O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co je chaos, fraktál a vůbec něco o základech stvoření – 9

17.06.2010 11:22

Co je chaos, fraktál a vůbec něco o základech stvoření – 9

Vážení čtenáři, pokračujeme dále ve svých úvahách na téma použití základních informací z obsahu předešlých dílů pro vědomé tvoření. Nejprve vám trochu zjednoduším přístup do míst, které jsou prapodstatou všeho ve vašem Mikrokosmu z hlediska  modifikací energií (typizace živlovosti) a modulací energií (živlovou korespondencí a vyjádřením podle vlastností). Ti co cvičili poctivě , velice snadno dosáhnou to co níže popíši a uvedou to do své každodenní praxe! Ti co necvičili a nebudou chtít dosáhnout tyto možnosti ,še se dá použít, ale i čím můžou vlastně být ovlivnění  dizharmonicky ze svého okolí, když budou „ozařování“ vnějšími technickými elektromagnetickými prostředky. Zároveň jaké typy energii mohou díky vlastnímu chování z hlediska emocí  a nerovnovážného způsobu života ovlivnit nejen celkovou nerovnováhu, ale samozřejmě i jednotlivé orgány či jejich skupiny.

Tak tedy o co jde? Z Věčného Nulového Bodu (VNB) můžeme vyzářit po napojení se na konkrétní moře modifikované a modulované energie do kterékoliv úrovně našeho Mikrokosmu (MiKo) a zde nechat podle určitých zásad a analogií pracovat tyto energie ku prospěchu každého z nás, tak abychom se rozvíjeli  a zdokonalili  v celém komplexu Multidimenzionálního MiKo.

 

Nejprve popíši jednotlivé modifikované  energie a jejich přiřazení k používaným symbolům

Podle toho jak vychylujeme akášsky vytvořené  kontinium z pěti základních prapůvodních energií

 ( Ä,E,Y,Ö,U ), dostáváme jednotlivé modifikované typy energií, které mají specifické vlastnosti, ale které můžeme přiřadit do určité skupiny modifikovaných energií příslušného živlového charakteru a pokud k nim přidáme konkretní symboly, v tomto případě písmena abecedy, můžeme je roztřídit takto:

 

Akáša -  energie takto modifikované a označené symboly:

 E,U, - ovlivňují střed MiKo (solární plexus) a celý akašský systém MiKo

Ä, Y = Ü, Ö,   také ovlivňují celý akašský systém MiKo, ale  Ä, Y = Ü, Ö, mají ještě zemskou akašskou korespondenci a speciálně Ä má přímou souvislost s éterem našeho hrubohmotného světa. Takže tyto energie ovlivňuji MiKo  akášky a zemsky, stejně jako energie modifikované  jako ryze zemského charakteru (viz níže). Ovlivňuji tedy především zemskou oblast MiKo akašsko-zemským způsobem.

Fonetické vyslovování symbolů modifikovaných energií

Ä = AU

Ü = YU nebo Y

Ö = OU

Oheň -  energie takto modifikované a označené symboly:

SCH(Š), S, K, H, D, T, - ovlivňuje vše co souvisí s principem Ohně, projevuje se jako světlo nebo má elektrický charakter, dále vše co souvisí s teplem a expanzí. Oblast typická pro moře energie modifikované jako Oheň je Hlava .

Vzduch -  energie takto modifikované a označené symboly:

A, Z, L, - ovlivňuje vše co souvisí s principem Vzduchu, projevuje se jako mírně rozpínavá lehká energie , má neutrální charakter, dále vše co souvisí s teplem, suchem  a mírnou expanzí. Oblast typická pro moře energie modifikované jako Vzduch je Hrudník a Krk.

Oheň + Vzduch -  energie takto modifikovaná a označená symbolem

C - ovlivňuje vše co souvisí s principem Ohně a Vzduchu, projevuje se jako mírně rozpínavá a  lehká energie , má  elektrický charakter, dále vše co souvisí s teplem, suchem  a mírnou expanzí. Oblast typická pro moře energie modifikované jako Oheň a Vzduch je Hlava, Hrudník a Krk.

Oheň + Vzduch -  energie takto modifikované jsou aktivní

Voda -  energie takto modifikované a označené symboly:

M, N, W, J, CH, G, - ovlivňuje vše co souvisí s principem Vody, projevuje se jako tma nebo má magnetický charakter, dále vše co souvisí s chladem a kontrakcí(stahováním). Oblast typická pro moře energie modifikované jako Voda  je Břicho .

Země -  energie takto modifikované a označené symboly:

I, O, F, R, B, P  a speciálně  Ä  - ovlivňuje vše co souvisí s principem Země, projevuje se jako tíha, krystalizace nebo má elektromagnetický charakter, dále vše co souvisí s chladem, tíhou a kohezí(soudržností).  Oblast typická pro moře energie modifikované jako Země  jsou dolní Končetiny .

Voda + Země -  energie takto modifikované jsou pasivní

 

V dalším díle  budeme hovořit o modulaci jednotlivých typů modifikovaných energií podle jednotlivých symbolů a jejich korespondenci na jednotlivé části a orgány v lidském těle.

LK

 

 

 

Diskusní téma: Co je chaos, fraktál a vůbec něco o základech stvoření – 9

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.