O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co je FENG-ŠUEJ? (Harmonie prostoru) - díl první

01.02.2011 08:05

HARMONIE PROSTORU S FENG-ŠUEJ A VASTU I.

Lidé odjakživa hledají návod na to, jak si zařídit dům, byt, aby se v něm cítili dobře. Jednou z cest jsou i různé principy, vycházející ze starých učení o souznění s přírodou. Vedle čínského feng-šuej našlo své místo v designu a architektuře také indické vastu šastra. V tomto článku se pokusíme vysvětlit hlavní principy feng-šuej (feng šuej, Feng Shui) i s praktickým návodem k tomu, jak začít a použít jej třeba při zařizování kanceláře nebo bytu. V dalším díle se potom budeme zabývat indickým Vastu a srovnáním obou přístupů.

 

Co je to Feng-Šuej

Staří Číňané věřili, že mocné nadpřirozené síly sídlí ve zvířatech, i rostlinách, skalách, nerostech, ve vodě, v blescích a hromech a že právě ony utvářejí počasí. Také proto se hodně spoléhalo na místní kouzelníky a šamany, kteří měli ony vyšší síly všemožně udobřovat a udržovat vůči "obyčejným" lidem v dobrém rozmaru. Když tehdy potřeboval nějaký vesničan radu, kde si má postavit obydlí nebo vykopat hrob, kde založit pole či zbudovat svatyni, obrátil se na šamana a ten řekl, co má dotyčný dělat, aby nepodráždil zlé duchy. Metody k utváření životního prostoru člověka jsou v Číně používány již 6000 let.

Feng Šuej

Dříve než praktiky zvané feng-šuej vůbec vznikly, pohřbívali staří Číňané své mrtvé podle postavení hvězd. Většina tělesných ostatků na dosud odkrytých čínských pohřebištích z mladší doby kamenné směřuje hlavou k jihu. Jih byl ve feng-šuej vždy považován za směr příznivý, zaručující volnost tzv. „vesmírného dechu“ neboli toku čchi. Podle čínské tradice čchi potřebují jak živí, tak mrtví. Tok této energie může příznivě ovlivňovat život a osobní štěstí pozůstalých. Pokud jsou duše mrtvých šťastné, budou šťastné též duše jejich žijících potomků.

První kompas

Existenci magnetického pole Země si Číňané uvědomovali již za éry dynastie Šang (1650-1027 př.n.l.). K určování světových stran ovšem začali tuto znalost využívat až kolem roku 500 př.n.l. Potřebné nástroje měly tehdy tvar jehlic, lžic nebo disků. S jejich pomocí byly sestavovány různé magnetické i zeměpisné konstanty. Čtyři hlavní směry resp. světové strany, čtyři roční období, čínské astrologické tabulky a další důležité veličiny se posléze staly základem prvního čínského kompasu, který zahrnoval celkem 24 (někdy i více) vyrytých určovacích kruhů nebo „vrstev“. Tyto vrstvy usnadňovaly přístup k informacím, nezbytným při práci mistrů feng-šuej.

Dvě metody k interpretaci pozemské reality
Na základě dlouhodobého pozorování podnebí, zemského povrchu, souhvězdí i lidského zdraví byly ve staré Číně vytvořeny různé tradiční teorie a filozofické pojmy, jako např. čchi, jin-jang, pět prvků, I-ťing nebo pole pa-kua. Z nich později vzniklo feng-šuej. Zpočátku feng-šuej využívalo různé metody k interpretaci pozemské reality a dvě z nich zůstaly zachovány v praxi dodnes. První a nejsnáze pochopitelná je škola tvarů (sing-fa). Jde o vůbec nejstarší systém feng-šuej, jehož počátky spadají zhruba do éry dynastie Čchin (kolem roku 300 n. l.). Jako intuitivní systém vycházela škola tvarů především z analýzy praktických zkušeností a ze zdravého rozumu. O něco mladší a poněkud komplikovanější je kompasová škola (li-fa). Je založena na myšlence, že každá z osmi hlavních světových stran vyzařuje určitou specifickou energii. Název školy vznikl podle její nejdůležitější praktické pomůcky – kompasu. Dnes je zván pod názvem luo-pchan a dobře slouží i mnoha současným praktikům feng-šuej. Li-fa není přístupem intuitivním, nýbrž exaktní matematickou metodou.
O feng-šuej se dnes nejčastěji hovoří jako o umění harmonizovat prostorovou energii.

