O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Channeling s Kryonem (Akášický systém)

01.06.2011 07:36

Vážení čtenáři a čtenářky, doporučuji tento channelingový článek k přečtení a to podrobném přečtení, protože je zde tolik informací, které dovysvětlují (dokreslují) to o čem zde píšeme na téma Akáši a Nulových Bodů. Pokud pochopíte jen část toho co zde je napsáno, bude ochráněni před různými neúmětely, kteří si sestrojují vlastní skutečnost podle toho co si myslí, že je realita, oproti tomu co je Boží realita a skutečnost. Osobně považuji tento článek za jeden z nejlepších z těch, které jsem kdy převzal....

LK

 

 

 

"Akašický systém"

 

Kryonův channeling živě

Tento chanelling byl živě předán v Syracuse v New Yorku

Přijato Lee Carrollem

Sobota 11.září 2010


S cílem napomoci jasnějšímu porozumění čtenáře byl tento chanelling upraven (Leem a Kryonem). Živý přenos s sebou nese navíc energii jako prostředek komunikace, kterou tištěný text postrádá. Užijte si tedy tuto vylepšenou zprávu předanou v Syrakúzách v září 2010.

 

Pozdravení všem drahým, já jsem Kryon a mám na starosti magnetickou službu. Mistrové říkají přísloví: „Je-li to dobré pro mne, je to dobré pro moji duši.“ Říkají to také v těžkých časech, v časech frustrujících či před smrtí. A to proto, že se zaměřují na jednu věc a na jednu skutečnost – a sice, že láska Boha uvnitř nás tvoří lásku samotnou. Již jsme o tom mnohokrát mluvili v dřívějších chanellinzích. Říkali jsme, že se jedná o tajemství mistrovství. Dostat se na místo, kde jsi spokojen s tím, co je uvnitř tebe, což je Bůh, a nechat všechny další věci okolo tebe, aby se pomalu rozvíjely přiměřeně tomu, jak se učíš, co dělat se svým životem. Nerozhoduj se dopředu, kam kráčíš anebo co budeš dělat.


Krátce řečeno, načrtli jsme rozdíly mezi energií v dávné minulosti, blízké minulosti a energií dnešní doby přechodu. Předali jsme atributy specifické práce služebníků světla a jak se věci mění. Nové věci přicházejí (předáno v Buffalo v New Yorku), ale ještě ne dnes.

 

Dnes bych se rád zabýval Akášickým systémem, kterým je Gaia a lidstvo. Rád bych vysvětlil váš vztah k systému, který, jak se zdá, je komplexním a esoterickým, a který doslova určuje váš vztah se Zemí. Jako již často předtím, také tento chanelling neobsahuje zprávu, kterou je možné jakkoli dokázat. Nejedná se o vědu, ale místo toho o duchovno, jedná se o vás.


Je možné, že hlavním účelem Gai je podporovat lidstvo? Je možné, že lidské bytosti nejsou jen dalšími savci na planetě kroužící kolem Slunce? Je možné, že vibrační úroveň planety se zakládá na tom, co lidstvo dělá, a ve skutečnosti ovlivní celý vesmír? Odpověď na všechny předešlé otázky zní ano. V tomto případě nás tedy zajímá systém, který takovou věc umožňuje. A tím se budeme nyní krátce zabývat.

 

Energie planety a Akáša

 

Nyní mluvme o Gaie a Akáše. Možná jste slyšeli, že Gaia je energií planety Země; Gaia je cítící (vědomá); Gaia má vrozenou inteligenci; Gaia proto má inteligentní vědomí, které o vás „ví“. Gaia je schopná konversovat a mluvit stejně jako to dělá Kryon. Jestli jste to slyšeli, je to pravda.


Energie Gai hovoří mnoha způsoby a jeden z nich lze rozpoznat nahlédnutím do Akáši. Pokud se zeptáte Gai, co je to, popsala by to jako „živoucí síla planety“. Zahrnuje to vše živé včetně těch věcí, které za živé nepovažujete. Koncept Akáši Gai je ohromný a velkolepý. Ale dnes bych rád hovořil zejména o systému Gai, kterým je Akáša lidských bytostí ve vztahu k Zemi. Mluvíme o spolupráci Gai v oblasti lidské spirituální zkušenosti a o tom, že v podstatě vše se točí kolem Člověka, dokonce i účel planety.


