O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co je FENG-ŠUEJ? (Harmonie prostoru) - díl druhý

02.02.2011 07:25

HARMONIE PROSTORU S FENG-ŠUEJ A VASTU II.


Lidé odjakživa hledají návod na to, jak si zařídit dům, byt, aby se v něm cítili dobře. Jednou z cest jsou i různé principy vycházející ze starých učení o souznění s přírodou. Vedle čínského feng šuej našlo své místo v designu a architektuře také indické Vastu šastra. V tomto článku se pokusíme vysvětlit jeho hlavní principy a ukážeme také některé návody na jeho praktické využití.

 

Vástu šástra, také vástu véda nebo vástu, je védský rukopis o architektuře, který popisuje provedení tradičních hinduistických staveb, především chrámů, ale vztahuje se i na poezii, tanec, sochařství a zahradní architekturu. Nejhlavnější znakem je uspořádání podle světových stran a z toho vyplývajících vlivů slunce, měsíce, planet a přírodních sil.
Je to tedy učení, které se zabývá architekturou, designem a budováním prostředí v souladu s přírodními zákony. Tato nejstarší část architektury vychází z védských textů, které jsou postaveny na specifických pravidlech a nařízeních mudrců té doby. Některé z nich jsou v určitých oblastech populární a používané i v dnešní době. 

Jedná se o nejstarší vědu o architektuře a stavění, jež umožňuje vytvářet zdravé domy, komunity, vesnice a města a uvádět do souladu jedince s celkem v nejširším smyslu. Umožňuje sladit všechny psychofyziologické úrovně člověka s blízkým i vzdáleným prostředím, s působením zákonů přírody. Komplexní soulad s přírodním zákonem na nejjemnější úrovni je důležitou prevencí porušování zákonů přírody a odstraňuje hlavní neviděnou příčinu mnoha problémů v životě obyvatel. Vědeckým způsobem se využívají přínosy přírody pro zlepšení zdraví, prosperity a štěstí obyvatel dané budovy. Člověk a příroda se propojí na jemné neviditelné úrovni inteligence přírody pro synergické působení a maximální prospěch člověka. Moderní výzkum opodstatňuje důležitost orientace světovým stranám. Způsob vedení signálů neurony v thalamu mozku je ovlivňován podle toho, na kterou světovou stranu je daný jedinec nasměrován čelem. Mnoho lidí žije a pracuje v budovách, jež způsobují obyvatelům různé problémy, od zdravotních až po osobní. Je to jeden z hlavních důvodů vysokého výskytu chronických onemocnění, stresu a problémů, které se prolínají všemi úrovněmi společnosti. K nápravě těchto dlouholetých problémů je třeba vnést do projektování, výstavby a marketingu nejnovější poznatky a nový program výstavby, zohledňující komplexní a dnes již známé působení zákonů přírody a intimní propojenost člověka a vesmíru. Stavby "v souladu s přírodním zákonem" již zaznamenaly v mnoha zemích významný úspěch.

Budovy, postavené podle Sthapatya vědy (Vastu) jsou prosté škodlivých účinků, na rozdíl od většiny stávajících budov, jež byly postaveny v době, kdy nebyly známy negativní účinky z nesprávné orientace a dalších souvisejících aspektů v rámci komplexity přírodních zákonů a propojenosti člověka s blízkou i dalekou přírodou.
V souvislosti s bydlením a výstavbou klade Vastu důraz především na následující vzájemné vztahy: působení pěti elementů - země, voda, oheň, vzduch a éter - působení slunce v podobě tepla a světla, vliv klimatických jevů jako je déšť a vítr, působení zemského elektromagnetického pole a v neposlední řadě i vliv jiných planet naší sluneční soustavy.

