O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co je chaos, fraktál a vůbec něco o základech stvoření – 8

15.06.2010 10:58

Co je chaos, fraktál a vůbec něco o základech stvoření – 8

Vážení čtenáři, pokračujeme dále ve svých úvahách na téma použití základních informací z obsahu předešlých dílů pro vědomé tvoření. Nejprve vám  trošíčku připomenu co jsou to vlastně živlové energie, ale nebojte nebudu nic opakovat z toho co již bylo zveřejněno na našich stránkách a  kam se můžete kdykoliv  podívat k osvěžení paměti.

Obecně se deá říci, že energie, která vychází  Nulového Bodu(NB) je v podstatě modifikovaná energie, kterou podle typu modifikace nazýváme živlová energie.

Typy modifikace základní energie:

a)      Světelná  modifikace (Ohňové světelné vlastnosti))

b)      Zvuková modifikace (Vzdušné vibrační vlastnosti)

c)       Pocitová modifikace(Vodní magnetické pocitové vlastnosti)

Typy modulace základní energie:

a)      Elektromagnetická(elektrická, magnetická, elektromagnetická)

b)      Tónová (základní  oktáva)

c)       Pocitové –projevové (tíha-lehkost, teplo-chlad atd.)

Mohl bych to doplnit ještě o  modifikaci typu vědomí a modulaci skrze Vědomí, ale zbytečně bych vám to komplikoval z hlediska teórie, protože vždy jsem byl zastánce praxe, tak raději pak zavedu tento  princip modifikace a modulace zde v praxi.

 

Ohnivými světelnými vlastnostmi modifikujeme základní energii, tak abychom byli schopni nejen rozlišit jedinečnost modifikované energie, ale také abychom mohli vždy opakovat stejný výstup toho co potřebujeme. Společně s dalšími modifikacemi a modulacemi dosáhneme tu potřebnou jedinečnost a vškálovost dotyčné energie v projevu.

Přeložím do srozumitelného jazyka:

Řekněme, že existuje energie o určité kvantitě a kvalitě, kterou například v Kabale bychom pojmenovali  písmenem=symbolem „ D“.

a)      Barva spíše tmavší modrá

b)      C-tón

c)       Pocit tepla

d)      Vědomí plodivé síly a tvoření

Jak vidíte podle barvy a toho co víme o barvách, řekli bychom modrá= studená, přesto je zde spíše expanzivní teplo než chlad. Jak vidíte je to o něčem jiném, než jak je to všeobecně vžito. Dále je potřeba říci, že tento typ modifikované a modulované energie není úzce specifikovaný, ale je v nějakém pásmu= šířce vyjádření podle subjektivního ohodnocení jednotlivce. V podstatě se dá říci, že se jen limitně blížíme k přesnému vyjádření této modulované energii a je to správně. Čím častěji pracujeme s tímto druhem modulované energie a čím více se „čístíme“ = nalaďujeme na prapodstatu, tím více se blížíme ke skutečnému  naladění  etalónu tvořivé energie daného typu se všemi analogiemi, které má ta či ona  modifikovaná a modulovaná energie, vyjádřená příslušným symbolem. Tomuto používání  energie se říká Kosmická řeč.

Ještě než začneme s vlastní tvořivou prací, řekněme si, že jednotlivé typy modifikované a modulované energie jsou již vytvořena Stvořitelem všech Stvořitelů a jsou jako moře energií, které prostupují celé Stvoření. Kdokoliv se může na ně napojit. Způsobů je mnoho. Kabalisté mají pocit, že sami generují tuto energii, ale není to pravda. Protože jsou součástí svého prapůvodu ve svém Božství, mohou se napojit  svou vnitřní energií na moře jednotlivého symbolu(energie) a část této kvantity si vzít pro potřebu tvorby. Zároveň je toto moře energie příslušného typu již naprogramováno= prostoupeno určitými idejemi, mocemi, vlastnostmi, může díky rezonanci se projevit v kterémkoliv Mikrokosmu(MiKo), jako nově nabitá nebo obnovená schopnost, vlastnost, idea, moc  atd.. Když tedy kdokoliv tzv. tvoří, pracuje „jen“ s tím co už tady od počátku je, proto bychom měli být velice pokorní jak vnitřně, tak i vnějšně…..!!!

Proto, když budete pracovat ve svém a ze svého Věčného Nulového Bodu(VNB) vždy pamatujte na úctu a hlubokou pokoru před a k Stvořiteli všech Stvořitelů, protože používáte jeho vytvořená moře modifikovaných a modulovaných energií. Měli byste vždy před vlastní prací s jednotlivými moři energií, vzdát úctu a poprosit o požehnání vaší práce. Není to žádný bezobsažný rituál, je to skutečná zdvořilost, pokora a vděčnost za to, že můžete pracovat s nástroji, které byli doposud vyhrazeny jen skutečným zasvěcencům minulých časů. K tomu abyste toto mohli dělat musíte mít všech tzv. 5P pohromadě, ale ne ty co se obecně této zkratce přikládají. Mám zde na mysli 5 základních vlastností Ducha, takže spíše 5ZVD.

Základní vlastnosti Ducha:

a)      Vůle směřující a jdoucí k Všemohoucnosti (živel Ohně)

b)      Intelekt směřující a jdoucí k Vševědoucnosti a nekonečné Moudrosti (živel Vzduchu)

c)       Cit a Pocit směřující a jdoucí k Všeprostupující a Všudypřítomné Lásce (živel Vody)

d)      Vědomí Já směřující a jdoucí k Vědomí  JÁ JSEM (živel Země)

e)      Vědomí směřující a jdoucí k VĚDOMÍ  Nesmrtelnosti a Věčnosti ( Akáša)

 

Pr   Nenechte si nikým namluvit, že nepotřebujete některou z těchto vlastností, naopak, musíte je - každou z nich trvale rozvíjet (formovat) tak, jak je naznačeno výše..... 

 

Další pokračování  těchto úvah „ Jak Tvořit?“ si necháme do dalšího dílu.

LK

Diskusní téma: Co je chaos, fraktál a vůbec něco o základech stvoření – 8

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.