Začneme-li jednoduchou definicí, řekneme, že se jedná o systém zachování otisků toho, kdo je na planetě. Nyní by jste si mohli myslet, duch nepotřebuje žádný systém, a měli by jste pravdu. Ale Gaia ho potřebuje a existují k tomu důvody. Každá jednotlivá lidská duše, která přichází na tohle místo nazývané Země, přináší odlišnou a unikátní energii, která ve skutečnosti modifikuje živoucí sílu Gai. Když duše přichází, Gaia vytváří záznam, a ještě mnohem více. Nyní se zaměříme na další podrobnosti.

Jeskyně zrození

 

Již mnohokrát jsem hovořil o konceptu, který budu znovu prezentovat. Hluboko uvnitř země se nachází interdimenzionální jeskyně, která nebude nikdy nalezena. Má 3D realitu, kterou je propojena s realitou Země, ale je také multudimenzionální. Je těžké vám to vysvětlit, pokud vnímáte pouze realitu v jednoduché číselné dimenzionalitě. Tedy mohu vysvětlit cokoli, ale moje vysvětlení se bude míjet s vaším porozuměním. Je to jako kdybych s vámi mluvil vašim jazykem a najednou bych ho změnil a mluvil jazykem, který jste nikdy neslyšeli, kde jsou slova míchána, tam a zpět, všechna jsou znovu uspořádávána v nelineární podobě. Nejen, že by jste nerozuměli sdělení, ale onen jazyk sám byl velmi rušivým pro vaše uši. Takto se vám zjevují multidimenzionální věci – jako chaotické. Ale pokusím se dát vám co nejlepší informaci, jakou můžu, tak že poznáte alespoň „co“, když už ne „jak“.


Jeskyně zrození je jediným fyzickým objektem na planetě, který je dimenzionálním hybridem. Má tří-dimenzionální realitu, kterou by jste zcela viděli a porozuměli jí, kdyby byla viditelná, ale není, a proto nemůže být nikdy nalezena a viděna. Uvnitř tohoto multidimenzionálního místa je záznam o tom, kdo jste. Nazývá se Jeskyně zrození.


Když přicházíte na planetu, je to zde první místo, které navštívíte, ještě dříve než porodní kanál. Když planetu opouštíte, je to také poslední místo, než odejdete domů. Proto je zde depozitář záznamů lidstva – všechny životy, které lidstvo žilo a jádro esence duše každého z vás. Je to Akášický záznam.


Každá duše v Jeskyni zrození je unikum. Vezměme např. vaši. Jaké je vaše spirituální jméno? Nejedná se o jméno, které lze vyslovit, drazí, spíše se jedná o energii. Tohle energetické jméno je částí Boha a je zaznamenáno v Jeskyni zrození v metaforické formě jako proužek v krystalické struktuře. Krystalická struktura, jak by se dalo říci, si pamatuje vibrace, kterými jste byli. Tak, když přicházíte na planetu poprvé, je zde krystalická struktura, která na vás čeká (pokud je kapacita vašeho příchodu známá). Jakmile žiješ na planetě Zemi, Gaia a celý systém ví, kdo jsi. Pak přejdete na druhou stranu závoje. Když odcházíte, navštívíte Jeskyni znovu a povýšíte krystalickou strukturu o energii, toho, co jste všechno udělali. Zemi opustíte, ale krystalická struktura s vaší informací zůstává.

 
Nyní, řekněme, že se vrátíš znovu na Zemi a chystáš se prožít další život a mít další pozemské jméno. Předtím než přijdeš do porodního kanálu, další proužek je přidán do krystalické struktury. Poznámka: jedná se o stejnou duši, ale nyní má proužek číslo dvě. Poněvadž se vyvíjí na planetě, Jeskyně ví, že pokaždé, když se vrátíš, proužek aktivuješ a probudíš. Proto máš jednu krystalickou strukturu pro každou duši, ne pro každý život. Některé z duší zde zastoupené mají tisíce proužků! Tak jste snad porozuměli tomu, že existuje o mnoho méně krystalických duševních záznamů, než jste si mysleli. Jeden pro každou duši, nikoli pro každý život.