Pět základních principů

•  učení o orientaci
• plánování půdorysu - mandala vastu puruša
•  nauka o poměrech a mírách
•  šest vzorců védské architektury
• charakter a estetická stránka budovy

Vytvořit obytný prostor znamená podle Vastu stvořit vesmír. Živly spojují člověka s přírodou, zemí a vesmírem. Filozofie véd odvozuje pravidla každodenního života od kosmických zákonů. Proto vztah člověka a vesmíru reprezentuje i dům, chrám nebo město. Tím, že si člověk vytvoří obytný prostor, postaví dům nebo obec, vytváří vesmír, který zahrnuje všechny aspekty, vlivy a živly velkého vesmíru a spojuje život v oněch souvislostech. Ve védské kultuře byla podle pěti živlů složena i lidská společnost ze sociálního hlediska a odpovídala přirozenému řádu, jenž je pozorovatelný všude ve vesmíru. Povinností architektury je přenést tento kosmický řád nejdříve na zemský povrch, aby pak na jeho základě vytvořila životní a obytný prostor. Každý člověk si přeje, aby jeho domov byl naplněný harmonií a prosperitou. Vastu je vědní obor zabývající se podstatou žití a bydlení, který napomáhá splnit touhy po ideálním a spokojeném životě. Z Vástu Šástry (5000 let starého písma nalezeného v Indii) se dozvídáme, jakým způsobem je vhodné postavit svůj dům v souladu s přírodou a žít v něm s optimálním využitím vlivů světových stran.

Podle polohy vástu Puruša rozeznává Brihat samhitá tři typy Vastu, které ovlivňují umístění budovy na pozemku:
• nitja vástu - pohled vástu Puruša se mění každé tři hodiny
• čára vástu - vástu Puruša hledí na jih v měsících 9, 10, 11 a 12, na západ v měsících 12, 1, 2 a 3, na server v měsících 3, 4, 5 a 6 a na východ v měsících 6, 7, 8 a 9
• sthira vástu - permanentní poloha vástu Puruša, který má nohy na jihozápadě, levou ruku na severozápadě, hlavu na severovýchodě a pravou ruku na jihovýchodě.

Přírodní síly

Hlavní přírodní síly, podobně jako ve feng-šuej jsou ve Vastu tyto:

1. éter (akáša)
2. vzduch (váju)
3. oheň (tédžas)
4. voda (apas)
5. země (prthiví)

Vástu Puruša mandala

Vástu Puruša mandala je nedělitelnou součástí vástu šástra a je podkladem pro matematické kalkulace poměrů a posouzení vlivů okolí. Mandala symbolizuje v souvislosti s vástu šástra vesmír a Puruša je podle hinduistické mytologie a kosmologie kosmická energie, nadpřirozená síla, kosmický duch nebo nebeské tělo symbolizující celý vesmír.
Vložit obrázek Vastu poruše Mandala
Podle hinduistické kosmologie je Země čtverec, rozdělený na 9 x 9 částí. Brahma je uprostřed (Brahmasthana) a ostatní božstva jsou symetricky rozmístěna kolem tohoto středu podle vlastností, které jim jsou připisovány:

• severovýchod Íšvara (víra)
• východ Indra (slunce)
• jihovýchod Agni (oheň)
• jih Jama (smrt)
• jihozápad Pitr (tradice)
• západ Varuna (voda)
• severozápad - Váju (vítr)
• sever - Kubera - (bohatství)
• střed - Brahman - (štěstí)

Vástu šástra předpisuje umístění a orientaci budov tak, aby všechny životní energie (prány), proudily bez jakýchkoliv zábran a podporovaly všechny tělesné a duchovní proudy životních energií v člověku (pránajáma).
Každopádně pro sestavení projektu za pomocí Vastu je vhodné využít služeb specialisty, nebo techniku nastudovat v některé z odborných publikací, osobně bych doporučil pro začátek například Vastu - indické Feng shui - 108 kroků – vydala Eugenika.

