O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co je Reinkarnace v křesťanské víře?

11.08.2010 10:39

Křesťanství se zrodilo z upřímné víry pronásledovaných skupin tajných uctívatelů Krista a reinkarnace byla ústřední součástí jeho ranných forem. Jen od čtvrtého století, kdy se křesťanství již rozrostlo v instituci zralou pro politickou manipulaci, se opozice k reinkarnaci vyvinula v teologii. Nové církevně - státní zřízení které mělo zájem nejen o mocenské, ale také o ideologické ovládání davů, se cítililo být ohroženým těmi, co věřili v znovuzrození, protože takoví křesťané byli obvykle nezávislými, svobodomyslnými jednotlivci, jejichž podřízenost násilí se nedala zaručit.

 

Slepá poslušnost těchto věrných následovníků Krista se nedala koupit církevními sliby nebeské blaženosti stejně, jako se nedala vymoci hrozbami sestupu do pekla, a proto byli prohlášeni za kacíře. Od roku 533 za vlády Justiniána, začalo jejich systematické pronásledování. Opozice církve vůči reinkarnaci má čistě světské a ne náboženské kořeny.

 

Síla reinkarnační víry zejména mezi Katary, byla taková, že se církvi nepodařilo vyhubit reinkarnační myšlení na západě dříve než v třináctém století. Římsko-katolické stolici se ho podařilo potlačit po dlouhé kampani teroru a vraždění a jen za cenu úplné genocidy Katarů. Tajné mystické skupiny, jako alchymisté a Rosenkruciáni se postarali o to, aby bylo reinkarnační myšlení propašováno z generace na generaci.  V současnosti opět vzkvétá, jako projev svobodného myšlení.

 

Diskusní téma: Co je Reinkarnace v křesťanské víře?

Datum: 05.01.2013

Vložil: Marie Z.

Titulek: znovuzrozenív křesťanství

I když byla tato diskuse ukončena před více než dvěma roky, dovolím si přidat názor křesťanky - teoložky pro náhodné návštěvníky, jako jsem nyní já. Výchozí článek je příliš krátký na to, aby z něj bylo zřejmé, že znovuzrození, jak o ně usilovali první křesťané, představuje obsahově něco jiného, než se myslí reinkarnací ve východních náboženstvích. Křesťanské znovuzrození je spojeno se křtem. Jedním ze starokřesťanských spisovatelů, který tento termín používal, byl sv. Justin. Více např. na stránkách https://revue.theofil.cz, kde stačí zadat heslo "znovuzrození" a objeví se několik desítek článků. Starokřesťanské autory bych si nedovolila obvinit z manipulace se skutečností vzhledem k nějakým jiným zájmům.

Datum: 16.09.2013

Vložil: Pravdomluvec

Titulek: Re: znovuzrozenív křesťanství

https://www.dhaxem.com/data/handt_sl/Vyvoj_Krestanstva.pdf
https://www.dhaxem.com/data/handt_sl/Bol_Peter_prvym_Papezom.pdf
https://www.dhaxem.com/data/handt_sl/Rimsko-Katolicka_Cirkev.pdf
https://www.dhaxem.com/data/handt_sl/Merovejska_Dynastia.pdf

Datum: 11.11.2010

Vložil: Milovaná

Titulek: ZDROJ

Dobrý den.Můžete mi ,prosím,vypsat zdroje ze kterých jste čerpal při psaní článku?To je pro mě novinka.Potřebuji se evidentně dovzdělat.Děkuji.

Datum: 14.08.2010

Vložil: Vladimír

Titulek: Re: Nabídka

Děkuji za odpověď i nabídku k uveřejnění textu nebo článku! Zeptám se také zda-li sem můžu něco zaslat a zveřejnit. :-)).

Datum: 14.08.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Re: Nabídka

V diskusním příspěvku: cokoliv a kdykoliv na co koliv. U článku to prosím pošlete na náš mail a my to pak po korektuře (gramatické a obrazové, když tam budou obrázky) zveřejníme bez problémů i s uvedením všech náležitostí.... :-), tak jak si autor přeje. Takže bez obav můžete se podílet na textech těchto stránek..., budeme jen rádi

Datum: 13.08.2010

Vložil: Vladimir

Titulek: Reinkarnace

Děkuji za zprostředkování těchto úvah.

Je zde skutečně problém vystihnout tuto záležitost nějakým článkem, textem aby to bylo srozumitelné, jestliže se člověk nezajímá o téma déle a podrobněji. Hovoří se v našem prostředí o reinkarnaci v drtivé většině jako pouze o věci východní mystiky a filosofie(Tibet, budhismus..) a při tom není mnoho známo o faktu, že tato osobní důvěra (spíše než víra v něco) je čistě prvokřesťanská a též vyskytující se běžně ve starověku...

Vložil jsem níže jako ukázku definici, nebo vysvětlení o co jde ve věci regrese, tedy návratu zpět do minulosti, minulých životů. Ptám se vás( i čtenářů) , zda-li souhlasíte zvláště s první větou v úryvku o tom, že je nutné se oprostit od minulosti, chce-li člověk pokročit ve svém duchovním vývoji?!Osobně vidím- že příklad zde -je právě typ výroků bránící hlubšímu poznání sebe sama. Je možné, že autor se pohyboval někde v povrchní oblasti významu, ovšem to není asi ono. Jak věc vidíte?!

Regrese aneb engramy v mysli
Pokud člověk chce pokročit na svém duchovním vývoji, musí být schopen se oprostit od své minulosti a žít "TEĎ".Paměť, kterou má člověk k dispozici, obsahuje v chronologickém uspořádání všechno, co kdy prožil. Paměťové záznamy jsou velice podrobné, obsahují nejen všechno, co jsme viděli, slyšeli, čichali, hmatali atd., ale i všechny záznamy smyslů, umístěných uvnitř našeho organismu a informujících nás o pocitech tepla, tlaku, bolesti aj. Paměťové záznamy obsahují i kompletní informace našich emocích, které jsme měli, záznamy našich myšlenek, záznamy všeho toho, co se okolo nás hovořilo a co jsme, třeba i nevědomky, zaslechli. Paměť každého člověka obsahuje takový naprosto dokonalý a souvislý záznam o celé jeho existenci. Smyslové vjemy se zaznamenávají stále, tedy i v takových situacích, jakou je např. stav „bezvědomí“.

Datum: 13.08.2010

Vložil: LK

Titulek: Re: Reinkarnace

Díky za kvalití příspěvek....!!! Pokud budete mít zájem nějak přispět článkem, klidně a rádi zveřejníme. Týká se to i všech našich čtenářů, že mohou přispívat svými články, pokud nebudou v přímém rozporu s našimi záměry říkat ověřené informace a vyvracet bludy v esoterice ....