Teď bych ještě rád řekl jedno: velmi staré duše jsou v této místnosti a čtou tento článek. To jste vy. Dokonce i ti z vás, kteří si nejste zcela jisti programem setkání, ale přišli jste jako doprovod někoho jiného. Nemusíte vědět mnoho o spirituálních věcech, aby jste byli starou duší. Mnozí chodí po Zemi, aniž by se probouzeli a vzpomínali na to, kým jsou. Je to jejich svobodná volba. Ale fakt je, že lidé, kteří často přicházejí na setkání tohoto rázu jsou ti, kteří cítí volání stát se součástí přerodu planety, kde konec jednoho věku vystřídá začátek druhého. To jsou ti, jejichž oči jsou nyní na této stránce.

Tajemné funkce Jeskyně


Jeskyně zrození se stala záznamem Gai o tom, kdo tu je a kdo tu byl. Jedná se o fyzickou část
. Dále bych se chtěl zmínit o interdimenzionální části, která může být pro lidskou bytost matoucí. Jeskyně je statická ve 3D a ještě dynamická ve více-D; ve 3D nejsou nikdy žádné krystaly přidávány nebo odebírány. To znamená, že již existuje krystalická struktura pro každou potenciální lidskou bytost, která kdy na planetě bude moci žít. Nyní si řeknete: „To nedává smysl. To zní jako předurčení. Duch zná každého, kdo přijde?“. Ne nezná, to není předurčenost. Namísto toho, jeskyně má dispozice být kompletní v každém momentu po kvantovém způsobu. Kvantová energie se zabývá možnostmi a ne empirickými (absolutními) atributy. Proto, jak se věci na planetě mění, Jeskyně se mění kvantově nikoli fyzicky. Počty krystalických struktur se nemění. Nemohu vám to vysvětlit jinak než, že řeknu, že se jedná o kvantovou událost. Jeskyně je vždy kompletní. Vždy v sobě zahrnuje celé lidstvo. Je spojená s minulostí, přítomností i budoucností.


Vím, že je to pro vás matoucí, ale znamená to, že ve skutečnosti na sebe vzájemně působíte již s těmi, kdo tu ještě nejsou. Znovu to nemohu vysvětlit lépe než tak, že vaše tří-dimenzionální mysl není ještě připravena vyrazit na tuto cestu. Ale vězte následující.


Jeskyně je úplná.


To je posvátné.


Je to zapečetěno navždy.


Krystaly duše si pamatují vaše životy a energii vašich životů.


Energie duší uvnitř krystalů na sebe vzájemně působí.


Životy, které žijete modifikují energii jeskyně a proto i Gaiu.


Gaia existuje, dokud Jeskyně sídlí interdimenzionálně uvnitř Gai.


Shrneme-li výše uvedené, Jeskyně je záznamem duší, jejich mnoha životů a energie, která je vytvářena. Nyní si poslechněte smysl celé této zprávy. Cokoli na planetě uděláte, jakoukoli vibrační energii na planetě vytvoříte, vše je naplněno do těchto krystalických substancí. Záznam životní energie zůstává na planetě doprovázející vibrace uložené uvnitř krystalu – navždy.

Mary a George


Řekněme, že dnes v noci jste Mary. Hovořím k vám. Mary, když přecházíš na druhou stranu, Jeskyně je tím místem, kam jdeš. Je to cesta dlouhá tři pozemské dny. Mary, stará duše, byla jsi tam již předtím. Právě proto, že jsi tam byla již předtím, jdeš tam s radostí. Pamatuješ si to! Víš, kam jdeš a pamatuješ si, co to znamená. Jdeš domů. Ve smrti není žádná palčivá bolest a ačkoli tam může být dočasná mlha interdimenzionálního spojení, pamatuješ si ten radostný pocit! Můžeme ti Mary slíbit, že my všichni té vezmeme za ruku a budeš to cítit. Smrt lidské bytosti je přechodovou energií nikoli energií ukončení. Není žádný konec, ale spíše cesta za energií, na kterou se člověk rozpomněl v momentu posledního dechu.


Řekněme, že Mary byla léčitelka. Řekněme, že Mary povýšila vibraci této planety tím, jak velmi přítomně kráčela po zemi. Řekněme, že Země si pamatuje na Maryiny kroky, protože Gaia ví, kým Mary byla. Řekněme, že Mary je v kontaktu se svým vyšším já. Řekněme, že Mary díky tomu vytvářela mini portál všude tam, kam přišla, a nyní odchází.


