O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Čím lze nahradit cvičení? Jaký smysl mají cvičení?

08.05.2010 10:13

Cvičení můžeme nahradit meditací, autosugescí, vírou, modlidbou, sebepozorováním (introspekcí), ušlechtilými činy, odříkáním, moudrostí, věděním, mlčením, láskou a pokorou, kombinací výše uvedeného.....

 

Cvičeními zušlechťujeme, zdokonalujeme a posilujeme svého Ducha, Duši a Hmotné tělo. Posilujeme především aktivní vlastnosti a síly všech univerzálních živlových energií, které v nás a kolem nás pracují. Pomocí cviků uskutečňujeme v sobě a okolo sebe Božské myšlenky, počínaje nejnižšími a postupně dosahujeme a směrujeme k těm nejvyšším, to znamená až ke splynutí s Bohem. To je skutečný úkol všech našich prožitých,  žitých a budoucích životů.