Co radí Vastu šastra v exteriéru

Podle Vastu šástra proudí životně důležité energie ze severovýchodu, a proto je orientace pozemků a budov odvozena od tohoto základního principu. Na severu a východě nesmí být žádné překážky a jih a západ musí být vzhledem k severu a východu výše položeny. Jihozápadní roh by měl být podle tohoto principu nejvýše položeným místem stavebního pozemku a diagonála spojující jihozápad se severovýchodem by měla být delší, než diagonála spojující jihovýchod se severozápadem.

Co radí Vastu šastra v interiéru

Nabízíme vám pár rad z obrovského souboru doporučení tohoto učení. Možná se vám budou zdát poněkud zvláštní, ale při hlubším zamyšlení pochopíte, jak racionální mají základ.


1. Nestavte kuchyň, toaletu a místnost pro odpočinek vedle sebe.
2. Kuchyň by neměla být přímo proti hlavním dveřím.
3. Teplo produkující přístroje umístěte do jihovýchodního rohu místnosti.
4. Zrcadla, umývadla, vany, bidety umístěte podél severovýchodních zdí.
5. Toaletní mísa najde vhodné místo v severojižním úhlu.
6. Před hlavní bránu či dveře nestavte popelnici nebo lampu.
7. Vaše vchodové dveře by neměly být naproti vchodovým dveřím dalšího domu.
8. Počet oken a dveří by měl být v přízemí větší než v horních patrech.
9. Severovýchodní roh je čelo domu, a proto by měl být vždy čistý.
10. Neseďte ani nespěte pod rozsvíceným světlem.
11. Nevěšte si na zdi obrázky s válečnou a kriminální tématikou, či jinak stresující výjevy.
12. Zamezte tomu, aby na vchodové dveře padal stín.
13. Vždy byste měli stavět či rekonstruovat z nového materiálu.
14. Snažte se nemít v domě žádné kaktusy.
15. Studna uprostřed domu či pozemku je zcela nevhodná.

 

Co říci závěrem…

Vastu šastra je základní koncept energie, kterou sice nemůžeme vidět pouhým okem, ale můžeme realizovat a vidět jeho aplikace v různých formách a tvarech. Všichni velmi dobře víme, že znalosti, které obsáhne naše mysl se souborně nazývají věda, to co jde ,,za“ je duchovno. A proto Vastu šastra není jenom věda, ale také most mezi člověkem a přírodou, který nás učí umění života.
Vastu šastra je učení, které se zabývá architekturou, designem a budováním prostředí v souladu s přírodními zákony. Tato nejstarší část architektury vychází z védských textů, které jsou postaveny na specifických pravidlech a nařízeních mudrců té doby. Některé z nich jsou v určitých oblastech populární a používané i v dnešní době. 
Lze ji aplikovat od výběru správné strany kopce, na němž si chceme postavit dům, od celkového položení pozemku přes tvar budovy, až po rozmístění jednotlivých místností. Vastu ale také diktuje velikosti jednotlivých detailů v místnostech, výšku stropů, střechy, rozměry vchodů, oken… Dá se říci, že pokrývá téměř všechny kroky stavby.  A pokud přitom využijeme pět základních prvků: země, vítr, světlo, energie, vzduch, měli bychom dosáhnout nejenom harmonie v bydlení ale také estetické stránky věci.
Starověká moudrost praví, že Vastu je založeno na dvou silách: pozitivní a negativní, které jedna druhou na povrchu země neustále ovlivňují. Tyto síly se vyruší vždy, pokud je ve volném prostoru postavena jakákoli stavba. Tím vlastně dochází k jakémusi vyrovnání.
Pravý stav věci pak bude nejspíš ten, že Vastu šastra vznikalo v horkých klimatických podmínkách Indie, kde bylo třeba respektovat takové věci jako proudění vzduchu, stíny během dne, krytí příbytků při přírodních pohromách, pevné základy, apod.

 

Převzato z : https://www.tipyainspirace.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=405

Diskusní téma: Co je FENG-ŠUEJ? (Harmonie prostoru) - díl druhý

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.