Je shromáždění lidí a hodně smutku. Je jim líto, že Mary odchází, protože byla úžasnou přítomností, báječnou matkou a milující lidskou bytostí. Pláčou a je zde mnoho slz a truchlení. Nuže, to je pravda metafyzická. Mary jde do Jeskyně zrození a všechno, čím byla a portál, který vytvořila jako člověk, je naplněn do krystalické struktury duše. Tento portál zůstává, poněvadž Mary zde byla! Zkušenosti úžasné přítomnosti, báječné matky a milujícího člověka nejsou promarněny. Jsou naplněny do Gaie samotné skrze proces uvnitř Jeskyně zrození a energie vzpomínek nikdy neodejde. Nikdy neodejde! Stane se součástí vědomí pozemské živoucí síly již navždy.


Potom se ona znovu vrátí jako George.


[Smích]

Nesmějte se, protože zde ukazuji skutečný proces a krásu celého systému. Připraveni? Když George vstoupí, vyzvedne si Maryin záznam! Pak oba George a Mary jdou do nové oblasti Akášického učení, tj. do druhé části nauky ze čtyř, kterou se učíme dnes. Systém pokračuje.


Akáša uvnitř vaší DNA


Vše, co je zastoupeno v krystalu Jeskyně zrození včetně krystalického jádra vaší duše, je převedeno do vaší DNA porodem. Je to převedeno díky Jeskyni zrození.
To je důvod, proč tam jdete. Každý život, který jste žili se stane vaším osobním Akášickým záznamem, vše, co jste udělali, je ve vaší DNA. Jak už jsme o tom mluvili dříve, tento Akášický záznam sídlí v každé dvojité šroubovici multidimenzionálním způsobem a je zastoupen miliardami chemických látek v 90% DNA, kterou věda vidí jako zbytečnou! Věda na věc pohlíží očima 3D a zdá se jí to být ohromně komplexní, ale bez žádné symetrie či uspořádání. Ve skutečnosti je to uspořádané, ale maximálně v multidimenzionálním měřítku. Je to celý nádherný systém! Již jsme o tom dříve mluvili. Ale možná vám nedošly všechny důsledky, které to má?


Myslete. Georgi, ty máš nyní George a Mary ve svém DNA, ale zde je pouze Georgeovo tělo. Tak, co se tedy chystá George dělat s životem Mary ve svém DNA? Dám vám odpověď. Vše, co se Mary naučila, je nyní dostupné i Georgovi. Vzpomeňte si na to, že Mary a George jsou stejná duše, která na sebe pouze vzala různou formu na Gaie v různém okamžiku. Krása systému je takováhle: vyšší já je opět to samé, poněvadž reprezentuje energii jádra duše. Proto se George nemusí znovu učit to, co se již naučila Mary! Je to v jeho DNA. Dokonce i ta soucitná matka je v něm. Maryina duchovní cesta je v něm a to na úrovni, která se příliš nestará o druh pohlaví, láska Boha je v něm, která byla vytvořena pozemskou cestou lidské duše.


Poslouchejte mě. Přišli jste do tohoto života, sedíte na židli a posloucháte a čtete tohle – a učíte se dnes duchovní věci. Možná si myslíte, že vaše učení vykazuje prudkou křivku a že proto toho tak mnoho víte? Možná tohle vše je nové, a vy jste ochromeni všemi těmi informacemi a pocity, které s tím přicházejí? Já vám řeknu, staré duše, vy jednoduše probouzíte něco, co jste již věděli. Když si dáte tento záměr, vzpomenete si na to!


Co když jste starou duší na této planetě? To znamená, že budete mít pradávnou moudrost ve vaší DNA již nyní. Znamená to, že u každé stránky, kterou jste přečetli v Kryonově knize, můžete říci, „Na tohle si vzpomínám, je to pravda. Není to nic nového. Je ale hezké to vidět napsané.“

[Kryon se směje]

Podívejme se na první dva atributy Akáši lidství. (1) Jeskyně zrození je záznamem toho, kdo přichází a odchází. Jejich energie zůstává na zemi a napomáhá vibracím planety ke změnám. Proto život člověka upravuje vibraci planety. (2) DNA každého člověka obsahuje individuální záznam jedné duše a pomáhá příští inkarnaci (vyjádřené na Zemi formou člověka), aby se stala více vědomou, je-li to její volba.