Pět prvků
Kompasová škola využívá důležitou součást čínské filozofie, a to tzv. „pět prvků“. Jde o specifické pojetí pozemských živlů. Oněch pět prvků jsou: Voda, Oheň, Země, Kov, Dřevo. Každý z nich má svou vlastní energii, která je s ostatními prvky buď v souladu nebo naopak působí proti nim. Každý prvek má svůj vlastní typ čchi, a reaguje tudíž se všemi ostatními prvky zcela specifickým způsobem. Čchi ohně stoupá vzhůru, čchi země se otáčí, čchi kovu stahuje a vytváří kontrakční napětí, čchi vody teče směrem dolů a čchi dřeva se šíří do stran. Právě způsob, jakým se každý z pěti prvků navzájem ovlivňuje s jinými prvky je rozhodující pro rovnováhu energie čchi v přírodě, budovách i uvnitř nás samotných.

Dřevo...
... je prvkem představujícím růst, tvořivost, pokrok, počátek. Jeho energie je silná a rozpínavá. Symbolizuje jaro, přibývající měsíc. Jeho směrem je východ, čísla 3 a 4, z tělesných orgánů mu přísluší játra. Jeho barvou je zelená ve všech odstínech. Symbolizují ho vysoké štíhlé tvary např. sloupy, mrakodrapy. Jeho energie je silná a vitální. V krajině prvku dřeva je množství vysokých stromů a rostlin, případně také pilířů, sloupů, najdeme zde dřevěné domy. Je obsaženo ve všech předmětech z něho vyrobených, předmětech zelené barvy, zdravých stromech a rostlinách, obrazech zalesněné krajiny…
Je-li v prostředí nedostatek tohoto prvku, lidé bývají vystrašení a nervózní z možných změn a ze zodpovědnosti. Mají pocit, že není v co věřit. Posílit energii Dřeva můžete přidáním květin – řezaných nebo v květináčích, zelenými předměty, obrazy květinových zátiší…

Oheň...
... je jedním z nejsilnějších prvků. Představuje stoupající energii, vrchol cyklu, léto, měsíc v úplňku. Jeho směrem je jih, číslem 9. Z tělesných orgánů je představován srdcem. Jeho barvou je červená a sytě oranžová. Tvarem je trojúhelník, ostré a špičaté předměty. Jeho symbolem je slunce, světla, pyramidy, kostely…
 
Může přinášet teplo a světlo, ale také s hrozivou silou ničit vše, co se mu dostane do cesty. Představuje čest a spravedlnost, ale také válku a agresivitu. Jeho hodnoty jsou inteligence, odvaha, moudrost, rozumnost, etiketa a laskavost. Předměty prvku Ohně jsou zvířecí produkty jako např. kůže a vlna, vše, co produkuje teplo a světlo – krby, kamna, ohniště, svíčky, kadidlo, lesklé látky… Velmi silnou energii Ohně nám dávají naši domácí mazlíčci.
Krajina prvku Ohně je krajinou strmých špičatých hor. Představují jej také budovy s ostrými strmými střechami. Nedostatek Ohně může způsobit množství zdravotních problémů: ztuhlé klouby, suchou pokožku, bolesti očí, špatný krevní oběh, únavu, neschopnost vášně, strach o budoucnost. V takovém případě posílíme jeho energii zapálením svíček, ohně v krbu, přidáme červenou barvu nebo si pořídíme kočku.

Země...
... je energií rotující horizontálně okolo vlastní osy. Symbolizuje měsíc těsně před úplňkem, babí léto, střed, mezidobí mezi ohněm a kovem. Čísla 2, 5 a 8, z tělesných orgánů žaludek, její chuť je sladká. Barva žlutá, světle hnědá, okr. Materiály jí příslušející jsou keramika, kámen, hlína, mramor, porcelán. Tvar Země je čtvercový (klasický dům s rovnou střechou), krychle, ploché tvary.
Krajina Země je rovinatá. Představuje stabilitu. Země vyživuje a podporuje všechny ostatní prvky. Představuje spravedlnost, moudrost a instinkt. V opačné pozici může způsobovat přílišné zaměření na neexistující problémy. Jejími kvalitami jsou soucit, důvěra, poctivost, vyvážená osobnost, důvěryhodnost.
Nerovnováha tohoto prvku v prostoru se projeví v nakládání s majetkem. Objevuje se lakota nebo naopak přílišná velkorysost. Nadbytek Země způsobuje potíže se získáváním peněz nebo jiného majetku. Jako řešení doplníme Kov. Nedostatek Země způsobuje otupělost, nedostatek sebeúcty a dezorientaci.

