O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co je Evoluce?

19.05.2010 16:44

Evoluce (z latiny evolvere = vyvíjet, odhalovat / evolutio = vývoj, odhalování) označuje pozvolný, průběžný vývoj.

 

V biologii je evoluce označení procesu změn dědičných vlastností (resp. frekvence alel) mezi organismy. Podstatu těchto změn zkoumá vědní obor evoluční biologie. První ucelenou evoluční teorii vytvořil Jean Baptiste Lamarck (viz lamarckismus), ale dnešní vědci vycházejí spíše z teorie, kterou později předložil Charles Darwin (viz darwinismus, neodarwinismus), který spojil myšlenku postupné evoluce druhu s přírozeným výběrem, jakožto příčinou a hybnou silou evoluce. Kromě evoluce biologické se uplat'nuje i evoluce kulturní.


Evolucí živočišných druhů je tak chápán postupný vývoj života od prvního výskytu na Zemi k mnoha různým formám života, které se nadále vyvíjejí způsoby, které paleontologie a moderní biologické a biochemické vědy popisují a nezávisle potvrzují s narůstající přesností. Společné rysy ve struktuře genetického kódu všech žijících organismů včetně lidí tak dokladují jejich společný prvotní původ.

 

Typy Evoluce

Podle měřítka evolučních změn se rozlišuje:

• mikroevoluce – menší evoluční změny během kratšího časového období, například změny frekvencí alel v populacích během několika generací
• makroevoluce – větší evoluční změny v průběhu geologického času, vývoj nových druhů i vyšších taxonomických kategorií, jako je např. řád či kmen

 

Diskusní téma: Co je Evoluce?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.