Podívejme se v této lekci na první atribut: má vztah ke Gaie. Jeskyně je v Gai. Je hluboko v zemi a reprezentuje mnoho krystalických struktur. Jste „pro Zemi známí“. Jste Zemí milovaní. Ti, kteří mají blízký vztah k pozemským věcem, jako je příroda, zvířata, studium krajiny, to cítí. Když jdete na určitá místa, cítíte to. Inteligence, kterou Gaia je, k vám mluví. Je to souběh energií, které se obalí okolo vás a řeknou, „znám tě. Patříš sem. Je to v pořádku, že kráčíš po planetě.“ Ó, lidská bytosti, to co zde uděláš, nakonec změní vesmír. Můžeš to cítit? Kolik z vás kdy kráčelo do lesa o samotě a cítilo společnost stromů? Je to skutečné!


Zvířata

Mluvím o drahocenných zvířatech celou tu dobu a o tom, jak jsou zde a zcela slouží lidstvu. Již jsem mluvil o tom, jak některá z nich jsou zde proto, aby byla snědena. Mnozí z vás to neradi slyší, ale pochopte, že sama zvířata tomu kolektivně rozumí. Musejí být součástí lidského potravního řetězce, poněvadž lidstvo nemá schopnost věci pěstovat a potraviny distribuovat dostatečně rychle. Je to tedy služba, vidíte? Ti z vás, kteří jsou vegani mohou říci, „Nikdy bych je nejedl!“ To je volba každého a týká se zdraví. Je to v pořádku, ale neodpovídá to zcela pravdě pro přežití lidské rasy, zvířata jsou potřebnou součástí lidské potravy a jsou v současnosti nezbytná pro přežití.


Nyní se trochu odkloňme, rád bych předal cennou informaci o lidské spotřebě života zvířete. Mnoho lidí je potřebuje jíst, ale neuvědomuje si, že zvíře o tom vědělo, když sem přicházelo. Zní to pro vás příliš strašidelně? Lidé, kteří znají duše zvířat, vidí, že se zvířata obětují a že je to zcela přiměřené. Bylo to známe již ve starých dobách. Ale zůstává zde otázka, drazí lidé: Jak je o ně pečováno? S vědomím jejich účelu na této planetě, jak je o ně pečováno předtím, než se stanou lidskou potravou? Jak o ně bylo pečováno ve starých dobách? Je to těžká otázka, že? Dovolte mi říci pravdu. Věděli jste, že čím lépe je o ně pečováno, tím více živin přejde do vašeho těla? „Kryone, prosím tě, nemluv o tom. Nechceme o tom přemýšlet.“ Moji drazí, když ne já, tak kdo? Poslouchejte, jestliže tato zvířata jsou ochotná přijít a být součástí životní síly této planety a pomáhat zvyšovat její vibrace, tím že vás udrží na živu, aby jste mohli provádět své volby, nezaslouží si větší respekt a komfort, zatímco vyrůstají? V konečném důsledku to bude lepší také pro vaše zdraví. Nechme vědce, aby našli způsob, jak některé srovnávací studie prokážou nutriční hodnoty a jejich dramatické zvýšení, zatímco jsou zvířata respektována během svého života. Dávní lidé to věděli a uctívali každé zvíře, než se stalo součástí jejich životní síly.


Pro zvířata neexistuje žádná Jeskyně zrození. Jsou zde, aby podporovala lidstvo. Některá z nich jsou zde, aby vás milovala a vy to víte. Mluvím o těch, ve vašich domovech. Jsou zde, aby vás milovala – další velká služba lidem. Podíváte se do jejich očí a oni se podívají zpět. Vidí uvnitř vás starou duši, věděli jste to? Znají ten systém. Ale nežijí příliš dlouho, že? Někdy to bolí u srdce, když odejdou. Ale mám i dobrou zprávu! Mohou se reinkarnovat! Mají volbu, že mohou pokračovat v milostné aféře s vámi! Nevím, kolik z vás v této místnosti je si vědomo tohoto systému a chtěl bych to více rozvinout, aby o tom milovníci zvířat věděli. Když jejich milované zvíře zemře, mohou pokračovat v milostném vztahu, pokud chtějí tím, že se porozhlédnou kolem, najdou vracející se duši a mohou znovu navázat tento vztah. V místnosti je zde někdo, kdo to potřebuje slyšet, a také si tuto informaci přečte někdo, kdo ji potřebuje. Existuje systém pro návrat jádra duší!

