O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co je osudovost a co je účelem osudovosti v mentální sféře?

09.05.2010 11:15

Všechny myšlenky, obrazy, dojmy atd., jako příčiny náležející do mentální sféry, jsou pečlivě a přesně vnášeny, zaznamenávají se ve světě příčin v mentální sféře, aby se mohly vytvářet podle své vnitřní hodnoty, pozitivní nebo negativní, příslušných zákonitých účinků nebo následků, které mají veliký vliv na charakter (vlastnosti) člověka. Tato zpětná zrcadlení, působení se vracejí zpět k člověku: pozitivní, aby ho ještě více zušlechtily, negativní, aby ho ovlivňovaly tak dlouho, dokud jeho chyby a jejich příčiny nevyrovnají.