O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co je podvědomí ?

04.05.2010 23:17

Podvědomí je zrcadlem všech našich negativních vlastností a nachází se v astrálním těle v mezimozečku. Neovládané podvědomí je naším nepřítelem. Působí především v noci bez času v prostoru, když tělo a normální vědomí odpočívají. Ovládáme ho pomocí autosugesce, když mu dáme krátce před usnutím rozkaz, něco dobrého pro nás vykonat. Vtiskneme ho do naší mysli, ve které existuje jako kvalitativní součást. Jeho kvalitou je síla působení napětí, protikladné, negativní vlastnosti.