Tedy určitým způsobem mnoho zvířat má duši, ale ty nejsou v Jeskyni zrození. Nemají důmyslný systém ovlivňující planetární změny jako lidé, kteří vědomě ovlivňují růst sebe sama prostřednictvím svobodné volby. Člověk je jedinou bytostí na Zemi, která to může dělat, protože člověk má božství ve svém DNA. Byla sem implantována, s plnou láskou, přibližně před 100.000 lety, z jiného hvězdného systému.


Dali jsme vám tohle vše již dávno dříve. Lidé na této planetě přijali svá spirituální semena od Plejáďanů a to velmi krásnou cestou, posvátnou cestou, dokonalou cestou. Tehdy nebyly žádné války či spiknutí a tyto krásné hvězdné duše jsou stále zde. Jsou vašimi bratry, sestrami a jsou také částmi vás samých. Jste s nimi v kvantovém stavu. Nemohu to již více vysvětlit. Ale někteří z vás to mohou cítit. Někteří z vás to mohou vidět. Je to krásné a nikoli nepatřičné, divné či děsivé. Namísto toho se jedná o skutečný příběh stvoření na planetě a může být nalezen v písmech domorodých obyvatel všude po planetě. Podívejte se třeba na zmínku o sedmi sestrách a příběhu o stvoření.

 

Ve vašem DNA vzplane vše, čím jste kdy byli, staré duše, a my jsme vám v mnoha chanellinzích popsali, jak je možné to udělat. Tento přístup není pouze spirituální informací, ale také schopností získat některé lidské atributy, které jste měli v minulosti. Esence energie, kterou jste bývávali, je ve vašem DNA. Proto tato Akášická informace má schopnost komunikovat s modrotiskem předlohy buněk. Vzpomeňte, vše je uvnitř stejné struktury dvojité šroubovice, která obsahuje část zašifrovanou z proteinů, vaše geny! Rozumíte tomu? Vaše DNA je takovým rozsáhlým systémem, kterému by lékařské autority jen stěží uvěřili. Je to mezidimenzionální systém, který má schopnost upravovat sám sebe, a to kdykoli. To vysvětluje případy spontánního vyléčení. Spontánní vyléčení pochází od rozhodnutí lidské bytosti, že je s nemocí již hotova, a spočívá ve vyzvednutí energie z minulého života, kdy nikdy nemocna nebyla. Mnoho lidí se zbavilo různých závažných nemocí, jaké kdy člověk znal. Najednou se pročistili a zůstali beze stopy po nemoci – spontánní vyléčení. Obávaná nemoc prostě odešla. Řeknu vám drazí, nejedná se o zázrak řízený seshora. Je to zázrak zevnitř.


Krystalická mřížka – třetí (téma) ze čtyř


Povídejme si nyní o třetím tématu. Existuje přiměřená mřížka, která je v dnešní energii aktivována, jako tomu nebylo nikdy dříve. Je to esoterická mřížka, která je ve své přirozenosti spirituální a nemůžete ji vidět. Má jméno, jež prozrazuje, co dělá. Jmenuje se Krystalická mřížka. Pod pojmem krystalická se míní ukládací znak Gai, který znamená ukládání informací o živoucí síle. Je podobná Jeskyni zrození, co se týče účelu – ukládání informací.


Pro ujasnění uhladíme nyní definici zmíněnou výše. Krystalická mřížka Gai (planety) je mřížkou Země, která je esoterická (spirituální) a ukládá energii živoucí síly lidstva, energii vás. Nyní je vidět rozdíl od Jeskyně zrození. Jeskyně je záznamem toho, kdo jste a co jste udělali. Energie vašeho příspěvku pro Zemi (ať už je jakýkoli) jde do Jeskyně, stane se součástí Země, a zůstává tam. Avšak Krystalická mřížka je nad Zemí; představte si, že leží na Zemi. Mřížka je v exteriéru. Nemůžete ji vidět, ale je tam.


Tato Krystalická mřížka obsahuje otisky vaší energie a má specifické umístění. Pokusím se dát nejlepší příklad. Když cestujete na některá místa v Evropě, můžete cítit, co se tam stalo. Jsou zde vrstvy a vrstvy válek. Někteří na těch místech meditují a zažívají těžké časy. Je obtížné vyčistit krajinu od toho, co se na ní stalo, že? Krystalická mřížka obsahuje vše, co se kdy stalo a kde se to stalo. Vidíte? Takže je to místně-specifická mřížka uložení lidské energie. Je součástí Gai? Ano, zcela. Leží na Gaie jako deka energie lidského vědomí.


