O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co je Epigeneze?

19.05.2010 16:26

EPIGENEZE

Výraz epigeneze zavedl již starověký Aristoteles (384-322 př.n.l.) a měl na mysli pokrokovou vývojovou teorii, která je založena na kontinuální tvorbě tvarů v průběhu ontogeneze. Jistým protikladem je teorie preformismu, kdy individuální vývoj je založen na předem daných strukturách. Snad je dnes, po stoletích diskusí mezi zastánci těchto teorií, možné vyslovit názor, že obě teorie mají jistou část pravdy.

Ontogeneze je opravdu epigenetická, ale „kreativní tvorba tvarů“ není neomezená.

Preformismem je naopak možné rozumět i to, že informace DNA je nám opravdu předem dána a tím je definován i rámcový program individuálního vývoje.

 

Snad je ještě dobré zmínit, že český výraz „vývoj“ má dvojí rozměr:

vývojem individuálním (ontogeneze, vývin) míníme tvorbu a rozvoj tvarů v průběhu života individua,

vývojem historickým (evoluce,fylogeneze) je rozuměn proces fixace individuálních změn procesy selekce a mechanismy genetiky.

Tento poslední názor, dnes uznávaný vztah mezi ontogenezí a evolucí, byl postulován německo-americkým genetikem Robertem Goldschmidtem (1878-1958) teprvev polovině 20. století.

 

Diskusní téma: Co je Epigeneze?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.