O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co je koncentrace, meditace, fixace, konteplace, fantazie?

08.05.2010 09:46

Koncentrace (soustředění) je neustálé pevné držení bodu, věcí, bytostí, abstraktní představy, myšlenky, obrazu, pocitu atp. Dělíme je podle časového rozpětí do tří stupňů.

1. stupeň - je nepřetržitá koncentrace v délce trvání dvanáct sekund a jmenuje se Dharana

2. stupeň - je nepřetržitá koncentrace v délce trvání dvanáct krát dvanáct sekund a jmenuje se Dhyana

3. stupeň - je nepřetržitá koncentrace v délce trvání dvanáct krát dvanáct krát dvanáct sekund a jmenuje se samádhi, tzn. extáze, čili splývání subjektu a objektu

 

Prostřednictvím meditace analyzujeme (rozkládáme a zkoumáme) věc, abstraktní  představu, úmysl, myšlenku, obraz, atp. ve všech aspektech a detailech, týmž způsobem na všech úrovních, tzn. podle vůle, podle citu a rozumu (intelektu).

 

Fixace (ustálení) je přesné vymezení, ustalování a nepřetržité pevné držení určitého předmětu, myšlenky, bodu atd. při koncentraci.

 

Kontemplace (rozjímání) je přemýšlení (pozorování) a anylýza určitého předmětu, věci, úmyslu, bytosti, obrazu, dojmu, myšlenky a jejich vlastností v různých sférách.

 

Pokud se chceme přesvědčit například, že obraz, předmět atp. je reálný a skutečný, podíváme se na věc nejdříve otevřenýma očima a pak zavřenýma očima. Jestliže se obraz nezmění nebo nezmizí, je to skutečnost, stane-li se to jinak, je to klam a mámení.

Fantazii podnítí často krása věcí, působí povzbudivě na naší mysl a je dále zvyšována pomocí různých podnětů. Fantazie má vždy svoje osobní, subjektivní, relativně individuální zabarvení a směr podle smýšlení a nálady.

 

Závěrem je nutno podotknout , že je opravdu rozdíl mezi tím co si myslíme, že děláme v tzv. duchovní práci a co ve skutečnosti děláme prakticky. Výše uvedené definice by měly dát k dispozici rozlišovací nástroj k určení co dělám a co bych měl dělat, podle svého záměru při práci sám se sebou....?!