O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co je chaos, fraktál a vůbec něco o základech stvoření – 7

14.06.2010 13:31

Co je chaos, fraktál a vůbec něco o základech stvoření – 7

Vážení čtenáři, pokračujeme dále ve svých úvahách na téma použití základních informací z obsahu předešlých dílů pro vědomé tvoření.Nejprve vám torchu zjednoduším přístup do míst, které jsou prapodstatou všeho ve vašem Mikrokosmu. Ti co cvičili poctivě s Vědomím IST velice snadno dosáhnou to co níže popíši….! Ti co necvičili a nbáudou chtít dosáhnout toto místo a dosáhnout příslušný stav budou nemile překvapeni jak je to bude vyhazovat zpět do jiných nestabilních stavů Vědomí a budou zažívat skutečný myšlenkový chaos. Proto doporučuji každému, kdo bude chtít dosáhnout místo a stav Vědomí, který budu popisovat, nechť raději alespoň jeden měsíc cvičí spojení a zpřítomnění s V-IST a  jeho zprítomnění v CHDS v IST. Vše bylo mnohokráte popsáno v dřívějších článcích a lidové rčení „Pospíchej pomalu“ je zde zcela na místě. Nic jednodušího už není a pokud ani toto nejste někteří z vás ochotní udělat pro sebe, tak je mi líto, ale dál už nic jiného nedostanete a nejenom ode mne, jako prostředníka.

Tak tedy o co jde? Jak víte psal jsem o Nulových Bodech (NB) viz předchozí článek jako souhrn NB. Všechny tyto NB jsou v podstatě propůjčené a tak, jak se pohybujeme v časoprostoru, mění se jednotlivé NB  ve všech úrovních, kromě jednoho NB, který je tzv. „věčný“. Co je to za Věčný NB? Tento NB je právě to co nás spojuje s absolutním Božstvím a co nás staví do role Božího Dítěte. To je ve své prapodstatě ta Boží jiskra o které všichni tak zasvěceně hovoří. Vši chni jí chtějí zapalovat, ale co to obnáší nevěděl  nikdo  do této doby zde  na Zemi .

Tento Věčný NB  je NB všech NB „0“ typu (Nulový Bod všech Nulových Bodů prvotního projevu Stvořitele). Pokud s ním budeme mít spojení ať už Vědomé či nevědomé, budeme  v Duchu Nesmrtelní  a Věční! Pokud ztratíme toto spojení, jsme vymazáni z knihy Života. Tuto oblast , ale snad nemusíme spolu nyní rozebírat. Podstatnější je, jak se  s tímto bodem spojovat, zpřítomňovat a ztotožňovat.

Jak víte  s objektem lze komunikovat skrze Vědomí objektu a to:

-spojovat se s Vědomím objektu

-zpřítomňovat si Vědomí objektu

-ztotožňovat se s objektem

Přímo objekt lze  :

-zpřítomňovat (vnějšně nebo vnitřně)objekt

- ztožňovat se s objektem

Vlastní praxe s Vědomím Věčného NB (V-VNB)

„Mé normální Vědomí  Já spoj mne s V-VNB!“

1.)    „V-VNB zpřítomni VNB !“ ….. když se chceme spojit se Stvořitelem všech Stvořitelů ať už při modlidbách , při prosbách nebo při rozhovorech

2.)    „V-VNB  zpřítomni a ztotožni mne s VNB!“….. když  potřebujeme přímo tvořit nebo ovlivňovat ve svém Mikrokosmu(MiKo).

S tímto bodem se můžete spojit i přes V-IST ( pro ty co začínají cvičit a nebo cvičili ještě málo a mají malou praxi)

„Mé normální Vědomí Já spoj mne s V-IST!“

„V-IST  zpřítomni mi CHDS v IST!“ ….  Zde provedeme obvyklé rituály požehnání, modlidby, atd.

„V-IST  spoj mne s V-VNB!“ a pak je to stejné, jako u přímého  spojení s tímto bodem.

 

Co jsme schopni po vstupu do VNB provádět? Je to stejné jako v CHDS v IST, jen jak poznáte sami je to více učinnější. Takže co dělat?

„Mé V-VNB , žehnám tomuto NB ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého světlem a láskou, budiž požehnány skrze tento NB  všechny ostatní NB  mého MiKo!“

Poznámka: Ihned pocítíte sílu tohoto požehnání ……………!!! Dále můžete i další změny cílového požehnání:

a)      „Mé V-VNB , žehnám tomuto NB ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého světlem a láskou, budiž požehnány skrze tento NB  všechny ostatní NB   a jim odpovídající úrovně mého MiKo!“

b)      „Mé V-VNB , žehnám tomuto NB ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého světlem a láskou, budiž požehnány skrze tento NB  všechny ostatní NB  mého MiKo a především  Játra.....(orgán, čakra, oblast, energetická dráha atd. , kterou potřebujeme vyrovnat či harmonizovat)!“

Jak vidíte je to jen na Vás jak bude tvořivě již „jen“ díky požehnání, které budete provádět ve Jménu trojedinného Božství provádět Vy sami!!!! To samé můžete si vyprosit přímo u něj…..! Dále můžete přímo podle vlastního vědění a znalostí přímo tvořivě působit na celý nebo dílčí  MiKo.

 

Další pokračování  těchto úvah „ Jak Tvořit?“ si necháme do dalšího dílu.

LK

 

 

 

Diskusní téma: Co je chaos, fraktál a vůbec něco o základech stvoření – 7

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.