O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Chvilky se Sluncem…

26.02.2012 22:59

... možná to trochu i koresponduje, možná ne a je to jen osobní prožitek, ale již několikátý den prožívám minutky se Sluncem. Prožívám celé gejzíry barev a měnivé struktury, které již nelze snad ani vymyslet. V těchto dnech prožívám mnohonásobek toho, co jsem kdysi zažil s Hadí silou, když jsem jí dostal poprvé nad hlavu. Teprve nyní prožívám skutečnou blaženost bez formulí, jen tím že jsem  v "JÁ JSEM!" v celém svém Mikrokosmu. Je to nádherné prožívat každou částečku svého Bytí jako Galaxie, Sluneční soustavy.... malé jako velké, velké jako to nejmenší v sobě samotném z hlediska Mikrokosmického Vševědomí. Je to opravdu zážitek, myslel jsem si, že už mne nic nemůže překvapit ve Vědomí (viz zkušenosti s Kosmickým Vševědomím). Je to jako film "Kontakt" jen sám se sebou. Opravdu hledejte a prožívejte, stojí to za "TO"....


Nenechte se zviklat v práci na sobě a s jednotlivými úrovněmi Vědomí, je to příprava na sjednocující Vědomí a pak i prožitek BYTÍ  sebe sama. I přes mnohé pochybovače, jsem měl skutečný kontakt se Stvořitelem Všeho. Snad mnohé neshodím, když poruším pravidlo mlčení a veřejně se přiznám s kontaktem na AA sféry či kontaktem s 12-ti Syny Stvořitele Všeho, tedy se Stvořiteli 12-ti hlavních Vesmírů. Přes všechny tyto mnohokráte opakované kontakty v plném Vědomí (…a že to byla opravdu „síla“ těchto prožitků), SETKÁNÍ se sebou samým v PLNNOSTI  je něco zcela nepopsatelného. Píši to ne kvůli sobě, ale kvůli Vám drazí a milovaní Lidského rodu. Přišel čas skutečného prožitku DOSPĚLOSTI a PROHLÉDNUTÍ, kdo vlastně je to SYN či DCERA ČLOVĚKA….!!!


Přestaňte již jen prociťovat, vnímat či zaznamenávat dílčí povědomí o sobě a i o svém okolí!!! Staňte se SAMI SEBOU v PLNNOSTI  a PRAVDĚ!!! STAŇTE SE ŽITOU PRAVDOU. Staňte se a buďte ŽIVOU PRAVDOU o Stvořiteli Všeho, buďte jeho dokonalým OBRAZEM jeho SKUTEČNOSTI a VELIKOSTI, byť to bude jen v jednom sjednoceném KRYSTALU mnoha úrovní a rovin „JÁ JSEM!“ po stránce Kvality a nyní především už i Kvantity.


Přestaňte se vnímat z koncového bodu Vědomí – Já, přesuňte se do svého počátečního bodu sebe sama, tedy do Vědomí „JÁ JSEM!“ (nulový bod všech nulových bodů Akaši „0“ typu).


Odsud začněte vnímat sebe sama jako projevené Božství v jednotlivých aspektech Božství a celkového Božství (Sféra Akaši) vašeho Mikrokosmu.


Dosáhnete-li toto snadno a rychle kdykoliv, jděte dále - staňte se = prožívejte každou vlnku, záchvěv sféry, která je tzv. Sférou Mentální. Připomínám, že má dvě hlavní roviny = oblasti(abstraktní a konkrétní), které jsou prostoupeny navzájem, stejně jako Akaša prostupuje Mentál a další následující Sféry. Zjistíte, že nejste již ovládání ničím z těchto vlnek a záchvěvů, kterým říkáme myšlenky. Můžete si jen tak hrát, jako dítě s barevnými balónky, které jsou naplněny héliem a které létají či poskakují, jak mi chceme nebo také si je neseme na provázku samostatně (jednotlivě), nebo jako různobarevnou skupinu balónků pro radost a potěšení našeho vnitřního Dítěte. Zjistíte v plnosti, že jste skutečnými Tvůrci svých Životů, protože jste zajedno s Božím Záměrem pro Váš vnitřní i Vnější VÝVOJ. Když si toto uvědomíte = PROŽIJETE a PROŽÍVÁTE, pokračujete dále do další Sféry svého Uskutečnění, která je „jen“ pokračováním Vaší tvůrčí činnosti, to jest realizace Záměru. Toto se děje v Astrální Sféře Vašeho Mikrokosmu. Realizace Záměru, neznamená nic jiného, než že posílíte kvantitativní aspekt vybrané myšlenky k realizaci (dynamizace příslušným živlovým aspektem) a dáte této dynamizované myšlence formu či tvar, ve kterém se začíná myšlenka/myšlenky realizovat v příslušném citovém/pocitovém (emočním) zabarvení.


Uvědomte si v této Sféře Sebe Sama, jaké máte možnosti. Je to jako šatna a maskérna Světa, ve kterém můžete hrát jakoukoliv roli. Nic Vám v tom nebrání, abyste mohli být tím, čím chcete podle Vašeho přijatého Božského Záměru…. Vybavení pro to, sehrát svou roli co nejlépe a především věrohodně, máme to nejlepší, co bylo kdy stvořeno. Je to unikátní nástroj, kterému říkáme duše člověka (CET = citově emoční tělo). Pokud náš záměr je svůj Mikrokosmos ovládat absolutně, musíme SEBE SAMA pojmout až do hmoty, tedy nejen do formy, ale i do času. Znamená to, že musíme svou myšlenku manifestovat až do úplné realizace v čase a prostoru, což není nic jiného než „TADY a TEĎ“, ale realizované z počátečního bodu ne z koncového bodu, jak Vás mnozí učí, aniž by věděli, o co jde.


„TADY a TEĎ“ z koncového bodu, je příprava na přesun do počátečního bodu. Příprava není však již přesun, tedy pokud to budete dělat v počátečním bodu, to je jen ve Vědomí – Já, zažijete Vědomí Akaši typů „4“ a ne Vědomí Akaši typů „0“.


V Akaše typů „4“ máte Vědomí rozostřeno na tento typ Mřížky Vědomí a dost těžko (je potřeba složitý a dlouhodobý výcvik a cvičení) se přechází na vyšší stupně. Z Akaši typů „0“ můžete snadno se šířit směrově i sféricky po všech bodech  a stupních jednotlivých typů Akaši. Prostě se tím stanete jako sjednocené Vědomí „JÁ JSEM!“. Není nic krásnějšího, než prožitek sjednocení ve Vědomí „JÁ JSEM!“ se svým Kvantitativním i Kvalitativním Mikrokosmem.


Pokud „TO“ prožijete, bude Vám zcela jasný ZÁMĚR Stvořitele Všeho…!!! I ON/ONA chce prožít to co VY /JÁ v NEJEN  v Makrokosmu, ale i v celém BYTÍ. To je to „POPATŘENÍ SE NA SEBE SAMA“.


Tedy „POPATŘETE NA SEBE SAMA“, aby „POPATŘIL  a POPATŘOVAL NA SEBE SAMA“ i Stvořitel Všeho….

LK

 

Diskusní téma: Chvilky se Sluncem…

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.