Kov...
... je nejhustší, dovnitř směřující energií. Představuje ubývající měsíc a podzim. Jeho směrem je západ, čísla 6 a 7, z tělesných orgánů mu přísluší plíce, barvy bílá, šedá a světle modrá. Jeho energie vládne všem kovovým předmětům a kulatým tvarům. Je symbolem moci a síly – to využívají ve své architektuře např. banky a obchodní střediska a některé církevní stavby (pravoslavné kostely).
Kov představuje pevnost, komunikaci, precizní myšlení, množství nových myšlenek a nápadů. V krajině Kovu se nacházejí nízké, oblé kopce, oblouky, kupole, oblé reflexní plochy, podchody, hrady, zámky, drahé nemovitosti. V případě nedostatku Kovu je člověk tichý, ostražitý a opatrný. V takovéto situaci je nutné přidat bílou barvu, případně černobílý vzor, stříbrné tácy, kovové nádobí, zlaté a stříbrné šperky, kovový nábytek.
Naopak nadbytek Kovu způsobuje lpění na minulosti, problémy s přijímáním reality, ztuhlé klouby a špatný krevní oběh.

Voda...
... představuje klesající energii, odpočinek, koncentraci, měsíc v novu, zimu, půlnoc. Jejím směrem je sever, číslem 1, tělesný orgán ledviny. Její barvou je černá, tmavě modrá, tvary nepravidelné a zakřivené. Fontány, akvária, jezírka, vodní toky, sklo. Voda nám připomíná naše vnitřní já, posiluje vztah k umění a kráse. Je symbolem bohatství, hojnosti a výživy.
Krajina pod vládou prvku Vody je bohatá na vodní toky, rybníky a jezera. Nadbytek tohoto prvku dělá člověka nespoutaným, zdrcujícím a mocným. Je třeba přidat prvek Země, aby došlo ke zmírnění tohoto vlivu. Nedostatek Vody vyvolává v lidech bezcílnost, neschopnost řešit problémy, zmatené uvažování. Vodu doplníme umístěním fontán, dóz s čistou vodou a skleněných předmětů.

Devět paláců
- je v rámci feng-šuej považováno za systém vůbec nejzáhadnější. Je zčásti odvozen ze sedmi viditelných hvězd souhvězdí Velkého vozu plus dvě neviditelné hvězdy souputnice. Devět magických paláců je ve feng-šuej transponováno do devíti příslušně očíslovaných polí magického čtverce luo-šu. Každé číslo označuje určité schéma, podle něhož lze předpovídat budoucnost.

PA-KUA
- symbolicky znázorňuje osm možných způsobů pohledu na život a na svět. Je to oktagonální pole, vymezené osmi trigramy (symboly) I-ťingu, reprezentujících osm světových stran kompasové školy feng-šuej. Jeho hlavní aplikace spočívá v určování příznivých a nepříznivých směrů a míst pro konkrétní osoby.
Každý trigram reprezentuje jistou množinu faktorů včetně světových stran, barev, částí lidského těla, nemocí, čísel, rodinných vztahů, živlů apod. Snad pro větší utajení podstaty jsou tyto trigramy uspořádány do tvaru osmiúhelníku – uprostřed obvykle se symbolem jin/jang nebo s kompasem. Jednotlivé oblasti Pa-kua jsou: Sláva, Obchod a kariéra, Manželství a partnerství, Vědomosti, Děti a rodina, Cesty a přátelé, Zdraví a spokojenost, Hojnost a bohatství. Při podrobnějším rozboru těchto oblastí zjistíte, že je pod jejich symbolikou skryt celý náš pozemský život a to jak materiální tak duchovní. Každá z oblastí našeho života se dá zařadit do tohoto systému a tam ji můžeme podpořit a posílit její energii. Současně je zřejmé, že žádnou z těchto oblastí není možné z našeho života vyloučit nebo ji omezit. Tím by došlo k narušení harmonie. Každá z těchto částí má svůj nezastupitelný význam pro jeho dokonalost naplnění. Cílem feng-šuej je dosáhnout harmonie ve všech těchto oblastech.
 
