O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co je mentální matrice a její funkce?

09.05.2010 11:45

Mentální matrice (MM), event. čtyřpólový magnet (živly vyšší DT + nižší DT) je spojovacím článkem mezi mentálním a astrálním tělem, je to nejjemnější akášická látka, která řídí funkce ducha. Je stvořena z nejjemnější duchovní akášické látky, která v lidském těle existuje. Mentální matrice (MM), éterický princip, přenáší veškeré myšlenky, obrazy, dojmy, ze všech sfér za pomoci hmotných, astrálních a mentálních podnětů do vědomí ducha, který tyto dojmy zpracuje za pomoci astrálního a fyzického těla.

 

LEGENDA:

MM - mentální matrice = IST + vyšší DT + nižší DT

IST - intuitivně soucitné tělo = akášský princip LD

LD - lidský duch = volně duchovní tělo = mentální tělo

        

vyšší DT - vyšší roviny DT ( RLD/DT + RŽD/DT + RBD/DT)

         RLD/DT  - rovina lidského ducha v DT

         RŽD/DT  - rovina životního ducha v DT

         RBD/DT  - rovina božího ducha v DT

      

nižší DT - nižší roviny DT ( MER/DT + CER/DT + DR/DT)

        MER/DT - materiálníě éterická rovina DT

        CER/DT - citově emoční rovina DT

        DR/DT - duševní rovina DR