O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co je Ida, Pingala a Šušumna v Astrálním Těle a jejich funkce z astrálního hlediska?

06.05.2010 00:19

Ida je elektrické a Pingala magnetické fluidum. Obě protékají prostřednictvím akášického principu Šušumnou, která se od nejvyššího elementárního centra Sahasrara (7.čakra), nacházejícího se na temeni hlavy, rozprostírá podél páteře a všechna elementární centra spojuje až k Muladhara čakře (1. čakra). Ida a Pingala představují vlastně čtyřpólový magnet s jeho dvojitou polaritou. Posilují elementární centra v Astrálním Těle (AT). Spolu s Akášou vytvářejí jádro životní síly. Když dojde k probuzení tzv. Hadí síly  a začne se "zvedat", začne se generovat životní energie o různých frekvencích a v různých oktávách, podle toho, které elementární centrum již bylo aktivováno do režimu generování příslušných frekvencí životní energie(síly) v dané oktávě odpovídající příslušnému aktivovanému elementárnímu centru.