Všimli jste si již, že když cestujete na určité místo planety, kde se nestalo téměř nic významného v lidské historii, místo je čisté a medituje se na něm lépe? Chci se vás na něco zeptat. Myslíte si, že má vliv, odkud spiritualisté pocházejí? Podívejte se, odkud všichni, kdo provádějí chanelling v posledních 25 až 30 letech, pocházejí. Pocházejí z krajiny, která nikdy nezažila nějakou velkou válku (hodně z nich ze západní části USA). Všimli jste si toho někdy? Podívejte. Děje se to proto, že pro lidskou bytost je zde snazší spojit se s původní esencí Gai. Vytváří to daleko silnější spojení se Zemí. Proč se Zemí? Poněvadž Gaia je částí celého měřícího systému, vibračně měřícího systému. Přijde den, kdy bude měřena vibrace země -  budou měřeny její atributy vytvořené lidmi. Kolektivně celá lidská zkušenost leží nad a uvnitř planety a tvoří vibrační úroveň, která je měřitelná Duchem. To je Krystalická mřížka.


Před nedávnem, jsme vám předali znaky této Krystalické mřížky, které jste možná ani neočekávali. Je to v nedávném chanellingu (Berkeley Springs, West Virginia - Energetické Vědomí, již přeloženo). Pokud si ho přečtete, můžete porozumět její energii ještě lépe. Dokonce se zabývá i duchy. Krystalická mřížka obsahuje kvantové otisky tak silně, že dokonce i když původní lidé místo opustili, otisky toho, co zde prováděli se znovu přehrávají jako magnetofonová páska. Jestli se o to zajímáte, najděte si tuto informaci. Jaký nesmírný má lidstvo vliv na Gaiu.

 

Shrnutí

To jsou tedy zajímavé informace, že? Jsou tři místa, kde lidská energie existuje současně. (1) Jeskyně zrození – drží záznamy toho, kým jste, když přicházíte a odcházíte, a naplňuje vaši životní zkušenost do vibrací planety, dokonce i když jste již pryč. Je to multidimenzionální systém, který udržuje lidskou zkušenost pro Gaiu a zůstává s Gaiou. (2) DNA v lidském těle, která vám pomáhá, zatímco jste naživu, drží informaci a energii toho, čím jste kdy byli, ve dvojité šroubovici. Pokud jste žili tisíce životů, tak jsou v ní uloženy tisíce životů. Jsou všechny přístupné. Nikdy se nemusíte znovu učit cokoli spirituálního, poněvadž je to kumulativní – zůstává to s vámi od života k životu. Vše, co musíte udělat je otevřít tu nádobu, vzpomenout si na její obsah a vyjde ven moudrost dávných věků. Zde musím něco dodat. Všichni z vás jste svými vlastními předky. Mysleli jste někdy na to? (3) Krystalická mřížka – spirituální mřížka, která leží na povrchu planety a pamatuje vše, co lidé udělali na místech, kde byli. Tato mřížka je reaktivována, jak se blížíme k roku 2012, aby se stala více kvantovou, tj. aby se Gai skrze tuto mřížku přenášelo, co děláte v reálném čase. Znamená to, že lidská energie bude ovlivňovat vibrační úroveň planety ve skutečném, reálném čase, namísto čekání až na okamžik, kdy je energie přijímána průchodem skrze Jeskyni zrození. To vám také vytváří pocit, že čas ubíhá rychleji.


Podívejme se nyní na moudrost předků. Co byla první věc, když zahajovali svoje spirituální obřady? Uctili své předky! Intuitivně věděli, že jejich předkové jsou stále s nimi. Bylo to vždy tím prvním v jejich řádu uctění. Předtím než udělali nějaké rozhodnutí, vždy šli za svými předky a žádali o jejich moudrost. Domorodí obyvatelé vědí, jak těžit z Akáši, a vždy to věděli, poněvadž si byli vědomi kruhu života, který obsahuje přístupné informace. Věděli, že jsou uvnitř nich samých. Znali také Gaiu a považovali ji za svého partnera životní síly – partnera jejich duševního života. Ó drazí, když budete studovat dávné doby, najdete tam vše, co vám dnes předávám. Oni to již znali. Znali to intuitivně.


