity viny, kterým porozumíte, uvědomíte-li si dynamiku tohoto vysávání.

Když se cítíte vyčerpaní, pokuste se zjistit, z kterých čaker je vám vysávána energie. Když na to přijdete, můžete je buď uzavřít, nebo dávat energii druhému člověku. Sdílení energie je dar, a to, co dáváte vás posílí. Jestliže však ten, komu posíláte energii, nerelaxuje, měli byste energii přestat posílat. Někdy se stáváme závislí na energii druhých. Nechcete-li energii vysílat, naplňte se a obklopte se bílým světlem a vědomě si přejte, aby vaše vlastní aura zesílila a vytvořila silové pole proti vyčerpávajícím vlivům. Můžete si také představovat, že mezi vámi a pijavicí je skleněná stěna.

 


Provokatéři

Lidé s příliš nabitými a nevyrovnanými čakrami mohou vyhledávat stimulující situace, jakými jsou například hádky, které pomáhají uvolňovat přebytečnou energii. Některým lidem dělá radost, když mohou způsobit zmatek. Vyhledávání rvaček a popichování uvolňuje a stimuluje jejich vlastní energii, ale druhým to moc nepomáhá. Drby a pomlouvání jsou další formou provokace. V přítomnosti člověka, který se vás snaží vyprovokovat, zůstaňte klidní a vyrovnaní. Můžete změnit námět rozhovoru nebo druhého požádat, aby ve vaší přítomnosti nemluvil špatně o druhých lidech.


Sex

Přílišné soustředění na sexuální pocity a myšlenky je důsledkem přílišného otevření sexuálních čaker. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, jsme-li v této situaci, druzí vnímají naši sexuální energii a mohou se dokonce domnívat, že máme zájem o pohlavní styk. To může způsobit nedorozumění. V takové situaci udržujte své sexuální čakry v rovnováze nebo své vyšší čakry otevřené; pak nebudete brát věcí tak osobně. Někdy lidé s velkou duchovní energií a zablokovanou energií sexuální přitahují lidi se zablokovanou duchovní energií a vysokou energií sexuální. Protiklady se přitahují; ale protože se tu jedná o nižší a vyšší oktávy téže energie, může se stát, že příliš intenzivní duchovní energie jednoho člověka vyvolává sexuální reakce u člověka druhého. V takovém případě se naplňte a obklopte zářivým světlem a udržujte rovnováhu v celém těle. Sexuální vztahy jsou nejlepší, jsou-li čakry v rovnováze, jsou-li otevřené a dobře proudící.


Blokování

Velkou část svého života trávíme obklopeni energií, kterou vysílají druzí. Důležité je nejen to, jak jejich energii přijímáme, ale také to, jak druzí přijímají energii naši. V přítomnosti člověka, který má zablokované čakry, můžete mít pocit, že s vámi nechce mít nic společného. Tak tomu však vůbec nemusí být. Naopak může mít velký zájem o navázání styku, ale je na své zablokované čakry tak zvyklý, že má strach otevřít je ve vaší přítomnosti; v takovém případě budou vaše vztahy napjaté a děsivé.

Chcete-li být otevřenější, relaxujte a otevřte své čakry a přijímejte energii druhých. Otevřenost má velmi pozitivní důsledky: pocit spojení, síly a sounáležitosti s druhými. Chcete-li, aby vás druzí více vnímali, vysílejte svou energii klidným způsobem. Nebuďte příliš násilní, aby se druzí necítili vaší energií bombardováni.

 


Lepší porozumění čakrám: Cvičení

Zavřete oči. Představujte si, že před vámi stojí někdo, na němž vám v životě velmi záleží. Uvědomujte si, jak vaše tělo na jeho přítomnost reaguje. Které čakry se zavírají a které se otvírají? Otevřené čakry budou uvolněné a zavřené budou tažené. Budete-li si lépe uvědomovat proudění své vlastní energie, budete mít větší kontrolu nad svým životem a budete se cítit lépe. Nezapomínejte, že proudění energie se mění závislosti na situaci a společnosti lidí, s nimiž se stýkáte.

____________________________________________________________________________________________________________________________


Stál tento článek za čas, který jste tomu věnovali? Doufáme, že ano a budete se k němu vracet nebo si ho zkopírujete pro sebe i pro své blízké, jako pomůcku pro každodennost života.