Fen-šuej je bohaté na znaky a symboly. Umění jeho použití spočívá ve schopnosti studovat okolní prostředí a cítit pohyb a změnu. Vrcholky hor, údolí řek a nezvyklé křivky krajiny jsou všechny připodobňovány k řadě zvířat (např. drak, tygr, želva…)
Když prochází čchi místností či domem, vytváří příjemnou a přátelskou atmosféru, bude zde vyvážené množství světla, teplota bude příjemná a barvy nebudou ani příliš jasné, ani příliš tlumené. Aniž byste si toho museli být vědomi, budete zde možná cítit pozitivní pohyb čchi – budete mít pocit pohody a harmonie. Už jste někdy přišli do cizího domu a okamžitě se tam cítili jako doma? A nebo jste si sedli do zahrady a panoval tam zvláštní mír? Vstoupili jste třeba doma do nějakého pokoje a cítili se nepříjemně, aniž byste věděli proč? Pro nás budou tyto pocity asi záhadou, ale čínské umění feng-šuej, nám je může objasnit.
Síly země a nebes mohou být na jednom místě v rovnováze, ale na jiném ve sváru. Nešťastným umístěním stolu či postele jste možná, aniž byste to tušili, zablokovali plynulý tok čchi, životodárné energie, o které Číňané věří, že protéká tělem i okolním prostředím. Na jedné straně je to způsob interpretace skrytých tajemných sil vesmíru a na druhou stranu praktický přístup ke krajinnému plánování. Podstatou feng-šuej je touha uznat moc světa přírody a žít s ním v harmonii. Znaky slova feng-šuej znamenají doslova vítr a voda a odkazují na dynamický vliv, jimiž tyto prvky pomáhají utvářet naši krajinu.
Mistři feng-šuej specializující se na analýzu energie hmoty nejsou jediní, kteří jsou schopni vnímat energii čchi různých objektů. Hory, skály, jezera, jakož i domovní stěny, podlahy, osvětlovací tělesa, nábytek či různé drobné předměty – to všechno lze kvalifikovat jako hmotu s určitou energií. Když například architekt nad plánem bytu řekne, že „z toho nemá dobrý pocit“ nebo designér prohlásí, že „tady něco nehraje“, popsali oba energetickou nerovnováhu hmotných věcí v bytě a hledají způsob, jak tuto nerovnováhu analyzovat.
Ať žijete v městském bytě nebo ve venkovském domě, všude můžete na základě feng-šuej vytvořit ve svém domově pozitivní energii.

Praktické použití feng-šuej

Feng-šuej se v praxi používá zejména k následujícím účelům:
• K optimálnímu situování obytného prostoru. Feng-šuej napomáhá k umisťování domů a budov tak, aby to prospívalo lidskému zdraví, kondici, kariéře, úspěchu, štěstí a rodinným vztahům. Člověk se na základě feng-šuej může například dozvědět, do jakého domu či bytu by pro něho bylo nejvhodnější se nastěhovat, ve kterém městě, oblasti nebo kulturním prostředí by se cítil nejlépe apod.
• K harmonizaci staveb s okolím. Pomocí feng-šuej lze pro dům, byt, či sídlo firmy zvolit co nejvhodnější směrovou orientaci, tvar, řešení vchodu, přístupu a exteriéru. Feng-šuej pomůže najít místo optimální jak pro vás osobně, tak pro vaši rodinu nebo třeba soukromý obchod.
• K harmonizaci staveb s lidským faktorem. Velký vliv na osobní zdraví a štěstí má úprava interiéru domu či bytu. Tok životodárné energie čchi mohou harmonizovat nebo naopak blokovat použité materiály, barvy, rozmístění a design nábytku i dalšího vybavení.
Právě kombinace kompasové metody a metody Pa-Kua je princip, který mně osobně od okamžiku, kdy jsem se mu začal věnovat, změnil život k lepšímu. Prostor a především jeho vybavení a využití harmonizované právě kombinací těchto metod (kompasové a Pa Kua) jednoznačně zlepšuje kvalitu života těch, kteří se v něm pohybují. Na následující straně je otištěn nákres použitý z knihy mistra Kwan Lau, který ukazuje, jakým způsobem to vše funguje.


 Převzato z : https://www.tipyainspirace.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=388

Diskusní téma: Co je FENG-ŠUEJ? (Harmonie peostoru)

Datum: 22.07.2021

Vložil: https://tinysrc.me/go/hg0PJIWng

Titulek: Best offer 2021

You will be pleasantly surprised to learn about our generous offer.
The link to our offer is valid for only one day https://tinysrc.me/go/hg0PJIWng