Zálohový systém je živý


Nakonec bych zde rád hovořil o něčem, o čem jsme zatím mluvili jen dvakrát. Před mnoha lety jsme předali informaci, kterou bych nyní rád dokončil. Možná bude pro vás obtížné následujícímu porozumět, ale ty tři systémy, o kterých jsem hovořil výše, jsou převážně spojeny s Gaiou. Dokonce i lidská DNA je součástí systému Gai, poněvadž reprezentuje biologický vývoj lidstva na planetě od doby, kdy byla Země pouhým prachem. Existuje záloha toho všeho, nejedná se ale o jakousi zálohu v lineárním slova smyslu, o jakousi nadbytečnost, jak by jste o ní mohli přemýšlet, ale o zálohu, která se využije, když něco ztratíte. Tento zálohový systém napomáhá celou dobu všem dalším systémům. Informace o třech kombinovaných Akášických systémech jsou uloženy v žijících savcích této planety. Musí to být provedeno tímto způsobem, neboť se jedná o poslední vrstvu, která vás důmyslně spojuje nejen s Gaiou, ale také se zbytkem života na Zemi. Tento systém je uložen ve velrybách.


Řekněme nyní něco k velrybám. Milujete je, že je to tak? Mimochodem, zeptejte se biologů na delfíny – delfín je také velryba, jen trochu menší. Věděli jste to? Milujete delfíny, že? Věděli jste, že velryby jsou jedinými savci na planetě chráněnými dohodami mezi téměř všemi zeměmi, dokonce i zeměmi bez přístupu k oceánu? Jaká to náhoda? Existuje intuitivní úroveň celého lidstva, bez ohledu na systém vládnutí či místo působiště, která ví, že nelze eliminovat velryby, poněvadž by to vedlo ke změně rovnováhy živoucí síly na Zemi. Ony udržují záznamy. Je to cyklus. Velryby jsou v Gaie; jsou pod vodou. Jsou savci jako vy. Obsahují informace. Akášický cyklus je tak úplný. Většina vody Země také nese vše, co jste učinili, kdo jste a kým by jste mohli být.


Vidíte tu hloubku celého systému? Podívejte se na to, o čem to vše je: Je to o vás. Všechno. Proč by měla být Země navržena tak inteligentně uchovávajíc vaše otisky, aby vás uctila, aby věděla, kdo jste a znala vaše duchovní jméno? Proč by to tak mělo být, pokud nejste důležití, pokud nejste součástí mistrovského plánu, pokud nemáte něco společného s budoucností vesmíru. Přemýšlejte o tom. Je to systém. Nebudu jediným, kdo vám bude chanellovat tuto informaci. Budou další, kteří nikdy nečetli tento text a kteří vám řeknou stejnou věc. Dokonce se můžete zeptat i Gai a ta vám řekne stejnou věc.


Gaia existuje pro posvátné lidské bytosti, které se na planetě učí své lekce. Předávám vám tuto informaci zcela s láskou. Rád bych, aby jste o něčem přemýšleli. Všude kam kráčíte, jste Zemí rozpoznáváni. Jaký je to systém! A proč vám to dnes předávám? Protože chci, aby jste se cítili milováni, aby jste cítili, že je o vás pečováno. Proto, aby jste věděli, že existuje pomocná ruka mezi Duchem a vámi a Gaiou, pokud chcete. Je tu pro vás tolik věcí, pokud je chcete. Staré duše, sedíte tu kvůli nějakému účelu. Možná jste to dnes potřebovali slyšet. Jste důležití, jste vzácní a jste mistry. Nyní jděte a potvrzujte to. Žijte dlouho. Buďte radostní ve vašem procesu. Netvořte ve své mysli domněnky, co se stane. Nejhorší věc, kterou můžete udělat, je, že inklinujete k tomu, že Bůh pro vás připravil to, co si myslíte, že se nyní děje. Místo toho relaxujte, radujte se ze všech věcí a zamilujte se sami do sebe.

 
Opusťte tohle místo v jiném stavu než bylo, když jste sem přišli.


Jsem Kryon, milovník lidstva – z dobrého důvodu.


A tak to je.


Poznámka ke kopírování:

Informace výše uvedené jsou volně dostupné k tisku, kopírování a distribuci dle Vašeho přání. Zakazuje se ale prodej v jakékoli formě s výjimkou vydavatele.

Zdroj originálu vč. poznámky: https://www.kryon.com/.

 

Do češtiny přeložila pro www.transformace.info Petra V. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Diskusní téma: Channeling s Kryonem (Akášický systém)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.