O duchovním poznání a cestě bez dogmat a jiných nesmyslů na konci této Epochy

Co je sebevědomí, Vědomí vlastního Já?

05.05.2010 21:12

Sebevědomí je stav, kdy si uvědomujeme, kdo jsme.Znamená to, že v mentální oblasti  se ztotožňujeme s nejvyššími božskými myšlenkami, s věčným duchem, který v nás existuje. (Vědomí Já v  Lidském Duchu, jdoucí do Vědomí Já Jsem v Božím Duchu)

       Vědomí vlastního Já je základní vlastností ducha v mentální úrovni, jako aspekt (projev) univerzálního živlu Země. Vědomí je také zrcadlem našich aktivních vlastností. V myšlenkách se nám ukazuje, jako aktivní jeho kvalitativní část. Vědomí zahrnuje všechny základní vlastnosti ducha, to je živlu Ohně, Vzduchu a Vody, což je Vůle, Intelekt, Cit-Pocit,Láska, život. Vědomí působí v celém těle a je jako síla, kvalitativní část Vědomí je obsažena také v krvi. Na mentální úrovni, v mentálním těle se nachází Vědomí ve velkém mozku. Úkolem naší doby všech lidí je probudit do plného sebeuvědomění především Vědomí Lidského Ducha (V-LD) , aby mohl každý jedinec pokračovat vědomě v další cestě vedoucí k povznesení, což je k Vzestupu.